Naši lidičkové a imigranti

obrazek
8.8.2015 15:52
Objevil se nový druh rasistů, kteří si říkají "slušní lidé". Po týdnu rozčilování se na Faceboooku nad tím, jak každému musím opakovat, že to, co předhazují za viny imigrantům (zejména, že hodlají ujídat z koláče či že jsou agenty ISIS) bylo rozšifrováno, osvětleno a vyřešeno nejen na tomto blogu jejich FB přítelkyní, ale také mnohými dalšími intelektuály, jsem v pokušení hodit flintu do žita - a proto je tento blog určen především uvedení nejzábavnějších zdrojů na toto téma. Ačkoliv po českém internetu létají ukázky muslimského násilí, je nutno dělit, že udávaná násilná zločinnost muslimů není větší než zločinnost Evropanů, a to ať jsou u sebe doma nebo v Evropě, v Evropě jejich zločinnost spočívá převážně nikoliv v násilnických činnech, nýbrž ve správních přestupcích typu maření výkonu úředního rozhodnutí při průběžném vyhošťování za správní delity typu "nebydlel na udávané adrese". Dojemvzniká masívním přebírání m muslimské černé kroniky do mainstreamu - a jejím zařazováním přednostně před černou kronikou jiného druhu. Pro hoaxy o desetitisících muslimy znásilněných britských školáků nebo stovkách tisících migrantů překonávajících srbsko-maďarskou hranici či půlmilionovém imigrantském kontingentu mířícím do Německa tedy musíte jinam. Doporučit lze nejen Protiproud a Security magazín, ale v podstatě všechna sledovanější média. Materiálů produkovaných pokleslým žurnalismem je až až. Myslím si, že současnou vlnu imigrantů lze přičíst na vrub kromě probíhajících válek a perzekucí také na vrub zpožděnému vydávání biometrických dokladů v afrických a asijských zemích, jež si patrně vysloužilo zpřísněné vízové podmínky, jež budou panovat až do doby úplné výměny všech normálních pasů za pasy biometrické - čili, většina těch lidí by za normálních okolností přijela na normální vízum a pokračovala v naplánované aktivitě, takto jsou nuceni riskovat. Až se vízové podmínky znormalizují, běženců ubude. Migrace bude probíhat dále, s přínosnými i ošklivými průvodními jevy, jakým bylo po odepření rovnocenného vzdělání se vzděláním normálních Francouzů u druhé a třetí generace migrantů ve Francii ta spousta frustrace, jejíchž projevů jsme v posledních letech svědky. Kromě toho ačkoliv zfanatizovaná média to podávají přesně obráceně, než jak to je- že totiž muslimové islamizují Evropu, oni leckde bojují o uznání svých základních práv - podle Listiny základních lidských práv je nepřípustné, aby kdokoliv nepatřičně zasahoval do našich životů, a tím jsou myšleny i životy muslimů v Evropě žijících. Je také třeba chápat, že urážení Proroka a víry je aktem, který muslimskou komunitu ohrožuje právě na těchto jejich právech, protože hluboce uráží základní hodnoty, v které věří, a od čehož se odvíjí i získávání konsensu evropského obyvatelstva k válkám proti muslimským zemím - dehumanizovaní a ponížení si pak totiž ve vnímání řadového občana nezasluhují ohledy. Muslimští duchovní - znalci práva - toto velmi ostře vnímají a právě proto vyhlašují klatby nad urážiteli a przniteli, aby postavení muslimské civilizace na světě nebylo systematicky ohrožováno a trvale snižováno. Titíž jsou ale schopni velmi racionálních a organických rozhodnutí, jako bylo nedávné vyjasnění otázky o povinnosti ženy nosit hidžáb, nikáb či burku - není to nutné ani povinné, jak vyhlásil egyptský duchovní. Ale již dávno před tím určité, poměrně vysoké procento žen (20%) - kupříkladu v Alžírsku, skutečně nic takového nenosilo - a nikdo proti tomu nic nenamítal. (Ovšem v sedmdesátých letech byla muslimská společnost celkově ještě mnohem více moderní po evropsku - tehdy muslimské ženy běžně nosily minisukně.) Migrace v žádném případě není tak hrozivá, jako je líčeno, vždyť až doposud, za mnoho desetiletí ne-li více než sto let trvající muslimskou migraci, není na britských ostrovech více než 4,8% muslimů a dohromady 10% všech přistěhovalců, takže vyprávěnky o "přerození původního obyvatelstva muslimy" skutečně patří do říše bajek. Moudrý by se zamyslel, a přiznal, že úspěšná integrace vždy nakonec končit tak, že dotyčný migrant spolupracuje jak s Čechy, tak se svými na prodeji NAŠEHO zboží JIM nebo jejich NÁM, ale že v každém případě zvýšení velikosti oslovované komunity znamená, že se uplatní toho zboží VÍCE, Stačí jen používat ten nejekonomičtější model podnikání - družstevnictví - a osvědčené udržitelné či v podstatě nevyčerpatelně dostupné zdroje - jako je len a sklo, vytáhnout na světlo staré inženýrské inovace u strojů, které jsme vyráběli a již nevyrábíme, protože jsme zapomněli přemýšlet o odbytu. S příchodem imigrantů je rozvoj těchto aktivit zaručen v podstatě v neomezené míře, zejména díky světově neomezenému dosahu muslimů (komunita čítá 1,7 miliardy osob roztažených po všech kontinentech), což znamená při využití udržitelných zdrojů v podstatě neomezený profit ze zvyšujícího se počtu obyvatelstva na planetě. (Ani z toho netřeba mít strach, bylo spočítáno, že současný počet obyvatel na planetě by se spolehlivě vešel do města o velikosti jediného z padesátijednoho států USA. A jak je vidět, byť se zpožděním ale společenské systémy se také - byť s určitým zpožděním - samoregulují i mírovými způsoby.) Připomínám, že přijatou kvotou ČR je přijetí cca 1500 uprchlíků během tří let, na což není třeba sbírat víčka, stačí, aby na několika místech v republice, než začnou opravovat chodníky, se domluvili s plynárnami a vodárnami, zda náhodou nemají záhy v úmyslu opravovat svoje sítě, aby se chodníky nerenovovaly dvakrát. Má jít o 1100 uprchlíků z Řecka a Itálie a o 400 uprchlíků z běženeckých táborů z oblasti Jordánska a Kurdistánu. Připomínám, že výzvy Okamury a spol. o tom, že imigranti se MUSÍ přizpůsobit, kolidují s ustanovením Listiny o nepatřičnosti zasahovat druhým do života. Pro přestupky proti občanskému soužití existuje přeci dávno přestupkový řád, navíc, naši "slušní lidé" polévající prasečí močí místo naplánovaných modliteb muslimů na Letné se ani moc netají, že takto to ani trošku myšleno nebylo a jásají nad vyhnáním uprchlíků z jisté zahraniční obce basebalovými pálkami a řetězy. A toto je také jeden ze slušných lidí:" Jediné správné řešení jsou věznice (s režimem) jako je Guantánamo... Tímto: Vyzývám oficiálně lid České republiky, státní instituce, policii i armádu: Chovejte se k islamistům stejně jako vláda USA !!! Jsou to potencionální teroristé. Nemají práva vojenského zajatce. Nevztahují se na ně mezinárodní lidská práva. Děkuji Vám ,," P.S.: v tomto případě lze se stoprocentní jistotou předpokládat, že islamisty jsou myšleni všichni muslimové.

Luboš Pavlovič: Mezitím ve Velké Británii... Lidé se rozhodli navzdory své vládě pomoci uprchlíkům v Calais. Jen za prvních 48 hodin přispělo už 1500 dárců téměř 30.000 £ (Kickstarter, JustGiving a GoFundMe) a částka stoupá každou minutu. Tři ze čtyř sběrných míst hmotné pomoci (hygienické potřeby, stany atd.) jsou už plná, další věci se nevejdou a stránku hlavních organizátorů od včerejška lajkovalo přes 11000 Britů, postují i vzkazy podpory a nabídky osobní pomoci. BBC se o věc živě zajímá, zatím však netuší, jak s ní vlastně naložit, takže mlčí. Podporu vyjadřují lidé z celé země bez rozdílu věku, původu a vyznání... (Už se těším, až jim to tam čeští diskutéři půjdou vysvětlit, jak to s těmi uprchlíky vlastně je...)   ‪#‎worldwidetribeincalais‬ ‪#‎calaid‬‪#‎restoringhumanity‬ ‪#‎calais‬ ‪#‎thejungle‬ ‪#‎refugee‬ ‪#‎asylumseeker‬ (via Justin Carter ) https://www.facebook.com/theworldwidetribe  FB stánka The WorldWide Tribe in Calais 

A toto přátelé, jsou ti ekonomičtí uprchlíci v Calais: http://blisty.cz/art/78436.html a takovíto jsou uprchlíci přistávající na Sicílii: http://archiv.ihned.cz/c1-64424720-slovensky-novinar-bella-vital-jsem-uprchliky-na-sicilii-po-tydnu-se-ze-me-stal-radikal

Ozvěnou na oznámení běženců našimi občan v případech nakupujících cizinců, rekreujících se zahraničních umělců, lesních dělníků i zcela falešného podřezávání hospodářského zvířectva, jakož i žalob na naše represívní složky protiprávně zadržující cizince za ostnatým drátem při odejmutí veškerého osobního majetku je tento zábavný článek: !Cesko hledá běžence, budete tu šťastní! pana Petra Minaříka: http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-minarik.php?itemid=25730 . Na vysvětlenou  - vzpour uprchlíků zadržovaných v Bělé byla pochopitelná - celá léta tam panují otřesné podmínky,  (http://www.lidovky.cz/vzpoury-v-bele-muze-za-ne-nelidsky-pristup-ceskych-uredniku-pr1-/zpravy-domov.aspx?c=A150805_144048_ln_domov_ogo) Jaroslav Větrovský z Asociace pro právní otázky imigrace pro Parlamentní listy uvádí: " mají např. možnost opustit budovu a pobýt ve venkovním prostoru jednu hodinu denně. Standardy kvality života aplikované ministerstvem a policií ve vztahu k cizincům jsou několikanásobně nižší než standardy, které velká část lidí aplikuje např. ve vztahu k nosnicím "

Ozvěnou moudře se tvářícího cbáchorectví pana Cílka v TV pořadu je článek pana Petra Bittnera, u kterého budete propukat v hurénský smích: http://denikreferendum.cz/clanek/20968-vsichni-tady-umreme

A otázku zdrojů české davové psychozy a masové hysterie zodpověděl pan Šádí Shannaáh - jak jinak, síť zdroje masivně podvrhující, je tatáž, s níž kromě docenta Martina Konvičky sympatizoval již Breivik: http://www.respekt.cz/politika/jak-se-siri-nenavist-pripad-islam-v-cr-nechceme artefakty a stati, které konvičkovi sympatizanti šíří. působí na české obecenstvo již drahně let a jsou tak ukrutné, že neztrácejí na síle ani v nejmenším. Vybavuji si na rozhovor s jedním obyčejným človíčkem, snad dokonce předdůchodového věku, v jehož fantazii vykreslily obraz muslima coby totálního monstra, pod čehož dojmem on s postojem revírníka, kterému se v revíru přemnožila škodná, prohlášil, že je třeba bránit před běženci vlast a on že je ochoten do toho jít se zbraní v ruce. Prostořece jsem namítla, že je to v pásmu debility a že se obávám, že by to mohlo obnášet i zabíjení a zda on je ochoten zabíjet. A ten dobrý a prostý člověk na to odvětil: "Člověk má udělat, co je zapotřebí."

a pan Jaromír Fiala si troufl nedovolené - poodhalil ledví těch prázdných nenávistných plků, které na Facebooku létají, kdy "postřílet" střídá už jen "potopit jim lodě" a "vykastrovat".  Z běženců zejména muslimové ale i Afričani paušálně byli našim obyvatelstvem totálně dehumanizováni. Možná, že si obyvatelstvo neuvědomuje, jak dehumanizuje ono samo svoje vztahy. A právě tímto konáním.  Článek je zde: http://a2larm.cz/2015/08/nepratelska-spolecnost/

*****

Co dodat- do  honu na čarodějnice se zapojil Konvičkův Blok proti islámu (s nímž hodlá jít do voleb)m dále celá Národní demokracie a. B. Bartoše, Zelinky a spol,, Chaloupka  a Národní obroda, Tomio Okamura i obě křídla, jež zbyla po rozpadu Hnutí Úsvit, samozřejmě DSSS, Naštvané matky, Klára Samková, Jana Volfová  Andrej Babiš  a dokonce i nové hnutí záložních vojáků, přislíbilo obranu hranic před migranty ústy své hvězdy - Marka Obrtela, jenž ! "by nebyl proti angažmá v iráku a Afgánistánu, kdyby si USA alespoň vymohla u Rady bezpečnosti OSN posvěcení (rozuměj agrese)" - jak pravil pro rádio Svobodný vysílač tuším 30.7.2015 /“Vnímame nepriaznivé vplyvy masovej imigrácie” utečencov “z krajín Afriky a Blízkeho a Stredného Východu a cítime potrebu riešiť príčiny imigrácie a priviesť jej vinníkov na zodpovednosť. V prípade nutnosti zaistíme bezpečie svojich rodín a spoluobčanov pred tými negatívnymi dôsledkami imigrácie, ktoré by hraničili s nebezpečenstvom ujmy na ich majetku, zdraví a životoch, “hovorí priamo veliteľ Obrtel Ešte radikálnejšie sa zdá byť krídlo, ktoré sa od iniciatívy oddelilo na severe Čiech.Odpadlíci si dali názov skupina CS9 a aspoň podľa svojho facebookového profilu sa silne vymedzujú proti islamu a pochopiteľne aj utečencom. /, v Praze si na protiimirantské demonstraci dokonce zahostoval slovenský politik Kotleba a ke štvanici se připojili i etablovaní politici či osobnosti a na rozpoutávání nenávisti si přihřívají svou polívčičku. Světlou výjimkou je kupříkladu pan Bublan, bezpečnostní expert s důvěrnou znalostí práce policie, jenž vystoupil v následující relaci po desáté minutě naprosto skvostně: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370805 (o Dublinské úmluvě zmiňované v relaci zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Azylová_a_přistěhovalecká_politika_EU )

a zatímco se našli skuteční aktivisté, kteří se snaží málo zakořeněné předsudky rozptýlit, jako je tento: https://www.youtube.com/watch?v=KrA3ZdqJbrQ&feature=youtu.be ve videu Tři mýty o islámu, kterým možná věříte i vy, (nebo jako tito, vyvracející průběžně nejkřiklavější hoaxy, na které narazili: http://www.hatefree.cz/blo/hoaxy a nebo jako Alena Diarra, která uvedla, že v Senegalu vyučovala ruštinu a že sice jsou i tací, co nechodí na střední, protože musí pomáhat rodičům, ale v zásadě se v zemi, kde jsou už dva jiné jazyky úředními, maturuje jak zu ruštiny, tak z němčiny nebo i čínštiny.) jsou média v pokušení označovat jako aktivisty spíše tyto hodné hochy, kteří dnes již na  veřejnosti nepůsobí, patrně sedí, a kteří následující klip natočili před lety.  https://www.youtube.com/watch?v=WJaTyVR8YXM 

Je nepochybné, že Češi mají rádi cizince, ale jen ty bohaté, i když vykupují jejich půdu a přeplácejí je při nákupu nemovitostí.  Přičemž proti schválení prodeje půdy a nemovitostí zahraničním subjektům (ať už fyzickým, nebo právnickým , ale bez majoritní účasti Čechů, nebo zde vůbec nepobývajících trvale a ani dlouhodobě) byla odezva veškerá žádná, dokonce i u těchto, kteří pro svůj Slovensko-český národní sněm jen oprášili velmi nebezpečně infantilní ideje buřiče Zdeňka Ponerta a spol (spolupořadatelem je jeho kamarád Pavel Matějka), kdy heslo "Když národ umírá, vlastenci ožívají" je nalepeno na krví zbrocenou vlajku s portrétem Masaryka (slovenský partner je jak se obávám Rudolf Vasky - ten pán, jehož doktrínou je, že každý národ se musí stmelit nějakou událostí, při níž teče krev, nemá-li se v něm v budoucnu krást apod,) aneb:

"Nastal čas , kdy musí každý za sebe, konat." a: Program: 

1. Zahájení, příčina rozpadu ČSFR
2. Návrh na zákaz přijímání uprchlíků proti vůli lidu a obnovení hranic 
3. Návrh na anulovaní rozdělení ČSFR 
4. Návrh na demisi nelegitimních vlád SR i ČR
5. Návrh krajským aktivistům vytipovat zástupce /kandidáty/ z jednotlivých krajů do prozatímních správních celků za účelem převzetí moci a majetku ČSFR do správy lidu s cílem vytvořit právní vedení státu a to přímou volbou z řad jednotlivců s osobní odpovědností, odborností a odvolatelností bez imunity. Občany zvolení starostové krajů budou čestnými členy jednokomorového parlamentu ČSFR.
6. Vyčíslení majetku ČSFR z 31.12.1992
7. Navrácení majetku a návrh na potrestání všech viníků odpovědných za rozkradení republiky , velezradu a vlastizradu národa.

8. Návrh na obnovu ekonomické a hospodářské soběstačnosti ČSFR

*****

Půjde-li všechno podle tohoto schématu, bude celý čas do voleb vyplněn rozněcováním nejrůznějších davových psychoz a šíření nejbrutálnějších demagogií a o křesla volených se poperou ti nejsurovější - a nejzdatnější, nejambicioznější lháři. Pro poctivé a slušné rozhodně v mainstreamu a celospolečenské diskuzi místo nebude.  Proč - na to odpovídá pro změnu tento článek: http://blisty.cz/art/78432.html Chce někdo tvrdit, že Češi nejsou rasisti? Petr Vaněk: Včera nádherně absurdní situace u pokladen v Bille na Florenci. U jedné kasy, u které seděla pokladní, 10členná fronta, která nepostupuje, na druhé straně, kde byl za kasou tmavej kluk na zaučení, NIKDO: i cizinci, kteří přišli přede mnou, instinktivně vycítili, že tu něco nehraje (proč je fronta tady, a ne tam?), tak změnili na poslední chvíli směr a stoupli si na konec té dlouhé fronty. Bizarnost výjevu podtrhával fakt, že zatímco mi kluk-pokladní normálně začal markovat zboží, ve frontě u druhé pokladny stál jeden z těch slušných Čechů, který okázale pyskoval, jak dlouho to trvá, to odbavení, protože on by samozřejmě k tomu klukovi, kde je volno, nešel (je to přece slušný Čech) a raději bude stát jak tvrdý y ve frontě, která se nehejbe. Když jsem vycházel ze supermarketu, už to nevydržel, nas*al se nad svou bezmocností, resp. věřím, že nad svou blbostí, nechal zboží na pásu a odešel. Cestou pochopitelně sprostě nadával, jak ty lidi (myslel tím v Bille) nejsou normální, měl takový ty klasický xenofobní řeči o čmoudech, pár slov o uprchlících tuším taky padlo - celkově bylo vidět, že by si rád do někoho bouchnul. Kromě toho, že to bylo směšný a hlavně naprosto zbytečný, z toho šel taky strach - ne z uprchlíků, ale z týhle bestiální malosti, která se už už těší, až bude někoho věšet, hanět, vláčet ulicemi atd.

. Přeji příjemný zbytek léta a podzim, třeba při studiu sůr Koránu nebo moderní šaríji:

Súra 100 Pádící: 

Při pádícíh,odfrkujících,

jiskry vykřesávajících)

za jitra se vynořujících,

oblaka prachu v něm zviřujících

a do středu tlupy vtrhujících: 

Vůči svému Pánu člověk věru nevděčný je

a dokonce sám to dosvěduje.

Hrlivý však je věru v lásce k majetku!  

Cožpak neví, že až bude to, co je v hrobech, převráceno, 

a to, co v hrudích je, odhaleno, 

Pán jejich v ten den dokonale o nich bude zpraven?

Turečtí ženich a nevěsta o své svatbě místo svatebních hosto osobně pohostili čtyři tisíce syrských uprchlíků. ‪#‎KindnessNeverFails‬

Kamal Sheramos: V Islámu jsou zakázány veškeré drogy včetně chlastu, což je ve skutečnosti velmi silná a návyková droga, která v Čechách už zruinovala spoustu životů i celých rodin, protože téměř bezmezné opíjení je v ČR legislativně i společensky tolerováno a to již od velmi úzkého věku. V Islámu je zakázán hazard, oproti tomu v ČR je stále největší počet heren na počet obyvatel na světě. To nutně rezultuje v další desítky a desítky zničených osudů a rozvrácených rodin. A jelikož stát, politici i mnozí businessmani na tom profitují (stejně jako na alkoholu) nemalé peníze, tak s tím nikdo skoro nic nedělá. Dále Islám má specifický bankovní systém, kde jsou prakticky vyloučeny nelidské úroky rovnající se lichvě (a následné exekuce) nebo nemístné finanční spekulace, které přivedly celý západní svět již do nejedné finanční krize. V Islámu je dále důraz na sociální spravedlnost a povinná charita pro chudé. O důrazu na rodinu, věrnost a celkově hodnotný styl života ani nemluvě. Od Islámu by se česká společnost mohla v mnoha ohledech hodně co učit.

Hana Najma: Co může dat ceska společnost ceskemu cloveku pozitivniho? Co by povzneslo dusi a intelekt Cecha natolik, aby tu mohl byt pochopen, respektovan a neokraden nebo poblit ozralou? Co muze dat ceskemu lidu "ceska kultura spocivajici ve spotrebe alkoholu, kondomu a oplacavani zadecku "kocickam? Miluju Ceskou republiku, ceskou kotlinu a jeji rozmanitou prirodu. Nemam rada ceske lidi, kteri se bez sklenky alkoholu nedokazou bavit a vzdelavat a respektovat druhé.... islam muze byt prinosem v obnoveni moralky a sebeucty ceskeho naroda. Islam se neprici krestanskemu desateru, naopak, plne cti jeho pravdivost a poselstvi, islam nenarizuje nasili a valky, islam neni zlo..... lide jsou zlo. Bez ohledu na verovyznani.... Islam muze Cecha posilit, Cech islam nikoliv.

Jiří Vebr: nejpalčivějším problémem je egoismus, honba za mamonem, lhaní a dezinformace a karierismus a nedostatek empatie a lásky k bližním.... málo duševního bohatství sloužícího společnosti... marasmus a korupce...nedostatek morálky a etiky... intolerance a málo demokracie... neschopnost vést dialog a zákonnost.. taky populismus...

Luděk Sěvčík:  Dnes se mnoho lidí odvolává na lidi bez domova  a různé chronické bídníky, jako jsou důchodci - invalidé nebo staří lidé, kteří ještě včera byli hlavním důvodem neúspěchu . Dnes se vina za neúspěch a frustraci lidí přesouvá na muslimy.

Alena Diarra: Ano,  najednou je v lidech tolik lasky k bezdomovcum a chudym detem, kteri tu uz ale byli davno pred prichodem uprchliku a penize pro ne nebyli.Ted se objevil vinik- nikoliv jen vlada, ale především uprchlici mohou za chudobu lidi v celem state

Já dodávám, že jen s nenávistí k Rómům /aktuálně zejména vůči proslulé rodince s paterčaty/ se to má stále stejně.

*****

A zde jedno české hovado navrhuje změnit zákon a porušit mezinárodní úmluvu zákazem přijímání uprchlíků z neevropských zemí:  http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Simarek-CSSD-Uprchlicka-krize-Staci-zmenit-paragraf-391540

*****

Po přečtení další nálože vulgárních projevů českého hyenismu zakončuji s Davidem Lazzarem Aldierim: "Viděl jsem lidi renovovat svůj záchod a koupelnu, aby změnili pozadí svých selfie." Chtěla bych touto cestou některým Čechům vzkázat: "Vyvarujte se posmívání ostatním, protože Alláh může odpustit jejich neznalost, ale nemusí odpustit vaši namyšlenost." Jásir Quadhi. ukázky hyenismu Čechů a Slováků: http://freikorps.pvpravda.cz

David Michal: Vzpomněl jsem si na texty o kognitivní disonanci. Tam z experimentu vyplývalo, že lidé, co zjistí, že dělali nesmysly, si to připustí, jen když za to dostali velkou odměnu. Lidé co dělali nesmysly z přesvědčení, že je to správné, si chybu nepřipouští.

Vztaženo na hlásání rasismu na facebooku, ti co to dělají zadarmo, se toho budou déle, možná navždy držet. Opak by znamenal přiznat si, že dělali vola zadáčo.

Takže lidi co tyhle xenofobní nálady vytáhnou k moci, ti budou dobře odměněni. Až to skončí, mávnou rukou a nechají se vytáhnout na jiném strachu.

Ovšem zůstane zde mnoho lidí, kteří rukou nemávnou a zůstanou stejní jako dnes už nafurt.

To je taky jeden z důvodů, proč už to zde zašlo příliš daleko. Současná vlna uměle vyvolaného strachu nezůstane bez následků.

Možná to je celé jen príma téma pro okurkovou sezónu. Jenže lidi to berou vážně a fakt na ten nesmyslný strach skákají.

*****

A co se týká bezpečnostních otázek a ISIS: je otázkou, kolik by jich muselo přijet, aby v zemi něčeho dosáhli, a to už je problém se sem přibližovat s vybavením, hromadně, možná i v konvoji  a bez přilákání pozornosti. Ony existují i satelity. I smartphony, bez nichž se taková výprava do neznáma neobejde,  jsou vojenská technologie, byly vynalezeny pro identifikaci uživatele podle otisku prstů. Za možné lze považovat spíše bezrizikový přesun - přílet několika jedinců s bezvadnými a nekonfliktními pasy - asi jako když katarské velvyslanectví pašovalo z Libye Alkajdu do Sýrie a jinam.  Jsem však rozhodně přesvědčena, že tento druh zajišťování bezpečnosti je otázkou policejní práce a práce tajných služeb. Mnohem pravděpodobnější - ale není důvod si myslet, že by nás to mělo potkat, my nejsme nijak geopoliticky významná země - by byla nějaká akce osamělých teroristů - nejspíše false flag - v cizích službách, Smysluplná by byla jen za pomoci někoho zde již usazeného. K čemuž mám také jeden příspěvek: http://www.zvedavec.org/komentare/2007/08/2224-hura-narodni-program-boje-proti-terorismu.htm A také - dává vám nějaký smysl dobývat Evropu odprostředku? Mezi námi a Sýrií leží spousta zemí. I to dogma o dobývání Evropy je jen mateník na totální zblbnutí občanů, ISIS je velmi dobře tam, kde je, má tam ropu a tedy i peníze, ale kdyby jen zkusila z teritoria vystrčit nos, tak.by se děly věci. Do té doby netečná Evropa, netečná proto, že je jí naprosto ukradené obyvatelstvo, které nyní ISSI masakruje, by si v okamžiku došlápnutí první nohy terorist z ISIS vzala za své ISIS porazit, okamžitě by zmobilizovala všechny síly a začala potírat ISIS i na jejím území, kde až dosud mohla být relativně v klidu.  Ostatně vojenské úspěchy ISIS jsou dány také jen tím, že působí ve válkou rozvrácených zemích, které jsou nyní organizačně na štíru.  Nikde jinde by takový militaritický úspěch banditských seskupení možný nebyl. Z hlediska našich bezpečnostních expertů jsou stejně mnohem nebezpečnější Američani, než celá ISIS - a pak bych doporučovala prozkoumat toto:  http://nadhlad.com/content/invazia-cernochov-je-platena-americanmi asi abychom se nenudili a oni měli čas a klid na čachry typu schvalování TTIP, války na Ukrajině a proti Rusku a pod. Mám jen jednu výtku vůči rakouské tajné službě - cena za lodní převoz se zdá víc než přemrštěná, italští rybáři tuto fachu ochotně vykonávali již v devadesátých letech, již tehdy byla profitabilní s mnohem méně penězi, leda, že by více peněz spolkly úplatky. Ale popravdě - čluny jsou to většinou jen gumové nebo zřejmě levné - takové, o které nebolí přijít konfiskací, nejpravděpodobnější scénář je, že mafie zaučí někoho z běženců v řízení lodi, přidá GPS a vsílačku na mafiánského "dispečera", který sbírá zprávy o pohybech pobřežních hlídek cílových států - a prodá člun za určitý skupinový obolus, aniž by se příliš bavila o tom, kolik toho určitě unese navíc, kartel běženců se pak snaží, aby se mu výdaje vrátily a člun přetíží. A jako při každém mafiánském počínání je cena smluvní: přednost při nastupování má buď člen utečeneckého kartelu, jenž složil základní kapitál za člun, nebo ten, kdo zaplatí více, je-li toho mocen.  NE, nedávám váhy informaci z tohoto člnku, že by všichni běženci platili takové horentní sumy. Nikdy to nebudou všichni prchající, kdo dostal od instituce Ayn Randové takovou horentní pomoc.  Neblaze proslulá Ayn Randová skutečně může mít zájem do Evropy podstrčit lidi podle svého střhu. Pak už záleží na pobřežních hlídkách a imigračních úřednících policie. Ale není-li nic takového betonově prokázáno, není nutné na policejní práci cokoliv měnit, nebo dokonce rušit mezinárodní úmluvy o běžencích. A i pak by stačilo vyřídit si účty s organizací Ayn Randové nebo jakoukoliv, která používá finance se záměrem teroristického potenciálu - a odstřihnovat ji - nebo ještě spíše konečné adresáty - od financí podle již zavedených mezinárodních bankovních úmluv o zabavování financí terorismu a navázat mezinárodní policejní spolupráci, požádat soudem o vydání aktérů podílejících se na obchoduzs s lidmi.  Na to, na monitorování aktivit instituce Ayn Randové apod. se mohou čeští aktivisté zaměřit, resp. vymoci si to politickým tlakem od tajných služeb, BIS aj.- kupříkladu je možné se zkusit obrátit na Wikileaks. Jinak je ale možnost zabránění pašerácké přepravě imigrantů na lodích do Evrop možná - jde jen o to, aby apelovaly na vlády pobřežních států, že je třeba spolupracovat a koordinvat dozor nad děním v přístavech. Loď není zrnko písku. I když ty gumové se se shnadnějí schovají, každý stát má ještě pobřežní stráž.

Take it easy: Je to jen ISIS! Tohle vám udělá krásný den:https://www.youtube.com/watch?v=bT4abuYzh28&spfreload=10 75% zbraní ISIS  pochází z USA, mohli bychom ISIS snadno porazit zbrojním embargem, ale na tom se přeci peníze vydělat nedají, že? Celkový počet bojovníků ISIS je odhadován na 20-31 000. Pouze.

Should the writers be fired? Are you crazy? Watch Harvey On MTV's "Eye Candy" Mondays @ 10PM! ****** Subscribe to Pop Trigger: ... Some viewers are upset aft...
YOUTUBE.COM

UVĚDOMTE SI, ISIS publikuje na webu záměrně nějké spáchné krutosti právě proto, že ani území, nad nímž formálně vyhlásila Islámský stát - FAKTICKY ANI NEKONTROLUJE. Jen občas spáchá něco, aby zastrašila už tak podlomené obyvatelstvo. Není nijak extrémně početná. To už je skoro početnější armáda pitomečků, která zprávy o jejích krutostech dále mediálně i jinak šíří, aby následně blbci uvěřili v její neomezenou moc. Onu nízkou kontrolu úuzemí Islámského státu dokazuje kupříkladu relativně velmi rychý postup v podstatě nevybavených Kurdů.

Šádí shanaáh objevil právě další takové mediální čarovarování s rozněcováním strachu a nenávisti - aneb jak funguje skupina Islám v ČR nechceme aneb IVČRN:

Stovky turistů v Římě zažili na vlastní oči první část popravy ve stylu ISIS. Média mlčí. – IVČRN.CZ     via Šádí Shanaáh 

"Jak to bylo s útokem muslima v římském Koloseu?
Když jsem psal článek do Respektu o tom, jak Islám v ČR Nechceme šíří nenávist, tak v ten čas tato organizace vyvěsila "zprávu" o útoku muslima na turistku v Koloseu:
http://www.ivcrn.cz/stovky-turistu-v-rime-zazili-na-vlastni-oci-prvni-cast-popravy-ve-stylu-isis-media-mlci/
Ta zpráva mi okamžitě přišla podezřelá, mimo jiné i proto, že když "média mlčí", je k tomu zpravidla nějaký důvod. Zprávu se mi nepodařilo najít na žádném solidním anglickém médiu. IVČRN ji s největší pravděpodobností přejala od celebrity protimuslimské scény Pamely Geller (http://pamelageller.com/2015/07/muslim-screaming-allahu-akbar-holds-knife-to-tourists-neck-at-romes-colosseum.html/).
Zprávu jsem také našel na webu anglického Daily Express (a také na dalších bulvárních a polobulvárních serverech), kam jsem opakovaně volal a snažil se spojit s autorem, abych zjistil, odkud má svůj zdroj. Marně. Slečnu Chiara Frisco jsem podle fotky identifikoval na Facebooku a také se snažil zkontaktovat. Nakonec se mi podařilo dojít ke zdroji zprávy, což byl tento článek v mainstreamovém deníku La Republicca:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/07/14/ho-sentito-la-lama-sul-collo-ho-temuto-di-morireRoma08.html?ref=search
Autora článku Lorenza d'Alberga jsem našel na FB a zkontaktoval. Bohužel odpověděl teprve nyní, tedy v době, kdy můj text v Respektu již vyšel. A co napsal autor původní zprávy?
Zaprvé, v původním italském textu není nic o tom, že by útočník křičel Alláh Akbar (další důkaz o tom, jak si protimuslimské kruhy přichucují a předělávají zprávy, aby jim vyhovovaly). Zadruhé, což je ještě větší ironie, muž - Brazilec nejenže byl křesťan, ale ještě policii tvrdil, že mu útok nařídil Ježíš. Alespoň to mi napsal novinář a autor původního článku z La Republicca, který se tento fakt dozvěděl až poté, co jeho článek vyšel. Brazilec byl zřejmě psychicky narušený bezdomovec, ne neznámý policii (http://ilcentro.gelocal.it/chieti/cronaca/2015/07/16/news/aggressione-ai-fori-resta-a-roma-la-giovane-di-dogliola-1.11789681?ref=search) a během útoku křičel "poslal mě Bůh".
Abych to zakončil, tak takovéto pátrání po pravdě stojí čas, peníze (volání do Anglie) a musí se u něj taky trochu racionálně přemýšlet. Plácnout to na web nestojí IVČRN vůbec nic. A až se najde nějaký český Breivik, nadopovaný právě takovou žumpou nenávisti, co IVČRN pouští do světa non-stop, tak to bohužel bude stát pár nevinných lidí život."

Podfuk šířil také novinář Richard Harley-Parkinson zde: http://metro.co.uk/2015/07/15/tourist-forced-to-her-knees-at-knifepoint-at-romes-colosseum-5296614/ , tito vylepšili zprávu od daily mail,  ale hovoří o brazilském muslimovi: http://shoebat.com/2015/07/15/italy-muslim-savage-shouting-allahu-akbar-forces-female-tourist-to-her-knees-as-he-holds-a-blade-to-her-neck-isis-style-at-romes-colosseum/ a zde se nikdo nepodepsal a hovoří o severoafričanovi: http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/roma_nordafricano_minaccia_ragazza_allah_grande/notizie/1461566.shtml

No myslím, že někdo,kdo byl svědkem věrtelů lží okolo Ukrjiny, války na Donbasu a o Rusku, by neměl být překvapen. Děje se to pořád a je v tom i značná systematičnost.

Martin Konvička na Facebooku: "Víte, přátelé, ty silácké řeči...Potíž jhe, že NEPOMŮŽE polít prasečí krví, to oni budou sice řvát, ale současně na to kašlou, a NEPOMOHOU řeči o vystřílení, neb řeči se vedou a voda teče. Jediné, co pomůže, je tlak na politiky, zastupitele, novináře, aby udělali vše proto, aby se islámská expanze zastavila. I za cenu překopání zákonů, zavření hranic, militarizace společnosti a ano, klidně i zbavování občanských práv těch 12-16 procent populace, která s ilsámem sympatizuje. Dávejte politikům i strtanám najevo, že jinak je volit nebudete - a volte takové, kteří budou k těm obětem připraveni. Že se EU zjančí a nastanou ekonomické potíže a bída....? Pche. Zeptejte se kosovských nebo syrských křesťanů, co nás čeká,když budeme pokračovat v nastoupeném kursu.

Printscreen tohoto výlevu nyní neumím vložit jako obrázek, ale na požádání zašlu redakci a poprosím o vložení.  

*****

Naši spřátelení muslimové vzkazují: "Děkujeme za import demokracie a za vylepšení vašimi vojsky a bombami zemí, jako je Irák, Afgánistán, Pákistán, Palestina, Libye, Egypt a další. V důsledku tohoto vylepšování se po Blízkém Východě potulují miliony zoufalých uprchlíků a destabilizuíjí další země, jako je Sýrie, Jordánsko, Libanon, Jemen a další, tak je na čase, aby si Evropa vychutnala to, čemu čelí po desetiletí Blízký  Východ, a předvedla, jak bude uprchlíky vyspěle a demokraticky řešit. "  A já dodávám - děkujeme za švýcarskou privatizaci afrických měděných dolů, holandskou privatizaci africké nejlepší půdy pro pěstování květin, zimbabwskou kolonizaci potravinových farem Brity, zavežení somálského pobřeží a moře toxickými odpady a zničení potravinového ekosystému, za válku o kadmium do mobilních telefonů třikrát do roka nových v Kongu a bůh ví, kolik toho ještě je.  Afrika není chudá, Afrika je vykrádaná.

*****

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejhorsi-prace-v-cesku-volna-mista-ktera-nikdo-nechce/r~cd36971e35f711e5a43f002590604f2e/ Antonín Baudyš jr.: Jestli dobře počítám, tak se k nám s přehledem vejde 30 tisíc zahraničních pracovníků mužského rodu, kteří by ekonomice pomohli. Děkuji Markovi Řezankovi za inspiraci. Když už to s uprchlíky je, jak to je, přemýšlejme o možnostech řešení a případných výhodách pro obě strany./ Pozn. ukázalo se, že také chybí řidiči a nepřibývají - další práce pro uprchlíky: http://ekonomika.idnes.cz/rozhovor-o-nedostatku-ridicu-s-tomasem-bicerou-fr9-/eko-doprava.aspx?c=A150813_121138_ekoakcie_fih

Doporučená četba k v úvodu zmiňované nejefektivnější podnikatelské variantě družstevnictví: stačí jedna z prvních vět, aby člověk pochopil....: http://stoces.blog.idnes.cz/c/468510/kdy-cssd-konecne-pochopi-svou-historickou-misi.html 

****

Právě jsem zjistila, proč některé osobnosti, jako pan Okamura, usilují o zákaz něčeho tak prospěšného, jako je šaríja. Šaríja je pro muslimy důležitá, protože pomocí ní řeší zhusta smírčí a civilní záležitosti, a především bez šaríji není možná existence islámské banky ve státě, každá islámská banka musí mít ze zásady konsilium šaríja, aby nepřel práva ani půjčovatelům ani půjčujícím si. (http://denikreferendum.cz/clanek/12431-sarija-pro-bankere)Jde o to, že nějaká nenávistnická organizaci MÍSTO skutečné šaríji rozšířila falešné znění- (bohužel více zdrojů najdete v jiných jazycích, u nás pro první orientaci jen velmi zdegenerované a okleštěné a velmi nedokonalé toto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Šaría - z čehož si nelze udělat obrázek lautr žádný, nějaké na českém netu kte nalézt ještě na této stránce bvbyřešenou celou řadu šaríjatských otázek:http://e-islam.cz/taxonomy/term/22 http://e-islam.cz/taxonomy/term/6... Hana Najma Je nutne si uvedomit, ze saria je v prekladu pravni system a je tvoreny lidmi. A lisi se staty. Takze zalezi o zakony jakeho statu mate zajem. A uprimne pochybuji, ze treba Iracka sbirka zakonu bude verejne pristupna na netu. Leda pro konvu a spol.

 A zde je to, co se šíří konvičkovci po internetu: Josef Putyra Bsdzakonu ZÁKON ŠA- RIA-RA-TA-TA

Mnoho lidí již slyšelo termín ŠA-RIA. Náboženské právo pocházející ze 7. století.
Jako je u nás trestní zákon. Tak 34 zákonů ŠA-RIA.

1.Dži-hád jako - svatá válka,proti ne-mus-límům.Je povinnost každého vůdce –i každé hlavy státu (cha-lifa) kteří odmítají dži-hád nejsou způsobilí vládnout.
2. Cha-lifem se může stát i muslim,který se zmocní vlády silou.
3. Cha-lif nemůže být obviněn ze závažných trestných činů jako je vražda, cizoložství loupež, krádež pití alkoholu a v některých případech i znásilnění.
4.Vždy musí určité prostředky být dány na charitu ve prospěch dži-hádu.
5. Vždy a bez výjimky je povinností poslouchat příkazy cha-lifa i v případě chybné. 
6.Cha-lif musí být muž, muslim a nesmí být v minulosti otrok.
7. Ostatní muslimové jsou povinni odstranit cha-lifa pokud odmítá islám.
8. Muslim který se zřekne islámu musí být zabyt.
9. Mus-limovi bude odpuštěna vražda 1.odpadlíkovi 2.cizoložníkovi 3.silničním lupiči.Spravedlivá ochrana ulic a silnic. Stejně jako zabití pro čest je přijatelné.
10. Muslim nikdy nebude zabyt za ne-muslima. Ale za muslima bude zabit.
11. Povoluje otroctví a sexuální otroctví.Majitel otrokyni může zabít i otroka.
12. Povoluje trest smrti ukamenování, stít hlavu,amputaci končetin,bičování.
13.Ne-muslimové nejsou chráněny před mus-limy nesmí stavět vyšší budovy jak jejich chrámy a musí dodržovat stejná pravidla veřejně nesmí pít víno a jíst vepřové-veřejně recitovat básně,verše a nesmí ani svátky a pohřby.
14. Je zločin prodávat zbraně proti mus-limům. Nesmí proklínat, nadávat, hanlivě mluvit,Ale muslim může nadávat proklínat a hanit cizí víry. 
15. Ne-muslim nemůže dědit po mus-limovi.
16. Banky musí být v kontextu s právem ša-ria. Jinak není možné je užívat.
17. Lidé s nízkou úrovní nemohou svědčit u soudu – ani ženy. A ženy nedostanou děti do své péče.
18. Ne-mus-lim nesmí nikdy vládnout ani menšinám.
19. Za homosexualitu je trest smrti.
20. Neexistuje žádný věkový limit pro manželství s miminem – dívkou. Pouze od osmi let dívky může mít styk. Od devíti let může být vyžadován styk povinně.
NO JEN POLOVINA ZÁKONŮ A MŮŽE SE Z VÁS STÁT ! I -------! 

jo a zde je doplnění do těch údajných 34 pravidel šríji a také zdroj tohoto bludu: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/14001-34-veci-ktere-byste-meli-vedet-o-islamskem-pravu-saria-ktere-chteji-v-evrope-zavest-muslimove.aspx jako autor není podepsán nikdo - jen "odjinud".  "Co tomu říkáte?" أمير حمودي: "No, říkám tomu, že ho bijí špatně. Podle sharia nesmí ležet, lol". 

Pozn.: Jan Nikola Schánělec: V západní Evropě doznaly soudy šaríja takové zářné pověsti, že se mezi informovanými osobami  staly vyhledánamými soudy pro řešení sporů i v případě, že všechny subjekty jsou nemuslimy.  Soud šaríja = soud  a organická úprava vztahů pro ty, kteří se chtějí dohodnout a funkčně spolupracovat.

Sehnala jsem bohužel jen anglické video, jež je ale velmi schůdně vysvětluje, čemu lidíí na Západě nerozumí: https://www.youtube.com/watch?v=odmySqc9Qa8&spfreload=10 /a toto poznání ještě prohlubuje, jenže bohužel je nutné kromě angličtiny znát i pár slovíek arabsky: https://www.youtube.com/watch?v=Ic44JPq0d4g /

Velmi solidní výklad:

 

Shariah Law is often misunderstood by Muslims and non-Muslims alike. What is it? How do some use it to justify wrong actions? What is a principled approach t...

 

 "Představa, že muslimové ve svých čtvrtích začnou zavádět šaríu a budou nutit přítomné ženy k zahalování, je vtipná dokonce i pro Brity, kteří ve svých městech muslimské čtvrti opravdu mají. Poté, co americký komentátor Steve Emerson na stanici Fox prohlásil, že v britských městech existují zóny, kam nevěřící nemohou a vládne tu islámské právo, vzkázal mu David Cameron, že je idiot."http://www.rozhlas.cz/radiowave/prolomitvlny/_zprava/prolomit-vlny-v-cem-se-plete-petra-hulova-kdyz-mluvi-o-muslimech--1520986

Tomu, kdo má zájem o autentické informace o imigrantech na Západě doporučuji knihu Ivy Pekárkové "Postřehy z Londonistánu" - vyšla jak elektronicky tak tištěná: http://www.kosmas.cz/knihy/207946/postrehy-z-londonistanu/

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Mnohokrát děkuji, kdybych já si jen vzpomněla, kde jsem četla ty stati šaríji česky! 

klokan

,, Co nechceš, aby jiní nečinili tobě, ani ty nečiň jiným.“

         V naší společnosti., kterou již po dobu nejméně čtvrt století převážně charakterizuje sobeckost , spočívající především v bezbřehé touze po mamonu, úspěšně vzkvétají, na rozdíl od letošní úrody, též všechny další, s tím souvisejícím celospolečenské nešvary, jako například arogance, egoismus, intolerance, ignorantství a ocitované zde v úvodu lidské ,, Zlaté pravidlo“ ,bývá samozřejmě a povšechně nevyslyšeno. V současné době do mozků ,,ovčanů“ z různých stran implantovaný problém imigrantů, který se ostatně dějinami lidstva vine jako pověstná goetheovská červená nit, se soustřeďuje na otázky jevové, tedy zejména zdůrazňování dílčích rozdílů mezi náboženstvími křesťanskými a muslimskými.

      Podstata problému, tedy rozhádat mezi sebou obyčejné zatím toliko v Boha(y) věřící človíčky, aby si jaksi méně uvědomovali, že stávají objektem čím dál většího vykořisťování ze strany tak zvaných elit finanční oligarchie nových světových pořádků, které se již v touze po dosažení světovlády již doslova a do písmene neštítí ničeho, ani otevření této další Pandořiny skříňky. K dalšímu velmi podnětnému autorčinu článku tedy v tomto dlouhodobě u vedru, nemám již ve stylu moudrému napověz , takto co dodat.