Nebezpečná pátá kolona protistátních politických neziskovek a aktivistických spolků

zmije
12.2.2020 09:31
Pomalé, nenápadné prorůstání neziskovkářů z politických neziskovek a aktivistů z politických spolků do státní správy, ale i jejich nátlakové akce na rozhodování poslanců dolní komory parlamentu, začínají být tomuto státu a občanům v něm nebezpečné. Senát moc ovlivňovat nemusí, tam povětšinou sedí jim spřátelení a nakloněni senátoři, žel, kteří ani omylem nedbají o stabilitu a prosperitu naší země, ba právě naopak.

Političtí neziskovkáři, kteří jsou bohatě dotováni, kromě našich ministerstev některých (nejvíce, skoro výlučně pod gescí ČSSD), ze zahraničí, už zcela nepokrytě jdou naprosto za rámec svých deklarovaných programových cílů, na základě kterých jim bylo povoleno u nás působit a chtějí suplovat naše řádně zvolené zákonodárce, připravují, dle jejich slov, nové zákony v naší zemi. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Bomba-u-Moravce-Lide-z-ne…

Nikým nikam nevoleni, nemající žádný mandát, v rozporu s platnou Ústavou ČR (https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1konod%C3%A1rn%C3%A1_moc), doslova v žoldu cizích, zahraničních politických sil (platí je, poskytují jim nemalé dotace), chtějí neoprávněně zasahovat, nepochybně dle zadání svých největších chlebodárců, do politického a společenského života v naší zemi. Což v podstatě znamená nemalé ukrojování naší suverenity, nastolování zájmů cizích zemí v našem státě.
Jako bonus ke své záškodnické, rozvratné činnosti u nás doma dostávají ještě celkem slušné miliony na tuto svoji "práci" od některých našich ministerstev, které si v koaliční vládě "vydupali" doslova Sociální demokraté. Především od ministerstva vnitra, zahraničí a Maláčové MPSV. Která, mimochodem, neustále hystericky ječí, jak jí chybí peníze na sociální programy atd. Hlavně, že je má pro politické neziskovky ...

Není bez zajímavosti ani, snad už poslední, šílený počin ještě ombudsmanky Šabatové, která doslova vetřela armádu udavačů z politických neziskovek do státní instituce Inspekce práce. Udavači z neziskovek mají prý úzce spolupracovat s inspektory, v podstatě se stát oficiálními oznamovateli údajné diskriminace u zaměstnavatelů. No, zadarmo to jistě dělat nebudou, nedělají. A státe, zase, plať. Inspektoři nestačí prý, potřebují spolupracovníky, už se spolu školí jak na to.

Spolek mladých, nedostudovaných aktivistů, který si začal hrát na hybatele české politiky a především, prý, jejího hlídače, přitvrzuje a také už s netajenou vervou oznamuje další demonstrace, pokud poslanci nebudou hlasovat tak, jak oni si přejí. Ať už je to dnešní volba nového ombudsmana, anebo příští do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Domovnice-v-akci-Milion-c….

Tato naprosto otevřená nátlaková akce na poslance, jejich tvrdé ovlivňování politickými aktivisty je ukázkovým pohrdáním demokracií, demokratického systému, který u nás máme většinou zvolený. Marginální menšina nespokojenců vydírá kdekoho, vyhrožuje, připravuje nepokrytě protistátní a protidemokratické nepokoje, demonstrace a snaží se o destabilizaci společnosti.
Financování tohoto spolku je ukázkově netransparentní (Transparenci International to ale vůbec nezajímá, aby taky ano, když mají společné cíle - rozvrat státu, svržení premiéra) s jejich záhadným financováním a napojením na Sudetoněmecký Landsmančaft.

Pátá kolona politických neziskovek a politických aktivistů, včetně spolku MCH, placená převážně ze zahraničí, se už ani netají svými cíly, svým programem rozvrátit poměry v naší zemi, plnit tak zadání těch, co je platí, rozbíjet naši suverenitu v konečném důsledku. Forma a způsob jejich činnosti je převážně udavačství, nepřípustné nátlaky na hlasování poslanců parlamentu, ale i nátlaky a dehonestace každého, kdo jim není po vůli a chce kandidovat na jakékoliv místo, funkci ve státní správě - viz ombudsman a členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Dokonce došli tak daleko, že chtějí některé lidi, občany, kteří jsou pro ně "nevhodní", označovat. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Oznacovat-nevhodne-kandid…

Jaké značky zvolí? Jejich předchůdci před desítkami let, které tak rád napodobuje lídr MCH v oblékání, označovali "nevhodné židy" žlutou hvězdou. Co připnou těm nevhodným milionchvilkaři? A jak s nimi hodlají dál zacházet?

Začíná to být hrozné až zrůdné, co si tady u nás dovoluje v podstatě malá skupina aktivistů a státu škodících politických neziskovkářů, bez jakéhokoliv mandátu od voličů. Jejich aktivity daleko přesahují ten spomínaný rámec jejich deklarovaného poslání a programu činnosti. Zasahují nepřípustným způsobem do řízení státu a státních institucí, osobují si práva, která jim nepatří a ke kterým nemají mandát.

Zasahují nepřípustným způsobem do řízení státu a státních institucí, osobují si práva, která jim nepatří a ke kterým nemají mandát. Nedodržují nic, zasahují nevhodně i do jasně dané zahraniční politiky státu (https://www.parlamentnilisty.cz/…/Neziskovkar-Rozumek-vyraz…), kde se neštítí kydat hnůj na naše řádně zvolené ústavní činitele.

Tito doslova škodiči naší země, bez jakékoliv odpovědnosti za svoji činnost, se pokouší o něco, co my, občané, nechceme a je na příslušných orgánech státu, aby jim v tom zabránily, než se těmto zločádům povede vyvolat silné občanské nepokoje až občanskou válku.

Protože občané už mají jejich řádění a drzé arogance plné zuby.

 

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Dobrý den paní Chrasteková. Můžeme již uvést, že i na konkrétním případu volby veřejného ochránce práv, která byť proběhla řádně, ale s pro ně nežádoucím výsledkem, vlastně tyto více méně fanatiky, popřípadě jejich naprostou většinu, včetně jejich vedení a podporovatelů, můžeme považovat za nepoučitelné. Právě zvolený ochránce práv pan Křeček se vlastně dostal do role jejich fackovacího panáka a na místo toliko jeho objektivní kritiky, na něj dopadá halda nejrůznějších podpásovek, včetně další pouliční demonstrace svolávané na začátek příštího měsíce, jak tato informace byla zveřejně na internetu. Dá se tedy usuzovat, že pasáci tohoto ovčího stáda, se rozhodli hnát věci do krajnosti, zřejmě i za použití násilného převratu eufeministicky zvaného jako majdan, který má k moci dovést jinou skupinu kapitalistů, na místo ovšem řádně politické a poslanecké reprezentace, nyní nám vládnoucí skupiny. Zřejmě titi bačové usoudili, že cestou řádných voleb se ke své nedílné moci nedostanou, tak zvolili tuto dle jejich názoru kratší cestu, byť i v krajním případě  za vyvolání občanské války ?!?. Takové nebezpečí se na první pohled může jevit sice jako pouze teoretické - ovšem, Ukrajina stále leží nedaleko od naší východní hranice. Z hlediska levicově smýšlejících občanů tedy vyvstává naprosto hrůzná situace, kdy propagandou zmanipulovaný lid se pustí opět do sebe, vlastně, aby hájil zájmy těch či oněch kapitalistů. Většinově historická nepoučitelnost lidstva vyvěrá i zde, kdy se jeví předpoklad, že lidé opět se opět kvůli pánům opět mezi sebou začnou rvát, jak již ostatně krásně a výstižně napsal geniální básník Jiří Suchý, ohledně vadnutí tulipánů pod obrazem bitvy u Lipan.

Růžena Chrastekova

Dobrý den pane Moskaliku a děkuji za přečtení a komentář. S vašim názorem souhlasím a sdílím ho.

R.Ch.

 

klokan

    Zřejmě nebudu sám kdo naprosto sdílí spravedlivé rozhořčení autorky článku, protože čeho je moc, toho zpravidla bývá až příliš.  Nyní avizovanou aktivitu uskupení tzv ,, miliónchvilkařů", při níž dávají najevo, že hodlají nátlakovými akcemi zasahovat i do volby Veřejného ochránce práv v ČR, která jako volby jiné, má stanovena závazná pravidla, lze vlastně považovat za onu symbolickou poslední (spíše však jednu z posledních kapek) jíž by se alespoň teoreticky mohl, přelít pohár až příliš moc svaté trpělivosti dost podstatné části občanů. Jaká asi lidská práva by hájil ten, jehož ustanovení by si takto vydupali tito nesnášenlivci, které lze myslím alespoň obrazně přirovnat k partě vzteklounů, vyžadujících toliko, aby bylo jej a jen pouze po jejich ?

    Můžeme se pochopitelně zamyslet nad příčinami, z nichž vyvstaly tyto projevy pýchy, nabubřelosti, netolerantnosti, nesnášenlivosti vůči jiným názorům, než těch jejich ? Jednu ze základních příčin spočívá v samotné individualistické podstatě kapitalismu, upřednostňujícího touhu po zisku, individualismus, přílišnou soutěživost a dosahování úspěchu za každou cenu, které akcelerují ještě projevy, nekulturnosti, přízemnosti a primitivismu, kdy projevy solidárnosti, ohleduplnosti a kolektivismu, jako by se v této společnosti supů, staly jaksi tabu. Odhlížím již od projevů vzrůstající ve společnosti choroby digitální demence, vzešlé z až překotného rozvoje vědy a techniky, k níž lidský organismus z hlediska přírodního vývoje, není ani uzpůsoben a lidstvu tedy dotyčný aspekt, přerůstá tedy jaksi přes hlavu. Tedy zastánci a upřednosňovatelé kapitalismu, vlastně sklízejí vzešlou úrodu z dračích semen, která bez souhlasu podvedených občanů rozeseli po celé naši vlasti, včetně projevů fašismu, které dějinně nutno hodnotit právě jako krajní projev kapitalismu.