Neefektivní přetahovaná. Zbraň je nebezpečná vždy, ať je legální či nelegální

girl colt
13.12.2019 10:21
Nedávná tragická událost v ostravské nemocnici vyvolala další emoce ohledně držení zbraní.

Jedni tvrdí, že by se mělo přikročit k omezování legálního držení zbraní a že evropská směrnice o zákazu držení automatických zbraní je oprávněná jiní naopak tvrdí, že by to nahrávalo útočníkům, protože teroristé a zločinci si prý stejně pořizují nelegální zbraně a jakákoli omezení střelných zbraní postihne jen poctivé občany, kterým se tak bere možnost se bránit.

Bylo by možné říct, že odpůrci omezování držení zbraní mají pravdu, ale stejně tak to lze říct o těch, kteří si myslí, že by se držení zbraní nemělo omezovat, nebo regulovat. Je ale skutečností, že jednomu i druhému, chybí potřebné signifikantní opodstatnění. Pokud se dá průchod názoru, že omezení držení palných, notabene automatických zbraní sníží nebezpečí a možnost použití těchto zbraní, jak se stalo např. v Ostravě, je stejně klamné a naivní jako názor, že omezení legálního držení zbraní bude na úkor občanů, neboť jim to bere možnost se bránit.

Člověk, který má v úmyslu, či lépe řečeno se rozhodl něco spáchat, se o svém úmyslu zcela jistě nikomu nezmíní a svůj záměr provede lhostejno, zda má zbraň legálně či nelegálně drženou uskuteční. U teroristů, případně zločinců hraje zbraň zásadní roli v tom smyslu, že ji používají jak na svou obranu, tak jako prostředek k dosažení cíle svého zločinného jednání. Avšak případ muže, který zastřelil šest lidí a další zranil v ostravské nemocnici, se od jednání teroristů či zločinců liší tím, že použil svou střelnou zbraň nikoli za účelem dosažení svého cíle, ale použil ji bez konkrétního důvodu snad kromě toho, že u něj došlo k hnutí mysli, jinými slovy, že se pomátl nebo že se „zbláznil“.

Nabízí se otázka, jaká procentuální náhoda by musela být, aby v situaci, kdy k popisované tragické události došlo, by se nacházel člověk s legálně drženou zbraní, aby ji ještě stačil použít na obranu svou i ostatních ohrožených? Je mimořádně naivní se domnívat nebo předpokládat, že člověk, legálně držící střelnou zbraň, s ní půjde do nemocnice, protože „co kdyby se tam něco stalo“, že? Kromě toho, než by tento člověk stačil použít svou zbraň na případnou obranu, střelec stihne postřílet několik lidí. Nahodilý člověk s legálně drženou zbraní, pokud se také nestal obětí, by už možná stačil střelce jen zpacifikovat postřelením, pokud ne přímo jeho zastřelením. Z uvedeného příkladu jednoznačně vyplývá, že by však v žádném případě nemohl zabránit střelci v použití střelné zbraně a tím ochránit lidi kolem.

Nelze také počítat, resp. předpokládat, že každý občan, který má legálně v držení zbraň, s ní chodí běžně do zaměstnání, divadla, kina, restaurace, nemocnice, nebo na procházku do parku vedle svého domu a v mnoha dalších případech jen proto, aby v případě, že nějaký člověk (ůchyl) se rozhodně někoho bezdůvodně (ale stejně tak důvodně) zastřelit, „tasil“ svou legálně drženou zbraň a zamezil vrahovi v dokonání jeho zločinného, tj. vražedného úmyslu.

Je velmi naivní si dělat iluzi, že použití zbraně za účelem spáchání činu podobnému tomu v Ostravě nemůže člověk, který drží zbraň legálně. Ostatně jak známo, střelec v Ostravě měl zbraň nelegálně. Není proto možné si namlouvat, že bude-li u nás omezeno legální držení zbraní, bude méně ostravských případů, stejně jako si dělat iluzi, že legálním držením zbraně se mohou lidé lépe bránit.

Pokud nebude u nás uzákoněno subsidiární pravidlo „Můj dům, můj hrad“, tj. uzákoněn zákaz vstupu cizí osoby na „můj“ pozemek a na jeho ochranu pak proti vetřelci použít střelnou zbraň, držení zbraně za účelem své obrany, resp. na ochranu svých blízkých a na ochranu svého majetku, dodává člověku jisté falešné sebevědomí, že mám-li zbraň, mohu se bránit. Bránit se totiž lze vždy a v každém případě (je-li to možné), ale také vždy jen v rámci platných zákonů!

jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Předmětná problematika vlastně představuje zástupný problém. Dosavadní jeho právní úprava doposud vyhovovala. Sociální inženýři vlastně musí stále něco kutit. Obecně známou skutečností stále zůstává, že existují jedinci, pro něž se stává střelba koníčkem. Bohužel nejen do terčů neživých. Terčem kritiky by se z hlediska obyčejných občanů mělo stát v současné době se vzmáhající sociální inženýrství a všeobsažný dirigismus, které z nás vlastně dělá nesvéprávné jedince. Na jedné straně nynější režimní prominenti ve své uslužnosti nynějšímu panstvu, své cesty k lizu orámovali kritikou režimu předchozího za jeho dirigentské vlohy, nyní ukazují i pod taktovkou papalášů z EU, že ani jim nejsou vlohy k bezuzdnému ovládání občanů cizí.

   Prostoduchost nynějších ovladatelů taktovek, lze kupříkladu konkretizovat dnes při zavedení periodické změny jízdních řádů, kdy rozumný člověk pokud nemusí cestovat hromadnou předvším železniční dopravou dopravou, raději cestu odloží než se neutěšená situace vytříbí. Stále jsme přesvědčování jak nám naši momentální mocní perfektně vládnou a tu ho bycha. Když bych se chtěl dnes kupříkladu po železniční dráze vyjet z Havlíčkova Brodu do Vsetína. Dříve si zcela jistě stačilo zakoupit jízdenku jednu, nyní však jsme ujišťováni, že možná stačí si jednu jízdenku zakoupit, ale ne určitě, prože budeme cestovat přes tři kraje, v nichž vlastně v každém platí jiné přepravní podmínky. V předcházejícm režimu bylo lze terč kritiky vůči  některým nenormálním poměrům, směřovat celkem svobodně do humoristického časopisu Dikobraz. V aktuálním našem kdysi státu, který se snaží unifikovat myšlení lidí, ale není schopen unifikovat jízdenky na veřejnou vnitro dopravu, kdy se máme spokojit s opakovanou mantrou, že příští rok již bude vše v pořádku, popřípadě své poznámky svěřit do vrboví u potoka. Jest mi známé, že pověstný šíp této kritiky zajisté mine cíl. Odůvodněně můžeme usuzovat, že zde jde možná o neschopnost, spíše však o úmysl nynějších zbohatlíků, zlikvidovat veřejnou hromadnou dopravu, aby si mohli namastiti kapsu na jimi nyní propagované individuální elektromobilitě.

kameník

Že se mýlíte, lze dokázat případem, jehož video bylo zveřejněno v mediích. Na něm mladá žena, vyskytující se nahodile s legálně drženou zbraní v tramvaji (dle Vás nemožné) zabránila hrozbou namířené zbraně utlučení jednoho z cestujích lahví od čehosi ožralým sadistou.

kameník

Že se mýlíte, lze dokázat případem, jehož video bylo zveřejněno v mediích. Na něm mladá žena, vyskytující se nahodile s legálně drženou zbraní v tramvaji (dle Vás nemožné) zabránila hrozbou namířené zbraně utlučení jednoho z cestujích lahví od čehosi ožralým sadistou.