Nejde o „buzny“, jde o právní ochranu dětí

obrazek
27.5.2015 22:08
Pokud hovoříme o novele zákona o registrovaném partnerství, která by jednomu z partnerů umožnila adoptovat potomka svého partnera, je třeba si uvědomit, že nejde o povolení toho, zda spolu homosexuální partneři (tím myslím i partnerky) mohou vychovávat dítě.

Nejde o to, zda se nám soužití osob stejného pohlaví líbí, nebo ne a zda se nám zdá proti přírodě, anebo ne. Anebo zda my si myslíme, že si „takoví lidé“ „zaslouží“ mít děti, ale jde v první řadě o děti samotné, a na ty také především cílí předkládaná novela zákona, na kterou již pěkný čas padá ve sněmovně prach.

Těžko můžeme homosexuálním osobám zakazovat, aby si pořizovaly děti. Jak bychom to udělali? Budeme je kastrovat, když „se přiznají“, že jsou teplí? Nebo by měl být trestný čin, pokud si homosexuál pořídí dítě? Myslím, že jen málo kdo by k něčemu takovému v dnešní době vyslovil souhlas…

Je třeba počítat s tím, že homosexuálové většinou děti mít mohou, a tak je mít budou. Pochopitelně si je „neudělají“ se svým homosexuálním partnerem, ale pravděpodobně ho s ním budou vychovávat.

Ovšem stejně tak jako heterosexuální páry, rozcházejí se i homosexuální páry a i homosexuální partneři umírají. A jak je na tom nyní dítě heterosexuálního páru a dítě které vychovávají homosexuální partneři?

Nu, pokud se rozvedou otec a matka dítěte, má dítě od rodiče, u kterého nežije, právo na výživné. A to by v podstatě mělo být v takové výši, aby to v rodině pro dítě vypadalo tak, že alespoň po finanční stránce se nic neděje. Pokud se rozejdou registrovaní partneři, dítě pochopitelně nemá nárok ani na korunu.

Pokud zemře dítěti z heterosexuální rodiny jeden z jeho rodičů, má po něm dítě nárok na sirotčí důchod a, až na ojedinělé případy (vydědění), má nárok na dědictví po tomto rodiči. Pokud však zemře ten z homosexuálních partnerů, který vychovává dítě, jehož není biologickým rodičem, dítě nemá nárok na sirotčí důchod, a pokud náhodou (kdo to dělá?) tento nebiologický rodič nenapsal závěť, nemá právní nárok ani na dědictví.

Pokud zemře jeden z heterosexuálních rodičů dítěte, žije ve většině případů dítě s druhým rodičem. Pokud však zemře homosexuální biologický rodič dítěte, toto dítě, ač bylo dosud vychováváno oběma partnery a vnímá je jako svoje rodiče, může v extrémním případě skončit až v dětském domově…

To, co jsem zde vyjmenovala, nejsou jediné případy, ve kterých je dítě vychovávané homosexuálním párem silně právně znevýhodněno, ale jsou to podle mého ty nejvýraznější a nejpodstatnější…

Schválení novely o registrovaném partnerství skutečně není o tom povolit „protipřírodním buznám“, které neustále řvou, že jsou diskriminované, aby měly děti. Jde o to zajistit dětem co nejvyšší míru právní ochrany a je smutnou vizitkou české společnosti, že taková diskuse se zde nevede.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

ps

Takovýto příběh můete najít i v heterosexuálních rodinách, bohužel. Smutný příběh, který se skutečně týká posílení právní ochrany dítěte, která nyní v homosexuálních rodinách dítěti chybí, je ten, že dítěti umře jeden z rodičů, lidí, kteří jej vychovávají, ale protože ten druhý není jeho biologickým odičem, dítě šupajdí někam do domova. to je smutný příběh, který se této situace týká.

Vyšinutí můžou být stejně homo jako heterosexuálové. Nedá se nic dělat, ale je to tak. samozřejmě by bylo jistě krásné, kdyby divní byli jen teplouši, jak se tu snažíte tvrdit, ale bohužel to tak není.

amiourful

 zde otřesný příběh chlapce Thomase, jehož dvě lesbické vychovatelky nedaly jinak, než že z něj udělaj děvče Tammy: http://medzicas.sk/zeby-sa-nieco-dialo-s-nadvladou-lgbt-v-demokratickom-zapade/ Jojo, k zomu vede. ldyý díte "GBT komunitě právo děti adoptovat. 

amiourful

lze povinnosti vychopvávajícího a práva vztáhnot na určitou osobu i bez adopce, jen z titulu registrovaného manželstvíéa nepořizovt gayům jen drahou hračku, k čeu dítěti bude nedobytnáýnýaliment, jenž si stát odečtze od sociálích dávek - dítě nežije ve vzduchoprázdnu, ještě má dvě biologické= babičky a dědečky, a druihého biologického rodiče, to opravdu nevím, jaká to je ochrana. Naví, běžné děti mají ještě alespoň jednoho dalšího biologicvkého rodiče, který by v pípadě změny podmínek mohl nebýt ochoten se na stav věcí dívat. Takže se púřrušuje přirozené pouto.

A samozřejmě, zkušenosti s promiskuitními homosexuál jsou osoní, protože tato komunita   Praze dává přednost Vinohradům, kde bydlím. Kolůiks tenhle týden odbavil ptáků je běžný typ soutěžení během rozhovorů. Prost dírky i ptáčcvi se trumfují, kdo jich dostal více.Za týden, upúzorňuji.

ps

Nevím, na čem se zakládají vaše představy o promiskuitě, možná nějaké vlastní zkušenosti... každopádně... i to se třeba může stát -a v takovém případě, pokud se adoptivní rodič rozhodne, že se po smrti partnera nebude o dítě starat, toto dítě má od něj právní nárok určité finanční zajištění (výživné). A to je právě ta ochrana. Teď to dítě nemá vůbec nic.

Promiskuitní pochopitelně člověk může být tak jako tak. tomu se zabránit asi nedá, žeano... Každopádně promiskuita rodičů  (ať už hetero či homo)rozhodně přece nesmí zamenat to, že dítě bude prostě "právně odsouzeno" k tomu, mít jen jednoho živitele místo dvou... 

 

Adopce by pochopitelně nebyly povinné, jde o to, že by měly možnost...takže nikdo nikoho do ničeho nenutí. Jde o to, že dkyž jednou dítě adoptuje, má vůči němu rostě určité povinnosti.

amiourful

Nene, tpi nmpveůou se zcela mění status svazklu,ale jakou zajistte jistotu dítěti, v penězích to není, partner po odumrlém by jistě rád dále svůj život pro promiskuitnil, ale s dítětem nemůže, a proč by se o něj měl starat, když není jeho,příslibem peněz z mněj rodiče neuděláte, i kdybyste se na hlavu xtavel, jeho identita je pouze poruchou přírody. Jestliže jeden byl alespoň rodičem biologickým, druhý nemá ani tuto vazbu. NEnuťte lidi do dlouhodobých vztahůl, když jsou dělaní jen na vztahy krátkodobé,dítě ano, ale jen dokud si to příl partner, existující, to je přirozenost gayů a leseb. Pak už je nutně dítě břímm. Žádný druhý gay nebo lesba, s nímž naváže pozůstalý vztah, enmá přirozené buňky proto, přijímat nějaké dítě.

Tento návrh je neužitečným trojským trojem, který si vybojovala gay lobby, ale to sebe oni dost dobře neznají. Chtějí víc, než na kolik jsou dělaní. A propos - víte kolik registrovaných svazků bylo od ustanovení zákona u nás uzavřeno? Moinimumk. LGBT komunita o to zájem nemá, jen se chová jako nevycváílané dítě, víc, víc, víc. 

ps

Nojo, jenže o tom ta novela je, že... jak to chcete udělat jinak, než že bude prostě to dítě mít dva homosexuální rodiče??

amiourful

Nato ale stačí úplně jiný zákon, - zákon o práví ochraně dětí ve svazku registrovaného partnerství. Sorry.