Několik poznámek k současné "konjunktuře"

obrazek
26.11.2017 21:07
Klesá nezaměstnanost, rostou platy (někomu). Zdánlivě není nic v nepořádku. Jen vám v podstatě nikdo nedokáže nebo spíš nechce říci příčinu tohoto jevu. A to už na dálku smrdí ekonomickou idiocií nebo nekalými úmysly. Jistěže jsou moje vlastní zjištění závažná a toto píši, abych vás varovala, ale jako radu vám umím dát jen to heslo, co je na obrázku: použij znovu, zredukuj, zrecykluj. Fuj, ještě i vláda v demisi by si ráda připšala body za úspěchy v ekonomice, nikdo si však nevzpomene, co pro ekonomiku kdy udělala.

Česká republika v minulých letech velmi intenzivně tiskla peníze - tedy ČNB je tiskla (zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/453733-cesko-patri-mezi-tri-zeme-sveta-ktere-nejrychleji-tisknou-penize.html) . Samotné dodávání nových fyzických peněz není nic špatného, zvláště po krizi, protože je to jejich nedostatek, co brzdí oběh. Jde ale o to, jak se to dělá! (Vzpomínáte? finanční anémie, nedostatek krve v cévách ekonomického organismu, jež má za náslledek pauperizaci- čili bohatnutí jedněch na úkor druhých - prosté odstrkování slabších od jejich právoplatné skývy chleba. Ale přejděme k tomu, jak se to děje.) ČNB byla v několika minulých letech dokonce třetí na světě v rychlosti zvyšování množství fyzických peněz v oběhu - šlo o nárůsty zhruba o 10% každý rok. No ale tyto fyzické peníze tvoří jen zhruba 5% všech existujících peněz, jsou však jediné skutečně legální. Druhé peníze, jež se jen náhodou jmenují stejně, jsou peníze virutálně emitované komerčními bankami při půjčkách, úvěrech a hypotékách (ze 2% peněz fyzických, zbytek virutálních). Komerční banky fyzické peníze ČNB potřebují také - ale jen jako frakční rezervu - zlomek vkladů, pro výběry na přepážkách, pro výběry z bankomatů, pro platy svých zaměstnanců a pro mezibankovní vyrovnání účtů. A samozřejmě asi 3% kolují jako oběživo. A jak ovšem ČNB dostane zvýšené množství fyzických peněz do oběhu? Inu sníží úrokové sazby, protože komerční banky musí od ČNB fyzické peníze nakupovat. A toto snížení úrokových sazeb ČNB ovšem zlevňuje úvěry a hypotéky. A už se nám tu roztáčí bublina - zlevnění hypoték má za následek zvýšení cen nemovitostí (byt, který v roce 2000 stál milion, má nyní cenu desti  milionů.), protože spekulatni nechtějí nikdy nic menšího než nejvyšší dosažitelné maximum. A to je  z velké části určováno určováno výší dosažitelné hypotéky. S  hypotékami se nám dostávají peníze do oběhu - od prodávajících nemovitosti, a už jede inflace. Tato inflace má za následek, že si ve skutečnosti  lautr nikdo nepolepšil. Jen jsme v podobně výbušné situaci jako před minulou krizí.  Ale naštstí ještě množství nových peněz v ekonomice pomohlo rozhýbat podnikání a snížila se nezaměstnanost. (Množství peněz se vzýšilo násobně, je nějaké překvapení, že zaměstnanost klesla na zlomek původní?)  Až bublina praksne, budou se znovu utahovat opasky. ale nikdo neví z čeho. Protože za posledních cca více než padesát let se bohatství národů snižuje, bohatnou jen finančnické elity. Každý, kdo splácí úvěr musí ovšem někoho odstrčit od jeho podílu na bohatství - a sice proto, že peníze na úroky úvěrů a hypoték nikdo nevyemitoval a současně komerční banka po splacení starších úvěrů  dluhové peníze - oněch 100%  úvěru, zlikviduje, je povinna je zase zrušit a nechat si jen ty úroky, pro něž ale peníze nejsou.  Nějakým způsobem se to srovnává dokud do ekonomiky stále proudí nové a nové peníze, tedy dokud se bubliny stále více nafukují, je to umění, nafouknoht bublinu, to mi věřte, kvůli tomu musely být vymýšleny rafinované finančí produkty zadlužující i ty nejchudší.  V jednom okamžiku jsou ale zvýšené ceny již příliš vysoké na to, aby si je dostatek lidí mohlo koupit. Protože spekulanti neočekávají nic jiného, než že růst půjde do nekonečna. A pak tedy, když už není možné udělovat nové a nové vyšší a vyšší úvěry - a to není jen proto, že centrální banka, aby zbrzdila inflaci stávající se pádivou, zvýší úrokové sazby ze svých fyzických, legálních peněz, je to i z důvodu přesycení trhu, a bublina udělá prásk. Najednou přestanou peníze přibývat a převáží nevýhody plynoucí z neexistence peněz na splácení úroků. A každý, kdo potřebuje svůj úvěr splatit, musí být velmi rvavý a dravý, bezohledný.  No ale to jsou někteří stejně už dlouhodobě. 

A my se můžeme jen modlit, aby bublina neudělal aprásk zrovna v okamžiku, kdy budou splatné Babišovy dluhopisy. o tom dvojblok zde: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nejstrasnejsi-podvod-lidstva-modernizoval ///Tento blog a blog vložený nemohu uzavřít ke své spokojenosti, protože není jasné, zda chyba není na straně špatných novinářů, kterým je úplně jedno, co blábolí, hlavně že text je plynulý.///

Proti spekulacím existují jen protispekulativní opatření.  především v regulacích, za jejichž  zrušení vděčíme Ronaldu Reaganovi jenž tutoo éru bublinové a přehřívající se ekonomiky po dlouhé době znovu zahájil,  (Od té doby se tomuto jevu  absolutně nekrotící finačnické experimenty říká reaganomika. Vesměs je to díky odstranění regulací, proč vznikají produkty, při nichž se vlastně úroky nad úvěry skládají, už nejsou jednoduché, na každém zboží tak máte svislici toho, co je třeba zaplatit bance, mnohem vyšší, než před třieti lety, a to právě zvyšuje ceny enormě - a prohlubuje finanční anémii při stagnaci přísunu peněz do ekonomiky. ) V guerillových opatřeních snižujících ceny, a dále pak v chování spotřebitelů.  Jedinou další radu, kterou mohu dát, je bránit se proti nelegálnímu státnímu zadlužení a trvat na tom, že občané amjí být svých peněz také věřitelé, nikoliv jejich dlužníci. (I ČNB emitovala své peníze v podobě dluhu, zadlužení). A uzákoněním protiprávnosti seigniorage - onoho dobývání parazitní renty v podstatě nekontrolovanou emisí nelegálních peněz, zneužití dominantního postavení k jednání a aktům, jež jsou v přímém rozporu se zájmy protistrany. Giacinto Auriti: "kapitalismus nemůžeme respektuovat, pokud porušuje princi právní racionality." U každé dohody musí být dva, jako strany smluvní, nikoliv protivné. Vazba, kterou máte s autokraty, je vazba nedobrovolná a vynucovaná. Jste to ale vy, kdo svým konsensem tvoří hodnotu peněz, protože jste ochotni je používat a přisuzovat jim hodnotu nákupem zboží určité ceny. Zamyslet se nad tím a šířte o tom povědomí, je to důležité, pokud si přejete místo systému vydírajícímu vás způsobem, jakým to dělá,  za systém, jenž pečlivě měří, jestli se délka dožití jeho seniorů nesnižuje a jestli tedy něčím nestrádají. a rozumně jim přidává, aby se jejich délka dožití prodlužovala.  Věřte, že by mělo úplně jiný efekt, kdyby  fyzické  peníze ČNB vyemitované pro odstranění finanční anémie byly přiváděny do oběhu distribucí mezi ty nejchudší. A především nikoliv přes emisi dalších, dluhových, peněz.  Ale i kdyby pro emisi dluhových peněz - přes chudé by do komerčních bank doputovaly také a nebylo by zapotřebí  snižovat úrok víc, než je obvyklé, a startovat nemovitostní bublinu. Podporu podnikání - kvůli zaměstnanosti - pak mohla zajišťovat veřejná banka, neúročící, (aby nevzniklo nové kolo finanční anémie kv§li nevyemitovaným penězům na úroky...).Jak jsem napsala, posledních padesát - nebo spíše šedesát pět let bohatství nárpdů klesá, reálná výše našich příjmů se snižuje. Kdeže jsou doby, kdy z jednoho platu bylo možné uživit manželku a několik dětí! Dnes, když pracují dva, nemusí to ani na výživu a výchovu vlastních dětí stačit!.    

Samotná inflace má několik příčin - jednak díky nízkým úrokům ČNB může plynout více peněz na úvěry do podnikání, ovšem o úroky zvýšené dluhy způsobují, že nové podnikatelské aktivity musí být zpeněžovány za více peněz, a proto rostou ceny. A také proto, že ostatní, celek, kolektivita, dostala sice něco, co neměla,  co možná postrádala, možná nepostrádala až tak moc, nicméně nyní se rozhodla si to pořídit, tím se jí ale zvýšily náklady - čili opět: zvýší ceny.  Pod dojmem možnosti růstu cen zvednou ceny i všichni okolo, mmj. i kvůli fabuli, že trh táhne spotřeba a zákazníci se patrně rozhodli utrácet, čili, kdo utrhne teď, utrhne, kdo teď neutrhne, tak ani nikdy! A ifnlace je hotová. Růst mezd já beru skeuptiácky jako podružný jev - sice z vyššího výběru peněz  navýšením cen většině podnikatelů  zbývá více peněz na mzdy, ale podle mne zvyšují jen pod tlakem inflací mačkaných zaměstnanců, kteří zděšením notně řvou, že chtějí dostat přidáno.  Nově příchozí zaměstnanci však na tom vydělají a přijdou k tomu snáze. Jak jsme řekli - přibylo úvěrů na nové podnikatelské aktivity, s tím se pojí vyšší zaměstnanost a ubývání volných nezaměstnaných na trhu práce. Také proto se zvyšují mzdy. Pokud staří zaměstnanci málo řvali, mají nižší mzdy než nově nabraní zaměstnanci. 

Ne, teď vážně, jediná rada, kterou vám mohu dát v této situaci je tato: zacházejte se svými prostředky natolik  šetřně, aby vám zbylo na osobní rozvoj, nabytí nových kompetencí nebo vytvoření nového zdroje příjmů, abyste měli záložní práci či příjmy pro doby, které budou mnohem těžší, ale o kterých nikdo nemůže pochybovat, že by nepřišly. Přijdou, na to vezměte jed. Protože toto není o počinech rozumného hospodáře, to je jen jeden neustále se opakující a již napoprvé neúspěšný a hazardní experiment. Pan Antonín Šebek jinde: "Jak poznáte, že něco není v pořádku?Snadno. Koruna posiluje a přitom ceny DOVOZOVÉHO zboží ROSTOU. To je možné pouze v koloniální zemi. A nebo v Kocourkově. A VŮBEC NIKOMU Z VEDENÍ TÉTO KOLONIE TO NEVADÍ. " Inu, dovozci jsou proúvěrovaní, to, že tu máte dostatek zboží, je jen proto, že de facto všechno patří bance, žádný skutečný růst ekonomických parametrů jiných, než je dluh, třeba růst likvidity, za tím není. Nebo by nestačil na spekulativní nárůst obchodu živený proklamacemi o tom, že je doba konjuktury, kdy stoupá spotřeba a je třeba urvat, co se dá. (Zároveň je inflace doba, kdy se také nejvíce plýtvá a z proúvvěrovaného zboží je nejvíce ležáků, jimž projde záruka - a to zase zvýší ceny ostatního zboží!) Jo, banky se budou mít! A vaše peněženka, nedáte-li si pozor, bude dokonale provětraná!

A jako doušku na závěr dodávám to podstatné - celou situaci zhoršuje, že populace je systematicky mylně informovaná a vlastně vůbec neví, jak by bylo nejvhodnější se v této situaci chovat! Pro vývoj racionální strategie i pohybu v současném ekonomickém systému by potřebovala nějakou oporu ve svém myšlení. Ale copak má někdo zájem říkat pravdu, vyložit všechny karty na stůl? 

Nevím, jak u vás, tady na Vinohradech je u mnoha potravin inflace cirka 18%, jablka se nabízejí i za 70 Kč/kg, hrušky za 100 kč/kg, ale na druhou stranu mi v některých obchodech, vědouc, že jsem chudá, dávají nějaké potraviny zadarmo, když si u nich něco koupím! Na prošlé potraviny narážím v podstatě pořád a všude! 

Onen postup tištění peněz centrální bankou má název: kvantitativní uvolňování - a je to postup, který použily USA i další země na zažehnání krize - po hříchu situaci zlepšili jen opticky, jak je vysvětleno v následujícím videu - peníze rozdělily nejbohatším subjektům a bankrotujícím bankám. (A pak, myslím, nacpaly svoje bezcenné cenné papíry za drahé peníze evropským zákazníkům):  https://www.youtube.com/watch?v=ziTpzVnU_V8 Od českého postupu se, myslím, americké kvantitativní uvolňování lišilo tím, že nemohli vzápětí po bublině snížit úrokovou sazbu centrální banky a začít nafukovat bublinu znovu. USA vyemitované peníze nasypaly jen do úplně nejvyšších pater společnosti. 

****

Když jsem psala tento článek, podcenila jsem jeden mechanismus kterým se podaří - a nyní 2018 už podařilo - hospodářský růst zabrdzdit - a sice, když rozjařen í a chamtiví obchdníci tak rychle inflačně zvyšují ceny, že tomu navyšování platů v  žádném případě nemůže stačit,  To se nyní stalo. 

***

Ještě ke všemu se ukazuje, že ani názká míra nezaměstnanosti, jíž se naši politici a ekonomové ohánějí, nemusí stát na reálném základu, protože mraky lidí jsou nyní z evidencí úřadů práce vylučovány pro nesplnění poměrně náročných podmínek. Toto budu ještě zkoumat....a až bude poznání  zralé, sepíši blog.  

8.12.2017: Socanské prase Wolf z Karviné, kde je na jedno volné místo 9 uchazečů, se vyjádřil, že ti lidé asi prostě nechtějí pracovat a je nutné zkrouhnout sociální dávky! Blahopřeji ČSSD!

*****

Další ilustrace: "Firmy shánějí kvalitní zaměstnance, mzdy jim ale zvýšit nechtějí." https://plzen.idnes.cz/prace-zamestnanci-nabidka-zamestnani-personalni-agentura-p3l-/plzen-zpravy.aspx?c=A171121_105606_plzen-zpravy_vb&utm_source=facebook&utm_medium=sharecm

Aktuální míra chudoby: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/chudoba-podle-csu-realna

Jak se vyvíjelo rozdělování bohatství v minulém roce: https://www.novinky.cz/ekonomika/461177-hrstka-miliardaru-rychle-bohatne-polovina-nejchudsich-nema-z-rustu-nic-tvrdi-neziskovka.html

Ivana Pavlíčková: "Jo... Zrovna nedávno jsem si říkala, že dřív, když přišlo něco nečekaného, měla jsem si za kým jít půjčit, stejně tak ti lidé mohli přijít za mnou a občas jsme si vzájemně vypomohli. Dnes už všichni tito lidé melou život z měsíce na měsíc.."

5.6.2018 Celkové množství peněz "na finančn ím trhu" - rozuměj: v ČR (včetně virtuálních) je 6,13 bilionu: https://www.novinky.cz/ekonomika/474114-objem-penez-na-financnim-trhu-stoupl-o-desetinu.html

8.6.2018 Zdražování bytů nebere konce, v Praze se za rok zvedly ceny bytů o 18%:https://www.novinky.cz/ekonomika/474499-zdrazovani-bytu-nebere-konce-v-praze-ceny-za-rok-vyskocily-o-18-procent.html Na přelomu 2018  a 2019činila cena nových bytů v Prze již 100 000/m2.

17.7.2018 Banky si úvěrový boom nenechají vzít, ačkoliv centrální banka zdražila úvěry, protože je frakční rezerva tak malá, začaly zlevňovat hypotéky! Bodejť  by ne! https://www.novinky.cz/ekonomika/477957-hypoteky-leckde-necekane-zlevnily.html

25.7.2018 Ceny nov ých bytů se meziročně zvýšily o čtvrtinu (na 94 000/m2) :https://www.novinky.cz/ekonomika/478789-nove-byty-v-praze-zdrazily-za-rok-o-ctvrtinu.html 

28.7.2018 po 8:30 na ČT24 : V oběhu je nejvíce fyzických peněz v historii, celkem na kusy 2 miliardy 300 milionů, v hodnotě 600 miliard. nejvíce je tisícikorun! (13 min: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12026085531-byznys-ct24/218411058020726/ )

9.9.2018 Česko se stává nejdražší  zemí Evropy: http://tn.nova.cz/clanek/priplatime-si-cesko-se-stava-nejdrazsi-zemi-evropy.html

2019 již se kutálíme z kopce konjuktury dolů, chybí peníze v rozpočtu, hypotéky se již neuělují 100% mé.ale jen90/80%. a velmi mírně zdražují. 

Hudbička: http://myvklive.ru/muzika-i-kino/Video-Despacito-po-sibirski

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Opět se blíží třináctého. V souvislosti s vyvrcholením dočasné hospodářské konjuktury, nelze zapomenout, že na její vlně se zhouplo i politické lži hnutí, právě nám instalovaného na premiérský post oligarchy Babiše. Dle všech známek lze tedy očekávat, že prostý český lid pocítí další ozdravnou léčbu, samozřejmě spočívající také v předepisování  redukčních diet k dalšímu utahování opasků. Za tímto účlelem nám poplatná média prezentují předpokládaného ministra zdravatonictví. I dnes se tedy započně od Adama.

,,Prokletí králi, jenž bohatců králem,

jenž smál se, nezměkčen bídou ni žalem,

jenž pro haléř, hráb nám do kapsy

a postřílet káže nás jak psy -

my tkáme, my tkáme ! "

     Heinrich Heine. Slezští tkalci.

   Než budeme zanedlouho vzpomínat kulatého výročí úmrtí Slezského barda Petra Bezruče, neuškodí si úkazkou z  básnického díla,  připomenout, že dne 13. 12. 2017 uplyne již 220 let od chvíle, kde se Düsseldorfu narodil revoluční romantik Heinrich Heine, snad nejcenzurovanější autor v historii lidstva.

amiourful

Teď a vždycky to bylo nejen o ČNB,. to nemůže být tak, že ekonomiku řídí ČNB, ČNB je určující, jen pokud nikdo jiný nedělá už lautr nic, což je to, co se děje. Jinak může být ČNB i slušný pomocník. Ale  nejprve tu musí být nějaké povědomí o tom, že ekonomii lze provozovat také vážně. A ne si dělat z celého národa srandu.  Samozřejmě by měla trochu zvedoiut úrokoou sazbu a stát b měl rozdistribuovat peníze "dolů" - těm nejchudším - na důchodech a dávkách, ale na to bude ptořebovt  monetární suverenitu,, tedy nedluhové peníze. Po vzoru Číny a Maďarska.  ČNB podřízenou parlamentu. 

rezjir10

Co ale teď má ČNB dělat? Nakupovat koruny?

amiourful
Petr Bittner to řekl za mně: 
 

"Omluvte můj jazyk, ale...

Podle bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera v legendárním Fokusu Václava Moravce je dnešní kapitalismus "v docela dobré formě". Dokud se bavíme o zkurvených hospicech a ekologii, tak je to podle něj zpráva, že bohatneme jak ožralá šlechta. "Na začátku života je každý socialista, na konci kapitalista. Protože se propracovává nahoru těma platovýma podmínkama." Podle Singera je tak člověk na začátku, uprostřed i na konci života především hovado, který s každým nádechem hájí jenom svoje individuální zájmy na úkor všech ostatních. Sociální spravedlnost požadují jenom slabí, líní a hloupí chudáci, protože to je jediná cesta, jak si můžou nezaslouženě přilepšit na úkor objektivně lepších lidí. Vyspělí, úspěšní, bystří a nádherní lidé chtějí kapitalismus, aby mohli s těma ubožákama donekonečna vymrdávat. To je nejspravedlnější organizace společnosti, ve které prokazatelně vrcholí dějiny lidského poznání, lepší to být nemůže, protože každá jiná cesta vede do gulagu. Paní pracující v hospicu za 20 hrubého z předchozí reportáže se měla v životě prostě víc snažit, aby se "propracovala platovýma podmínkama", a ne proflákat svůj život péčí o umírající. Každá tisícovka k jejímu platu by bohužel znamenala tisíc lidí v gulagu, takže jí musí stačit tiché vědomí smysluplnosti, za které si dneska v Praze určitě v pohodě pronajmete 3+kk."
 
 
 
 
klokan

  V Absurdistánu bývá působení základních ekonomických zákonů zřejmě specifické. Snad platí toliko ten o neustálem zdražování všeho. Dle sdělení současných bolševických politruků, žijeme v nejlepším, ze všech nejlepších světů, kola ekonomiky se neustále roztáčejí čím dále rychleji, Kč neustále posiluje. Výstižný článek leccos objasňuje. Neskonalé vydřidušství zde panujícího splečenského systému přímo bije do očí. I ten bača na polonině stříhá ovce jednou za rok, aby jim stačila dorůst srst. Stále více nenasytnější lichvářští bankeři, začínají sice zvyšovat úroky u hypoték, ale pozapomínajích jaksí zvýšit  již tak směšné úroky u vkladů. Kolikrát jsme vlastně byli po oslavovaném společenském převratu v roce 1989 vlastně okradení, jeden se již nedopočítá. To vše proto, aby bár bohatců nevědělo roupama již co dělat. Plivni však stokrát do moře, ono se nezpění. Jak již napsal nynějším panstvem tabuizovaný klasik.