Němci vydali Mein Kampf. Je to správné?

hitler mein kamf
9.2.2016 15:13
V lednu tohoto roku vyšlo stěžejní dílo nacistického diktátora A. Hitlera ,,Mein Kampf" pod názvem ,,Hitler, Mein Kampf - kritické vydání". Dosud bylo vydání tohoto díla zakázáno, nicméně to již na počátku nového roku neplatí a Němci si mohou připomenout Hitlerovy ideologické teze, na jejichž základě hodlal diktátor vybudovat věčnou Třetí říši, zbavenou rasově ,,nehodnotných elementů". Nové publikování díla, jež Hitler napsal za svého pobytu ve věznici v Landsbergu, pochopitelně vzbudilo mezi Němci velký rozruch. Je tak vydání Mein Kampfu, které má být dalším střípkem k vyrovnání Německa s nacismem, správným krokem, nebo připomene Německu staré nevyléčené rány?

Už vydání knihy samo o sobě je úspěchem, dosud totiž bavorská vláda, která byla správcem autorských práv, blokovala její vydání s odkazem na fakt, že prý údajně podněcuje k antisemitismu a rasové nenávisti. Na konci minulého roku však vypršela platnost autorských práv k dílu a novému vydání po více než 70 letech již nic nestálo v cestě. Mein Kampf vyšel s kritickými poznámkami německých (mnichovských) historiků, kteří čtenáře zasvěceně uvedou do dobového kontextu. Odborníci tak vysvětlí veřejnosti genezi zrůdné genocidní ideologie, která zahubila miliony nevinných lidí, a co Hitlera vlastně k napsání této knihy vedlo.

Protože je dílo odborně zredigováno a komentováno, jsou obavy bavorské vlády z podněcování rasové nenávisti liché, což je podstatný fakt. Kromě toho, je jeho úroveň velmi mdlá, neboť je snůškou a slepencem antisemitských nenávistných výroků a vyfabrikovaných polopravd, které mimo jiné pramenily z Hitlerova dávného komplexu ,,zneuznaného" umělce, což již před první světovou válkou při svém pobytu v Rakousku sváděl právě na židy. Přijetí ,,ponižující" Versaillské smlouvy v roce 1919 jeho nenávist k židům dále prohloubilo.

Samo vydání Mein Kampfu je krokem bezpochyby správným, protože i po 70 letech jsou události druhé světové války a role nacistického Německa v ní živé. Soudobé německé generaci je nutno tyto události neustále připomínat a kritické vydání knihy navíc přispěje k rozšíření znalostí formou, které jí běžná škola nenabídne.

Ne vždy však edukativní záměr padne na úrodnou půdu. V České republice vyšel nekomentovaný překlad Mein Kampfu v roce 2000 péčí nakladatele M. Zítka se stejným účelem jako nyní v Německu: informovat o kořenech německého nacismu, aby se již pokud možno nikdy nemohl opakovat scénář z druhé světové války. Na Zítka však naopak bylo podáno trestní oznámení z úmyslné propagace hnutí směřující k potlačování práv a svobod člověka. Nejprve dostal nakladatel od prvoinstančního soudu podmínku, posléze byl v roce 2005 zproštěn viny.

Mein Kampf je ,,biblí" nacismu a německá veřejnost má mít možnost se seznámit s klíčovými ideologickými tezemi, které de facto rozpoutaly druhou světovou válku. Nestranný čtenář má ke knize přistupovat z hlediska historického, nikoliv ideologického. Pochybuji, že normálně uvažující Němce zajímajícího se o soudobé dějiny může přečtení Mein Kampfu přivést k neonacistickým myšlenkám. Právě proto má být nové kritické vydání knihy primárně určeno ke studijně - edukativním účelům.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.