Není už těch dohližitelů, kontrolorů, usměrňovačů názorů a myšlení občanstva nějak moc?

orwell ilustrace
31.7.2020 07:59
Jednoznačně se jeví, že na tuhle naši krásnou, ale přec jenom poměrně malou zemi, stát, je neúměrně moc různých úřadů, komisí, spolků, institucí, které mají za cíl a náplní práce, činnosti kterých je řídit nebohé občanstvo, obyvatele, daňové poplatníky, jak mají myslet, co si mají myslet. A za ty nehorázné peníze, vygenerované právě těmi daňovámi poplatníky také kontrolovat, zda poslouchají, nemyslí jinak, než je jim určeno, zda si moc neotvírají ústa, nemají ty nesprávné a zapovězené názory.

Jedním z posledních počinů v této bruselulibé angažovanosti některých (a že jich je čím dále více) aktivistických politiků, poslanců, různých spolkařů, ale i samozvaných "morálních" arbitrů, dohližitelů, je zřízení Stálé parlamentní komise pro hybridní hrozby.

Konečně se poslankyni Langšádlové podařilo zařídit si nové, další korýtko ke své slušně placené funkci poslankyně, bratru za dalších pár desítek tisíc korun. Nelze jí ale ani upřít urputnou ideologickou snahu o právě to urměrňování myšlení občanstva, o nápravu a úpravu jeho názorů, protože prý je, to občanstvo, naprosto, jak plyne a vyznívá z jejích slov, hloupé až blbé. A byla se radit, jak na to, až v Kongresu USA, panečku! Také se vytelila, že tajné služby a bezpečnostní složky, které se těmi hybridními hrozbami už (nákladně a tvrdě - pozn. autorky) zabývají, to neřeší důsledně, emotivně. To zařídí teda, jak je vidět, jako vedlejšák za těch mizerných pár desítek tisíc, atombába Langšádlová.

"Lidé se tu v minulosti naučili přijímat slova a činy nekriticky, je tu malá znalost historie, zejména dějin 20. století. Především starší lidé mají v sobě vzorce výuky z doby komunismu, a tak se ztrácejí v realitě a jsou náchylní věřit téměř čemukoli," prohlásila. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Langsadlova-prosadila-vzn…

Paní poslankyně Langšádlová, která také prohlásila, že v případě nutnosti (nutnost zřejmě určí sama) je třeba na Rusko hodit pát atomových bomb. K tomu není třeba už komentář.

Vehementně praktikují své bruselulibé "poslání" a činnost i tzv. Čeští Elfové, kteří monitorují média u nás a vytvářejí seznamy závadových osob. Kdyby to nebylo tak odporně až úchylné, ve své podstatě nebezpečné, až nacisticky zrůdné, mohl by se tomu nezainteresovaný a nezajímající se řadový občan i zasmát.

Ono je to ale opravdu varující, silně připomínající praktiky nejhoršího totalizmu až fašizmu, navíc je tato jejich činnost v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod, tudíž protiprávní, jak uvádí paní Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka. (https://www.parlamentnilisty.cz/…/Elfove-koncime-Listina-ne…

Jak je vidět, u nás je naprosto všechno ošéfované, není třeba myslet, mít nějaký názor, (ještě to tak!), všechno nám, občanstvu, (teda to, co uznají za vhodné), sdělí, ukáží, seznámí nás, všichni ti elfové, komisaři, vykladači těch správných hodnot, někteří dokonce dle kongresmanů jůesej. To se, panečku, máme!

A abychom si nějak nevyskakovali, nechtěli, nedejpřírodo, i něco svého říct, napsat, sdělit, od toho tady jsou a budou (poněvadž se nějak množí skoro geometrickou řadou) různé kontrolní instituce, ale i soukromé spolky, hlídací čoklové a jiní, všichni samosebou nějak pojmenovaní a zapsaní, aby se na ně dostalo nějakých těch pár milionků dotací. Každý totiž není u lizu přímo, jak Langšádlová, aby si přiklonil naprosto dle na těla poslanců šitého zákona, nějaké love bokem.

A tak společně s paní advokátkou Hamplovou je třeba důrazně říct - a dost!

"Nikdo totiž nemá právo bez zákonného zmocnění o nás nic evidovat, vést si o nás a našich názorech jakékoli seznamy, dehonestovat nás svými urážejícími hodnoceními, tedy nikdo si nemůže osobovat právo kádrovat jiné lidi za to, jaké názory publikují a kde je publikují, a osobovat si právo na výklad pravdy, a tvářit se u toho, že to, co páchají, je v nějakém veřejném zájmu,"

Článek 10 Listiny základních práv a svobod, který praví:
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

To jsme to došli po listopadu 1989 až sem ... Minulorežimní StB - Státní bezpečnost by jenom zírala a bledla závistí ...

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

     Nástup na denní rozdílení v nějakém z koncentračních táborů v nacistickém Německu, nám naštěstí nebylo lze osobně zažít. Ovšem ze studia historie, příslušných literárních a jinou formou zaznamených vzpomínek našimi předky, lze se alespoň po stránce duchovní vcítit do myslí lidí nahnaných na podobný apelpatz. Fyzické utrpení, které tam oběti fašistické totality zaživayi, zřejmě asi zůstane pod naše rozlišovací schonosti, těch, kteří žijeme v zatím alespoň relativním blahobytu. Podobnými myšlenkovými pochody se tedy ubírá mysl čtenáře dalšího velmi zajímavého aktuálního pojednání autorky článku, v němž mimo jiné okolnosti poukázala na důležitý moment námi zažívaný, tedy kdy nám naši vládnoucí a jejich mediální a jiní posluhovači namlouvají, že zažíváme období demokracie, přestože my jako takoví se odůvodněně můžeme domnívat, že nám bývá zážitek z demokracie toliko jimi namlouván.

   Jestliže abstrahujeme od podobných demokkratických zážitků, které jsou nám servírovány denodenně po po již téměř 31 let, zvláště uchvátná mi připadají sdělení našich papalášů, že počátkem října tohoto roku zažijeme další svpbodné a demokratické volby. AHA.  V období postupného nástupu další totality nyní coronavirového charakteru, tedy nám bude prý umožněno svobodně volit. Vyslovená bohorovnost současných totalitářů zřejmě již překročila veškeré meze. Takže asi nebude lza vyloučit, že pro naši účast na tomto prý demokratickém institutu, se zcela svobodně rozhodneme zda si obstaráme naše potvrzení o nutné proticoronavirové bezúhonosti. Doklad o absolvování priticoronavirové vakcinace bude od nás zřejmě vyžadován až při volbách v roce 2021. Současným demokratoturátorům lze jedině vzkázat ať se jdou vysmát a tedy nechťse zvolí sami. Koho by vlastně před rokem mohlo napadnout, že tak záhy budeme zažívat další demokraturů a to nyní protikoronavirově covidního charakteru.