Nesouhlasím s církevními restitucemi

obrazek
14.2.2012 20:10
Stále slyším jsme zadluženi. V roce 1989 jsem také slyšel o dluzích ve společnosti a tak se ptám, kdy se to rozkrádání zastaví? Snad už byla jednou vyřčena restituční tečka. Tak udělám alespoň nějaký krok a začnu u SEBE.

Arcibiskupství pražské

Hradčanské nám. 16,

Praha 1 – Hradčany

119 02

K rukám

Mons. ThLic. Dominik Duka OP - arcibiskup pražský

Mons. Václav Malý - pomocný biskup, biskupský vikář

Vážený pane mons.

Vzhledem k situaci v České republice a potažmo k jednáním Poslanecké sněmovny  o výdeji církevních restitucí se kterými jako věřící člověk nesouhlasím, protože řada lidí žije na hranici lidské důstojnosti – nemá zaměstnání, ač ho hledá, je vystavena perzekuci úřední moci a řada rodin nemá finanční prostředky na studium svých dětí a jejich případnou obživu nebo pro postižené. Dále za posledních 10 let bylo v našem státě 5 700 000 exekucí, kdy lidé přišli pro pár korun o rodinný dům a rodový majetek. Díváme se na obrovské rozkrádání státní pokladny. Soudci soudí, aniž by zkoumali počátek problému a řeší následek. Mravní úpadek za posledních 22 let je strašlivý, kdy hamižnost a honba za ziskem je novodobá modla a co nepřináší zisk se likviduje, ač to slouží společnosti.  Církev přihlíží pozitivní diskriminaci většiny, kdy obyčejní pracující lidé nemají nárok na podporu a Rómové, jsou zahrnovány nehoráznými peněžními dávkami a své potomky neposílají do školy, ale podporují je v krádežích. Kde jsou duchovní? Kolik se jich vydalo do problémových oblastí?  Stále nám je vtloukáno do hlavy, že musí šetřit a utahovat opasky obyčejným lidem jako to dělá současná vláda.  A CÍRKEV i ostatní církve přihlíží a přikládají ruku na tento opasek a chcete zadlužit zemi a občany další horentní sumou. Tak jako přikládala církev ruku na karabáč obecních drábů za dob feudalismu.   Za posledních 2 000 let církev manipulovala masami obyvatel pro svůj prospěch a své obohacení a pohodlí i za cenu vražd tisíců lidí. A co skandály – není země, kde by nebyly zneužívané děti duchovenstvem. A nechutný boj o Katedrálu sv. Víta před zraky potomků lidí, kteří tuto pod slibem NEBE k velikosti a slávě BOŽÍ, stavěli za nuzný peníz, při velkém množství úrazů a bití za přihlížení tehdejšího duchovenstva. Ano máte perfektně zvládnutou reklamu na prodej něčeho, co neexistuje.

Nikde v žádném kostele jste nebyli schopni zorganizovat podpisovou akci proti zlovůli vládních špiček a zbohatlíků. A nebo, v kostelích, kapličkách a na náměstích si sami udělali referendum a zjistili názor občanů na restituce. Ne to neumíte a nechcete, jenom při každé bohoslužbě dovedete slibovat království nebeské. Máte strach. A ani byste výsledek referenda nezveřejnili, protože valná většina obyvatel řekla NE. Jenom se podívejte na zemědělské restituce, kdy dodnes řada občanů čeká na vyrovnání. Byl jsem dva roky členem KDU-ČSL  a stydím se za to, protože to bylo nechutné.  Dva lidé chtěli vládnout obci a tak vytvořili kandidátku do zastupitelstva, aniž by s tím seznámili malou členskou základnu. Na tom jsem se opravdu podílet nechtěl. Tak to vypadá všude.

Ježíš Kristus neměl majetek, ale velké srdce a dokázal s tímto darem do poslední chvíle rozdávat pomoc, radu, uzdravovat a odpouštět a i v hodině nejtěžší. Ano bude snad jednou ráj, až zajíc ulehne vedle lva. A tak se jedná o další proražení restitučních zákonů? Církev může dostat majetek, ač kolaborovala za druhé světové války. Velmi zajímavé. Ano, je to o lidech. Pamatuji faráře, kterého jsme jako děti měli velmi rádi a kdy k nám na náboženství chodili i děti kovaných komunistů. Ten dokázal pomáhat lidem, zajímal se o staré nemohoucí a, i když mu děti nepřišly na náboženství pro nemoc, tak je navštívil. Ten rozvracel režim svou lidskostí a pracovitostí, kdy se zúčastňoval oprav kostelů v montérkách.

Dodnes jsem neslyšel ve svém okolí, jak budete využívat v jednotlivých farnostech majetek.  Dále do dnešních dnů lpí církev na dogmatech minulosti (potrat je věcí ženy a je to její rozhodnutí), kněz se nesmí ženit a další a další. Při tom učení církve vychází z egyptských tradic a z dob vlády faraonů. Kdy kněz v chrámu pomáhal při zpovědi rolníkovi nebo obchodníkovi radou v jeho nelehkém bytí, jak by nebo kudy by se měl jeho život ubírat i v sousedských vztazích.  

Věřím ve věčné UNIVERZUM Vesmíru kolem nás, které nám pomáhá, pokud požádáme o pomoc. A vždy přijde dobrá myšlenka, která se posune lidský běh správným směrem. Ale je to na nás na každém z nás. Ano vždyť duch UNIVERZA v lesní katedrále, na louce, u osamoceného stromu je přítomen a mi lidé jsme tuto schopnost ztratily se s ním spojit. Kolik roků bude stát dub, v bibli několikrát vzpomínaný cedr nebo kostel, který bude požadovat finanční prostředky na opravy a kolik stromy? Stromy porostou bez našeho přičinění.

PROTO Vám touto cestou sděluji, že již nejsem členem římskokatolické církve. A vzhledem k situaci, kdy rodiče rozhodli za mne, neboť jsem byl v době křtu nesvéprávný, využívám práva a své občanské svobody a svéprávnosti a zralé úvaze

                                                             VYSTUPUJI z církve římskokatolické.

Český národ již jednou měl ve svých řadách člověka osvíceného a to byl Mistr Jan Hus vysokoškolský profesor a kazatel. Nevěděl jsem, že po tolika letech musí občané zaplatit jeho upálení a nebo to mám brát v této době jako exekuci za příchod Cyrila a Metoděje?  A dalšího jsme měli ve své historii a to byl osvícený císař Josef, kdy se už nemohl dívat na přebujelé kláštery mnišské řády, kdy každý mnich chtěl mít moc a tak založil nějaký řád. Tak jako dnes máme demokraticky přebujelý úřední aparát a diktát úředního papíru, protože za 20 let jsme nebyli schopni a naši poslanci se senátory vytvořit smysluplný zákon o státní službě.  Ne, církev ještě dnes zatracuje lid, který chce žít jinak v souznění s přírodou, proč neotevře své archivy, proč financuje některé nepochopitelné programy. Proč vlastní obrovské majetky, akcie továren a věřící používá na otrockou práci v těchto podnicích? A může mi někdo vysvětlit, proč  stát Vatikán nevybírá daně jako další dva v Londýně a Washingtonu. Odpovím Vám, jsou tam banky. A podívejte se, co dělají se státy a lidmi vytváří jednu krizi za druhou.  Ne bohatství této ZEMĚ patří lidem, jak řekl Bůh Adamovi: „Podmaň si tuto zemi“.  A ne několika jedincům.

 S pozdravem

A věřím, že můj výkřik nebude osamocený.

Ing. Vladimír Škoda

P. S. Pokud máte příslušný formulář – rád Vám jej vyplním a zašlu k evidenci

skodovka_1
Pravda poslední dobou nevítězí, protože pomluva letí světem a pravda si zavazuje boty. Otec vždy říkal, nejhorší je zrudlý lidovec nebo agrárník. V každém z nás je trochu solidarity a ideálů, tak si je přeci nenecháme vzít.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Vážený pane Škodo.

     Dovolte, abych skromně  ocenil Vaše rozhodnutí jako řadový občan, který byl též pokřtěn a měl by být "poslušnou ovečkou" římskokatolické církve. Ale protože se domnívám, že mám zakořeněnou odpovědnost k hodnotám, které nemají majetkový fyzický rozměr a tím myslím odpovědnost k blízkým, ohleduplnost, šetrnost, nezištnost, slušnost a lidský rozměr každého rozhodování a reálných skutků a to zvláště, když se hluboce dotýkají životů nejen mých blízkých, ale všech myslících tvorů - NELZE JINAK, než odsoudit tuto zvrácenost církevních hodnostářů - touhu po majetku. A Vy jste použil způsob, který je též jednoznačným vyjádřením Vašeho postoje.

     Díky, že máte svobodnou vůli a víru, která pomáhá i těm druhým. Hluboce se před Vámi skláním, tak jak činím přede všemi, kteří neváhají a nebojí se vyjádřit k tomuto velikému břemenu lidské existence.

     Přeji Vám vše nejlepší.

Vladimír Štingl

Vladimír Štingl

Pane Kulíku, dobrý den. Vy jste mě svým komentářem přivedl k neuvěřitelné otázce: "CO TO VLASTNĚ JE CÍRKEV". Pokud máte pravdu, tak jaká je to forma společenská??? obchodní??? politická??? nebo mimozemská....???

Komu se to má vlastně vracet "všimné" z majeteku občanů této země? Jak je vedena církev, když nemá statut a přitom si říká "vlastník"....."majitel".... ????? Díky za námět a zdravím Vás.

klokan

   V Kolíně nad Rýnem budou rehabilitovat upálené oběti tamních čarodějnických procesů z počátku 17. století, kdo bude plně rehabilitovat mistra Jana Husa, kterého uznali za kacíře a jehož popel spočívá právě na dně této řeky ?    

     Současná trojkoaličně restituční problematika mi připadá obestřena mlhovinou hypotetických dále nedělitelných částic, respektive částic metafyzických  tzv. monád. Tyto částice idealistickým filosofům mimo jiné sloužily k objasnění podstaty spravedlnosti. Trojkoaliční lídři a církevní otcové v tomto směru restituční spravedlnost v kontextu Leibnizovy monádologie pojímají skutečně svérázně.

PS: Uvažuji. Správný římský katolík by měl býti pokřtěn a měl by o tomto obřadu obdržet nějaké potvrzení, snad křestní list. Z tohoto vztahu lze tedy vystoupit. Jak by jinak z církve konvertovali konvertité ? Jen v církevních sňatcích platí zásada co Bůh spojil člověk nerozdvojuj.

rku

Katolická církev není žádný spolek ani strana, své členy neregistruje a tak z ní nejde vystoupit. O výši jakýchkoliv dávek nerozhoduje jestli jste rom nebo ne. Jsou pro všechny občany stejné.