Neúcta k právům občanů

obrazek
14.11.2014 14:45
Činnost Poslanecké sněmovny vykazuje znaky porušení Ústavy ČR.

Dnes 14. 11. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. V jeho § 32 je zapsáno, že je účinný od 1. září 2014. Zákon schválila Poslanecká sněmovna, podepsal ho její předseda Jan Hamáček i premiér Bohuslav Sobotka. Prezident Miloš Zeman ho podepsat odmítl mj. proto, že zákon nemůže nabýt účinnosti dříve, než je publikován; ve svém zdůvodnění svého vrácení zákona (8. 10. 2014, č. j. KPR 5847/2014) v bodě 2. na daný problém jednoznačně upozornil, když napsal: „Tím, že Poslanecká sněmovna neschválila zákon ve znění pozměňovacích návrhů schválených Senátem, zůstalo v § 32 zákona ustanovení, podle něhož zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014, přestože si Poslanecká sněmovna musela být vědoma, že k vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů dojde později.“ A Senát skutečně sněmovně navrhoval (usnesení č. 573 ze 23. schůze 24. července 2014) účinnost zákona „patnáctým dnem po jeho vyhlášení“.

Takže Poslanecká sněmovna, ještě navíc upozorněna prezidentem republiky, si musela být vědoma, že z hlediska jednoho ze základních principů práva (zásady veřejnosti práva) schvaluje paskvil, stejně jako předseda PSP i předseda vlády ČR. Je to jednání nerespektující princip právního státu založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana, normovaný v čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR. A možná ještě součást současného boje proti prezidentovi Zemanovi. Proto jsem poslal mail následujícího znění:


Pro pana Jana Hamáčka

hamacekj@psp.cz

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny.

Dnes, tedy 14. 11. 2014, byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. V jeho § 32 je zapsáno, že je účinný od 1. září 2014.

Můžete mi, prosím, vysvětlit, jak je možné, že uvedený zákon, schválený Poslaneckou sněmovnou a Vámi podepsaný, má účinnost o dva a půl měsíce dříve (1. 9. 2014), než vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů (14. 11. 2014)?

Zejména bych Vás prosil, abyste mi laskavě vysvětlil, proč uvedeným způsobem byl porušen jeden ze základních principů práva, totiž zásada veřejnosti práva; podle této zásady právní norma nemůže nabýt účinnosti dříve, než je vyhlášena způsobem stanoveným zákonem, tedy ve Sbírce zákonů, a tím je umožněna její obecná znalost; viz např. nálezy ÚS ČR ze 13. 5. 2014, sp. zn. II. ÚS 3764/12 a z 3. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 420/09 (Sb. n. u. US, r. 2009, s. 53, s. 647; 131/2009).

Za Vaši brzkou a fundovanou odpověď předem velice děkuji.

V Praze dne 14. 11. 2014                                           Vl. Pelc

 

Protože uvedený zákon svým podpisem schválil dne 7. 11. 2014 premiér ČR Bohuslav Sobotka, napsal jsem mail stejného obsahu též jemu.

Jsem opravdu zvědav, co mi – jestli vůbec – oba pánové odpovědí. Dám vám, vážení čtenáři, vědět.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.