Nic se nedá jíst tak horké, jako se uvaří - ale jak přesně horké to může být ? (poetické zamyšlení)

klavesnice stroje
15.10.2020 19:44
Překotný vývoj posledních událostí je ideálním časem k pozastavení a k poetickému přemítání nad tím co se to vlastně děje. Častokrát při setkání s nějakou neblahou pohromou většího rozsahu zalovím v paměti a obvykle tam nacházím podle pravidla "Nihil novi sub sole" (Nic nového pod sluncem) nějaké připodobnění k dávno známým událostem.

   Také covidepidemie mi připomněla již polozapomenuté setkání s jedním obyčejným sedlákem (pravda - v době JZD to byl "jen" družstevník), který byl přesvědčen, že každá hromadná pohroma - i když je způsobena lidmi - má vždy přírodní povahu a charakter. 

   Takže i epidemie (v tomto případě, který mě teď zajímá nejvíce, tedy "covidepidemie") by snad podle něj měla svůj předobraz v povodni nebo v požáru (další typy jako zemětřesení, výbuch sopky se myslím k přirovnání tolik nehodí). 

   A v tomto směru je prý třeba nad nimi přemýšlet nejen dopředu, pokud je to možné, ale i tehdy, pokud k nim dojde a podle toho řídit kroky, vedoucí k nejmenším škodám. Mně připadá přirovnání k požáru příhodnější, ale s ohledem na to, co hodlám sdělit, spokojím se s předobrazem povodně.

   Tedy, stejně jako teď Vy, i já svým vnitřním zrakem vidím, jak se povodňová vlna dostala na dolní toky řek a hasiči vyzývají k evakuaci. Hasiči uplatňují nacvičenou strategii odvrácení nejhorších důsledků na nejkritičtějším místě dolních toků.

   Ve stejném okamžiku, na horních tocích řek a potoků, kde stále prší, se obyvatelé individuálně snaží zabezpečit každý svá obydlí a zdroje obživy a také odklonit odlehčovacími kanály vodu do polí tak, aby dolní toky nezasáhla horší povodňová vlna, než ta první.

Takto obyvatelé na horním konci intuitivně uplatňují individuální strategii zachování živobytí a nezhoršování situace na dolních tocích. 

A co vidíme dnes? 

   Hlavní zdroje státu (a další se mobilizují), řízené a zosobněné panem Prymulou, dělají, co umí, na dolních tocích řek, aby odvrátili katastrofu. Mají svoji nacvičenou společnou strategii. Tato strategie zatím funguje v tom smyslu, že počet zbytečných úmrtí je pod kontrolou. Jak dlouho ještě?

   Mimo nemocnice a hygienické stanice (považujme to za - myšleno poeticky - ohrožené dolní toky řek) , kde se soustřeďují nejrozsáhlejší škody, všude jinde v celé republice každý občan se kromě direktiv, které by měl respektovat, aby nepřispíval k přetížení nemocnic, marně (jak mně utvrdil příspěvek pana Jana Novotného: "Covidová neinformovanost") pídí po takových informacích, aby mohl svoji zvolit co nejlepší svoji vlastní, individuální strategii přežit jako jedinec a jako rodina. Ví, že si nemá všímat těch, co tvrdí, že povodeň je jen virtuální, protože žijí daleko od řek, v městských bytech. Ale to nepomáhá.

   A ať již tyto informace jednotlivý občan má či nemá, nakonec vždy nějakou svoji intuitivní osobní strategii provádí. Pokud se nemá o co opřít, nemá podány informace v pořadí důležitosti, nezná logické vazby mezi odbornými lékařskými, statistickými a ekonomickými poznatky o coviepidemii, nějak si vždy poradí - ale potom na dolních tocích můžeme čekat, že povodňová vlna bude hodně, hodně dlouhá. My na horách to snad nějak přečkáme.

 

 

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.
Klíčová slova: covidepidemie, povodeň, Prymula

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Od našich tak zvaných elit, které se většinově zapojily do tak zvané proticoronavirové drezúry obyvatelstva, nelze již očekávat pro nás jako lid nic dobrého a řešení záležitosti zůstává na nás. Nelze se nechat ohlupovat do nekonečna. Nyní se skutečně jak se praví, začíná lámat chleba. ,,Prymulové" a spol. nám jasně dávají najevo, přes jejich údajně humanistické řičičky, že jim jde tak jako jejich vodičům o naše zotročení. Pochopitelně nevymyslili tito omezenci ducha nic nového, toliko věcně aktualizují metodu postupně vařené žáby. Mají pod sebou pochopitelně veškeré utlačovateské nástroje státu, propagandu i silové složky. Nyní nám elitáři odhalili nad míru jasně svou ziskuchtivou podstatu, kdy řečičičkami o chraně lidstva maskují své sobecky ziskuchtivé zájmy, kdy vlastně pro dosažení svých zisků naprosto cíleně zastrašují obyvatelstvo. Noste roušky, správně nasazené, nechte se testovat, trasovat, vakcinovat, očipovávat, opékat G zářením a šmírovat pro vaše dobro. Quo usquam tandem nás ještě hodlají takto cičit k naší naprosté poslušnosti vůči nim, těmto nejhnusnějším predátorům,které lidstvo zpoldilo ?

luis

Připomněl jste hodně - až skoro filosofických a etických - otázek.

   Jejich řešení ani optimista nemůže očekávat od "moudrosti" osvícené elity, obyčejný člověk si musí umět poradit sám. A upozornit na tuto vnucenou zásadu bylo vlastně smyslem mého přirovnání.

   Snažil jsem se vypořádat s přetrvávajícím fenoménem, který na půdorysu covidepidemie více vyhřeznul a tím jsou obtíže definovat vlastní individuální strategii jedince a rodiny tak, aby je co nejvíce chránila (normalitu jeho soukromí, zdraví fyzické i psychické...) a zároveň tím podporoval společnou strategii pro co nejlepší průchod společnosti "špatným obdobím".

   Prostě styčné body (průnik, vzájemná podpora - synergie) těchto dvou strategií i dostatek přijatelných, využitelných, kvalitních, podstatných a logických informací jsou slabinou. Ta nejenže ohrožuje výsledek, ale také zeslabuje účinnost i té společné strategie.

klokan

   Zajímavé přirovnání nastíněné v příspěvku ostatně zažíváme nyní přímo v praxi a tedy na vlastní kůži. Opětovně se však řeší především následky a ne samotné příčiny. Nelze odhlédat od té skutečnosti, že jednou z hlavní příčinou coronaviurově covidního šílenství i těch povodní, se stala lidská chamtivost, tu farmceutických koncernů, tu jiných vypočítavců k dosažení mantry kapitalismu bezhlavých a co největších okamžitých zisků. Lidstvo představuje součást přírody a tedy konání těchto chamtivě sobeckých jedinců najde odraz v devastaci přírody. Takže restituce a privatizace všeho lesy počínaje a lidským zdravím konče. Velkoplošné kácení lesů a téměř ignoracne další péče o ně. U nás se současné , mnohdy mafinsky založené vrstvě, polistopadových zbohatlíků, již podařilo díky především své nezměrné chamtivosti zlikvidovat většinu, zatím pouze jehličnatých lesů o jejichž vodozádržné funkci není žádných pochyb. Stále přitom dochází k dalšímu zabetonovávání a zaasfaltovávání i zemědělské půdy a souvisejímu znečišťování životního prostředí. Příčiny současného corona šílenství hledejme rovněž v lidské chamtivosti vědců, kteří se propujčili jistě za nemelý peníz k posluhování světové finanční oligarchii a k jejímu nezměrnému úsilí o úplné zotročení lidstva. Nemalý peníz zrady lidstva samozřejmě jim zvedl jejich ego i super ego takže si zřejmě myslí, že docílí i podmanění vesmíru. Genetickými a jinými bohorovnými manipulacemi se jim již podařilo otevřít dveře pověstné PANDOŘINY SKŘÍŇKY, kdy se již potvrzuje původní podezření, že hlavní příčinu nynějšího corona šílenství nutno hledat v neuvážených genových manipulacích, uskutečňovanými ze strany těchto snad naprosto zešílevších psudovědců, kteří neuváženě zasahují do toho co se veve smíru postupně vyvíjelo věky věkův. Nyní nás čím dále více zastrašují, ale pravdu umlčí toliko na chvilku.