Novinka - samohojící se asfalt

obrazek
19.3.2018 17:54
Jestli jsem dobře pochopila průlomovou technologii asfaltérství, stačí tento asfalt pravidelně přejet "žehličkou" (třeba mikrovlnou) a vše je opraveno! Kdo má zájem odborný, stačí pořídit u Springeru knihu za 190 eur. Mohlo by dojít k úspoře financí při opravách našich silnic? Připomínám, že asfalt není třeba vyrábět draho z ropy, Albánie je plná asfaltových jezer!

zdroj: http://selfhealingasphalt.blogspot.cz/p/background-principle.html překlad Google translator - zde jsou také zmiňované obrázky. 

Na tomto blogu poskytneme informace o zkušební dráze s vlastní léčivým asfaltem, který je postaven na A58 poblíž Vlissingen v Nizozemsku. Asfalt je speciální typ ZOAB (velmi porézní aphaltový beton), který obsahuje malé ocelové vlny. Známý, ale závažný problém s obvklým ZOAB je vytrhávání: kameny na povrchu vystupují v čase kvůli mikroskopování v pojivem. Zvláštní ZOAB vyvinutý na univerzitě v Delftu (sponzorovaný agenturou AgentschapNL) může být ohříván indukční energií díky přítomným vláknům, jež uzavírají mikrotrhlinky a tím prodlužuje životnost silnice.

Pozadí + princip

Po několika letech dochází k degradaci asfaltového pojiva okolními faktory, zvláště vlivem UV záření ze slunce, dokud ztrácí schopnost vázat povrchové částice dohromady (viz obr. 1). To má za následek praskliny, které umožňují poškození vlhkosti do spodních podlah, což způsobuje drsnost povrchu, otvory hrnců, degradaci a eventuální poruchu konstrukce. V současné době neexistují řešení pro uzavření trhlin v chodníku. Příležitostně, když jsou viditelné známky stárnutí, na povrch se aplikuje tmel, který chrání asfaltové povrchy před degradací životního prostředí a pronikáním vlhkosti. Jinak jsou na povrch aplikovány asfaltové omítky s možností změny chemického složení bitumenu. Všechny tyto postupy mohou prodloužit životnost asfaltu již několik let před rehabilitací nebo rekonstrukcí, avšak mají nevýhodu, že pracují pouze v prvních centimetrech od povrchu a mohou snížit klouzavý odpor.

Obr. 1: Mechanismus

Je všeobecně známo, že asfaltové cesty se mohou hojit samy o sobě, ale je to pomalý proces při okolní teplotě a funguje to pouze tehdy, když na silnici nedošlo k dopravní zácpě. Je také dobře známo, že množství hojení se zvyšuje, když je materiál během doby odpočinku vystaven vyšší teplotě. Proto byl zahájen projekt, který se zabýval zvýšením rychlosti samoléčebných cest, což je dobrá metoda ke zvýšení životnosti povrchu cesty. Jako zjednodušení by bitumen mohl být považován za velmi hustý olej; když se v ní objeví trhlina, sama se zavře, ale bude to mnohem rychleji, pokud se zvýší "tekuté chování" bitumenu. Toho lze dosáhnout místním zvýšením teploty. Pokud se teplota asfaltu příliš zvýší, asfalt ztratí svou pórovitost a tím i jeho funkčnost.

Základem přístupu, který se v tomto projektu řídí, je vytápění asfaltu indukční energií, aby se zvýšila jeho hojivost. Prvním předpokladem indukčního ohřevu je to, že zahřátý materiál musí být vodivý. V mnoha předcházejících studiích bylo prokázáno, jak je možné vyrobit asfalt nebo beton vodivý přidáním elektricky vodivých plniv a vláken. Druhým předpokladem je, že tyto plnidla a vlákna jsou spojeny v uzavřených obvodech. Na obr. 2 je schematické znázornění systému, ve kterém se používá indukční energie pro hojení asfaltového betonu. Nejprve se v bitumenu objeví mikroskop. Pokud je přidán dostatečný objem vodivých vláken nebo plniv, vytvoří se obvody uzavřených smyček kolem mikrokraku. Pokud je tento magneticky citlivý a elektricky vodivý materiál umístěn v blízkosti cívky, jsou v obvodech s uzavřenou smyčkou indukovány vířivé proudy se stejnou frekvencí magnetického pole. Teplo je generováno ztrátou energie, když se vířivé proudy setkávají s odolností materiálu a nakonec se roztaví bitumen a trhlinka je uzavřena.

Obrázek 2: Schematické znázornění systému pro použití vláken vyhřívaných induktivní energií k léčbě trhlin v asfaltovém betonu.

Další dobrý zdroj: https://www.ted.com/talks/erik_schlangen_a_self_healing_asphalt

Kniha: https://link.springer.com/chapter/10.1007/12_2015_335

Vědecká stať o trvanlivosti takového povrchu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814063009

 a o nákladech: https://www.researchgate.net/publication/292986082_Self-Healing_Technology_for_Asphalt_Pavements

albánský gilsonit: https://gilsonite-bitumen.com/en/products/albanian-gilsonite

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=w_gLXbpvQWk&feature=share

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!
Klíčová slova: asfalt, silničářství

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

 ,, Pan Nakata si vykračoval po parkovišti a ťuk ťuk, poklepával si špičkou deštníku o asfalt.“ 

                                                                                               Haruki Murukami. Kafka na pobřeží.

 S větší louží asfaltu uniklého z netěsné cisterny, na povrch cesty , vedoucí k nedalekému venkovskému nádraží, se pojí můj první zážitek z ranného dětství, který mi utkvěl v paměti.  Ponechán na chvilku bez dozoru za parného letního dne, zmámen zřejmě neobvyklou louží, která se zčistajasna zjevila před mým nezkušeným zrakem, jsem se tehdy asi v polovině padesátých let minulého století, obutý v plátěných sandálkách, vydal na její průzkum, než asi uprostřed se tyto nadobro přilepily. Lapeného v této pasti, jsem byl zanedlouho z ní sice rodičem vysvobozen, ovšem k  této nepěkné matérii mi do budoucna zůstal rozporuplný vztah.  V současné době pak asfalt spojuji s faktorem , blížícího se zániku lidské civilizace, kdy ziskuchtivá, vše živé ničící asfalto  - betonová průmyslová smečka si dala za cíl celý povrch matičky země zabetonovat, pokryt asfaltem a zastavět. Stovky páchnoucích obaloven živičné drti, rachotících betonárek, tisíce popojíždějících domíchávačů , pokládačů obalené asfaltové drti, neustále zakrývají další a další kilometry čtverečné půdy, předtím zbavené stromů a jiných porostů k naplnění nejhorších vizí spisovatelů vědecko fantastické literatury. Napřed uprostřed polí a lesů zaasfaltují tamní běžné cesty, posléze kolem nich parkoviště. Světové  zásoby nafty, jakož i asfaltových živic pochopitelně docházejí tak místní šamanové, jsou nucení vymýšlet různé triky za účelem recyklace asfaltu Z člověka 2x rozumného se postupem času stává přihlouplý homo konzumeris.