Nynější politika je hysterická

obrazek
27.6.2013 06:57
Ještě podpis Jiřího Rusnoka na slibu premiéra ani neoschl – a už jsme slyšeli z Poslanecké sněmovny reakce: Tuto vládu nepodpoříme! Za žádných okolností! Jako důvod třeba M. Němcová (ODS) a M. Kalousek (TOP 09) uváděli údajnou nedemokratičnost rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana a negativní, zejména hospodářské vlivy takového rozhodnutí; není však hlavní příčinou tohoto hysterčení spíše obava, aby další persony české pravice neskončily tam, kde nedávno skončili někteří aktéři korupční aféry „Nagyová, Nečas & spol.“ – totiž v base?

Především: „Úřednickou“ vládu jmenovanou prezidentem negativně nezaznamenají tuzemské ani zahraniční trhy. Hospodářská výkonnost naší ekonomiky se existencí této vlády nezhorší. Státní rozpočet na rok 2014 byl ministerstvem financí v zásadě připraven za vlády předchozí; podstatné přesuny v něm, především kvůli rozsáhlým mandatorním výdajům, udělat nelze – výkřik pravicových politiků, že pro rozpočet nikdo z nich nezvedne ruku, je pouze projevem uražené ješitnosti, věcný důvod pro to není. Ostatní zákony, kupř. daňové a jiné, které navazují na občanský zákoník účinný od počátku příštího roku (zákon č. 89/2012 Sb.), jsou dávno ve sněmovně.

V současné politické situaci a na prahu vládnutí vlády premiéra J. Rusnoka jsem si položil dvě otázky a pokusil se na ně odpovědět; třeba budou odpovědi zajímavé i pro vás.

Otázka první: Budou předčasné parlamentní volby?

Upřímně si je přejí jen ČSSD a KSČM. Sociální demokracii preference stoupají a navíc pro to nemusí téměř nic dělat – pravice, která zkazila (ano, čeština pro to má i slušný výraz) na co sáhla a vytunelovala či vytunelovat chtěla též, na co sáhla, sociální demokracii voličské hlasy jen přihrává; soc. dem. je má bez námahy. (Otázkou je, zda k řádnému termínu voleb její preference opět nepoklesnou.) KSČM preference také stoupají; tato strana nemá co ztratit, může své postavení na politické scéně a zejména za ní, v politickém zákulisí, jen posílit.

Vítězem voleb by v červnu 2013 (podle modelu CVVM) byla ČSSD se ziskem 35 % hlasů, komunisté by měli 18,5 %, TOP 09 17 %, ODS 13 % a lidovci 5,5 %. Další strany by se do sněmovny nedostaly.

Pravicové strany předčasné volby nechtějí (byť tvrdí opak) – po obrovském kleptokratickém skandálu Občanské demokratické strany „Nagyová, Nečas & spol.“ u nich došlo k úbytku voličské přízně; proto touží po volbách v řádném termínu – voliči zapomínají a bude čas je zastrašit … socialismem, komunismem, hospodářským úpadkem, přechodem k totalitě, třeba policejní či jiné, sáhnout je možné do zahraničí a vyrukovat třeba s Putinem … tezaurus pravice na toto téma je rozsáhlý. A osvědčený.

Prezident Miloš Zeman o předčasné volby zájem nemá. Nepřinese přece premiérské křeslo na podnose B. Sobotkovi, který u něj má od prezidentských voleb v r. 2003 hluboký vroubek (spíš bych měl napsat zářez na jeho deringeru), a na stejném podnose křesla ministrů dalším podobným hříšníkům. Potřebuje také, aby jeho SPOZ se bezpečně přehoupla přes pětiprocentní hranici a tak vstoupila do sněmovny; a k tomu potřebuje delší čas.

Takže si odpovídám: Volby do Poslanecké sněmovny budou v řádném termínu v příštím roce, protože většina rozhodujících subjektů si mimořádné volby nepřeje. Rusnokova vláda z těchto důvodů do řádných voleb vydrží.

Otázka druhá: Má prezident kromě taktických i zájmy strategické?

Miloš Zeman není politický hráč, který by měl dopředu rozmyšleny pouze dva tři tahy svého gambitu; určitě sleduje i cíle strategické, tedy zřetelně překračující termín příštích voleb do Poslanecké sněmovny. O jaké strategické cíle by mohlo jít? Částečné vyzmizíkování české pravice; k tomu pro začátek stačí prezentovat její tunelování veřejných prostředků, úplatkářství. Postačí, jestliže se současná vláda zaměří mj. na odhalování a manifestační prezentování tunelů předchozí vlády, na korupci na jednotlivých ministerstvech, centrálních úřadech atp. Pokračovat by se dalo poukazy na hospodářský, politický a mravní rozvrat společnosti, pravicí zaviněný. Propagandistické heslo je v takovém případě jednoduché: „Vidíte, že pravice je rakovinou naší společnosti.“ Záporný politický vliv by taková prezentace spolu s příslušným ideovým působením měla nejen na parlamentní pravicové politické strany, zejm. ODS a TOP 09, ale též na pravicové strany, které po sněmovně touží, např. na Suverenitu Jany Bobošíkové a Jany Volfové. Dalším perspektivním cílem by mohlo být oslabení pozic soc. dem. vzbouřenců proti prezidentskému kandidátovi M. Zemanovi z r. 2003 v nynější ČSSD.

Takže si odpovídám: Zájmy prezidenta jsou především strategické.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.