O kolik si Češi od r.1995 zvýšili svojí životní úroveň?

auto_pr
8.3.2016 18:44
Existují všelijaké statistické údaje z mnoha oblastí našeho života.

Některé statistické přehledy nám sdělují, že naše průměrná mzda vyrostla téměř desetinásobně. Jiné statistiky přepočítávají komplikovaně naši údajnou životní úroveň podle spotřebního koše.

Něco pravdy na těch dílčích či souhrnných statistických přehledech asi bude. Jen se z nich nedozvíme o své skutečné situaci po cca 20 letech.

Narazil jsem při svém pátrání na webu na statistická data z oblasti osobních automobilů. Vzhledem k jejich počtu, který se týká převážné většiny českých občanů, se domnívám, že právě tato čísla nejlépe vyjadřují vývoj jejich životní úrovně.

Tato data jsou dostupná na  http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/slozeni-vozoveho-parku-v-cr/

Po jejich prostudování si dovoluji konstatovat, že údaje tam uvedené o počtech a stáří osobních aut v ČR vyjadřují zprostředkovaně o vývoji životní úrovně Čechů za posledních dvacet let více než spotřební koš průměrného občana.  

 

Počet aut v r.1995

3.113.476 ks

Počet aut v r. 2015

5.110.452 ks

Průměrné stáří aut v r.1995

14,10 roků

Průměrné stáří aut v r.2015

14,53 roků

 

Počet aut sice rostl, ale jejich stáří za celé sledované období má setrvalou úroveň.  Počet Čechů, kteří si stále nemohou kupovat novější auta je konstantní. Tedy v průměru naše životní úroveň očividně neroste již cca dvacet let. Podobně se vyvíjí stáří užitkových vozidel. Tedy ani podnikatelská sféra v průměru nedosahuje za stejné období takového růstu, aby si mohla kupovat nová vozidla v narůstající míře.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

prokara

Pane Moskalíku,napsal jste to dobře.

klokan

  Ve velké míře však bývají veškeré statistiky do určité míry zavádějící. Materiální blahobyt představuje však toliko jednu ze složek životní úrovně. Statistiky nestatistiky. Lze myslím uvést, že po stránce materiálního blahobytu si jisté nepřiliš vysoké procento populace v uváděném období přilepšilo, tedy to obratnější při rozkrádání státního majetku eufemisticky nazývaného jako privatizice. Jedná se o obohacení zejména na úkor jiných, ne obohacení poctivou prací. Kromě stránky materiální by se mělo příhlížet i ke sféře duchovní. Zde vidíme naprostý společenský úpadek, zejména u novodobých elit, většinou privatizačních a restitučních zbohatlíků, včetně fratres nejen katolických, kteří od Boha bezostyšně své žádostivé pohledy otočili rovněž jako mnozí jiní, pouze k mrzkému mamonu a ukájení prvotních živočišných potřeb.

rezjir10

Tedy nevím, že bych ve svém příspěvku něco psal o tom, že movitější lidé mají více aut. Napsal jsem, že čím dál více jednotlivců je vlastníkem alespoň nějakého auta. Je rozdíl, když má auto každý desáty, nebo patý a nebo druhý občan.

Bude-li pět občanů z deseti vlastnit auto, každý z nich staré pět let, tak průměrné stáří aut bude snad pět let, stejně tak když deset občanů bude vlastnit auto, každý z nich staré pět let, tak přůměrné stáří aut bude opět pět let. Ale přece jenom pro těch pět nových vlastníků aut znamená za jinak stejných podmínek, že mají vyšší životní úroveň.

jan-vysocina

To Jiří Řezník - 8.3.2016 19:52.

Je sice pravda, že movitější lidé mají více než jedno auto, ale vzhledem k svému velmi malému počtu nemohou ovlivnit celkovou statistiku. Jejich nová auta čísla nemění již dvacet let.

rezjir10

Máte zčásti pravdu, ale také platí, že čím dál tím více lidí vlastní čím dál tím více aut. A ty méně majetné vrstvy, které neměly před r. 1989 žádné auto, mají nyní alespoň to ojeté.