O současném antikomunismu a budoucím kapitalismu

obrazek
10.6.2018 15:18
Zaujalo mne, s jakou vervou se odehrála druhá větší protibabišovská demonstrace v antikomunistickém duchu. Po pravdě řečeno - na té první organizátoři v celku nedokázali ani pořádně artikulovat své výtky Babišovi - a šťávu demonstraci dodali antikomunističtí řečníci a podněcovači, kteří se podle organizátorky Pavly C. k demonstraci přidali dodatečně a jaksi ji "ukradli" . Ovšem druhá protibabišovská demonstrace již byla antikomunistická výrazně. A tak si říkám, že možná bez té dávky antikomunsmu by na ni lidé ani nepřišli, že je to dnes módní ton a nutnost podněcovat antikomunistické nálady. Je to velmi zlé, protože se jednak vyšachovává demokratická strana, která má své politické místo a stejné právo vládnout a působit v politice, jako ostatní, jednak tito antikomunisté jdou mnohem dál a odmítají všechno levicové a také proti všemu levicovému štvou. Jak mne přesvědčila návštěva několika skupín na FB. Povídat si budu s Filipem Pivoňkou, Josefem Mikovcem a dalšími přáteli.

Minule jsem proti vlně antikomunismu bojvoala zde: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/senator-stetina-rusi-komunisty-ale-nejen

Výpověď jednoho z účastníků nedávné antikomunistické demonstrace (měla být proti Babišovi, ale holt se to tak zvrhlo): Tara Assaf Bechara: "Levičák je člověk s nedostatkem sebevědomí který má pocit že za něj vše zařídí stát ,naopak většinou pravičák je člověk který o sobě ví že se dokáže prosadit kdekoliv na světě a čím míň mu do toho politik kecá tím lépe ,kromě postižených nechápu s kým mám být empatický ? Všichni jsme se narodili stejně a máme podobnou startovací čáru s tím že skoro vždy pokud někdo dopadne v životě blbě je to jeho vlastní vinnou"

Filip Pivoňka: ože to je pič**s!!! Todle je to ti nejprimitivnější a nejblbější postkaliusovské neoliberální myšlení, já myslel že 90. léta už sknočila! Můžu to šířit dál?  ///jiný blog: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/neoliberalismus

Filip Pivoňka o účastnících antikomunistické demonstrace: Nejhorší na tom je, že mnozí z nich budou zřejmě opravdu inteligentní a vzdělaní lidé. Jasný důkaz existence Marxova falešeného vědomí a Gramsciho hegemonie, s tím, že tyto pojmy s rozumem a vzděláním souvisí jen velmi málo

Kateřina Amiourová: Co je Gramsciho hegemonie? Slyšel jste už o Eggregoru?

Filip Pivoňka: Eggregor jsem slyšel, ale jen velmi málo, takže k tomu se momentálně nemůžu vyjadřovat. Gramsciho hegemonie je učení italského marxsisty a předsedy komunistické strany, které napsal ve fašistickém vězení (kde v roce 26 zemřel). Je to vlastně rozšíření Marxova učení o falešném vědomí, ideologii a kulturní nástavbě výrobních vztahů. Gramsci si uvědomil, že nadvláda kapitálu nad společností nepochází pouze z ekonomických vztahů, jak tvrdil Marx (i když ekonomiku uznával jako jádro, jako základ nadvlády), ale z všudypřítomné a celý život prostupující ideologie. Ta se na nás valí ze všech stran a všemi prostředky: v Gramsiho době to byl tisk, rozhlas, církevní kázání, kulturrní fronta šetně románů a poezie, výchova ve školách, projevy na společenských akcích atd. V dnešní době se musí přidat elektronické masmédia, kabelovky, holywood, seriály, vrcholový sport, internet, větší moc než tištěné slovo má obraz, nebo klipale podstata zůstává stejna. Tuto všeprostuoující kulturně-společenskou ideologii pojmenoval Gramsci "hegemonie." Přičemž mnohem víc než ve vědomé, deklarativní rovině, kde samozřejmě je, působí na vtisknuté, do hloubky osobností zaryté nevědomé rovině, kdy se šíří pomocí vzorků jednání (třeba hegemonií utvářená učitelka přírodopisu se dle vzorců kapitalistických ctností chová tehdy, když vyzdvihuje žáka, která má dobré výkony, dobré známky je aktivní a naprosto přehlíží to, že žák je sígr, který ostatní děti o přestávkávh bije a šikanuje. Tím šíří liberální "mem" úspěchu silnějšího, který má přednost před ostatními hodnotami, jako je lidskost, nebo respekt a dává ho nevědomky dětem jako vzor správného chování). Hegemonie svou všudypřítomností způsobuje, že kapitalismus se jeví jako "přirozený řád světa", jako něco, co je "navždy," co je zaměňováno za "zdravý rozum;" jeho destruktivní stránky jsou pak vnímány jako něco vzdáleného, neurčitého, bez specifické přímé příčiny, něco co "přinesl život," nebo "osud" a nedá se s tím nic dělat. Samozřejmě je také nemožné kapitalismus vyměnit za jiný řád. Hodně to souvisí s lidskou psychikou a poznatkem, že člověk je rozumná bytost pouze omezeně a že když mu některé kulturní vzorce vtisknete do duše ve správné vývojové fázi a dostatečně silně, tak už s tím nikdo nic nenadělá. (Znalosti, které Gramsci ve své době myslím ani neměl, ale pozdější psychologie je pak vědecky potvrdila). Ty vzroce jsou tam iracionálně vtisknuté a už to prostě nejde. A kapitalismus "hegemonně" produkuje a zarývá do lidských myslí určitý typ prokapitalistických vzorců a tím si zajišťuje loajalitu většinové společnosti a kontrolu nad těmi, kteří se bouří. Bez vězení, bez obušků, bez koncentráků. Znám to ze svého okolí, od středově.liberálních kamarádů, kteří jsou veelmi inteligentní a vzdělaní, dokáží být velmi kritičtí a analytičtí ve spoustě témat, ale ve chvíli, kdy dojde na politiku, podstatu krize, podstatu problémů, společenské zřízení, kapitalismus, racionalita ustoupí a objeví se emoce, kognitivní dizonance, opakování selektivních frází pořád dokola, přehlížení kauzality atd. atd. A u nás je hegemonie u středo pravicových liberálů velmi silná. Jeden z vůdčích hegemonních vzorců je to, že za vše špatné můžou "komunisti." I za Babiše. I za erupce na slunci. Ačkoliv to třeba v případě Babiše bije do očí svou totální nesmyslností a mírou iracionální bulšitu, pokud na to upozorníte jste komunista a bolševik, nebo spustíte iracionální, emoční kanonádu zakrývající kognitivní dizonanci: "acogulagyStalinLeninseverníKoreaKubagulagyMašínovégulagyStalinMILADAHORÁKOVÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!

Kateřina Amiourová Eggregorem se zabývala Saturnská společnost a je to od slova agregovat, čili od shluknutí těch pojmů, co je tak konfliktní, Načtu ještě a dám vědět, ale ten Eggregor by mohl být podstatou té hegemonie. To, jak jsou termíny a memy scuknuté dohromady, a jak zachvacují myšlení, ,je v tom určitě sémantika, sémiotika, prostě Saturnská společnost se zabývala tím, jak by bylo možné ovládat masy. 

Marie Ševčíková: NENÍ PRAVDA, ŽE NA T'ECH FB SKUPINÁCH PADALY JEN ENORMNÍ SPROSTOTY A ODE VŠECH - například ode mne tam máte toto::: Kateřina Amiourová psala "levičák", čímž udělala zásadní chybu - levicově smýšlející člověk má rozum, zatímco levičák je stejný kokoň jako pravičák... (obdobně jako Pražan je občan Prahy, zatímco Pražák je v podstatě jen namyšlenej maloměšťák) ...a abychom to uzavřeli, pravicově smýšlející člověk má obvykle postavení, peníze a majetek, o které se bojí, že by ho levicové vládnutí připravilo... z čehož vyplývá, že mé smýšlení je středolevé, a jsem volič Pirátů, kteří jsou téměř přesně středoví, ale rozhodně ne levice, a vůbec už nejsou levičáci... k těm řadím KSČM, v podstatě SPD, protože ultralevo i ultrapravo mají v podstatě tytéž záměry a projevy, aktuálně část ČSSD... a ANO? ANO-Fert přece není strana ani hnutí, leč eseróčko Andreje Babiše, který je velkomajitel a velkopodnikatel, takže velkokapitalista, čili pokud už ho nějak zařadit, musel by patřit do ultraprava... což vizte výše... a ať si říká Winston Churchill a jiní klasikové cokoli, srdce na pravém místě je vlevo! proč? kdyby byli všichni lidé stejní, měli v momentě narození stejnou startovní pozici, stejné schopnosti, možnosti, stejný rozum, stejné zdraví, stejnou rodinu i majetkové poměry, stejnou vzdělanost... ano, pak by si mohli celý život konkurovat a soutěžit mezi sebou spravedlivě pravicově o místo na slunci, pozice, funkce, postavení, peníze, majetek, slávu... a vyhrál by ten nejlepší! jenže lidé jsou ale sakra různí, někteří znevýhodnění už před narozením, dokonce před početím, a mají tak různé podmínky a k životu a šance na přežití, jak jen je to možné - tudíž někteří se musejí levě brzdit, aby z nich nevyrostli velkošejdíři typu Andreje Velikého, zatímco někteří jiní se musejí levě podporovat, protože jsou chudí majetkem - tělem - duchem, stíhají je různá neštěstí z titulu jejich znevýhodnění či prostě jen smůlou, jsou v podstatě neschopní přežít v "kapitalismu volné soutěže"... a ti se pak musejí levě podporovat, protože jsme lidi a máme tu povinnost! nebo jste třeba pro fyzickou likvidaci mentálně postižených, jako to dělali například nacisti? všecko to prostě znamená, že stát, středový či středolevý, ještě snad i středopravý, bohatým bere a chudým dává... ovšem pozor, jenom těm různě "chudým", kteří nemohou, ale chtějí a snaží se, nikoli těm, kteří by i mohli, ale nechtějí!

Josef Mikovec: Moderní věda a technika umožňuje stále více nejen efektivní vraždění a psychologickou válku (včetně permanentní preventivní války proti potenciálnímu "vnitřnímu nepříteli" v globálním měřítku) ale také dokonalou manipulaci, téměř absolutní kontrolu, internalizaci forem manipulace ideologickým aparátem a vytváření iluzorního společensví z aglomerace zcela odcizených individuí, jejichž ego bude masově produkováno. Úspěch je zaručen také, protože realita systému vytváří pro většinu lidí nutnost sebeklamu, konformity, identifikace, regulované vzpoury, jako prostředku vyhnutí se trpkému poznání u jedněch a tíhy vytváření svobodného společensví svobodných jedinců u druhých, ledaže by...Něco o budoucnosti kapitalismu s Joseffem Mikovcem: https://legacy.blisty.cz/art/50787.html "Na scénu vchází tucet nových vědeckých disciplín, které začínají slůvkem neuro: neuroantropologie, neuropedagogika, neuroteologie, neuroestetika či neuroekonomie. Jejich sebevědomý nástup je příznakem uzurpátorské aspirace neurologie stát se nejen přírodní vědou o člověku, ale vůdčí vědou jednadvacátého století. V pozadí této aspirace figuruje přesvědčení, že veškeré lidské chování lze odvodit z činnosti nervových buněk a ze způsobu jejich uspořádání v mozku.Třebaže univerzální platnost tohoto kréda je přinejmenším sporná, máme dobré důvody se domnívat, že jsme vstoupili (nebo vstupujeme) do nové éry kapitalismu -- do éry neurokapitalismu. Kapitalismus se jakožto ekonomická opora moderních liberálních společností konec konců ukázal být nejenom mimořádně pružným a odolným systémem, ale dokázal v každé fázi svého panování vyvinout vědecké disciplíny a postupy, s jejichž pomocí se mu dařilo analyzovat a podchytit "provozní závady" jím vyprodukovaných subjektů a vrátit je zpět pod nadvládu svého nejvyššího imperativu -- do neúprosného kolotoče nabídky a poptávky." nějaské anglické odkazy: https://www.barnesandnoble.com/w/neuroengineering-the-future-bruce-f-katz/1100116267?ean=9781934015186 a https://www.barnesandnoble.com/w/surveillance-valley-yasha-levine/1126997162?ean=9781610398022#/

Luboš Rypka: Starý dobrý demagogický devadesátky jsou zpět.

Filip Pivoňka: "Vláda ANO se chystá přijmout nejrizikovější reformu dávek desetiletí. Ohrozí ztrátou střechy nad hlavou zhruba 10 000 dospělých a 3 000 dětí na ubytovnách." TOHLE je skutečná tvář Babišova zmrdství a TOHLE by mělo naše slavné "demokratické" demonstranty v první řadě zajímat. A ne to, že byl kdysi v pravěku v STB a že vládne s podporou KSČM! https://a2larm.cz/2018/06/vlada-chce-zrusit-ubytovny-o-chude-se-maji-postarat-obce/

Šotisko Šotek Šolkis: Vladnuti s podporou KSČM znamena, ze to budou oni, kdo mu to podpori, ne?

Filip Pivoňka:  To rozhodně ano. Já taky neobhajuju KSČM, o které si nedělám žádné iluze v žádném směru. Ale iniciativa je jeho, moc je především jeho a on má na tom hlavní "zásluhu." A já se tady rozčiluji nad hloupostí a zaslepeeností patnácti tisíců demonstrantů na Václaváku a široké obce jejich příznivců, kteří nevidí, že ANO je pravicový podnikatelský marketingový projekt sociopatického podnikatele umožněný a spoluvytvořený kapitalismem, svobodným trhem a neomezenou svobodou projevu v nerovných sociálních a ekonomických podmínkách, kterou oni tak hájí, a doslova psychoticky, iracionálně se zaklínají proklamativním antikomunismem, což je to jediné, co je dokáže dostat do ulic. Oni by dokázala volat pryčs KSČM i na demonstarcích proti erupcím na slunci. To zase připadá perverzně krásné mě.

Obecne mi prijde neco perverzne krasneho na tom, kdyz socani a komunisti budou nejchudsi pripravovat o strechy nad hlavou.

V tomto momentu jsem se rozhodla založit valstní levicovou politickou stranu nebo hnutí.  Krédo je zde v blogu tuším od roku 2011. Link je pod textem. . Pokud byste se chtěli připojit, pište na Katerina.Amiourova@seznam.cz .

David Cohen:Mně právě přijde že ti lidi co protestujou proti Babišovi pod hesly o StB mají pocit že ten režim vůbec není mrtvý, protože stále žije v osobě prezidenta, premiéra, šéfa GIBSu atd...

Kateřina Amiourová  já ti povím tedy - včera jsem měla sraz s kamarádkami z gymplu - a připadala jsem si jak na srazu sociopatů, protože když jsem nadhodila téma antikomunistického zabarvení současných demonstrací a mediálních výstupů, dozvěděla jsem se jedině - že to byl režim, který spolu s nacismem napáchal největší zlo. A tím to pro ně skončilo.

Filip Pivoňka:  Tak ona to není nepravda. Když vezmeme Stalina? Maa a Pol Pota a jejich "politiku." Tragédií je v co byla tato pravda ideologicky vykuchána a přetvořena a k čemu nyní slouží. Oni nechápou, že i když marx-leninský státní kapitalismus, který se vydával za socialismus byl strašlivým a odsouzenihodným režimem, tak to neznamená, že tento fakt není zneužíván k obhajobě jiného drastického a odsouzenihodného režimu prostě tím, že se z něj udělá úhlavní nepřítel. a viník všeho, co je špatně. Je skvělý propagandistickým tahem si nepřítele vymyslet, když chceš oddvést pozornost od vlastního svinstva, ale ještě lepší je takového nepřítele doopravdy mít a jeho svinstev účelově využívat.

Filip Pivoňka: .......Jenomže to by se musel reálně ztotožníš, pak defacto uznáváš, že podstata Babišova vzestupu je v neoliberálním kapitalismu, tedy v systému, se kterým se ztotožňují sami protestující. A tady dochází k paradoxu, který se řeší nalezením náhradního viníka a nepřítele. Tak pokud to vidí takhle, tak platí to, co jsem napsal o jejich mimoňském vědomí. Všichni ti lidé co jmenuješ nejsou režim, ti lidé jsou bezcharakterní jednotlivci, který jdem o vlastní prospěch a dokáží pro něj využít podmínky každého režimu. Nikdy jsem netvrdil, že Babiš takový není(byť se mi to teď Siebert v Levárně snažil předhodit). Režim nejsou jednolivci, režim je systém sociálních a ekonomických vztahů a přidružených politických, právních, kulturních a mravních norem. A současný systém tohohle všeho rozhodně není komunistický. Ani pseudokomunistický. Pokud si tenhle rozdíl masa lidí, co zaplní Václavské náměstí neuvědomuje, tak to jen potvrzuje můj dojem, že nad podobnými věcmi nepřemýšlí, nevnímají je racionálně, ale emotívně a na základě propagandistických vtisků, kdy jim slovo "STB" startuje sadu emočních asociácí a vnitřních příkazů, kdy se "proti tomuhle musí protestovat, tohle je zlo," aniž by řádně přemýšleli nad tím co to ve své podstatě vlastně doopravdy je a jakou to v dnešní době má, či nemá reálnou moc. A jak jsem napsal v Levárně: jsem opravdu zvědavý, kdy budou stejní lidé protestovat proti téhle "sociální reformě," kdy se masa liberálních nadšených antikomunistů postaví za ty chudé a potencionální bezddomovce, které chce Babišova vláda sociálně zlikvidovat, a jestli opět naplní Václavák stejně do posledního místečka.

David Cohen Samozřejmě že lidi co jdou protestovat vnímají tu věc především v emocionální rovině, ale neřekl jsem že Zeman, Babiš atd. jsou systém, jen že pro spoustu lidí ten minulý režim reprezentují a to dost úspěšně, od aciociálně cynického lhaní po otevřené napojení na Moskvu.

Kateřina Amiourová Řekněme to asi takto - aktuální problém je vysloveně nízká kvalita vládnutí, a ta nepolevuje, i špatné systémy jsou ještě horší, čím hroší jsou jednotlivci v jejich čele. A tito lidé, co protestují, jsou jen ti, co jsou mírně nespokojení, protože ti, co mají důvod být nespokojení velmi, ti jsou již psychicky úplně vyřízení a neschopni obrany, a S tím nevím, jestli se dá nějakk hnout. Ale asi by pomohlo udělart pro ně pro začátek alespoň komunikační prostor, protože převaha neoliberalismu je příšerná.

Filip Pivoňka: Jo demonstrace jsou fajn. Mě ve skutečnosti spíš než demonstrace dráždí ta neochota a neschopnost uchopit podstatu problémů a přijít tak s účinným řešením, která se tou demonstrací reálně demonstruje. Já to chápu. Já taky nevím co dělat konkrétně. Jen se tady snažím veřejně vyjadřovat co si myslím a snažit se lidi přesvědčit, aby nad tím začali aspň trochu jinak přemýšlet.  Protože věřím, že když nad tím budou angažovaní lidé přemýšlet v reálných obrysech a ne ideologických "snech", tak to řešení spolu objeví.

Kateřina Amiourová Ukáži vám, jak bydlení chtějí řešit piráti, aneb levné byty pro bohaté a pro mezi parlamentní směnu (korupci):  mají v úmyslu rozsekat parcely tak, aby si na ně mohly vzít úvěry třeba SVJ - tj. majitelé již jiných bytů.  O nějakých pravidlech pro dotace jak zajistit bydlením ty nejpotřebnější rozhodně nezačali ještě ani uvažovat. https://www.socialni-a-dostupne-bydleni.czVyšli z toho celkově velmi lacino-navrhují lidem dělat to,co už dávno dělají! A ne, podle Pirátů se existenční ani životní minimum, ani nezabavitelná částka zvyšovat nemusí! 

Velmi se obávám, že budou předčasné volby, vyhraje pravice, ať už teď nebo po období vlády ANO s podporou, a to bude takový průšvih, že potom zvítězí KSČM, což je ovšem dostatečně shnilá strana, aby se toho člověk musel bát úplně stejně, jako té pravice. a to i přestom, že o součaném antikomunistickém mynýrismu si myslím, že je nejvíce diktován nutností pro  pravicové strany ostrakizovat stranu, která doposud neparticipovala nijak na parlamentních korupčních všivárnách. SPD je stejným způsobem nevypočtatelná, kdežto s Piráty, jak je vidno, lze manipulovat velmi snadno. Jsou totiž naprosto bezideoví. 

K budoucnosti kapitalismu Ján Sebí¨n dodal poznatky k řízení společnosti:  ODPÚTANIE POZORNOSTI

PRIMÁRNA STRATÉGIA Skúsenosť ukázala, že najjednoduchšou metódou ako utajiť nehlučnú zbraň a získať kontrolu nad verejnosťou je udržiavať ju nedisciplinovanú a nevedomú ohľadom základných systémových princípov na jednej strane, zatiaľ čo sú udržiavaní zmätení, dezorganizovaní a zaujatí záležitosťami bez skutočnej dôležitosti na druhej strane. Toto je dosahované:
1. Dezintegráciou ich myslí; sabotovaním ich mentálnych aktivít; poskytovaním nízkokvalitného programu verejného vzdelávania sa v matematike, logike, systémového návrhu a ekonomike; a odrazovaním od technickej tvorivosti. 2. Útokom na ich emócie, zvyšovaním ich sebapôžitkárstva a pôžitkárstva v emocionálnych a fyzických aktivitách: a.) bezcitným nepoľavujúcim emocionálnym napádaním a útokmi (duševné a citové znásilňovanie) permanentnou záplavou sexu, násilia a vojen v médiách - obzvlášť v televízii a novinách. b.) dajúc im to po čom túžia - v prebytku – „pomyje za myslenie" - a zbaviac ich všetkého toho, čo skutočne potrebujú. 3. Prepísanie histórie a zákonov a podriadenie verejnosti tomuto úchylnému výtvoru budeme schopní posunúť ich myslenie od osobných potrieb k vysoko vykonštruovaným vonkajším prioritám.
Týmto predídeme ich záujmu a objaveniu nehlučných zbraní – a technológie sociálnej automatizácie. Všeobecným pravidlom je, že v zmätku je zisk; čím viac zmätku, tým viac zisku. Teda najlepší prístup je vytvoriť problémy a potom ponúknuť riešenia.
ODPÚTANIE POZORNOSTI - SÚHRN MÉDIÁ: Udržiavajú pozornosť dospelej časti populácie odkolenú od skutočných spoločenských problémov a zamestnávajú ju záležitosťami ktoré nemajú nijaký reálny význam.
ŠKOLSTVO: Udržiavať mladú populáciu v nevedomosti o skutočnej matematike, skutočnej ekonomike, skutočnom práve a skutočných dejinách.
ZÁBAVA: Udržiavať zábavu verejnosti pod úrovňou šiestej triedy základnej školy.
PRÁCA: Udržiavať verejnosť zamestnanú, zamestnanú, zamestnanú, aby nemala čas premýšľať; nech sa vráti späť na poľnohospodárske farmy medzi ostatné zvieratá

******

Já osobně si myslím, že manipulativní techniky a technologie kapitqalismu, tak sofistikované ve svém působení, mají za následek vyšší dezintegraci společnosti, než jakou jsme si kdy představovali, a dále se bude její vývoj ubírat nikoliv jen podle zájmů nějaké poměrné většiny, ale podle zmatečných pseudozájmů, a my se budeme pomalu vracet do středověku. koneckonců to již poznáváme - nikdo není schopen se postart o chudé vyvržence, o které se uměli starat už nejméně v 18. století. a dost možná ještě dříve  To, že neumíme stejně zdatně zbudovat silnice a železnicena výši soudobé technologie jako uměli naši předci  že při dobudovávání obcí se valnou většinou neuplatňují ve větší mříe žádná hluboká urbanistická hlediska - to je druhou stranou téže mince.

9.7.2018 Pozastavila jsem se nad článekm Petra Bittenra o tom,jak je používáno hanlivě slovo neomarxixmux, když jde ojedinoý legitimní antikomunimsmus. Pravila jsem, že je podviné používat  antikomunismus ve spojení legitimnía - zda jsou schopni stejně odrhnout i kapitalismus:a zde je odfpoveď: Libor Urbančík:" Jak se dá odvrhnout kapitalismus, když je to spontánní průběh života? Když vyrobím, vypěstuji, vymyslím víc, než jsem schopen spotřebovat, pak z toho nadbytku mohu žít, pokud to povaha nadprodukce dovolí (ovoce, zelenina, vůbec rostlinná a živočišná výroba), nebo nadprodukci mohu vyhodit, nebo směnit s někým za něco jiného, co potřebuji a neumím to vyrobit. To, co se směňuje se jmenuje kapitál (zde je to hrubě zjednodušeno, jsou o tom celé knihy) a ve vyspělých společnostech to nemusí být dobytek nebo pšenice případně motyka, ale stejný jmenovatel, na kterého se to převede, a to jsou peníze. Peníze, ze které rentiér nežije a nejsou rentou, nýbrž se investují do něčeho, co generuje zisk, se jmenují kapitál. Kapitál vzniká pouze u toho člověka nebo skupiny lidí, kteří vyrábějí víc, než spotřebují. To už věděl starý Marx. Marx také věděl, že v nitru staré společnosti se vyvíjejí nové výrobní způsoby, které způsobí zastaralost výrobních vztahů ve společnosti, které se skokově změní. Říkal této skokové změně revoluce. Lenin tuto hypotézu obohatil o myšlenku, že není potřeba společnosti s novými výrobními způsoby, které zapříčiní zastaralost výrobních vztahů ve společnosti, a tvrdil, že skokovou změnu lze provést i ve společnosti, která nemá nové výrobní způsoby. Ba dokonce, která má výrobní způsoby zastaralé. Stačí pár šikovných revolucionářů a ono se to podaří vybudovat nový, spravedlivý svět. No nepodařilo se. Nikdy se to nikde nepodařilo. Asi možná platí, že v nitru staré společnosti se vyvíjejí nové výrobní způsoby, které způsobí zastaralost výrobních vztahů ve společnosti, které se skokově změní. Takže kapitalismus se jen tak odvrhnout nedá. Teda sorry jako." a  " Jo, spontánní průběh života. Fungovalo to tak ve starověkých společnostech i ve středověku a naprosto nečekanou dynamiku kapitalismus nabral s vynálezem strojové výroby zboží a zejména s pásovou výrobou. Byl to natolik výrazný fenomén, že si toho všiml Adam Smith roku 1776 (The Wealth of Nations) a poté to rozvedl Karl Marx v roce 1867. Marx přitom vymyslel spoustu nových slov, i slova "kapitál", "kapitalismus", "základna", "nadstavba", "nadhodnota" a další asi dvě stovky jsou Marxovou invencí. A pokud jsem vás potěšil, tak jsem sám rád. Hezký den."

14.7.2018 A2LARM:"PROTI DRUH0MU NEJVĚTŠÍMU KAPITALISTOVI SE ZVEDLA VLNA ANTIKOMUNISMU."

*****

Související: Krédo zakloádané levicové strany či hnutí: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jeden-vyjimecny-ksaft-coby-kredo-pro-thinktank-cesta-centrum-pro-socialne-trzni-ekonomiku-otevSpravovat

13.10.2018: Proti demonstrantovi, který se vybavil vlajkou s portrétem Che Guevary, zasáhl na Václavském náměstí policista, legitimoval ho a hájil své konání tím, že jej podezíral z trestného činu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod. Che Guevara byl podle něj jedním z nejhorších vrahů v historii. Je v pořádku, že si policista vyhrazuje právo na výklad dějin ze svého pohledu? http://a2larm.cz/2018/10/otazniky-nad-che-guevarou/

31.10.2018: Ivo Šebestík píše o tom, jak dnes nepřátelé levice přičítají levicové znaky naprosto nelevicovým subjektům a politikám i o tom, co je úkolem pro levici ve 21. století. http://casopisargument.cz/2018/10/31/levicove-korporace-aneb-jak-se-stava-satan-hospodinem/?fbclid=IwAR31j3s6xosDayQGiKF1MGMTi8Cm8UAsrPEEv8-_TVYP7dYAzhTZZthPyqs

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=g3XGPE8VbIo 

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!
Klíčová slova: antikomunismus

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

      Přeci k tomu, aby mohla nám vládnoucí velkoburžoazie, mnohdy mafiánského původu, čestně splnit své závazky pro ni vyplývající s velkoburžoazní internacionály NWO a přispívat dle jejich pokynů na další zbrojení a válečné přípravy, nebudou oni ani jejich političtí poskokové šetřit na sobě, když se ještě dá sousto od huby odtrhnout těm nejchudším. V současné době vzrůstajícího nihilismu, rozvratu základních mravních lidských hodnot již ani nepřekvapí, že levicoví politici, političky samozřejmě nevyjímaje, ve svém úsilí o zvelebování zde restaurovaného kapitalismu, jsou pravicovější, než ti i ty, kteří se prohlašují za pravicové. Sebou zmatené lidstvo, zřejmě spěje k záhubě. Základní přírodní zákony plati i pro lidstvo, které má tendence prohlašovat se za pána veškerenstva, když si neuvědomuje, že se jedná o to ve vymezené době mu právě známé.

     Historicky byly socializující tendence v rámci lidstva vygenerovány tou její četnější a tedy chudší částí. Tyto tendence byly doufejme, že dočasně, ze strany jsoucího světového panstva potlačeny i ten rozpad světové socialistické soustavy před třiceti lety, byl jaksi většině lidstva lstí ze strany stávajících bohatých vsugerován, za nemalého přispění omamného vábením konzumních chimér. Inspiraci by mělo lidstvo jako celek hledat u někdejších přírodních národů, žijících v pokoře a v souladu se zákony přírody a spokojit se s tím málem, které lidstvu příroda pro danou dobu poskytuje. Toho lidstvo, především jeho bohatší část vůbec ve své neskonalé honbě za momonem však vůbec není schopno.

amiourful

No ale že dvě plánovaně koaliční levicové strany nijak nereagují na hrůzný návrh ministryně MPSV? to mnou opravdu otřáslo, pojďte pane Moskalíku založžit vlastní levicovou stranu!

klokan

   Podobných demonstrací sice nemám zapotřebí se se účastnit ani jako prostý pozorovatel. Z popisu událostí jak jsou zveřejněny v hromadných sdělovacích prostředcích, můžeme důvodně usuzovat, že se jich aktivně i pasivně zúčastňuji zhrzení hrdobci /hrdpýšci / jakož i zhrzené hrdobkyně /hrdopýšky /. Můžeme toliko spekulovat jak by nám asi o takových sroceních poreferoval takový Jan Neruda, pokud by se mu podařilo cestovat časem. Samozřejmě dne 1. 5. 1890 se jednalo o průvod proletářů s protikapitalistickým zaměřením. Nyní se jedná o demonstrace zjevně prokapitalistických elementů, kteří kromě vyznání lásky ke ke specifické odrůdě kapitalismu, předvádí svou značnou nenávist k jednomu ze současných jim momentálně nepohodlných velkokapitalistů a jeho podporovatelům, mezi něž patří i část představitelů stran, které historicky byly předvojem proleteriátu. Až by se chtělo opět napsat, že doba vymknutá z kloubů  zase šílí.