O útocích na zdravotníky na Slovensku

slovensko
24.11.2021 18:46
Na Slovensku bylo zaznamenáno množství slovních, a ojediněle také fyzických útoků na zdravotníky, očkující obyvatelstvo. A nabralo to až takové obrátky, že zdravotníci museli očkovat pod ochranou policie. Vláda narychlo uzákonila zvýšení trestů za takovéto počínání, aby restrikcemi zabránila dalším útokům.

   Ale nikoho ani jen nenapadne zamyslet se nad tím, co k tomu lidi dohnalo. Jaké důvody a pohnutky mají, pokud slovně i fyzicky útočí na zdravotníky a napadají očkovací týmy. Takové něco přece neudělá nikdo, kdo si přečte nějaký takzvaný antivaxerský hoax někde na internetu. To přece nemůže být motivem. A motivem nemůže být ani rezervovaný postoj slovenské opozice k očkování. Nic z toho nemá sílu přimět lidi k útokům na zdravotníky.

   Aby to však dospělo až k tomuto bodu, musí se za tím skrývat něco mnohem hlubší. Musí být za tím hluboké osobní negativní prožití a hluboká osobní negativní zkušenost s vakcinací. Jedině to může člověka donutit k tomu, aby v oprávněném hněvu křičel na zdravotníky, zajišťující očkování, že jsou zločinci a vrahy.

   Pokud vám totiž někdo z vašich blízkých evidentně zemře po očkování, jste-li vy osobně, nebo vaši blízcí závažně zdravotně postižení po vakcinaci, vyvolá to váš oprávněný hněv, který vám nedovolí mlčet. Jen toto a nic jiného je dostatečně silným motivem k tomu, aby lidé útočili na vakcinační týmy. Aby napadali zločince a vrahy, kteří jsou z osobního pohledu těchto vakcínami poškozených lidí opravdu zločinci a vrahy.

   O obětech vakcinace se však zarytě mlčí. Tyto oběti nejsou oficiálně nikdy spojovány s důsledky očkování, i když jejich blízkým příbuzným je tato spojitost naprosto jasná. A velmi podobné je to také z těžkými negativními zdravotními důsledky po očkování. Nade vším vládne velké mlčení.

   Pokud se však na základě velmi negativních osobních zkušeností lidé bouří proti fašistickému vakcinačnímu teroru, ve snaze zabránit tomu, aby také jiní lidé nedopadli tak jako oni, odpovědí vlády je ještě větší fašistický teror, se snahou umlčet a eliminovat jakékoli projevy nespokojenosti. Se snahou ochránit zločince a vrahy při jejich počínání. Takto to vnímají ti, kteří byli vakcinací poškozeni a proto útočí.

   Pokud by členové vlády měli byť jen trochu empatie, museli by to pochopit. Avšak elementární lidská empatie je něco, čím tato vláda naprosto pohrdá, protože se vydala cestou fašistického teroru a pokračuje v očkování, ať to stojí, co to stojí.

   Množí se záhadná úmrtí mladých sportovců na selhání srdce, jakož také náhlá záhadná úmrtí různých osobností, ale je celospolečenským tabu dávat tyto věci do souvislosti s vakcinací. Je velkou otázkou, zda se vůbec někdy národy dozví skutečný počet obětí, jakož také skutečné počty lidí těžce zdravotně postižených očkováním.

   Vakcinace je urputně protlačována jako jediné efektivní řešení pandemie, avšak realita začíná jasně ukazovat, že je to lež. Už v tomto směru není třeba vůbec sledovat žádné konspirační weby. Stačí si vyslechnout veřejnoprávní rozhlas. Ten informoval, že Nizozemsko se stává první evropskou zemí s celostátním omezením pohybu, protože kapacita nemocnic se dostává ke kritické hranici, a to i přes 85 procentní proočkovanost. Tuto informaci o selhání očkování jsem na vlastní uši slyšel ve veřejnoprávním rozhlase.

   A druhý den přesvědčovali vládní politici veřejnost ve stejném rozhlase o potřebě vakcinace, jako o jediné možnosti vítězství nad pandemií. Během dvou dnů jsem si vyslechl dvě informace, přičemž jedna vylučuje druhou. Neutěšená realita v Nizozemsku s jeho 85 procentní proočkovaností popírá tvrzení politiků, že vakcinací zvítězíme nad pandemií.

   Realita v Nizozemsku usvědčuje všechny propagátory vakcinace ze lži. Nejprve se to stalo v Izraeli s jeho 90 procentní proočkovaností, ale to je daleko, takže tato informace moc nepronikla do našich médií. Nyní se to však stalo také v Evropě, a to už nelze přehlížet. Politici nám lžou o přínosu vakcinace, protože v Nizozemsku s jeho 85 procentní proočkovaností nedošlo k vybudování žádné kolektivní imunity, ale naopak, enormně narůstají počty nakažených a nemocnice se dostávají na pokraj kolapsu. Vakcíny vůbec nefungují tak, jak se očekávalo, a navíc mají buď bezprostředně vražedné, nebo zdraví škodlivé vedlejší účinky. Ale i přesto je obyvatelstvo neustále nátlakově nuceno do očkování.

   A vrcholem v tomto směru se má stát Rakousko. Rakousko má 65 procentní proočkovanost a bylo nuceno zavést nepopulární omezení pohybu kvůli vysokým počtům nakažených a kvůli přeplněným nemocnicím. Rakouská vláda se proto rozhodla, že od února roku 2022 bude očkování pro všechny povinné. Pokud by k tomu došlo, bylo by Rakousko první zemí na světě s povinným očkováním proti covidu. Avšak na základě situace v Nizozemsku by se v takovém případě stalo Rakousko prvním jasným a neoddiskutovatelným potvrzením toho, že i přes 100 procentní proočkovanost tam budou na jaře, nebo na podzim přibývat počty nakažených v tisících stejně, jako všude jinde dokola.

   Je pochopitelné, že snaha o povinné očkování se v Rakousku setkala s velkým odporem, protože je to považováno za novou totalitu. Pokud totiž 35 procent národa s vakcinací nesouhlasí, bude povinné očkování ve skutečnosti očkováním násilným a nuceným. To znamená, že v 21 století vláda  nařídí velké části národa, aby se dal očkovat i proti své vůli a použije k tomu všemožných donucovacích prostředků. Je to příklad novodobého covid fašismu, naprosto nerespektujícího integritu osobnosti a její právo svobodně se rozhodovat. Je symbolické a mnohomluvné, že povinné očkování se chystá v zemi, která je rodištěm Adolfa Hitlera.

   Zbývá jen doufat, že rakouský lid vyvine dostatečně silný tlak a dostatečně silný odpor, aby se něco tak obludného neuskutečnilo. V tomto směru je mu proto třeba držet palce a všemožně ho podpořit, protože jeho boj za elementární svobodu jednotlivce a právo rozhodovat o sobě samém je také naším vlastním bojem. Je bojem proti násilí, nátlaku, vydírání, totalitě, fašismu, otroctví a aroganci moci, které se skrývají za opatření proti pandemii.

   Je totiž vysoce sporné, zda se peklo fašistických praktik, totality a opovrhování lidskou osobností má stát tou cenou, kterou zaplatíme za vítězství nad pandemií. Je sporné, zda takovýmto způsobem vybojované vítězství nad covidem bude vůbec stát za to.

   Mnoho lidí již rezignovalo a jsou ochotni tuto cenu zaplatit. Naštěstí však existuje ve všech národech množství těch, kteří se s tím nedokážou smířit. Kteří nechtějí žít v trvalém otroctví každého pololetí opakované vakcinace, nahrazující přirozenou imunitu imunitou komerční.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.