Obludné pozadí plošného testování na Slovensku

slovensko
30.11.2020 18:42
Je čas vážně uvažovat o občanské neposlušnosti, protože Slovensko se stává obětí člověka, jehož chování se začíná vymykat kontrole. Tento člověk uvěřil sám sobě, že chce národu dobře a považuje se za jeho zachránce. Tento člověk nabyl přesvědčení, že jedině on ví jak nejlépe zvládnout epidemii, a proto má právo používat i donucovací prostředky na to, aby dosáhl svého. V přesvědčení, že účel světí prostředky, šlape po důstojnosti vlastního národa způsobem, jaký nemá v celém civilizovaném světě obdoby. Takto se vůči vlastním lidem během epidemie nezachoval nikdo na světě. Prostředky, hodnými diktátora, se pan Matovič usiluje stát světovým lídrem boje proti pandemii, ale vedle toho nezapomíná ani na kapsy svých přátel, ani na své vlastní.

   Tento článek vznikl proto, aby se konečně slovenský národ vzpamatoval a nenechal se už více ponižovat člověkem, zaslepeným vlastním velikášstvím a jeho suitou. Pojďme tedy k jednotlivým bodům a podívejme se nejdříve na celoplošné testování.

   Cosi podobného v takovém rozsahu neučinil nikdo na celém světě. Nikoho jiného to nenapadlo, jen Matoviče na Slovensku! Pokud se na to já osobně dívám z pozice zdravého selského rozumu, nechce se mi prostě uvěřit, že by byl pan Matovič chytřejší, jako všichni ostatní. Prostě se mi to nezdá a moje tušení, že je za tím něco jiného, se potvrdilo!

   Prvním výstražným momentem byla skutečnost, jak vehementně se pan Matovič pustil do prosazování celoplošného testování. Ignoroval všechny připomínky odborné lékařské veřejnosti. Lékařská komora ustavičně vyzývala premiéra na na odbornou diskusi dříve, než se do takového něčeho pustí, ale její apely a výzvy nebyly vyslyšeny.

   Na znak nesouhlasu s postupem vlády vrátila primářka transplantační jednotky Národního ústavu dětských nemocí v Bratislavě, Julie Horáková, státní vyznamenání Pribinův kříž II. třídy zpět do rukou prezidentky. Paní Horáková svůj krok zdůvodnila tím, že se jí hluboce dotkly neodborná prohlášení, manipulace s fakty a nerespektování výhrad odborníků ze strany vlády. Boj s pandemii se podle ní stal politickým bojem, založeným na populismu, lži a polopravdách.

   Každý lékař studuje svůj obor šest let a pak studuje ještě další roky, aby si udělal všechny atestace. Pan Matovič nestudoval medicínu šest let, svou vlastní diplomovou práci opsal, ale i přesto se spolu se svými kumpány považuje za chytřejšího, než je celá Lékařská komora. Takže nejen že je chytřejší, než všichni ostatní na světě, kteří k celoplošnému testování takového rozsahu jako na Slovensku nepřistoupili, ale je zároveň chytřejší, než celý lékařský stav.

   Pan Matovič, ignorující všechno a všechny, nahnal národ jako stádo do celoplošného testování. A nahnal ho do toho pod bezprecedentním nátlakem a pod hrozbami sankcí. Ti, co ho poslechli byli ti zodpovědní a poslušní, a ti co ho neposlechli, byli ti ostatní. Poslušní byli odměněni modrým certifikátem, za který dostali trochu více svobody a ostatní byli zavřeni do karantény.

   To, co je na celé věci absolutně odpuzující, jsou praktiky hodné fašistického diktátora, rozdělující národ na dvě skupiny, přičemž jedné skupině zůstávají práva, i když okleštěné, a druhé skupině jsou práva popřeny. Tímto způsobem došlo k hrubému pošlapání důstojnosti národa, na základě přesvědčení pana Matoviča, že účel světí prostředky. Že pokud je účel správný, je možné použít jakékoliv prostředky.

   Takové jednání je však odporné! Takto arogantně se nezachoval v boji proti pandemii vůči vlastnímu národu nikdo na světě. Zachoval se tak jen pan Matovič na Slovensku. Ukázkovým příkladem je Rakousko, které se rozhodlo pro celoplošné testování po vzoru Slovenska, ale samozřejmě trochu jinak. Na striktně dobrovolné bázi a ne pod takovým nátlakem jako na Slovensku, protože přece jen v rakouské politické reprezentaci vládne určitá úcta vůči vlastnímu národu.

   Ale pan Matovič jako kdyby se utrhl z řetězu. Nakupuje další miliony testů a plánuje další kola celoplošného testování.

   Čeho je ale moc, toho je už příliš! A proto Profesní sdružení lékařů podalo v souvislosti s postupem vlády při celoplošném testování oznámení na prokuraturu SR o trestném činu za celou řadu závažných přešlapů, které jsou v dokumentu přesně vyjmenovány.

   Proč o tomto trestním oznámení slovenská média mlčí? Protože se úmyslně snaží křivit veřejné mínění a chránit vládu. A také proto, že v závěru trestního oznámení se uvádějí neuvěřitelné skutečnosti. Unie specialistů otevřeně říká, že může jít o podporovaný mezinárodní výzkum na občanech Slovenské republiky. Že výzkum zjevně finančně podporuje WHO společně s Billlom a Melindou Gatesovými, a má být realizován s co největším počtem testů. Výzkum má probíhat po dobu 6 měsíců a samozřejmě, všichni co mu aktivně napomáhají, jsou finančně štědře motivováni. Navíc nelze vyloučit, že na testování je navázáno následné očkování, u něhož se dá předpokládat ještě štědřejší finanční motivace všech jeho garantů.

   Slovenská lékařská unie specialistů považuje za důležité objasnit, zda se lidé na Slovensku nestali pod tlakem ambiciózního premiéra a jeho spolupracovníků velkou pokusní laboratoří, která předběhla i africké země třetího světa.

   V této souvislosti nelze také opomenout pochybný nákup vakcín při prvním kole celoplošného testování. Realizovala ho malá trnavská firma, která na něm velmi slušně vydělala. Pokud opět zapojíme zdravý selský rozum a uvědomíme si, že premiér pochází z Trnavy, a tuto lukrativní státní zakázku dostala firma z Trnavy, je na první pohled jasné, že tu něco nesedí. A nesedí to i přes prozkoumání nevládní organizací, která potvrdila, že vše proběhlo v pořádku. Jak však víme, nevládní organizace bývají štědře dotovány bohatými zahraničními dárci, a proto hájí jejich zájmy, i když budou všemožně tvrdit že ne. A tytéž zájmy hájí a prosazuje také premiér Matovič, i když také on bude tvrdit že ne.

   A tak se nakonec dostáváme k propojení na globální elitu se světovládné ambicemi, vyvíjející snahu o absolutní ovládnutí a zotročení lidstva v podobě Nového světového řádu (NWO). A tato elita si pravděpodobně vybrala Slováky s jejich holubičí mentalitou na to, aby na pozadí koronavirové krize udělala sociálně inženýrský pokus. Pokus, zaměřený na bezohledné podrobení národa za součinnosti médií, spolupracující vlády a silových složek.

   Každý jednotlivec, který tuto otrockou poslušnost odmítne, se stává nepřítelem, je zbaven občanských práv a uvržen do izolace. Dobří budou poslušní a zlí, čili ti, kteří se nechtějí podvolit, budou eliminování. Globalistická elita si na vzorku pět milionů pokusných slovenských myší vyzkoušela v malém, jak to jednou bude fungovat celosvětově. Ale pak už dlouhodobě! Už navždy!

  Pod záminkou záchrany před něčím, v tomto případě před koronavirem, budou lidé zbaveni většiny svých práv a uvrženi do nesvobody a otroctví. Poslušní do menšího a neposlušní do většího. A lidé budou tomu nakonec ještě rádi, protože pod manipulujícím tlakem médií budou přesvědčování, že se tak děje jen pro jejich dobro. A zdá se, že premiér Slovenské republiky na těchto nechutných věcech participuje. Možná vědomě a možná nevědomě. Ale pravděpodobněji vědomě, než nevědomě. Zachraňuje národ a přitom šlape po jeho svobodě a důstojnosti tak, jako nikdo jiný na světě.

   Jak se ale vůči všem těmto obludnostem bránit?

   V první řadě pochopením toho, co se to tu vlastně děje. A pak, z toho pochopení vyrůstající, občanskou neposlušností. Občanskou neposlušností, jakou při druhém kole celoplošného testování projevila starostka Karlovy Vsi a pro třetím kole další starostové. Tito starostové byli mediálně prezentování jako černé ovce, ale ve skutečnosti jde o první vlaštovky, signalizující příchod léta. Signalizující nutnost občanského odporu a občanské neposlušnosti vůči koronavirovému šílenství, na pozadí jehož testují světovládné elity za pomoci domácích kolaborantů lidi na Slovensku jako pokusné myši. Třeba vypovědět poslušnost a vzepřít se proti tomu, aby národ už konečně dal najevo, že s ním nelze dále zacházet tak, jak se nezachází s žádným jiným národem na celém světě.

   Je potřeba se vzchopit! Je potřeba se vzepřít! Je potřeba se postavit na odpor! Je potřeba odmítnout poslušnost! Nebo Slovákům nezůstalo ani trochu odvahy? Ani trochu hrdosti a lidské důstojnosti?


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Je to veru obludné. Slováci sú rukojemníci vlastnej blbej voľby ( ja som ich nevolila )