Oficiální zpráva o kontaminaci Tichého oceánu Fukušimou

obrazek
10.3.2017 18:33
"Celý Tichý oceán, jenž pokrývá téměř třetinu naší planety, je nyní považován za kontaminovány radioaktivním únikem z Fukushimy, jíž postihla jaderná havárie 2011, podle badatelů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), jejímž cílem je podpořit mírové využíváním jaderné energie. V roce 2011 byla v jejím rámci podepsána Regionální dohoda o spolupráci (RCA) členských států, což je uzel IAEA pro technickou spolupráci (TC) projektu v oblasti Tichého oceánu. došlo k ná po katastrofě ve Fukušimě, kdy tsunami způsobená významným zemětřesením dne 11. března 2011 zničila napájení a chlazení tří reaktorů Fukushima Daiichi, což vedlo k jaderné havárii. V výsledku toho uniklo velké množství radioaktivního materiálu do Tichého oceánu." Zpráva je z 24.2.2017

Zdroj: Neon Nettle na:  http://www.neonnettle.com/features/448-officials-fukushima-has-now-contaminated-1-3-of-the-worlds-oceans 

"Není žádným překvapením, že to způsobilo velké znepokojení zemí ležících kolem Tichého oceánu vzhledem k potenciálním ekonomickým a environmentálním důsledkům Cílem projektu TC bylo tedy sledování přítomnosti radioaktivních látek v mořském prostředí, viz video níže. První přezkoumání po roce se konalo při setkání v srpnu 2012 a prokázalo platnost prediktivních hydrodynamických modelů a předpověděl, že silný proud, známý jako Kuroshio proud a jeho prodloužení,  jsou schopné přetransportovat radioaktivní látky přes Tichý oceán východním směrem. Avšak koncentrace radioaktivity nebyla tak vysoká, jak se původně myslelo.

Na ohormné prostoře  oceánu se radioaktivní částice rozptýlily, takže radioaktivita zůstávala na nízkých úrovních. Takže námořní rojekt monitorování radioaktivity měl za úkol ověřit, že mořská strava z této oblasti zůstává bezpečná pro konzumaci a aby se udržovaly srozumitelné přehledy a data kvůli nebezpčnosti situace.

TC má skončit v tomto roce. Několik výsledků vyvolává znepokojení. Studie pole prováděná k 2. červenci 2014 ukázala ze dvou sad vzorků mořské vody, že dva filtry se potáhly radioaktivními částicemi, což prokázalo prvek cesium. V poslední době se prokázalo stopové množství cesia 134 a cesia 137 nalezeného ve vzorcích odebraných u Vancouver Island v Britské Kolumbii. Vzorky byly odebrány nazávisle na monitorovacím projektu zřízeném IAEA, ale myslíme,  že jediným možným zdrojem těchto radioaktivních prvků je Fukushima, podlesítě (Network)  Integrovaného  fukušimského monitorování radionuklidů v oceánu (inFORM /Integrated Fukushima Radionucline Ocean Monitoring Network/). Toto je poprvé, kdy stopy cesia 134 byly zjištěny u Severní Americe .Ačkolilv se jedná o stopová množství, nebezpečí radioaktivního materiálu v libovolném množství nelze podceňovat. Nicméně, odborníci říkají, že tyto zjištěné úrovně nám nemohoou doopravdy ublížit, jsou stále nižší než ty, které bychom mohli být vystaveni ze zubní ho rentgenu. Uvádí se, že všechny možné expozice, z každého malého množstv, se sčítají. Problém s jadernou energií a spadem, zářením a radioaktivními materiály mohou cestovat široko daleko s větrem a mořem. Proto bychom se měli zaměřit na celosvětové úrovni, aby tyto úrovně byly na nule. V každém případě bude třeba neustálé monitorování oceánů, které mají být prováděno v souladu s Ken Buesselerem, mořským chemikem z Woods Holeského Oceánografického institutu. What Buesseler říká, že je třeba vzít zřetel na to, že po roce 2015, na doporučení IAEA, bylo do moře vypuštěno dokonce více znečištěné vody. To bylo považováhno totiž  za vhodnější než její skladování v cisternách. Jakékoli vypouštění musí být kontrolováno a bylo by potřeba kontinuální sledování, a to zejména v blízkosti rostlin s cílem zlepšit spolehlivost dat. Je to příčinou znepokojení, a ne jen orgánů státní správy.  Vezměme si rybáře. Pokaždé, když loví ryby v oceánu, musí být ryby testovány na radioaktivitu.Před jakýmkoliv dalším vypouštěním do moře musí, MAAE a Tokyo Electric Power Co., které kontrolují rostliny, vzít v úvahu nejen vliv na životní prostředí, ale sociálně ekonomické dopady. Výživa by mohla být ovlivněna, stejně jako dlouhodobé zdraví regionu a globální komunity. 

https://www.youtube.com/watch?v=cCB_U5hLBoc z 5.7.2015

https://www.youtube.com/watch?v=1jEy2wiV0aM z 7.5.2015 "

překlad Google.  

a z 3.12.2016: https://www.youtube.com/watch?v=DW7lSIloDqo 

Fukushima na Energy News: http://enenews.com/?s=Fukushima&submit.x=22&submit.y=19&submit=Search

 A se stejným prvním videem článek "Doby jedení ryb z Pacifiku jsou pryč, a možná hůře...": http://alternativemediasyndicate.com/2017/03/10/fukushima-radiation-days-eating-pacific-ocean-fish-worse/?utm_source=Facebook&utm_campaign=FB_Biz_Part&utm_medium=FB : /s působivým obrázkem zmutovaného zvířete/: Pokud  jde o ekologické katastrofy, nukleární radioaktivní znečištění z Fukušimy patří mezi nejhorší, co se stalo v posledních několika desetiletích. Andrew Kishner, zakladatel www.nuclearcrimes.org má dát dohromady skvělý zdroj informací, který sleduje, co se vyvíjí v průběhu času ve Fukušimě se týká jaderné události. Můžete se podívat na svůj výzkum zde: (http://nuclearcrimes.org) "Ty srdcervoucí zprávy z Fukušimy jsou prostě pořád horší a a horší ... mnohem horší ... Je to zcela jednoduše, jedna velká stoka smrti a destrukce. TEPCO se nakonec přiznalo, že radiace vytékala do Tichého oceánu po celou dobu. A není to konec ... Přistihl jsem se, že se pohybuji jen mezi emocemi smutku a hněvu ..."

Souhrná čísla k havárii zde: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/japonsky-soud-poprve-oznacil-viniky-havarie-ve-fukusime/r~5284cde80b0111e7bc17002590604f2e/

Stovky milionů mrtvých lososů u západméjp pobřeží USA v důsledku  Fukušimské katastrofy: http://yournewswire.com/millions-salmon-dead-west-coast/

13.5.2017 - dávku zíáření z fukušimy dostal každý člověk na světě: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/437686-davku-radiace-z-fukusimy-dostal-kazdy-clovek-na-svete.html

14.6.2017 Radiace z Fukušim je příčinou 100% ní úmrtnosti mlá%dat západobřežních  katovců! http://awarenessact.com/radiation-from-fukushima-now-causes-100-infant-mortality-rate-in-west-coast-orcas-2/?=ewao

8.3.2018: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/japonsko-se-pokousi-zmrazit-zem-kolem-fukusimy-okoli-ohrozuje-milion-metru-krychlovych-radioaktivni-vody-43491?seq-no=4&dop-ab-variant=&source=clanky-home

10.5.2018 nedatovaná zpráa - Radioaktivní voda v množství 300 tun každý den do oceánu, ynní již u amerického pobřeží: http://realfarmacy.com/fukushima-radiation-west-coast/

16.4.2018 ani zdaleka to neskončilo: http://www.thehealthconsciousness.com/fukushima-to-dump-770000-tons-of-deadly-nuclear-waste-into-pacific-ocean/

30.6.2018 Fukušima může ještě vyhladit život na Zemi, rozhovor s prof.Tony Hallem. https://www.youtube.com/watch?v=ESvG8t60-FY&feature=share

19.8.2018 Japonská vláda přiznala, že každý den uniká z fukušimy do oceánu 300 tun kontaminované vody,  mainstreamová mnédia zůstávají zticha. 

20.8.2018 Velryby v Pacifiku nepřestávají umírat, vědci podezírají radiaci z Fukušimy: https://realfarmacy.com/whales-die-pacific-ocean-scientists-suspect-fukushima/

26.8.2018Majitel Fukušimy prohlásil, že radioaktivního materiálu vpustili asi 770 000tun:https://www.newsweek.com/fukushima-nuclear-waste-dumped-ocean-japanese-protests-637108

26.11.2018 : Vládní data ukazují, že USA je bombardováno 100 krát vyšší radiací - z Fukušimy: http://www.alternativenewsnetwork.net/government-data-shows-u-s-being-bombarded-with-fukushima-radiation-1000-times-higher-than-normal/?fbclid=IwAR3-uofr_O-uaTQac7O_jIAEUK7zdI81n-0F-bYlypZP4jSKuSK5EtO9hiQ

10.9.2019 Fukushima stále vypouští radioaktivní vodu do Tichého oceánu: https://www.youtube.com/watch?v=W8nD1gIA5_Q&fbclid=IwAR23nrsAoDb05R3zgndPMZPSxIeUPNHSdSdaId9jIRbgTcxIf1jW_f54Jnw

Íránský jaderný supervědec MEHRAN KESHE skromě o způsobu očištění životního prostředí po fukušimské havárii: https://www.youtube.com/watch?v=4f02CcnHjSk

 3.10.2019 Japonsko zabíjí radiací z Fukušimy Tichý oceán: https://www.youtube.com/watch?v=CLUKqDltfYE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2do_0L-YKW4_vDb9q1rl37HJk-H9fnTIaM8vMSQDJ_8IIXQGBERamxG60

11.1.2020 Japonsko může do Tichého oceánu vypustit 1,1 milionu tun jaderného odpadu - vody z Fukušimy: https://www.wakingtimes.com/2019/09/11/japan-may-dump-1-1-million-tons-of-radioactive-fukushima-water-into-the-pacific-ocean/

 2.2.2020 JAponsko plánuje vyppusit do oceánu miliony tun radioaktivního odpadu: https://www.independent.co.uk/environment/japan-nuclear-waste-fukushima-power-station-tsunami-water-sea-olympics-a9312246.html? Vojtěh klusáček: "Tritium má krátký poločas rozpadu. Jinými slovy, v moři se nehromadí."  Karel Kamalanand Černík: "Zase tak krátký není, je 12,32 let. Zatím co radioaktivní draslík 40K má poločas rozpadu 1,25 miliard let, ale u kvůli němu někteří chytrolíni tvrdí, že banány jsou radioaktivní. Dokonce i energie emitovaného beta záření je u tritia docela vysoká, 18,6 MeV, ale stejně není příliš nebezpečné jako alfa (Uran, Plutonium) a gama (60Co) zářiče. Vtip je v tom, že se vyskytuje pouze v nepatrných koncentracích a jeho beta- záření proniká ve vzduchu jen na nějakých 6 mm. Krom toho v jaderných reaktorech vzniká podstatně méně tritia, než ve vrchních vrstvách atmosféry působením kosmického záření. Je dobré si uvědomit, že vškerý život na Zemi vznikal v podmínkách výrazně silnějšího přirozeného radioaktivního pozadí, než jaké je dnes i přes působení jaderných reaktorů a pokusných jaderných výbuchů. Takže živá tkáň je evolučně připravena k odolnosti a schopnosti regenerace do jistých dávek ionizujícího záření. O radioaktivitě jednoznačně platí: "Všeho moc škodí", ale rozumné dávky organismu neublíží.

2.3.2020 O houbách, jimž radiace prospívá a o úloze melaninu v tomto procesu: 

Stěny v Černobylu jsou pokryty podivnou houbou, která se skutečně živí a rozmnožuje díky radiaci.

Pět let po katastrofě začaly stěny černobylského reaktoru pokrývat neobvyklé houby.
Vědci byli docela zmateni tím, jak houba mohla přežít v oblasti, která byla tak silně znečištěna radiací.
Nakonec přišli na to, že tato houba nejenže dokáže přežít radioaktivní prostředí, ale zdá se, že ve skutečnosti v něm i velmi dobře prospívá.
Testováním houby vědci zjistili, že je bohatá na melanin, tedy stejný pigment, který se nachází v lidské pokožce, a který ji pomáhá chránit před ultrafialovým slunečním zářením.
Přítomnost melaninu v houbách jim umožňuje absorbovat radiaci a přeměnit ji na jiný typ energie, který mohou poté využít k růstu.
Plísňové spory s vysokým obsahem melaninu byly objeveny v nalezištích z raného období křídy, což je období, kdy byla Země zasažena „magnetickou nulou“ a ztratila velkou část své ochrany před kosmickým zářením, jak tvrdí Jekatěrina Dadachova, jaderná chemička z Albert Einstein College of Medicine v New Yorku.
Na základě analýzy tří různých typů hub dospěli výzkumníci k závěru, že druhy, které obsahovaly melanin, jsou schopny absorbovat velké množství energie z ionizujícího záření a tu následně přeměnit a využít ke svému růstu. Je to proces podobný fotosyntéze.
Záření mění tvar melaninových molekul na úrovni elektronů, a že houby, které měly přirozenou vrstvu melaninu, a nedostávalo se jim jiných živin, ve skutečnosti fungovaly lépe v prostředí s vysokou úrovní záření.
Pokud by bylo možné houby v růstu melaninové skořápky podpořit, dařilo by se jim pak v prostředí s vyšší hladinou radiace lépe než sporám, které melanin nemají.
Melanin funguje tak, že absorbuje energii a pomáhá ji co nejrychleji rozptýlit.
To je to, co dělá v naší pokožce – distribuuje ultrafialové záření ze slunce, aby byl minimalizován jeho škodlivý dopad na tělo.
Jeho funkci u hub popisuje tým jako činnost jakéhosi energetického transformátoru zeslabujícího energii ze záření tak, že ji houba pak může efektivně využívat.
Melanizované odrůdy hub byly nalezeny také ve Fukušimě a dalších prostředích s vysokou radiací, v antarktických horách, a dokonce i na vesmírné stanici.

Pokud jsou všechny tyto odrůdy také radiotropické, naznačuje to, že se melanin může ve skutečnosti chovat jako chlorofyl a další pigmenty sbírající energii.https://www.suenee.cz/v-cernobylu-byla-nalezena-houba-ktera-pozira-radiaci/

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.