Oleg Odincovskij: Drazí Evropané!

obrazek
31.1.2015 18:56
K národům a občanům zemí Evropy, drazí Evropané! My, občané Ruska, více než 100 národností, různých vyznání, ras, přesvědčení, politických, ideologických, sexuálních a dalších přesvědčení, se na Vás chceme obrátit přímo, bez prostředníků.

S velkými obavami sledujeme, že se situace na Ukrajině stala příčinou nejvážnější politické krize v Evropě od dob „studené války“. Přední představitelé států a vojenských aliancí poprvé za několik desetiletí nevylučují možnost skutečné války na našem kontinentu, což by znamenalo smrt milionů lidí, našich dětí, rodičů, blízkých a milovaných. Je absolutně šílené, vidíme-li jak naše národy jsou vedeny k válce a nám se přisuzuje jen role statistů a pozorovatelů.

Myslíme si, že nadešel čas, aby národy samy vzaly osud Evropy do svých rukou. Nezodpovědnost politiků, nejrůznější fobie z dob studené války, vojenské bloky, zbraně hromadného ničení, základny a vojenské struktury znamenají hrozbu nových konfliktů v Evropě.

Jsme přesvědčeni, že ani jediný z národů Evropy si nepřeje válku. Neexistují ani ty nejmenší důvody a předpoklady k tomu, aby se neshody politiků a geopolitické problémy staly příčinou nového utrpení našich národů. Tvrdí-li Vám Vaše sdělovací prostředky opak, přesvědčují Vás, že někdo v Rusku chce něco jiného, že chce dobývat nějaká území nebo si podrobovat jiné národy, tak je to lež, s jejíž pomocí chtějí od Vás získat souhlas se sankcemi a dalšími formami tlaku na Rusko.

Nikdo v Rusku si nepřeje konflikt s Evropou, ani jeden z nás necítí zášť k Evropanům, ani jeden Evropský národ se nemusí bát jakékoli hrozby ze strany Ruska. Naše přání ohledně ruských menšin v Evropě nepřesahují rámec evropských konvencí a základních principů lidských práv.

Spoléháme na principiální záruky bezpečnosti – jakožto národ, který byl za poslední dvě století terčem několika agresí z Evropy, a toto naše přirozené přání není hrozbou namířenou na jiné státy. Chceme pouze, aby nám byl zaručen mír.

Obracíme se na všechny soudné lidi v Evropě s výzvou, aby zapůsobili na vlády svých zemí a pomohli zastavit podněcování válečných nálad a provokačních výzev, aby se nepoddávali lžím politiků a sdělovacích prostředků o „ruské hrozbě“, aby vyzvali své vlády k dialogu a k hledání vzájemně přijatelných řešení ve jménu jednotné a bezpečné Evropy.

Přišel náš čas, čas národů Evropy. My všichni společně musíme od základu vytvořit nové struktury a mechanismy míru a bezpečí v Evropě. Které by zaručily mírové řešení všech sporných otázek a respekt k právům lidí a národů.

Dejte šanci míru!

Oleg Odincovskij

P.S.: Prosím šiřte tento text ve všech jazycích Evropy.

Přeložil ing. Petr Rusý. zdroj: http://publizist.ru/blogs/23441/8679/-

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.