Oni si z nás skutečně dělají jenom prdel…

obrazek
4.9.2013 20:58
K ostrému slovu v titulku pro útlocitné čtenáře, do jejichž lexika to slovo nepatří, uvádím, že – jak napsal Jaroslav Hašek – „slov těch užívá se i v parlamentech“. Jinak však jednání prvního náměstka ministra financí RNDr. Ladislava Minčiče, CSc., MBA označit nelze.

Dnes (4. 9. 2013) přinesla ČTK informaci o jednání senátního ústavněprávního výboru o novele zákona o daních z příjmů; výbor doporučil Senátu navrhované zvýhodnění zdaňování dividend a investičních fondů zamítnout.

V Senátu k projednávané novele (za vládu v demisi) vystoupil první náměstek ministra financí Ladislav Minčič (ODS, předtím ODA) a senátorům řekl, že pokud by novela byla v tomto bodě schválena, tak by zisky fondů byly zdaňovány pěti procenty a vyplácené podíly by byly od daně zcela osvobozeny. Taková výhoda by podle něj naplnila znaky škodlivé daňové soutěže a žádná vláda by nebyla schopna takový daňový ráj před ostatními členskými státy EU obhájit. Odhadl, že pro příští rok (2014) by tato úprava připravila stát o čtyři miliardy korun a v dalších letech ročně až o deset miliard, a to kvůli tomu, že by firmy přecházely na fondový způsob hospodaření.

Takže vážený pan první náměstek ministra financí uvedený návrh v novele zákona o daních z příjmů ve svém vystoupení v Senátu PČR kritizoval.

Musel jsem si zprávu přečíst několikrát. Nevěřil jsem vlastním očím. Minčič je další z těch, co si z občanů dělají jenom prdel.

Vysvětlení: pan Minčič byl jmenován prvním náměstkem ministra financí dne 23. 8. 2010 za vlády Petra Nečase a zůstal jím i ve vládě Jiřího Rusnoka. První náměstek ministra financí odpovídá za daně (sekce 05 – Daně a cla).

Uvedenou novelu zákona o daních z příjmů ministerstvo financí vypracovávalo za působení pana Minčiče jako prvního náměstka ministra financí a pod jeho přímým vedením – a on nyní svoji vlastní práci kritizuje? Tak proč ji tak dělal?

Jak to, že nyní pan Minčič ví, že by uvedená změna v zákoně o daních z příjmů naplnila znaky škodlivé daňové soutěže a žádná vláda by nebyla schopna takový daňový ráj před ostatními členskými státy EU obhájit. Jak to, že nyní pan Minčič ví, že by tato úprava v příštím roce připravila stát o čtyři miliardy korun a v dalších letech ročně až o deset miliard, a to kvůli tomu, že by firmy přecházely na fondový způsob hospodaření; proč takový údaj v důvodové zprávě k návrhu novely (viz parlamentní tisk č. 1004/2013), kterou pan Minčič jako první náměstek připravoval, není uveden?

Pan Minčič je úředník, kterému je v podstatě jedno, co v zákoně je, je to alibista, který pouze plní aktuální politickou objednávku, lobbyistickou direktivu, naplňuje poptávku rozličných mocenských kmotrovských skupin.

Vláda Petra Nečase to tak chtěla – tak to do návrhu novely zákona šoupnul; nyní je vláda Jiřího Rusnoka – tak to naopak podrobí zdrcující kritice.

Zkrátka – není nad odbornost a zejména zásadovost.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

vladimir-pelc

Dobrý den, já se musím omluvit, ale nemohu se z časových důvodů do budoucna několika měsíců účastnit této diskuse - mám několik smluv na odborné daňové publikace, které bych měl do počátku příštího roku odevzdat; určitě jste sledovali jednání Senátu a tak je vám jasné, že komentovat některé změny např. u daně z převodu nemovitých věcí nebo u daní z příjmů nebude jednoduché; navíc si chci nechat trochu času na komentování aktuálních politických záležitostí na tomto webu. Tuto možnost publikace vlastních názorů totiž považuji za výbornou.

Poznámka ke kolegyni diskutující: Je potřeba se seznámit s materiály, na něž níže odkazuji; bez znalosti není argumentace, nýbrž pouze ideologická floskule - a s tou se daleko nedojde. (Ale kdybyste byla ve "vojšti" Napoleona, byla byste kaprálem; ten totiž do této hodnosti povyšoval každého, kdo urputně hájil i předem ztracené pozice.) A ještě k Vaší formě diskuse: Věcná diskuse se nikdy nevede ad hominem. (A předchozí poznámku v závorce jsem myslel jenom v dobrém, tak ji tak berte.)

Vladimír Štingl

Paní Zavoralová, z mobilního telefonu píši dnes a denně s diakritikou... Ale to není podstatné, protože to pouze vykresluje určité znaky osobnosti, když  "vysvětlujete" jak je to složité....

Podstatné je, k čemu se vyjadřuje pan Pelc. A tomu rozumím. Vaše terminus technikus ala procesní problém a "charakter" státního úředníka, který sloužil Kalouskovi - tak o tom vy nemáte zcela evidentně ani zdání. A pokud umíte číst, s diakritikou, tak jsem předeslal, že nejsem odborník na dannou problematiku, ale setkával jsem se s tolika chameleony fungujícími ve špičce státní správy pouze za prachy, že panu Pelcovi ROZUMÍM. Vy jste poněkud jinde v mém vnímání, protože vy máte ráda "vystěhovávání" a zjevně i "systém" oblbování tak, jak jste to nyní "barvitě vylíčila" coby "odbornice".... Také jste nezklamala. Příjemný večer.

Vladimír Štingl

Vážený pane Pelci, když jsem si přečetl poprvé Váš blog, tak jsem pocítil určité uspokojení, protože nejsem odborník ani na právo, ani na daně, funkci státní správy apod. Jen jsem si říkal co to prase v žitě v daném zákoně připravilo za černou díru do státní kasy..... Popsal jste to naprosto jedinečně a to závěrečné slovo ZÁSADOVOST  ve spojení s těmi kreaturami mě vysloveně pobavilo..... Oni si z nás nedělají prdel, oni si ji s námi vytírají jak medvěd s veverkou a ani se "nezačervenají".

Jen si dovolím Vás přátelsky upozornit. Madam Zavoralová Vás možná bude chtít z této země vystěhovat, když se "Vám to nelíbí"..... Velice "kultivovaná" - "právnička". Použila to např. vůči lékařům a zdravotnickému personálu, když se ozývali na způsoby bakteriovira hegera.....

Perfektní doplnění ve Vašem diskuzním dodatku - je to velice poučné, ale co by Minčič neudělal za prachy. On si nezvracel pod nohy, ale přímo do svého ksichtu....

Příště vyloučím diakritiku, aby to bylo "méně" české a byl jsem také za "veltmana" jako paní Zavoralová.... To je neskutečné..

Zdravím Vás a díky za velice racionální a POUČNÝ BLOG A INFO.

vladimir-pelc

 

Dobrý den, paní (nebo slečno – neznám Vás) Zavoralová. Rád bych napsal pár poznámek:

Za prvé: a) Domnívám se, že v odborné diskuzi by její účastníci měli používat méně povznesené ironie, ale naopak více věcných, konkrétních, kvalifikovaných argumentů. b) Diskuze by neměla být personální apologetikou, a už vůbec ne apologií, která by měla nějakou osobu adorovat (v tomto případě p. Minčiče). c) V článku mi nešlo o popis praxe politických lobbyistů za minulé vlády P. Nečase.

Za druhé: Návrh na osvobození vyplácených podílů (atd. – viz článek), jsem (jsa dbalý Vašeho pokynu, že to stačí snad dohledat, a tak jsem ve svém PC chvíli dohledával) našel

a) v konceptu MF ČR daňové reformy z 18. 3. 2011 – interní materiál MF ČR; autoři p. Kalousek a p. Minčič;

b) v návrhu MF ČR na daňovou reformu z července 2011 – interní materiál MF ČR; autoři p. Kalousek a p. Minčič;

c) v návrhu MF ČR na novelu zákona o daních z příjmů na rok 2014 (zákona č. 586/1992 Sb.) z 31. 1. 2013 – návrh ministerstva pro vládu ČR (ministrovi byl tento materiál ke schválení předložen 24. 1. 2013); autoři p. Kalousek a p. Minčič; tento návrh šel do vlády, tento návrh byl vládou schválen jako tisk č. 1004/2013 a poslán vládou k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a následně (po rozpuštění Sněmovny) jako tisk č. 107 do Senátu, který ho včera (19. 9. 2013) zamítl; (jo, a návrh zákona č. 458/2011 Sb. opět vypracovávalo MF ČR, tedy ministr Kalousek a jeho náměstek Minčič).

Stačí?

Myslet si, že p. Minčič nesouhlasí s uvedeným daňovým zvýhodněním, přece nelze: Vždyť  ho vždy prosazoval.

Jeho vystoupení v Senátu, z něhož jsem v článku citoval, byl obyčejný alibismus, snaha uhájit svou funkci náměstka ministra; chtěl se pouze nové, přechodné vládě (v demisi) zavděčit. Kdyby skutečně měl v uplynulých letech, co dělá prvního náměstka ministra zodpovědného za daně, věcné výhrady proti uvedenému osvobození, tak by jednal jinak.

Snad stačí.

 

PS: Vaše formulace zvracet si pod vlastní nohy je, alespoň pro mne, nezvyklá, originální. S dovolením autorky ji zařadím do svého lexika.

Vladimír Štingl

Tak nám to, laskavě "prozraďte", paní Zavoralová. Už se těším na vaše "informace".

Zdravím Vás.