Organické zemědělství lepší konvenčního

obrazek
19.8.2018 06:16
Tento blog přichází v době, kdy Monsanto (dnes v rukou Bayeru) je v USA odsouzeno za způsobenou rakovinu ke stamilionové (v dolarech) pokutě. A to i přesto, jak se dlouhá léta snaží vylepšovat svůj obraz jednak korumpováním vědců i zástupců odborných autorit )aktuálně je kupříkladu volebým komisařem FDA bývalý víceprezident/náměstek Monsanta.). EU bohužel svůj zákaz glyfosátu odložila o pět let. Trump bohužel ve stejné době nechal v používání pro ovoce a zeleninu chlorpyrifos, což je přípravek chemické společnosti Daw, pocházející ještě od nacistů a způsobující nevratné změny na mozku. Trump za toto dostal od Dawu milion dolarů. A tak se tedy podívejme na argumenty třicet let probíhající studie, jež prokázala, že organické zemědělství dává lepší výsledky, než zemědělství konvenční. jo a: tam, kde čeští farmáři používají pesticidy - jiní, jako čínští, japonští, iránští nebo francouzští, korejští, thajští - používají kachny!

zdroj: :https://www.cornucopia.org/2015/07/30-year-old-trial-finds-organic-farming-outperforms-conventional-agriculture/

Je ekologické zemědělství odolnější,má vyšší produktivitu, vyšší energetickou účinnost a výnosnost? Nejnovější zpráva 30leté studie od Rodaleho Institutu říká, že je. Přečtěte si celý přehled zde.

 

Zkušební systém zemědělských systémů (FST) ® na Rodale Institute je nejdéle běžící americké, vedlejší srovnání organického a chemického zemědělství. Začalo v roce 1981, aby studovalo, co se děje během přechodu od chemického k ekologickému zemědělství. FST překvapil potravní komunitu, která se stále pokoušela zacházet s organickými postupy. Po počátečním poklesu výnosů během prvních několika let přechodu se organický systém brzy odrazil, aby se vyrovnal nebo převýšil konvenční systém. V průběhu času se FST stalo srovnáním dlouhodobého potenciálu obou systémů.

 

Po třicetileté souběžné studii uvádí zpráva Rodale:

 

Organické výtěžky odpovídají konvenčním výtěžkům.

Organické přežívá konvenční v letech sucha.

Systémy ekologického zemědělství vytvářejí spíše než vyčerpají půdní organickou hmotu, což z něj činí udržitelnější systém.

Ekologické zemědělství využívá o 45% méně energie a je účinnější.

Konvenční systémy produkují o 40% více skleníkových plynů.

Systémy ekologického zemědělství jsou výhodnější než konvenční.

 

Ačkoli Rodale Institute Farming Systems Trial je nejdůležitějším americkým srovnáním organického versus konvenčního zemědělství, řada univerzit si v průběhu let stanovila dlouhodobé testy. Mezi všemi vědí, že ekologické zemědělství je ziskové, stavějí více času v půdě a dokáží přinášet tolik, kolik je v konvenčních systémech.

 

 

"Jelikož čelíme nejistým a extrémním meteorologickým modelům, rostoucímu nedostatku a nákladům na ropu, nedostatku vody a rostoucí populaci, budeme potřebovat zemědělské systémy, které dokáží přizpůsobit, odolat nebo dokonce zmírnit tyto problémy při výrobě zdravých výživných potravin. Po více než 30 letech vedlejšího výzkumu v rámci našeho testování zemědělských systémů (FST) ukázal Institut Rodale, že ekologické zemědělství je lépe vybaveno k tomu, aby nás nyní a dobře přivádělo do neustále se měnící budoucnosti. "

A  Rodale Institute Farming Systems Trial:  https://rodaleinstitute.org/our-work/farming-systems-trial/

 

Kdo chce, nechť se vzdělává, největšíí novinkou je stále ještě permakulturní  hospodaření. Ale jsou ještě pozoruhodnější systémy - jako je tato "Revoluce jednoho stébla slámy" pana Masanobu Fukuoky, autora stejnojmenné knihy:   https://www.youtube.com/watch?v=BpYl8Wrg6RM  Jeho semenné koule se aktuálně využívají v Africe v Keni k obnovování lesů a pralesů.  V obalu z prachu z dřevěného uhlí a s pojivem z "biocharu"  odolávjí rpedátorům a klíčí do jednoho měsíce! 

Kachny místé pesticidů a herbicidů - hodí se na pole i na vinici: https://www.youtube.com/watch?v=Ukdn-yH-SBc

A jiný způsob, jak se vyhnout pesticidům: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/paul-stamets-jeho-prevratny-patent-jimz-muze-zachranit-svet

Pravidelně rozšiřovaný zdrojář odkazů k našemu zemědělství a hospodaření s krajinou:   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/o-pude-vode

Obdělávání půdy širokými vidlemi:https://www.youtube.com/watch?v=RYDsK9l6ysY&feature=youtu.be

P.S.: Zdroj již nenqjdu, ale vzpomínám si na vyprávění o kalifornském organickém  farmáři, jenžsi vyyšlehctuil pšenici tak, že mu rostla samá dvanáctiřadá zrna, a  prasata naučil po sobě uklízet chlívek! 

Monsnato a Roundup (pozor, glyfosát je i v mnoha odvozených  látkách!) V přelomovém verdiktu bylo Monsanto odsouzeno k pokutě 289 mil. USD díky soudnímu prokázání faktu, že jeho produkt Roundup způsobuje rakovinu a způsobil ji žalujícímu, Dewaynu Lee Johnsonovi bez výstrahy, že se tak může stát. Tento rozsudek tak může mít velký význam i pro další globální producenty jedů. https://www.democracynow.org/2018/8/14/historic_ruling_against_monsanto_finds_company  Glyfosát je mezitím ve všech obllíbených dětských pochotkách, tamponech, a - překvapivě, ale záměrně - i ve vakcínách. 

//// Expert říká: zakažte všechny perticidy, chcete-li  chránit zdraví dětí: https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/24/entire-pesticide-class-should-be-banned-for-effect-on-childrens-health?fbclid=IwAR2Z__axwPaSJjmFZTQitHTUoqrHasSybWCoFR_2C87KDIKRei-WkbpGGiE

1.3.2019 Ekologické zemědělství dokáže uživit Evropu, dokazuje nová studie: https://www.countrylife.cz/ekologicke-zemedelstvi-dokaze-uzivit-evropu-ukazuje-to-nova-studie

19.3.2019 REGENERATIVNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRAKTIKY: https://kisstheground.com/a-closer-look-regenerative-agriculture-practices-part-1/?

31.3.2019 Kubánské agro-ekologické hnutí a co se z něj můžeme naučit: https://www.capeandislands.org/post/cubas-agro-ecology-movement-and-what-we-can-learn-it?#stream/0

18.11.2019 Chcete-li zdvojnásobit světovou produkci potravin, vraťte půdu malým farmářům: https://theecologist.org/2014/nov/22/want-double-world-food-production-return-land-small-farmers?fbclid=IwAR3gqDaPy95QUHpqbwfm7OSXjWb_otxuhNEHM6H9gS9xp3tN1dFjPLe6vSk

Sázení stromů do čtvercových děr jim umožňuje vyrůst jako silnějším a rychleji: https://www.intelligentliving.co/planting-trees-in-square-holes/?

Na sklonku podzimu 2019 protestovali němečtí a francouzští zemědělci proti novému zelenému dealu. Což o to, ten je otřesný, ale oni bohužel protestovali i proti tomu, aby byli připraveni o možnost použvíat glyfosát Roundup.  Když se zeptáte českých zemědělců, je to ta samá muzika. 

21.2.2020 O jedlé lesní zahraě s Kamile Fišerem: https://plzen.rozhlas.cz/jedla-lesni-zahrada-je-vkladem-pro-budouci-generace-8138936?fbclid=IwAR1H_bQfcNLNZUSEa1GsWAkYBASCqwkfzq_lqq7ssUMU_qctuHTFHFtgIZI

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.