Osobní pozvání cizince se nemusí vyplatit

zakoncizinci
22.5.2019 14:18
Skupina podvodníků slibuje lidem provizi za podepsání dokumentu, který potvrzuje pozvání a finanční zajištění cizince. Na jedné straně se jedná o byznys a na druhé straně o riziko placení nákladů za vyhoštění.

Na první pohled se sice může jednat o bezpečný byznys, protože sepsání pozvání k návštěvě není trestným činem ani přestupkem. Jenže právě toto jednání může mít nepříjemnou dohru, protože tito důvěřiví lidé, kteří si cizince do České republiky pozvali, pak zaplatí náklady spojené s vyhoštěním.

Jako příklad může posloužit nedaleké Německo, kde proběhl program pro slučování rodin, který sice umožňoval přílet a zabezpečení příslušníků migrantů, za než se mnohdy zaručili rodilí Němci převážně z řad sluníčkářů, kterým dnes přicházejí výzvy k zaplacení nákladů za tyto pozvané rodiny.

 

§ 15

Pozvání

(1) Rozsah údajů uvedených v pozvání k pobytu cizince na území, který nepřesáhne 3 měsíců, stanoví přímo použitelný právní předpis Evropských společenství (Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství a vízech – vízový kodex).

(2) V pozvání k pobytu cizince na území delšímu než 3 měsíce se zvoucí osoba zavazuje, že uhradí náklady

a) spojené s obživou cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,

b) spojené s ubytováním cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,

c) spojené s poskytnutím zdravotních služeb po dobu pobytu na území až do vycestování z území, případně též s převozem nemocného nebo ostatku zemřelého,

d) spojené s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území.

Zdroj: Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

 

Závěrem

Ze zákona je patrné, že se zvoucí osoba zavazuje k tomu, že disponuje finančními prostředky k pobytu zvaného cizince, navíc je schopna uhradit náklady spojené s obživou a ubytováním cizince po celou dobu jeho pobytu na území České republiky včetně vycestování.

Osoba s pozváním v ruce může zažádat o vízum, kde sice musí projít pohovorem na velvyslanectví, ale úředníci nemusí v případě, že jsou cizinci dopředu předem připraveni a vědí na co si dávat pozor (instrukce zprostředkovatelů nebo příbuzných) tedy nic zásadního odhalit.

V případě podání žádosti o pozvání cizince do České republiky je možné vyplnit formulář a správní poplatek v hodnotě 300 korun. V případě vyhoštění cizince platí zvoucí osoba náklady spojené s vyhoštěním. Jako příklad mohou posloužit právě rodilí Němci, kde mnoho z nich obdrželo výzvy k zaplacení částek ve výši 7000 až 14000 euro za ubytovávání rodin syrských uprchlíků.

 

Odkaz:

Proimigrační politici a zastánci imigrantů si tímto způsobem mohou osobně a na své náklady pozvat cizince prostřednictvím formuláře z Ministerstva vnitra ČR, aby svým jednáním již konečně nezatěžovali státní rozpočet a daňové poplatníky.

 

Více na webových stránkách Ministerstva vnitra:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/jak_pozvat_cizince/index.html

https://infocizinci.cz/cr/pozvani-cizince-do-cr/

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.
Klíčová slova: cizinci; imigranti;

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.