Past vůdce Zemana na poslance

obrazek
16.7.2013 22:22
Poslanci Poslanecké sněmovny neustále diskutují zda-li najdou dost hlasů pro návrh „Usnesení“ o svém rozpuštění. Vůbec jim nedochází, že tak lezou Zemanovi do krásné pasti. Legálně mu umožní absolutní moc. Pochopitelně bez jejich jakékoli možnosti nápravy svého omylu.

Jednou si už poslanci své volební období zkrátili. Po oprávněné Ústavní stížnosti poslance Melčáka druhý pokus o zkrácení nevyšel, jak si strůjci akce přáli. Ústavní soud sdělil, že poslanci byli zvoleni na 4 roky bez toho, že by měli v době volby stanovenu možnost ukončení mandátu dříve. Ihned byla schválena náprava – do Ústavy byl přidán do článku 35 odstavec: „(2) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.“

V nynější politické situaci volají mnozí z poslanců po tom, aby se použilo tohoto odstavce Ústavy a Sněmovna byla rozpuštěna. Je to v souladu s Ústavou jako jeden z prvků našeho Ústavního pořádku v zákonodárné činnosti. Opozice volá po předčasných volbách.

Jenže nějak se přehlédlo mnoho skutečností. Prvním varováním měly být Zemanovy výroky o odvolání premiéra. Měl pravdu, ale jen částečně. Zamlčel ve svých výrocích, že to může provést jen za podmínek taxativně v Ústavě stanovených.

Druhým varováním mělo být jeho ignorování Ústavy a Listiny základních práv a svobod. – odmítání povinnosti Zemanovi stanovené zákonem. Odmítal svou povinnost jmenovat profesorem jednoho z kandidátů na tuto vědeckou hodnost. Vymlouval se třeba možná na náboženskou nevyrovnanost rovnosti mezi církvemi. Kandidát na profesora zastupoval na demonstraci jen „katolické buzny“ a ignoroval buzny jiných náboženství – třeba ty z židů, islámu či komunistů. To si Zeman nesmí dovolit. Živíme jeho i s celou jeho suitou přece svými daněmi za veškerý výkon povinností!

Nyní při své samolibosti ignoroval při jmenování svého kamaráda premiérem základní princip stanovený na začátku Ústavy v článcích 5 a 6, že „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran. Dále že „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním…“ (zdroj: Platné znění Ústavy ČR)

Voliči rozhodli o své reprezentaci ve volbách v roce 2010 a to musí i samolibec Zeman respektovat. Zeman byl taky zvolen občany. Obhajuje svou mocnářskou rozmařilost tím, že mu lid dal svůj silný mandát v prezidentských volbách, které vyhrál. Jenže při své pýše a ješitnosti se nepodíval na statistiku. Volilo ho jen 32% voličů! To není ani třetina! Zbytek, celých 68% - celé 2/3 národa jej nevolilo – nechce jej. Přesto svými rozmary zatěžuje všechny.

To vše by mělo být pro poslance silným varováním! Ústava dává možnost Poslanecké sněmovně, že navrhne prezidentovi „Usnesením“ návrh na její rozpuštění. Jenže nějak chybí, do kdy má prezident pak má Poslaneckou sněmovnu rozpustit. Klidně to třeba může být i před volbami za rok, až se zkonsoliduje jeho SPOZ. Včetně zisku dostatečného množství finančních prostředků na kampaň.

Jenže když by Poslanecká sněmovna se sama rozhodla ukončit svou činnost návrhem Usnesení pro prezidenta, pak ztrácí legitimitu k čemukoli, když usnesením rozhodla, že nechce dále vykonávat svou činnost. Tak se vlastně zbavuje třeba i možnosti hlasovat o důvěře vládě Zemanova kamaráda Rusnoka. Nebo zbavuje se zájmu o možnost druhé či třetí volby premiéra.

Strany propagující předčasné volby pak ale musí počítat s variantou, že třeba za rok vyhrají volby, ale mocnář Zeman jmenuje svého kamarádíčka Rusnoka opět s odůvodněním, že se za rok „jeho“ vlády osvědčil.

Je z toho jediné východisko. Zavčasu donutit Zemana respektovat Ústavu a další zákony, které mu dávají některé povinnosti. Ostatně sám tvrdil, že chce být dobrým hospodářem – nikde však nejde najít informaci, kolik vrátil do státního rozpočtu peněz za nevykonání své povinnosti jmenovat kandidáta Putnu profesorem.

Poslanci a poslankyně, co jste to za naše zástupce? Nevolili jsme Vás na to, aby jste si nechali kál.t na hlavu samolibým vůdcem!!!

karel-svetnicka
Student doktorandského studia na PF UK a politologie na FSV UK. Jsem zvyklý nenadávat - to umí každý, ale publikováním pomoci věci napravovat.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Pane Světničko, dobrý večer. Bylo by vhodné přesně specifikovat v čem PORUŠIL prezident ÚSTAVU??!! Vaše fabulace v tomto blogu jsou zábavné, protože variant na dané téma lze vymyslet nespočetně. M. Zeman pouze použil svoje práva a svoji pravomoc, jmenoval šéfem vlády doslova politického hochštaplera, ale co zde prováděla sotňa Kalousků, Nečasů, Drábků, Hegerů...??? Jak tahle sebranka v průběhu 3 let respektovala ÚSTAVU?

Otázkou je, čemu říkáte poslanci, protože těch dnešních 101 pos.anců jako "zástupců lidu - voličů" má hodnotu použitého toaletního papíru. Cvičí s námi jako s dementními opicemi a Vy snad je chcete "chránit" před "zlovůlí" prezidenta...??? Dám hlas komukoliv, Rusnokovi, Tomanovi, Benešové..... ale té sebrance - NIKDY. Takže Váš názor "donutit Zemana" považuji za naprosto zcestný a hlavně se ptám: kam patříte, pane Světničko? Máte snad politické ambice zapojit se do "hnutí" orlického hajného...?

Zdravím Vás.

schlimbach

Pane Světničko, Vaše blogy čtu velmi rád, ale s tím dnešním nemohu souhlasit. Nabízí se opět otázka - jak měl prezident podle Vás, problém vyřešit?

Co neústavního prezident udělal? NIC. Možná zatím, ale zatím je to NIC.

Rusnokova vláda je sestavena v souladu s ústavou a je na poslancích, zda jí dají nebo nedají důvěru. Pokud ne, bude prezident mít ještě jeden pokus a pokud najmenuje stejnou vládu, zase to bude v souladu s ústavou.

Neústavní by bylo, pokud by se odmítal podvolit právu třetího pokusu předsedkyni poslanecké sněmovny.

Je ošidné argumentovat procenty hlasů. Když si promítnete hlasy jako takové, tak bývalá trojkolka dostala od voličů celkem 2 500 000 hlasů, ale prezident Zeman jich dostal více než 2 700 000 - těžko tedy hovořit o tom, že by měl slabší mandát, tím spíše, že tyto hlasy získal i díky svému slibu, že tehdejší vládu smete.

2 500 000 hlasů z roku 2010 může v roce 2013 být již jen pouhou chimérou, což průzkumy veřejného mínění u všech agentur jasně potvrzují.

Prezident Zeman není jistě ideální, ale přese všechno, vnese do toho zapáchajícího stavu naší "demokracie" trošku nového vzduchu a kdo ví, snad si lidé nakonec uvědomí, že po 23 letech budování právní a demokratické společnosti se podařilo vytvořit celkem tuhý otrokářský systém. Pokud činnost prezidenta toto dokáže změnit, potom mu bude patřit velký dík.