Pavel Křivka: Drang nach Funkce jako hybná síla dějin - kauza Poche

obrazek
10.7.2018 13:35
Miroslavu Kapsovi (francouzsky poche = kapsa) je třeba poděkovat za to, že národu názorně odhaluje důležitou hybnou sílu dějin, kterou je touha jednotlivce po moci a funkcích. Místo nevýrazného slova „touha“ je výstižnější použít drsnější německé slovo „Drang“, tedy Drang nach Funkce. Takový ministr zahraničí je úžasná věc – mimo jiné přiděluje kámošům místa velvyslanců, tedy funkce, po nichž je „Drang“ nejsilnější. Větší „Havaj“ za státní peníze si totiž lze jen těžko představit, zejména pak v zemích, kam příliš často nejezdí státní návštěvy. Takový velvyslanec nebo i nižší diplomatický funkcionář zkrátka stojí ve společnosti na opačném pólu než třeba pracovník či pracovnice v nepřetržitém provozu, jako je fabrika, kravín, nemocnice, vězení apod.

Ministrem zahraničí chtěl velice být nejen Miroslav Poche, ale třeba i takový Edvard Beneš. Vlády se střídaly, ale Beneš byl ministrem zahraničí celých 15 let! A pak šel hned prezidentovat. V roce 100. výročí vzniku Československa sice leccos uslyšíme o legionářích, zlém mocnáři, který neměl rád Čechy, nebo o hodném tatíčku Masarykovi, ale ve skutečnosti Československo vzniklo především kvůli touze Masaryka a Beneše po funkcích. A následovalo přidělování velvyslaneckých pašalíků kámošům, stejně jako po roce 1989. Tehdy Václav Havel také vůbec po žádných funkcích netoužil (hoši mě přemluvili, budu tam jen půl roku…). 
 
Drang nach Funkce pánů Beneše a Masaryka znamenal mj. uvržení celých národů do bezvýznamnosti. Samozřejmě že by to ti dva pánové sami nesvedli. Ale jejich bažení po mezinárodní slávě a vlastní významnosti se báječně překrývalo s účelem, kvůli němuž Velká Británie připravila a rozpoutala první světovou válku. Vinu za její vznik přitom vítězné státy dodnes hází na ty poražené, tedy na Německo a Rakousko-Uhersko. Britské impérium tehdy usilovalo o získání a udržení nadvlády nad celým světem, a k tomu potřebovalo jednak válkou hospodářsky zničit silné Německo, jednak do budoucna zabránit sblížení Ruska a Německa. Takové sblížení je ostatně noční můrou anglosaských elitářů dodnes. Mezi Německem a Ruskem, které spolu do roku 1918 sousedily, bylo proto třeba „nasekat“ co nejvíce nových států. Nejlepší pojistkou samozřejmě bylo a je obnovené Polsko, zcela zbytečný stát, který předtím skoro 150 let nikomu nechyběl. Při tomto novém uspořádání Evropy v roce 1918 se využívalo “touhy národů po sebeurčení“, hodila se i jakákoli etnická nenávist a jakýkoli územní spor, ale také se hodil hlad Masaryků, Benešů a tisíců dalších po státních funkcích.

Po roce 1989 dovedly mocnosti tento proces k dokonalosti tím, že se většinově slovanské státy SSSR, SFRJ a ČSSR podařilo rozsekat na více než 20 kousků. Dvacet nových ministrů zahraničí, dvacet početných sad velvyslanců, tisíce nových pracovníků zahraniční služby. Současně možnost pro všechny ostatní státy světa navázat diplomatické styky s  novými státy a státečky, a možnost pro každý již existující stát vyslat až 20 nových velvyslanců. Opačný proces, totiž slučování států a tudíž zánik diplomatických pašalíků, se v Evropě odehrál v posledních 100 letech vlastně jen při znovusjednocení Německa v roce 1990. 
 
Jestliže tedy kvůli zatvrzelosti pana Poche dojde k jakýmkoli obtížím při sestavování kabinetu nebo při získávání důvěry kabinetu ve sněmovně, bude to ve srovnání s příběhem Masaryka a Beneše následek více či méně zanedbatelný. 
 
Pavel Křivka

solis
vystudoval sociologii a politologii na belgické Vrije Universiteit Brussel (1992). Tamtéž získal postgraduální diplom (LL.M.) mezinárodního a evropského práva (1993). Absolvent letní akademie na Evropském Univerzitním Institutu ve Florencii (1992). Stážista na Evropské komisi (GŘ I.) Někdejší člen Strany zelených, aktivní v řídících orgánech základní organizace Praha 1 a Zahraniční Odborné Sekci strany. Později zakladatel a předseda základní organizace SZ Praha Suchdol, prominentní kritik politiky někdejšího předsedy SZ Bursíka, v okruhu stranické opozice. Odpůrce plánované radarové základny SSA v Brdech a účasti AČ na expedičních misích a okupaci Afghánistánu. Svého času parlamentní asistent poslankyně Olgy Zubové. Zastupitel MČ Praha 1, předseda finančního výboru MČ P1, lídr kandidátky DSZ ve volbách do EP, kandidát do Senátu za Prahu 6. Lektor na VŠMVV, přednášel komparativní politologii a konspirační teorie. Vede zde diplomové a bakalářské práce na zahraničně politická témata. Poradce místostarosty Prahy 5. Kandidát v květnových Evropských volbách 2014 za iniciativu "Ne Bruselu"
Klíčová slova: Poche

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.