Pehe brání Havla a uděluje další lekci v demagogii

obrazek
1.10.2011 20:51
Reakce na ubohou polemiku Jiřího Pehe: "Havel aspoň nesýčkoval" (Právo 30. 9. 2011) - mířenou na historika Jana Eichlera. Politruk Pehe se pouští do demagogické obrany Havla, která je patetická. Tvrzení, že podpora vojenské intervence do Iráku měla humanitární pohnutky (nikoliv zjištný motiv zájmu o uchvácení nerostného bohatství) je trapné a nedůstojné rozumného člověka. Motivace je jasná, tak jako zadání CIA, Freedomhouse, USAID, GMFUS a dalších agentů nadnárodní zbrojařské lobby.

Před sletem holubí letky zaprodanců imperialistické transatlantické politiky "otevřených dveří" čti "sevřené pěsti" pod nenápadnou hlavičkou "Fórum 2000", politruk nového světového pořádku Pehe poučuje historika Eichlera o svatosti ex-prezidenta Havla, kterého byl poradcem, ale jen od-do. Patrně chce tímto výrazem bezmezné loajality oslavit ex-potentátovy pětasedmdesátiny a zároveň naleštit jeho zašlou a značně pocuchanou aureolu. Právě proto se pouští do historika (Eichlera).

Neboť historici budou mít poslední slovo. Na ty nestačí ani důmyslná mašinérie vycizelované propagandy majitelů médií, majitelů pravdy (a mnohdy i lásky), elit, které kooptovali Havla mezi sebe, díky jeho rodokmenu, minulosti jeho rodiny a díky službám, které jim laskavě, leč nikoliv nezištně prokázal.

Havel se dokonce snad i nevědomě stal ikonou Nového světového pořádku. Nalézáme proto jeho jméno v grémiích jestřábých zločineckých uskupení jako je výbor pro současné nebezpečí (the committee on the present danger hned vedle izraelského ministra Moše Ya'alona, na kterého existuje v mnoha zemích zatykač) nebo Římský klub (známý svou genocidální depopulační agendou).

O humanizmu zde nelze hovořit. Je to další orwellský antonym, tak jako Havlova pravda a láska - nebo srdce a mysl (hearts and minds) okupantů severoatlantické ozbrojené aliance, které podle Peheho Havel přesvědčoval, aby nás pohltila. Skutečně humanitární čin, zavléci celý náš národ pod perutě dravce, který nyní hned na něklika místech světa nad rámec svého mandátu bombarduje města a obydlí obyčejných lidí a vraždí den co den ženy a děti.

Pravda a láska je lež a nenávist, humanismus je misantropie, humanitární charakter bombardování OSAS (NATO) je genocida, imperialismus a neokolonialismus. Děkujeme, odejděte z dějin tohoto světa, pane Havle. Ta prepotence nechat se veřejně oslavovat je bezprecedentní nehorázností. Každý filozof by si musel odplivnout nad takovým hnusem. Není také divu, že na ex-prezidentovy narozeniny dorazí zrůda stejného kalibru Albright (Korbelová), která veřejně v přímém televizním přenosu prohlásila, že půl milionu mrtvých iráckých dětí v důsledku embarga mělo cenu.

Vítejte v domě hrůzy zvaném Forum 2000. Pod rouškou lidských práv se dnes totiž bombardují stabilní fungující režimy po celém světě, a když se kácí les, tak létají třísky - jenže v tomto případě jsou to střely s plochou dráhou letu, kobercové bomby, které za sebou zanechávají smrt, bolest, žal a zničení, nebo je to munice z vysoce toxického uranu, která zamoří široké oblasti na tisíce let a způsobuje, že se rodí znetvořené děti a že celé kohorty umírají na onkologické choroby. Moje přání Havlovi k narozeninám je, ať si tento proradný vazal vojensko-průmyslového komplexu Spojených států, již nikdy nevezme do úst slovo lidská práva, humanismus, láska, mír a pravda.

OSAS (NATO) má uranovou munici ve své výbavě a také ji vesele používá na všech frontách. Havel, by se měl správně zasadit za její zákaz. To by byl historický přínos lidstvu hodný jeho odkazu. Vydat národ po dohodě se spolupracovníky z StB do spárů západní finanční a zbrojní mafie a dopustit jeho vyplenění, není chvályhodná zásluha. A až jednou dozní předplacené chvalospěvy, přijdou na řadu právě ti historici, kteří sesumírují všechna fakta, data a svědectví, no a pod čarou, pod zkouškou času, to nebude moc lichotivé resumé, to mi může věřit i politruk Pehe, který se skutečně ničím neliší od ostatní sebranky, která se o víkendu sjede na Slovanský ostrov, aby jej znesvětila svou černou mší velebící satana, idol lži, zničení, bolesti a nenávisti, neboť i on je ochoten lhát veřejně a deformovat veřejné mínění ve prospěch Havla.

Havel nedělal nic z toho, co popisuje Pehe. Havel jen vykonával pokyny z Washingtonu, z Langley a z Londýna, podle toho, kdo jej měl zrovna na starosti. Dokonce se do toho Pehe trochu zamotal, když hovoří o "zásluhách" pro členství v kriminální organizaci OSAS (NATO), té, která nyní v Libyi vyvražďuje zbaběle ze vzduchu ubohé lidi, bránící svou zemi, bohatou na ropu, proti teroristům z Al Kajdy, jež ji chtějí uchvátit a předat nadnárodním naftařským konsorciím. Zrovna tak jako vraždí domobrance a partyzány v Afghánistánu, kteří nehodlají dopustit, aby se jejich země proměnila v eldorádo drogových baronů a západních plynařských koncernů.

Byl to totiž právě Havel, který ve své jemu vlastní prostoduchosti navrhoval vedle Varšavského paktu zrušit i pakt Severoatlantický. Pehe záměrně, jelikož je všemi mastmi mazaný politruk - indoktrinátor - propagandista, pokračuje ve lživém tvrzení o osobním nasazení Havla, díky kterému byla americká administrativa přesvědčena o rozšíření OSAS (NATO) v roce 1999 o Česko, Polsko a Maďarsko, když dnes každé dítě ví, že OSAS (NATO) je mocenský nástroj Spojených států amerických, prostřednictvím kterého tento hegemon uplatňuje svou silovou politiku "lone power" i tím, že obepíná svého tradičního rivala Ruskou federaci kleštěmi svých vazalských států  strategicky jej podmaňuje, zrovna tak, jak to nyní dělá i s Čínou, svým dalším vážným rivalem, se kterým se patrně brzy utká o světové prvenství.

Pehe, neunavujte svými báchorkami českou veřejnost, jděte si to vyprávět někam jinam! Jsou to trapné kecy a okaté lži! Nechť politruk Pehe dokáže své tvrzení, že irácký diktátor a svého času (rovněž) agent CIA vraždil vlastní občany po statisících, a nechť tak učiní veřejně, jako erudovaný politolok a nikoliv jen kecal. Ať následně výsledný počet konfrontuje s oběťmi americké invaze, ať připočte uprchlíky, oběti dlouholetého embarga, který musel tento hrdinný národ vytrpět a se znetvořenými novorozenci a dětmi umírajícími na leukemii a jiná onemocnění v důsledku použití chemických a toxických zbraní typu bílý fosfor (Faluja) a ochuzený uran.

Humanitární přínos invaze, kterou jeho, a nejen jeho chráněnec Havel tak vroucně podporoval, patrně ze zadání svých podivných přátel ze zámoří bude přinejmenším sporný. A když už jsme u těch podivných přátel, je na místě zmínit minimálně Jamese Woolseyho, ex-ředitele CIA, velkého propagátora americké zelené politiky (sic!) a člověka, který po 11. září vyhrožoval New Yorským hasičům, aby nehovořili o tom, co při zásahu ve dvojčatech a WTC viděli a slyšeli!

Ten Woolsey, kterého hlavní naplní je coby ex-freedom house, pěstovat imperiální kolaboranty zejména v klíčových oblastech a asistovat jim při subverzi místních režimů. Tam, kde již subverze proběhla udržovat status quo a platit, či jinak stimulovat tamní rezidenty typu Pehe a spol. a pomáhat jim k infiltraci do politického establišmentu, například think-tanků ČSSD, nebo na ministerstvo zahraničí, do Pražského ústavu bezpečnotních studií (PSSI), etc. Jak prosté. Vše ve jménu barevných revolucí. Jakou barvu má vlastně samet? Zde patrně černou, smuteční, protože s Havlem jsme pohřbili národní hrdost a suverenitu.

Bylo to zrovna v Praze, kde se tato kriminální organizace, která patří na seznam teroristů, sešla za účinkování tandemu dobře placených agentů zbrojní lobby, Havla a Vondry - a nenápadně si vepsala do svých stanov, že může působit kdekoliv po celém světě, i když k tomu neměla pražádný demokratický mandát. 21. listopadu 2002 vydali představitelé členských států "deklaraci z pražské konference" (Prague Summit Declaration), ve které kotví svůj (bohulibý) úmysl "posílit schopnost vypořádat se s bezpečnostními výzvami pro své síly, populace a území, odkudkoliv mohou přicházet".

Takto potměšile a podvodně si svéhočasu OSAS (NATO) poupravila svoji doktrínu a rámec původního zadání Washingtonské smlouvy, bez zásadního povšimnutí či komentářů občanů a legislativních orgánů členských států. Na onom summitu v Praze se jednou nenápadnou formulací, "tištěnou malým písmem pod čarou" otevřela Pandořina skříňka expedičního militarismu, který z obranné aliance učinila globální intervenční dobývací armádu. Naprosto v rozporu s duchem i textem původní smlouvy, podepsané 4. dubna 1949 a následně ratifikované parlamenty signatářských zemí.

Po tomto pražském úspěchu zbrojní lobby, Lord Robertson, tehdejší generální tajemník, nyní mimochodem úspěšný lobbysta zbrojního průmyslu, jak známo z Topolánkova dopisu o pandurech, řekl že "OSAS (NATO) musí být schopna odradit, zastavit, ubránit a ochránit proti hrozbám přicházejícím odkudkoliv. A naše síly musí být schopny jít kamkoliv, kde mají vykonat svou misi."

Jasnější zadání k fungování organizace coby mnohonárodní neokolonialistická expediční armáda být nemůže. V zápětí převzala OSAS (NATO) úkoly v Afghánistánu a její vývoj směrem k autonomní nadnárodní kriminální teroristické síle, dotované ze státních rozpočtů členských států pokračoval dále. Nyní jsme svědky řádění a překrucování rezolucí OSN, plenění Libye a vraždění jejího civilního obyvatelstva a domobrany ve jménu ropného bohatství. Dokonce i Hollywood by se mohl inspirovat těmito piráty ze Středomoří! A to vypouštíme zmínku o tajných jednotkách OSAS (NATO) zvaných GLADIO, které byly na přelomu 80-90 let zodpovědné za četné teroristické útoky po celé západní Evropě, a o kterých se dnes delikátně mlčí!

Jaká národní hanba, Pehe, zde veřejně připomenout, že jsme se stali součástí této ostudné vražedné a kriminální kumpánie právě díky nestoudnému tlachalovi, který se z požehnání CIA, KGB a StB a za bohaté podpory dotací západních filantropických nadací Rockefellerů a dalších "dobročinných" průmyslníků a ministerstva zahraničí SSA a CIA, které mu sem přes oponu vozil jeho budoucí kancléř a nynější národní ostuda Karel Schwarzenberg, stal bůhvíproč prezidentem této země.

Od Organizace Severoatlantické Smlouvy (OSAS) se patrně asi ještě lecčeho neblahého dočkáme. Studie o jejím právu prvního jaderného útoku jsou již dlouho "na stole"

Od Peheho snad jen plané kecy, trapné pokusy o indoktrinaci a atlantickou propagandu, od Havla snad už jen tradičně nechutná gesta. Historici nebudou mít pražádný prostor pro milosrdenství. Pravda je totiž v tomto případě krutá, tak jako činy party zlotřilých zaprodanců, kteří jsou protagonisty hned několika desetiletí válek, násilí a utrpení pro nespočetné množství nevinných ubohých lidí po celém světě.

 

 

Odkazy:

Albrightová v pořadu 60 minutes s Leslie Stahl 500 tisíc mrtvých dětí za to stálo:

Lesley Stahl on U.S. sanctions against Iraq: We have heard that a half million children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it?

Secretary of State Madeleine Albright: I think this is a very hard choice, but the price--we think the price is worth it.

60 Minutes (5/12/96)

http://www.youtube.com/watch?v=FbIX1CP9qr4

 

Studie NATO o přesunu kompetencí členů aliance na centrálu a o výhodách prvního jaderného útoku

"Grand Strategy"

http://www.csis.org/media/csis/events/080110_grand_strategy.pdf

nebo archiv:

http://web.archive.org/web/20080112005356/http://www.csis.org/media/csis/events/080110_grand_strategy.pdf

 

Koncepční základna "velké strategie" : Dov S. Zakheim: NATO's Role in the U.S. Grand Strategy, nadace "Heritage Foundation - leadership for America"

http://www.heritage.org/Research/Europe/HL201.cfm

 

audio záznam z prezentační konference:

http://web.archive.org/web/20080112005346/http://www.csis.org/media/csis/events/080110_grand_strategy.m3u

prezentace:

http://web.archive.org/web/20080112005346/http://www.csis.org/component/option,com_csis_events/task,view/id,1468/

Nota Bene rabín Dov Zakheim je udáván jako jeden z hlavních architektů útoků z 11. září. Byl tehdy hlavním účetním Pentagonu během období, ve kterém z ministerstva obrany SSA "zmizelo" 2300 miliard dolarů, jak oznámil ministr D. Rumsfeld 10. září 2001. O působení Zakheima ve firmě System Planning Corp., zabívající se vývojem letadel na dálkové ovládání je v této souvislosti také známo, viz:

http://911research.wtc7.net/sept11/trillions.html


Center for Strategic and International Studies (CSIS) je lobby, financovaná ze 40 % zbrojním a ropným průmyslem s ročním rozpočtem 30 milionů dolarů, která usiluje o "popularizaci ozbrojeného konfliktu mezi národy".


Komentáře k publikaci "Towards a Grand Strategy for an Uncertain World - Renewing Transatlantic Partnership" Guardian: Pre-emptive nuclear strike a key option

http://www.guardian.co.uk/world/2008/jan/22/nato.nuclear

 

Science Live Journal: Nuclear First Use and NATO Grand Strategy

http://sciencesecurity.livejournal.com/71338.html


German Marshall Fund of the USA, ideologická líheň Sašy Vondry a Jana Švejnara, finanční „sponzor“ nadace Člověk v tísni při České televizi Šimona Pánka, taktéž člena letošní lóže Forum 2000 v této věci:

http://www.gmfus.org/news_analysis/news_article_view?newsarticle.id=742

http://209.200.80.89/event/detail.cfm?id=451&parent_type=E

 

Výrok Lorda Robertsona:

http://www.nato.int/docu/speech/2002/s021212a.htm

Pražská deklarace OSAS (NATO)
Prague Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Prague on 21 November 2002

http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm

 

Kritická recenze strategie prvního jaderného úderu:

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8411


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

solis

No, pane Matlasi, myslet si můžete co je libo. Nejde o soutěž ve stylistice, rétorice a sémantice, nebo snad "pražské vajíčko" - ale pokud ovládáte jazyk lingua franca, prostudujte si informace, které těžko naleznete v zdejším tisku. Pak je dost možné, že vystžízlivíte. Nejde totiž o formu slohu, ale o skutečnosti, fakta. Pravda je syrová a má pachuť hořkého prohlédnutí. Sejmout růžové brýle idealizmu a levného líbivého, rošťáckého a rozšafného rokerského pravdoláskařství, pohlédnout do světla skutečné pravdy o zrůdnostech a bestialitách, které se na světě páchají pod záminkou lidských práv normálního člověka bolí. Říká se tomu kognitivní disonance. Takže se vám nikterak nedivím, že se schováváte za sloh a raději si budete listovat lží a klamem hada Pehe, který prokazuje Sorošům, Rockefellerům, Rothschildům, Harrimanům a jiným samozvaným pánům světa skvělé služby. To, že vlastně zaprodává svůj talent zlu - je o to horší. Klidně si budeme psát nemotorně pravdy o zlu a ponerologii, ale naše svědomí zůstane čisté. mravní imperativa nemlčet k těm zrůdnostem, které se páchají ve jménu mamonu za přitakávání kohort bezpáteřních patolízalů, kteří se vzrušují při šumění lemu sutany veleknězů zlatých telat, pžinášejících oběti lidských životů nevinných žen, dětí, poctivých obyčejných smrtelníků ve jménu pokroku, míru, humanizmu, lásky a zejména globálního vládnutí "osvícených". Každému co jeho jest. I vy máte svobodnou volbu a právo na vlastní názor. Dopřejte nám se tázat zdali názor je vlastní, nebo rafinovnou válečnou propagandou vykonstuovaný stereotyp, propagovaný "osvícenými" médii, Bakalů, Murdochů, Berlusconiů, Haim Sabanů, etc... je na každém z nás definovat hranice své svobody, a vlastního názoru... jak psal čapek: "Byl jsem tu, mstitel X" ... není důležité jak se rozběhnete, ale jak létáte.

rku

I když vím,že primární účel článku je útok na Václava Havla,tak ještě k té Al Kaidě a Libyi.

často se stává,že věci se osnovatelům vymknou a výsledek neodpovídá záměrům.Na př.SSSR podporovalo vznik Izraele proti Britským zájmům,USA z počátku podporovaly Castra atd..CIA podporovala v Afganistanu mudžahedíny proti SSSR,velká část z nich ale potom byla naverbována do Al Kaidy a USA se staly největším nepřítelem.Dnešní cíle Al Kaidy jsou:

"Podle vlastních prohlášení pokládá al-Káida za svůj prioritní cíl nastolení ryze muslimských států (např. chalífátů) na celém Arabském poloostrově a šíření islámské víry do jiných zemí. Za svého hlavního nepřítele přitom označuje USA, které viní z drancování arabského ropného bohatství a snahu o dosažení rozhodujícího vlivu v této oblasti. Osočují však i řadu evropských zemí, především Velkou Británii z výrazné podpory amerických vojenských operací, díky čemuž údajně nebudou váhat teroristicky útočit na evropské cíle". Pokud tedy vede povstalce v Lybii Al Kaida,těžko to bude v zájmu západu.Pokud by někdo ucpal hormuzskou úžinu,40% světové ropy které tudy proudí by těžko nahradilo 2% švětové těžby Libye.A Kaddafi obchdoval se západem bezprblémově.

antoninsebek

Nerad zevšeobecňuji, ale pan Pehe (na internetu nazývaný Hehe) je velmi čitelný.

Stačí vědět na jaké téma píše či reaguje a už to nemusíte číst. Výsledek je předem dán.  Submisivní pravdoláskař. Nerad nálepkuji, ale také nerad ztrácím čas. S panem Pehem.

Josef Biczak

Nemám náladu  účastnit se vyjadřování k blogům či článkům, kde je skoro vždy první Kulík!

Dnes vyjímečně vstupuji a děkuji Vám oběma, pánům Frostovi a Solisovi za jejich komentáře, které plně vyjadřují i MÉ  přesvědčení! (Inu ti mikroilumináti od Zločase a jeho společníků z Trojkoaly mají své agenty... A tak makají...)Mimo program: Kulík funguje jen v "politice" t.zv. pravé, u Sofie Chrtkové je také úplně vedle, protože na argumenty má jen jednovětý blábol a u Kateřiny Březové mlčí, protože je svým myšlením zcela mimo "mísu". (Však u Kateřiny je tolik odbornosti, že na to hned tak někdo nemá, je výtečná a nenechte se paní Kateřino zbrzdit jen tím, že reakce-komentáříčky nejsou vždy! Málo kdo na vás  t.zv. má!). Vašku Vráno-Orle i ty pokračuj, a také skvělý analytik i přes mládí, Ondřej Kosina a samozřejmě i pan Fiala, atd., abych někoho nepodcenil!!

kosina

Skvělý článek! Jen tak dál.

solis

K poznámce pana Frosta není téměř co dodat.

Ale asi jste nepochopil merit a motiv článku. Buď někdo přizná, že je jestřáb, když se jestřáby obklopuje a používá jejich rétoriku a štve k válkám, nenávisti, bombardování civilistů, žen a dětí (třeba i ve jménu lidských práv a humanitarizmu - což je o to větší paradox), nebo budu humanista a vystoupím proti munici z uranu, proti násilí, proti válkám, proti bomabardování civilistů a subverzi režimů. Havel je jen nástrojem CIA, zbrojařů a jestřábů, kdo to nevidí je slepý, nebo chce být slepý. Je chdáček, bez perspektivy a zdravéhgo vlastního úsudku. Zrůda Albrightová, kamarádka Havla raději obětuje zájmům naftařů půl milionu dětí, než aby hledala jiné řešení. To hovoří samo za sebe. Jsem člověk a mám svědomí a ukazuji na to, protože cítím mravní povinnost odkrýt tuto odpornou lež, které lidé podléhají. Dělá se, jakoby se nic nedělo, ale dějí se příšerné věci, obrovské bezpráví a příkoří. Vraždí se ženy a děti ve jménu lidských práv - ale pravá záminka je zisk a krádež nerostného bohatství. Tomu se říká neokolonializmus a imeprializmus. Ať už to jsou termíny Rudého práva, či nikoliv...

Je samozřejmě velice těžké pro laika, vidět zahraniční politiku v širokém a historickém kontextu. Pro příklad si představme, že by "někdo" zaútočil na Írán (důvody a záminky ponechme stranou). Írán by okamžitě ucpal hormuzskou úžinu, kterou proplouvá 40% světové produkce ropy. To by mělo své důsledky. Dobrý stratég vyrve proto předem libyjskou ropu z rukou vrtošivého "despota" a dosadí si ke kohoutkům svého člověka. Dalším důvodem by mohly být i zásnuby Kaddáfiho s Čínou, která budovala v Libyi rozsáhlou infrastrukturu a považovala tuto zemi za bránu do Afriky. Pokud zvážímhttp://www.vasevec.cz/comment/reply/18879/17437e, že Čína je momentálně největším konkurentem altantického hegemona, dává smysl i to, že nasadí své žoldáky/teroristy do hry a pod záminkou ochrany lidských práv už půl roku bombarduje a pustoší Libyii. Čínská infrastruktura byla to první, co bylo smeteno alianční ordonancí z povrchu země, společně s vojenskými a strategickými instalacemi. Nyní se o ropu, ktrerá dříve proudila do Číny uchází britská konsorcia. Británie investovala do bobytí Libye bezmála 2 miliardy liber - za to bude chtít něco nazpět, nebo to snad dělá pro chudáky utlačované Libyjce (kterým se ve skutečnosti dařilo lépe než mnohým Evropanům)? Spojené státy stála válka v Libyi doposud zhruba 1,1 miliardu dolarů - podle veřejných zdrojů. To jsou věechno investice nikoliv do "lidských práv" ale do kontroly komodit. Oběti na životech této války jsou nepředstavitelné a přijde doba, kdy budou vyčísleny!

Jak trefně popisuje pan Frost, je původ slova Al kajda skutečně "báze" - arabsky „Al q'eidat“ jako zkratka slova databáze „Q'eidat ilmu'ti'aat“ dnes již běžně zmutovaného synonymu pro virtuální univerzální teroristickou skupinu „Al-Kajda“.
Viz: Al Qaeda – the Database
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=1291

byla to databáze operativců, informátorů, tlumočníků, pašeráků a překupníků v regionu, kterým se říkalo v hantýrce „báze“, jak vysvětlil jednou pro vždy Robin Cook, svého času britský ministr zahraničí, ve článku „Boj proti terorizmu nemůže být vyhrán vojenskými prostředky“ publikovaném 8 července 2005 v listu „The Guardian“.
Viz: „Struggle against terrorism cannot be won by military means“
http://www.guardian.co.uk/uk/2005/jul/08/july7.development

Nezapomeňme, že Robin Cook, odpůrce invaze d Iráku, měl záhadnou smrtelnou nehodu (něco mezi infarktem a pádem ze skály) na výletě ve Skotsku - více zde: http://shaphan.typepad.com/blog/2006/05/questions_about.html

Vztahy a vazby mezi Al Kajdou a CIA jsou velmi komplexní a bylo by nad rámec této platformy je do podrobna rozkrývat. Odkazuji vás proto na některé mé jiné články k tomuto tématu.

http://spilderberg.wordpress.com/2009/10/07/osme-vyroci-invaze-afganistanu-daniel-solis/

http://www.vasevec.cz/blogy/boj-o-tripolis-probiha-zcela-jinak-nez-je-nam-nalhavano

http://spilderberg.wordpress.com/2011/06/11/lze-jeste-odvratit-iii-svetovou-valku-daniel-solis/

http://www.czechfreepress.cz/valky/zmrtvychvstani-dalsi-mumie-al-kajdy.html

http://audiklub.cz/forum/tema/24366-byt-ci-nebyt-okupantem

Také lze doporučit četné analýzy Oskara Krejčího

 

 

Děkuji za reakce.

paul

Pane Kulíku, co blábolíte o nenávisti? Odkdy je vyjádřením nenávisti napsat o někom čistou PRAVDU? Pokud s článkem nesouhlasíte, máte přece plné právo argumentovat a polemizovat ale shazování článku trapnými kecy o Rudém právu a "nenávisti" patří právě do toho Rudého práva, neb bolševičtí redaktoři to dělali právě tak(a po své pružné transformaci na "pravicové" novináře to dělají dodnes). Shazování článku bez jediného argumentu trapnými kecy jest nedůstojné inteligentního a civilizovaného člověka.  A pokud vám není jasné proč teroristé Al Kajdy chtějí předat Lybii nadnárodním koncernům, zkuste si někde zjistit,co to vlastně Al Kajda je. Nikoliv však z dnešního tisku ale z komplexní historie. Al Kajda, v překladu SEZNAM, jest organizace- seznam fanatických islamistických terorostů vytvořená a financovaná CIA původně pro boj se SSSR v Afghanistánu. Tehdy byla Al Kajda nejlepší přítel. Pak byla mnohokrát využívána ke špinavé práci. Jako "nejlepší přítel" v Kosovu, největší NEpřítel ve frašce s 911 a následných invazích do Afghánistánu a Iráku (+bývalý "nejlepší přítel", později "NEpřítel č.1" Bin Ladin) a dnes opět jako "nejlepší přítel" při likvidaci bývalého "nejlepšího přítele",  nyní ovšem ďábla v lidské podobě Kaddáfího.  Jak vidno, pokud člověk není jen tupá ovce a pamatuje si události alespoň 10/20 let dozadu, vidí, že pojem "přítel" a "nepřítel" je velmi relativní a mění se podle toho, jak to vyžaduje Velký Bratr. Ale Orwella jste asi nečetl, že?  Takže zcela jednoduše a polopaticky: Al Kajda jsou žoldáci CIA a pod mediálním názvem "rebelové" dělají štít NATO ke kolonizaci Lybie. Což se ovšem neví, pravda je přece jen to, co se prezentuje(právě teď) v médiích na pokyn Ministerstva Pravdy...Zítra se ta pravda změní v přesný opak ale kdo si pamatuje co bylo včera?  A kdo má být ten "osvoboditel" a posel svobody a demokracie, Lybijský Václav Havel? Fanatický islamistický magor s vymláceným důlkem uprostřed čela. "Pravda a Láska" (ta Orwellova, samozřejmě) opět zvítězí a můžeme si být jisti, že za  pár let bude následovat další osvobození" Lybie, pro změnu od nového "diktátora s ďůlkem" až mu vleze moc na mozek a přestane poslouchat své šéfy z CIA.  Historie se opakuje a kdo si nedovede spojit souvislosti a složit mozaiku, zůstane navždy ovcí. 

paul

Povinná četba pro všechny Čechy...

rku

Tak tolik nenávisti k Havlovi tady od dob Rudého Práva ještě nebylo.

Vysvětletemi prosím,proč teroristé z Al Kajdy chtějí předat Libyi nadnárodním ropným koncernům.