Petra Bostlová: Kdo je Lenka Bradáčová

obrazek
3.8.2012 16:24
Podnikavá děčínská aktivistka publikovala patrně na svém blogu na AC24 analýzu hry okolo obsazování místa nejvššího státního zástupce, pro Facebook převzala stránka "Padni komu náleží". Níže pak uvádím nějaké linky a video, kde o sobě hovoří samotná Bradáčová a list paní Bradáčové od občanských sdružení a iniciativ.

Kdo je Lenka Bradáčová?

- Nevím.

Zato vím, kdo není. Není to ta neohrožená a neúplatná ústecká státní zástupkyně, v obraze, v jakém se nám ji snaží vnutit Bakalova mainstreamová média.

Jak to vím? Zcela jednoduše. Od narození žiji, s menšími přestávkami, pouhých 24 kilometrů od místa působení této státní zástupkyně, ústeckého krajského státního zastupitelství, kde paní Bradáčová má pracovat již cca 10 let. A v životě jsem o této neohrožené prý „protikorupční bijkyni“ neslyšela. No to ještě nemusí nic znamenat, jistě si právem pomyslíte. Horší už je, že jsem v komunální politice 4 roky, v aktivním protikorupčním tažení od r. 2009 – a o této paní jsem slyšela až ve spojitosti s kauzou Rath. (Jako my všichni.) Nikdy předtím. A to už by zarážející být rozhodně mělo.

Kde se tato paní vzala? Co za ní stojí? Jaké výsledky její dosavadní práce? Víme to vůbec někdo? (Kromě těch, kteří nařídili svým spin doctors a mediálním PR poradcům vytvořit tento umělý mediální mýtus o ní.) Působila tedy zhruba 10 let ve městě a kraji (- tam ještě déle) snad nejvíce postiženého korupcí, klientelismem, rozkrádáním veřejného za bílého dne, na „divokém severu“ a „Palermu na severu“, jak se o našem regionu už po léta v republice mluví. Kde tedy jsou její vyřešené korupční kauzy? Kde oni zlotřilci, které dostala tato paní za mříže? Kde jsou ty milióny ušetřené z veřejného, vrácené zpátky do obecních a městských kas, do státního rozpočtu, tím, jak tato prý neohrožená návladní po našem kraji honila korupční zloděje?

A proč tu není nikdo (?), zvláště z investigativních novinářů, kromě pana Pečinky, kdo by se hluboce zajímal o pracovní minulost této “ženy činu” – odnikud?

Tak mám zato, že s námi Bakalova média zase pořádně cvičí. A že za paní Bradáčovou nic takového pozitivního nestojí. Tak, jak již prohlásil Rath v parlamentu (a na tu spojitost jsem upozornila už týden před jeho parlamentním vystoupením v jednom svém článku o jeho kauze), že dostala tahle neskonale ambiciózní žalobkyně jeho případ, ač pod ní žádným způsobem místně nespadal, aby se na něm „udělala“, čili zvýraznila - a nejvyšší státní zástupce Zeman si ji mohl vzít k sobě do Prahy. Kam oba tito dva již předtím chtěli. A o ostatní se už přece postarají ta prodejná média...

Zkrátka – máme tu co do činění s dalším to mediálním vytvorem pozitivní minulosti, z ničeho. Jako předtím rovněž u ústeckého M. Hausenblase, který, kromě (opět) prý „protikorupčního bojovníka“ to má být i filantrop, zrovna jako předtím u K. Janečka, jenž má být „protikorupčním bojovníkem“ a filantropem taktéž...(Pozn. Neztratili náhodou oni spin doctors tak trochu invenci, je třeba se zamyslet...) No co ale on vlastně termín „protikorupční bojovník“ dnes už znamená, kdy je za takového prohlášen dokonce i Bakala („Bílá lilie“). (Sic!) Jestli ale ono to naopak neznamená pravý opak? Nesměli bychom se divit, když jsou ti všichni zase pravdoláskaři. U nich přece pravda a láska vždy znamenala ve skutečnosti opak toho, tedy lež a nenávist. Tak proč by tomu tentokrát mělo být snad jinak?

Takže, jak jsme si posvítili na Karla Janečka, měli bychom si pořádně posvítit i na tuto neskutečně ambiciózní státní zástupkyni, která je pro postup své kariéry prý schopna udělat cokoli (?) Abychom aspoň věděli, koho nám havlističtí pravdoláskaři-globalisté podstrčili nyní.

A PROČ?


Autor: Petra Bostlová | Publikováno: 3.8.2012

A Květa Morávková ze Suverenity dodává: "Rampula měl sice máslo na hlavě, zato se ale hodlal zabývat kauzou OKD byty, viďte, pane Bakalo...."

 

Před více než rokem vyšel zásadní článek o poměrech na nejvyšším státním zastupitelství "Zničte dokument číslo 1439", (jenž byl vzápětí překopírován na další servery, aby se neztratil):  http://respekt.ihned.cz/c1-51901950-znicte-dokument-cislo-1439

(Je to sice trochu od věci, ale jak dopadlo trestní oznámení na ministra Kalouska pro vyhrožování vyšetřovateli kauzy CASA zde: http://www.vasevec.cz/blogy/petice-na-podporu-vysetrvatele-kauzy-casa-pana-mazanka)

Jak pracuje Bradáčová:

V kauze Pandury byl obviněn lobbyista Marek Dalík státní zástupkyní Bradáčovou 8.10-2012, byla navržena 9.10.2012 vazba, soudce jej 10.10. 2012 propustil s tím, že vazba je bezpředmětná, advokátem Dalíka je Tomáš Sokol. Prosím, pomozte doplnit odkazy. Pozoruhodná je zejména skutečnost, že ač jsme Pandury nakoupíiili o 100 mio na kuse dráže (a zakoupili jich přes 100 ks) než Portugalci, v případě Dalíka mělo jít o pouhý půlmiliardový úplatek, který si ani nevzal celý, protože podle dnešního zpravodajství ČT (10.10.2012) šla část této almužny, kterou si nevzal, ČSSD, takže víme, jak Bradáčová, Sokol a soudce pracují.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Bradacova-usecne-a-jasne-Dalik-muze-odjet-z-CR-249385

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-haas.php?itemid=17754 -  Panudy, Dalík a ČSSD.

20.4.2013: http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=777287

____________________

Lenka Bradáčová osobně:

 
 
Lenka Bradáčová - Přednáška na VŠE + dotazy na cenzuru o 9/11 a kolaboraci politiků s cizí mocí
www.youtube.com
0:52:44 - Dotaz na nečinnost státního zastupitelství k trestnímu oznámení o cenzuře v ČT

 Vážená paní
JUDr. Lenka Bradáčová
vrchní státní zástupkyně v Praze
nám. Hrdinů 1300
14065 Praha 4

Vážená paní vrchní státní zástupkyně,
zástupci občanských iniciativ České republiky podali dne 26. dubna 2012 k rukám nejvyššího státního zástupce oznámení o skutečnostech nasvědčujících spácháni trestného činu proti ústavním činitelům zde vyjmenovaným pro trestný čin vlastizrady a další rozsáhlou trestnou činnost, mezi niž je třeba zařadit i zločiny spočívající v tzv. restituci církevní a přijeti archaického občanského zákoníku, navíc zlovolně deklarovaného jako moderní právní norma, nabyti jehož účinnosti je pro běžný život a právní poměry občanů srovnatelné s pohromou představující rozkradeni téměř celého národního majetku v minulých letech.
I přes závažnost skutků uvedených v tomto oznámeni byla věc postoupena k vyřízeni Městskému státnímu zastupitelství v Praze a posléze Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1. Na stížnost o účelovosti takového postupu sdělilo Nejvyšší státní zastupitelství dopisem ze dne 8. června 2012, že může přezkoumávat pouze postup jen u nejblíže nižších státních zastupitelství, tj. Vrchního státního zastupitelství v Praze.
Navazující nečinnost Městského státního zastupitelství v Praze i Obvodního státního
zastupitelství pro Prahu 1 potvrdily důvodnost nesouhlasu občanských iniciativ s tím, aby věc
vyřizovalo věcně nepříslušné Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.
Dnes, tedy po uplynulí bez tří dnů jednoho roku od podání oznámeni, je situace
taková, že se neděje nic.
Taková nečinnost orgánů činných v trestním řízeni je nepochybně cizí principům, na
nichž je budován kterýkoliv demokratický a právní stát, z čehož ani Česká republika nemůže
být výjimkou.
Občanské iniciativy se proto obrací na vrchní státní zástupkyni s podnětem, aby postup podřízených státních zastupitelství přezkoumala a z jejich nečinnosti důsledně vyvodila potřebné závěry.
pokud naopak bude vrchní státní zástupkyně považovat nečinnost nižších státních zastupitelství v této věci za souladnou s právním pořádkem, nelze nepřipomenout, že zneužití pravomoci úřední osoby se může dopustit i státní zástupce bez ohledu na úřad, který momentálně vykonává.

Nelze rovněž přehlížet, že po změně režimu v České republice budou občanské iniciativy (zřejmě i v jiném ústavním postavení) vyvíjet úsilí, aby bylo právně postiženo i jednání těch státních úředníků, kteří zcela zřetelné zločiny kryli a poskytovali protiprávně ochranu jejich pachatelům.
Věříme proto, vážená paní vrchní státní zástupkyně, že alespoň Vy, podle pověsti, která je Vám dána veřejnými masmédii, učiníte vše k tomu, aby oznámení občanských iniciativ ze dne 26. dubna 2012 bylo řádně a v dohledné době prověřeno. Tento stát způsobem výkonu státní moci ztratil své systémové opodstatněni, je jen otázkou krátkosti času, kdy zločiny minulosti budou důsledně postiženy.
Chápeme, že provedení aktivních opatření v této věci je za dané (pro stát krizové)
situace též otázkou osobní statečnosti, nicméně, státní úřad může v kterékoliv době vykonávat
jen ten, kdo je ochoten důsledně dodržovat zákony a řádně plnit své služební povinnosti.
S pozdravem
V Praze dne 27. dubna 2013
Amnesty Word, o.s.
4. odboj
další podpisy na připojené listině

_________________________

Debata: TAjemství korupce v ČR s Lenkou Bradáčovou 14.4.2012 - 1. a 2. díl: http://www.youtube.com/watch?v=Flr9Jxmkvbo a http://www.youtube.com/watch?v=cSXtI8521Yo

http://www.vasevec.cz/vip-blogy/petr-dimun-ceho-se-boji-lenka-bradacova 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/257040-bradacova-procesni-pravidla-jsou-prilis-slozita-kauzy-se-tak-vlecou/ : Hana Lena Jacobsson

"Lenka Bradáčová (* 1. března 1973 Roudnice nad Labem) státní zástupkyně potvrdila 
princip fungování resortu spravedlnosti v České republice

doslova tvrdila v přímém přenosu v ČT24, že žalovat máme pouze ty kauzy, které se ekonomicky vyplatí

podle Bradáčové nemá smysl žalovat právnické osoby, protože se jedná většinou o mrtvé účelově založené firmy a je to neefektivní a drahé

jinými slovy: vyplatí se odsuzovat jen obyčejné lidi, z těch se dá vyexekuovat maximum, naopak nesuďme korporace - je to zbytečné, jde stejně o rozsudek nad neexistující právnickou osobou...

podle Bradáčové není účelem činnosti soudů a státních zástupců spravedlnost a potrestání pachatelů, ale ekonomika procesů

čili opět typicky český postoj - zdravotnictví, školství a spravedlnost se v Česku dělá na zisk, nikoliv z důvodu léčení, vzdělávání a výkonu spravedlnosti-"

1.2.2015 Budiž paní Bradáčové přičteno k dobru: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/300224-bradacova-neverim-ze-tu-budou-vzdy-jen-cestni-ministri-spravedlnosti/ 

  8.8.2017 - Pět  let práce Lenky Bradáčové - jak její kauzy dopadly: https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/pet-let-lenky-bradacove-jak-dopadly-velke-pripady-ktere-rozjizdela-35393?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

17.12.2018 Petr Dimun: "Mně se nelíbí snaha měnit zákony bez předchozí analýzy", řekl včera v pořadu Týden v justici na ČT24 nejvyšší státní zástupce, kdyz komentoval pripravu vladni novrly zakona o statnim zastupitelstvi. Ach jo. Má pravdu, akorát když v letech 2011-13 tlačil spolu s Lenkou Bradáčovou nový zákon o státním zastupitelství, který si také sami sepsali, požadavek na jakoukoliv analýzu ignoroval s vysvětlením, že je to prostě potřeba pro větší nezávislost a efektivnější boj s korupci.

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.