PF 2018: Hygge

obrazek
31.12.2017 12:54
Bratři a sestry - co více si přát do nového roku, než štěstí, a k tomu patří zázemí! Štěstí nepodmiňované podřízení všeho penězům. Ano, řeč bude o bydlení, dotkneme se bydlení sociálního, protože máme mraky bezdomovců. a jejich problém musíme vyřešit do roku 2024, protože tehdy uděláme něco, co jejich boj o život značně ztíží: přestaneme skládkovat komunální odpad, to znamená, že vše se bude třídit, a biologický odpad půjde na jednu hromadu bez obalů ke kompostování - tedy už takřka nebude možné hledat v popelnicích potravu (naštěstí je záměr i gumový - alespoň venkovní odpadkové koše nemohou být na tříděný odpad! Faktem také je, že ztížení to bude malé, protože kromě sídlišť již venku před domy popelnice skoro nikde nejsou!). a pak také se v roce 2023 opět razantně zvýší počet bezdomovců s koncem sociálních dávek na bydlení - příspěvků na bydlení pro bydlící na ubytovnách. (Příjmové chudobě, nezaměstnanosti. exekucím a ztrátě doplatků na bydlení podléhají mnozí již nyní.) - Na obrázku je dům stavěný z bláta se slámou - tzv. cobu, Frostie Torres. Hygge je dánský termín pro štěstí z pospolitosti či jejích darů, případně prostý veget.

Jak čas běží a spekulace s nemoviitostmi neberou konce, začali si někteří středoví členové kdysi levicové strany dělata naděje, že v rámci projektu "sociální bydlení" by mohly jejich děti přijít lacino k bytům, které  by jinak nebyly schopny zaplatit.  Jsem vlastně ráda, že jim tento plán padl, protože by to skončilo hrozným podrazem, zradou pospolitosti, zradou solidarity s nejslabšími, kdy by se byly v žádném, případě nedostaly těm nejpotřebnějším. Jak se ukázalo, už za čssd se na ministerstv u pro místní rozvoj v souvislosti se socilním bydlením používala terminologie jako "nekompententní k bydlení" a "zaviněně přijíto bydlení". To samo o sobě už naznačuje směr: sociální bydlení nemá být pro ty, kteří o bydlení přišli a jsou  bezdomovci. 

Správně bych v tuto chvíli měla blog ukončit s tím, že pro lidi, kteří nejsou schopni nahlédnout, že onen protiprávný minulý režim dělal kupodivu něco docela doře, žádnou radu nemám. Je to jejich boj, oni si musí natlouci hlavu, jinak nepřijdou na to, co bylo dobré, a ani se nezačne studovat, v čem to dobré spočívalo.  Pro nevěřící Tomáše  více hygge zde: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pametnici-je-spravne-strasit-komunistama

Masovost úkazu odepření základního lidského práva bydlet mi však nedáí.  Skličující je zejména situace v Praze - Prtaha totiž stgále roste,  z pouhého milionu v roce 1989 na 1300 000 okolo roku 2010.   Předpokládá se, že během dne se však v Praze pohybuje okolo 3 milionů lidí a že pokud by dostupné byty byly, zájem by byl větší. Avšak spekulantům se v podstatě dnes více vyplácí byty jen držet, než je pronajímat. S pronajímáním jsou totiž problémy - je třeba dohlížet na vžýběr a je třeba investovat do oprav, malování atd. A zatím byty, jež byly v roce 2000 drahé, za pouhých 17 let vyskočily některé v ceně na deseti násobek!  Vrcholnou událostí spekulativního trhu byl byt  Pařížské s garáží na podzim tohoto roku prodávaný za 400 milionů Kč.

Je nutné si uvědomiát, že spekulace se neřídí aktuální  kupní schopností obyvatelstva, jednak se neřídí vůbec kupní schopností pouhého obyvatelstva, ale i kupcí zvenčí, a jednak se řídí pouhou potenciální budoucí kupní schopností obyvatelstva. A pěkně staví  atributy v  podobě vlasností, o nichžlze spekulovat na sebe, do svislice.  Máíte neprůchozí . .   pokoje? Dobrá, to je komodita. Máte balkon? I to je komodita. Bydlíte v centru, v luxusní čtvrti? Je to komodita. Máte vysoké stropy? Je to komodita. Máte zateplený dům? Je to komodita. Atd. A z toho všeho se vytvoří podíly spekulativní ceny, jež se složí jako skládačka: Podle pravidla - vyšší cena se musí rovnat tomu, co nejvíce vydělávající vydělají za 30 let! Už ne za dvacet let! Už zdaleka ne podle pravidla, že cnea bytu by měla mít svou návratnost podle toho, co by se získalo na nájemném za dvacet let a tedy kupní síly obyvatelstva odkázaného na nájemní bydlení! To už vůbec ne! Majitelé nemovitostí dnes bohatnou  pouze tím, že nemovitost drží, také mnozí z nich přišli na to, že airb´ń´b /rozuměj airbnb - air bed and breakfest - letecky, postel se snídaní/ se jim vyplatí víc, než běžný nájemník! (A mimochodem - nedaní to!) A tak i my jsme a budeme svědky jevu tolik známého na západě - že totiž méně šťastní potomci bydlí u ročiičů do čtyřiceti let a zda vůbec někdy budou bydlet samostantně záleží na tom, zda je co dědit po prarodičích! 

Když v devadesátých letech vznikaly zákony o nemotostech a regulaci (neregulaci) trhu s nimi, byla jsem u toho - jako překladatelka německého zákonodářství v této oblasti  (zejména pradila stanovení odhadní ceny - jež zpětně ovlivňuje výše udělovaných  hypoték!) - ale nikoliv  pro parlament, nýbrž pro firmy, jež si dělaly zuby na spekulativní trh, aby věděly, co nesmí nikdy připustit a ujasnily si, co chtějí prolobovat. Proto i dnes máme zákonodářství v této oblasti mnohem horší. Na rozdíl od nás Německo nepřestalo svůj trh regulovt - kupříkladu odhadní cenou - díky této odhadní ceně se nemůže tedy hypotéka vyšplhat příliš vysoko nad skutečnou koupěschopnost, alespoň ne u běžných nemovitostí. A teprve u lususních lze spekulovat divoce.  Proto je dnes běžným úkezem, že na periferii velkého německého města, jako je třeba Frankfurt nebo Štuttgart, lze sehnat nájemní bydlení levněji, než na periferii v Praze.  Nám však přibyl další problém, ani nájemní bydlení nemůžeme regulovat, protože aktuálně nikdo neví, jak na výrok Strasburského soudu, který dal zapravdu majitelům domů v procesu o poškození jejich zájmů regulacemi. 

Přesto lze stále regulovat (regulují okolní státy, kupř. Rakousko a Německo) -  i když jsme v horší situaci, než kdybychom  s tím nikdy neskončili, jen to modifikovali, aby právu bylo učiněno zadost! Můžeme regulovat nájemné v obecních bytech, a sice v těch, které si postupně uvolníme pro nové nájemníky, již sociálně potřebné. K tomu je ale zapotřebí jedna věc - zákaz směn jiných bytů než obecních a zákaz držet si byt, jsem-li vlastníkem jiné, srovnatelně vyhovující nemovitosti. (To lze organizačně vyřešit i tak, že by katastrální úřad vydával potvrzenky o tom, kolik nemovitostí na dané jmého existuje, a sice pro všechny potenciální budoucí nájemníky bytu.) Již dnes existuje řada volných obecních bytů, ale obce je nepřidělují sociálně ptořebných, dosud o ně pořádají hanebné aukce "kdo dá víc". A tak nikdo netuší, kolik sociálních bytů by vlasntě bylo zapotřebí. Je také zřejmé, že se vyplatí udělit sociální nájemné těm, kteří v obecních bytech již bydlí a pobířají příspěvek na bydlení, že ano. A nájem lze spočítat tak, aby se byt amortizoval za 60 či 80 let (s opravami), také by měly být psány na více než jednoho nájemníka,  i  větší než 20m garsonku by bylo vhodné pronajmout dvěma bezdomovcům, ne jen jednomu! .

Obce nemusí byty jen stavět, i kdyz zejména pro Prahu by bylo záhodno, aby pozemky, jež jsou dosud v jejím intravilánu k dispozici, byly využíváhy spíše ke stavění výškových budöv a nikolikv přízemních  rodinných domků, o tom by mělo padnout rozhodné slovo pánovačů.  Pak už je jen na městu, zda se nerozhodnne odkoupit nějaké pozemky pro sebe, a naplánovat niová sídliště, jež by uspokojila potřeby i centrálních městských částí pro byty pro mladé rodiny a penzisty.  Existuje také celý řada prázdných domů, mají i svou doménu  http://prazdnedomy.cz - které mohou využít mladáí vznikající družstva, jež se je buď sama, nebo s asistencí obce, pokusí nakoupit a jež  si sama opraví.  Myslím, že u neopečovávaných nemvoistostí lze také nařídit vyvlastnění v obecním zájmu! Obce také mohou kupovat byty a domy, jež se příležitostně objeví v nabídce jako mimořádně levné, nebo z dražeb! A rto i mimo vlastná obvod!  Zásada moderního družstevnictví vychází z toho, že je výhodnější kupovat celé činžovní domy, než tu samou kapacitu jednotlivých bytů a je snazší unést hypotéční povinnost, když své problémy sdílíme s komuntou, jež si navzájem vypomůže! 

Mnohem zásadnějších kroků by aktéři tohoto smutného a nkončícího kusu dosáhli, kdyby nahlédli, že bydlení má být orpavdu pro všechny, protože bez ohledu na potřeby celé pospolitosti není ani žádná politika kvalitní. A také - neštěstí se orpav du nevyhýbá nikomu, nejsi-li bezdomovcem dnes, neznamená ještě, že jím nemůžeš být v budoucnu.  Pak je možné rozebírat, v čem jsme pozadu za komunisty. Především i sociálně nejsbaším patří penízýe a mohou při troše snahy luxusně bydlet i s minimálními náklady - s jediným vkladem - obecním pozemkem zdarma a službou dodávky na nalezisště sanity a vyřazených odkem a dvěří a otopu - na skládku. Jednou, dvakrát do roka. Vyhovujících a levných stavebních techniuk jsou mraky, jen se do toho nikdo nechce pustit, protože jde skutečně o kvalifikovanou práci! http://www.greenhomebuilding.com/index.htm. (Dnes už se vyplatí si prostřednictvím  tohoto serveru i objednat i amerického   architekta či konzultanta.) Snad, až bude jasnější, jak to vypadá se současnými potřebami obyvatelstva, si někdo uvěodmí, že by se hodila i ta mnou tolikrát zmiňovaná potřeba monetární suverenity a veřejného bankovniství. A podotýkám, že čím výše budou odhadnuty - a posléze uspokojeny potřeby obyvatelstva, tím větší uzdu se podaří nasadit spekulaci. 

Je tomu prostě tak, že veškerá hygge minulého režimu vyplývala z toho, že měl jako prioritu práva (bohužel šidil svobody, měl ale právo na bydlení, na práci, na přiměřenou obživu, na sportovní vyžití, rekreaci)), tento má jako prioritu svobody. Ale bez práva tyto svobody jen velmi těžko stíhají. Bylo by zapotřebí udělat nějaký průnik a znovu postavit politiku na právech. A ta mohou být jen buď pro všechny, nebo pro nikoho. To je otázka logiky, zda si to chcete nebo nechcete uědomiot. Ze všeho nejdříve je však třeba české politice vrátit obsah - totiž podřídit ji reálným potřebám!  Ostatně poslední volby byly o tom, že voliči si toto uvědomují více, než politici, i když to byl hodně neumělý pokus. Jde o to nalézt Die Linke, která se pro tyto potřeby obyvatel dokáže sehnout dostatečně hluboko, věřím, že pak by měla vítězství v kapse. 

Přeji Vám hodně hygge do nového roku! .

 Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=HK4x6GIOWCY a novoročně ještě jedna: https://www.youtube.com/watch?v=OHc0kQ35RJU

Dům postavený za 150 liber (tj. pod 5000 Kč) z hlíny, jílu a slámy: http://www.telegraph.co.uk/property/uk/cob-house-built-in-oxfordshire-for-150-from-earth-clay-and-straw/ Na nějaké brněnské VŠ mají buď katedru pro stavění z hlíny nebo alespoň expertku Ivanu Žabičkovou, která to přednáší, vydala knihu Hliněné stavby  a která umí poradit, jak tuto techniku protlačit našimi stavebními úřady a vůbec jak postavit bezpečně. Tu ještě zkusím výhledově vyhledat, měla jsem od ní knihu o hliněných stavbách, přesnější postup pro aplikaci byl v kapitole o válkovém zdivu a stavbách, jaké se dělaly u nás.  Kdyby v hlíně bylo moc jílu, praskala by, nutno přidat písek. Jeden spolek hliněného stavitelství je zde: http://www.hlina.info a jak vidno, standard lze postavit takovýto: https://www.fler.cz/magazin/domecek-z-hliny-455 ale lze postavit i u nás mini dům za 48 eur (toto je ale lité z jílu a slámy,   pravý cob musí po položení každé řady prosychat!): http://www.ekobydleni.eu/architektura/hlineny-dum-z-tiskarny-za-48-eur a zde je  originální stránka projektu: http://www.wasproject.it/w/en/category/house/

Jindřich Klímek:  Některé země mají brzdu pro nejchudší: třeba státní,nebo charitní bydlení, kde se platí 25% příjmu (ze sociálky, důchodu, invalidního,minimální mzda)+ jen část energie. MHD 10%ceny, max.50% ceny lístků na kulturu,památky a pod.  Třeba Austrálie, není to na vyskakování na jejich poměry, ale tito lidé nikam neutečou a peníze,co dostanou, zase vrátí do splečnosti.Tady se dotují bohatí a ti to odklání a chtějí další !

amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Řekla bych, že náb oženství je jen jedna příhodná záminka. Barva kůže hned druhá.  Co především našincům vládne, je naprostý nezájem o cokoliv, co bnejsou oni samotní. Ale toho důsledkem je právě ona pověstná neschopnost nechat dětem něco dobrého

klokan

,, Náboženství je opium lidstva."

                                           Karel Marx.

                                            

   Škoda, že ČT namísto přilévání oleje do ohně, například průběžnou adorací členů neblahého symbolu onoho žaláře národů, panovnického rodu Habsburků, též za memalý peníz jejich poplatníků, raději nezakoupí licenci například na uvedení hodnotného historického filmu Agora o novoplatonské vědkyni Hypatiy z Alexandrie,  na jejíž odkaz jako jedné z mnoha obětí náboženského fanatismu poukazujete. Jedno z největších neštěstí pro lidstvo představují tzv. iniciativní blbci všeho druhu, samozřejmě zejména těch  přílišných mamomonem posedlých. Současné až příliš překotné úsilí některých lidských jedinců o co největší podmanění si přírody, napáchá ještě nedozírné škody. Jedná se samozřejmě taktéž o vzrůst netolerantnosti k jiným názorům, jehož jsme svědky i ve zdejší geografické kotlině. V kvapu doby se stále pozapomíná na odkazy našich předků, dialektický vyzývajích například k pomalému spěchu, významu kolektivního posuzování problémů a jiných četných lidových mudrosloví. Nakonec i ve státní hymně nyní opěvovaného Rakousko uherského mocnářství se v lidové verzi pro ,, čehony ", zpívalo něco o svornosti, vinoucí se v ruku k ruce. Vzrůst netolerance mezi lidmi samozřejmě podmiňuje až doposud nevídaný nárůst podpory ze strany vládnoucí nám třídy buržoazie u nás mafiánského typu, římskokatolickému kléru, dobře víme proč. Z historického pohledu se jeví naprosto zřejmé vinutí se pověstné červené nitě netolerantnosti u snad většiny náboženství. Toliko občas byla jiná víra tolerována, zejména když jinověrec řádně platil daně mocnáři, na jehož území byl buď hostem, popřípadě úuzemí, na němž doposud žil bylo jinověrným mocnářem zabráno. Tolik snad velmi stručně k závažným problémům

 

amiourful

To jste také hezky oslavil Nový rok! Bohužel máte pravdu a já si poprvé po dvaceti letech přála  od manžela dárek -  chci pro všechny případy pro sebe a dceru alžírské občanství. 

Vzpomínáte? http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jeden-vyjimecny-ksaft-coby-kredo-pro-thinktank-cesta-centrum-pro-socialne-trzni-ekonomiku-otev

Jen ale abyste neopomněl - to album "Z kopce" bylo nahráno krátce před největším emancipačním vzedmutím českého národa. Že to pak šlo do kelu je jiná věc.... Teď tedy jde jen o to, zda jsme schopni nějaké emancipační vzedmutí zopakovat a zda jsme ochotni si nechat navléknout oprátku z chamtivosti místo solidarity jako minule.  

Bohužel si ale myslím, že národ, který je v zajetí rasismu, enofobie, slušnolidového nacionalismu, je schopen jakéhokoliv jiného vzedmutí, jen ne emancipačního, spíš takového, jakým dav zabil Hypathii 8.3.415: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pevnost-evropa-pevnost-cesko. 

No ale: "Kdybych se mel řídit tim, co chtej lidi, delal bych do ted jen vetsi kočáry s více koňma."

- Henry Ford.

klokan

       Neskonalý pocit štěstí, který nám takřka neustále vtloukají do našich zabedněných hlav ideologové současného státního režimu, má zjevně hodnotu dřívějšího na poutích prodávaného korunového štěstíčka, to znamená papírové krabičky, obsahující různá množství a druhy skleněných korálků. Stejně jako nynější 1,-Kč má hodnotu tak dřívějšího 5-ti, haléře Českoskoslovenského, došlo k devalvaci pocitu nám předestíraného štěstí, jeho nezměrnou falší. Stačí nakouknout do právě na kuchyňskou stěnu zavěšeného letošního kalendáře. Dle něhož nám ubohým vládnoucí klasa, právě dnes oslavuje 25. výročí rozbití Československa, ustanovením samostatných státečků ( právě v důsledku neblahého úsilí jejich a jejich hlavního idolu ), aby téměř o jedenáct měsíců později nadšeně slavila sté výročí ustanovení společné ČSR.

       Již v počátku letošního roku, se příliš nezmýlíme, že úspěšné žně podvodů všeho druhu, budou sklízet též nemovitností spekulanti, jak již autorka článku naznačila naznačila, lze dodat, že  právě na úkor budoucích generací, tedy i těch spekulantských potomků. Nějaké sliby politiků o zajištění levného bydlení pro občany, můžeme tak považovat především jako falešné. Nemusíme oplývat věšteckými schpnostmi věškyň paní Vangy, ani bájných Sibyll, natož slepého mládence či pana Nostradama, že na falších založený a na nich provozovaný  režim, jednou a to ne již falašně, ale skutečně zhyne. Tedy na smetiště dějin se neodebere, protože svým neuvěřitelným kořistnictvím, zřejmě zapřičiní zánik celé lidské civilizace, tedy ani nebude kdo by nějaké dějiny tvořil a posléze vykládal.