Pietní akt za padlé vojáky ve Východním moři (2018)

obrazek
18.3.2018 15:37
Dne 14. března 2018 proběhla v Praze vzpomínková akce na vojáky, kteří před 30-ti lety obětovali svůj život za suverenitu Vietnamu ve Východním moři (Jihočínském moři).

Je tomu již 30 let od doby, kdy se v České republice konal první pietní akt za padlé vojáky, kteří obětovali svůj život za národní suverenitu při obraně útesu Gac Ma (Johnson South Reef) v námořní bitvě dne 14. března 1988.

Na zasedání dne 14. března 2018 vystoupil vedoucí organizačního výboru Nguyen Dinh Hoi, který je válečným veteránem. S emocemi připomínal historii bitvy v Gac Ma a mluvil o námořní bitvě a vojácích, kteří bránili suverenitu Vietnamu na moři a ostrovech. Pan Hoi prokázal hlubokou vděčnost vietnamské komunitě za úctu k padlým bojovníkům.

Vzpomínková akce proběhla za podpory organizátorů vietnamského buddhistického sdružení a Asociace vietnamské kultury a umění v ČR. Součástí akce byla hudební přehlídka spojená s benefičním programem, kde se vybírali peníze na výstavbu domů pro rodiny padlých vojáků.

Součástí pietního aktu byla i filmová projekce a výstava map ohledně vietnamské suverenity nad mořem a ostrovy ve Východním moři (Jihočínském moři). Nechyběla zde i petice zaslaná Evropskému parlamentu a protestní dopis proti čínskému velvyslanectví v České republice s požadavkem pro Čínu o ukončení činností, které zvyšují napětí ve Východním moři (Jihočínském moři), dodržování mezinárodního práva v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu (UNCLOS) a sporů ve Východním moři (Jihočínském moři) prostřednictvím mírových opatření.

 

Přílohy:

 

1. Překlad Petice

2. Překlad Protestního dopisu

 

1. PETICE

 

Vietnamští vlastenci v České republice

Petice vietnamských patriotů v České republice, která požádala Čínskou lidovou republiku (Čínu), aby okamžitě zastavila veškeré činnosti, které porušují vietnamskou suverenitu ve Východním moři (Jihočínském moři) a zvyšují napětí v regionu.

Tato petice bude předána českým a evropským politickým orgánům.

 

PETICE

 

V roce 1974 Čína nelegálně napadla souostroví Vietnamského Hoang Sa (Paracel) ve Východním moři (Jihočínském moři). V roce 1988 Čína použila své vojenské síly k obsazení Johnsonova útesu, souostroví Truong Sa (Spratly) ve Vietnamu. Od té doby Čína pokračovala s expanzivní a vojenskou politikou využívající energii ve Východním moři, když vytáhla demarkační linii, tzv. „Linku Nine Dash“ s nároky na 90% Východního moře (Jihočínského moře); realizovala rozsáhlou rekultivaci půdy, budovala a militarizovala umělé ostrovy atd. Aktivity ze strany Číny nerespektují práva dotčených zemí, mezinárodní právo, zásady svobody plavby a Deklaraci o chování smluvních stran v Jihočínském moři (DOC), která se vztahuje i na Čínu.

Čína v nedávné době vystupňovala napětí ve Východním moři (Jihočínském moři), když dokončila modernizaci stávajících vojenských a civilních infrastruktur a začala s nasazováním nových infrastruktur jako letecká pásma, jaderné elektrárny, nemocnice, školy, kina atd. pořádáním vojenských cvičení, ve kterých se používají strategické zbraně jako letadlové lodě, podvodní drony, stíhací letouny J-20 stealth atd. Čínská činnost vážně porušuje vietnamskou suverenitu nad souostrovím Hoang Sa a Truong Sa včetně svrchovaného práva a jurisdikci Vietnamu nad jeho vodami, mezinárodním právem a dalšími souvisejícími pravidly a předpisy.

Vzhledem k ekonomickému a geostrategickému významu východního moře, my vietnamští vlastenci v České republice a naši čeští i zahraniční přátelé vyzývají české, evropské a celosvětové politické orgány:

- odsuzovat čínské vojenské síly využívající aktivity ve Východním moři a její jednostranné akce, které porušují vietnamskou suverenitu nad souostrovím Hoang Sa a Truong Sa včetně svrchovaného práva a jurisdikce ve Vietnamu, které zpochybňují mezinárodní právo a další související pravidla a nařízení, komplikují situaci, zvyšují napětí a podkopávají mír, stabilitu a bezpečnost v tomto regionu;

- požádat Čínu, aby dodržovala Úmluvu OSN o mořském právu z roku 1982 (UNCLOS), respektovat udělení Stálého rozhodčího soudu v Haagu ze dne 12. července 2016 a plně a účinně provádět Deklaraci o chování v Jihočínském moři (DOC), upřímně vyjednávat a v nejbližší době podepsat Kodex chování (COC) na základě přijatého rámce ASEANU.

- požádat Čínu, aby zastavila veškerou militarizaci, která mění status quo, zvyšuje napětí ve Východním (Jihočínském moři); podporovat a urychlit proces řešení všech sporů ve Východním moři prostřednictvím mírových prostředků založených na mezinárodním právu.

V Praze, 14. března 2018

 

2. PROTESTNÍ DOPIS

 

Komu: velvyslanectví Vietnamských vietnamských vlastenců Pelléova 1116/ 18a, 160 00 Praha 6-Bubeneč, Česká republika

Odkaz: Protest

 

Vážená paní velvyslankyně,

My, vietnamští expatriáti v České republice a naši čeští i zahraniční přátelé, podepsaní níže formálně předkládáme touto protestní listinou vám a dalším čínským vůdcům následující body:

1. Rozhodně protestujeme a požadujeme, aby Čína okamžitě zastavila veškerá jednostranná opatření ve Východním moři (Jihočínské moře), která porušují vietnamskou suverenitu na souostroví Hoang Sa a Truong Sa (Paracel a Spratly Islands), jakož i svrchovaná práva a jurisdikci Vietnamu nad jeho vodami, mezinárodním právem a dalšími souvisejícími pravidly a předpisy. Nedávné aktivity Číny, včetně dokončení modernizace stávajících vojenských a civilních infrastruktur, jakož i zavádění nových infrastruktur v oblasti Východního moře (Jihočínské moře) jako jsou letištní dráhy, jaderné elektrárny, nemocnice, školy a kina atd.; kteří používají vojenská cvičení, kde jsou používány strategické zbraně jako jsou letadlové lodě, podvodní drony, stíhače J-20 stealth, atd. a tímto jen komplikují situaci, zvyšují napětí a podkopávají mír, stabilitu a bezpečnost v regionu.

2. Požadujeme po Číně, aby dodržovala Úmluvu OSN o mořském právu z roku 1982 (UNCLOS), respektovala udělení Stálého rozhodčího soudu v Haagu dne 12. července 2016 a plně a účinně prováděla Deklaraci o chování v Jihočínském moři (DOC), která se vztahuje i na Čínu, neustále jedná o podepsání Kodexu chování (COC) na základě přijatého rámce s ASEAN.

3. Důrazně požadujeme, aby Čína odstoupila od všech nezákonně obývaných ostrovů ve Východním moři (Jihočínském moři), respektovala suverenitu Vietnamu, jakož i právo suverenity a jurisdikci Vietnamu nad svými vodami a chovala se zodpovědně, aby nedošlo k poškození regionálního míru, stability a bezpečnosti.

 

Vážená paní velvyslankyně,

Vietnamští lidé chtějí žít v míru a v souladu s ostatními národy v regionu i ve světě. A věříme, že Číňané chtějí totéž. K tomu je zapotřebí respektovat národní svrchovanost a územní celistvost.

Všude, kde žijeme, budou vietnamští vlastenci určitě stát spolu, aby ochránili naši národní svrchovanost a územní celistvost, které jsou ospravedlněny dostatečnými právními a historickými základy.

Vyzýváme vás a důstojnost čínských vůdců. Znovu vás žádáme, abyste přiznali pravdu o historii, respektovali naši národní svrchovanost a územní celistvost a okamžitě urychlili tyto tři výše zmíněné body.

 

V Praze, 14. března 2018

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.