Plán B pro hypotézu extrémní imigrantské vlny

obrazek
13.12.2015 09:26
Kdo navštívil 12.12 klub Dvojka - neboli klubovnu ČSSD na Vinohradech, kde se konala přednáška - duel Jana Kellera a Jiřího Dienstbiera pod názevm Sociální demokracie a migrace, mohl být značně naštván, ba rozladěn, protože zjistil, že u Jana Kellera dostávají stejný prostor stejné prameny jako u Okamury. Pravda, Okamura hovoří o 300 milionech "lidí rozhodnutých zničit naši civilizaci" - a jan Keller jen " co kdyby se přidala klimatická migrace, to bychom mohli počítat i s 50-60 miliony migrantů valících se na Evropu", ale velký rozdíl v tom není (celá Evropa dohoromady má mezi 700 -a 800 miliony obyvatel). Kupodivu mi připadal racionálnější Jiří Dienstbier, který byl schopen akceptovat i nevyhnutelnosti (kupř. neodstranitelnou průchodnost mořské hranice a nemožnost házet lidi zpět do vody) a snažil se s nimi popasovat - protože jeho hledisko stojí morálně výše, než aby je odmítal, jako Jan Keller, jenž lkal nad tím, že ani neemigrují ti nejbídnější. Nebyl to hezký poslech, já si smartphone koupila za tržní 3000 a předpokládám, že při rozvinutých pašeráckých sítích lze z Číny totéž sehnat za tisícovku a půl. Ale nuž tedy nebrečme, a podívejme se na věc střízlivě. Já objevila, že i mnohem větší migrace by mohla mít nezanedbatelné klady, o kterých se dosud nikdo nezmínil. Po krátkém pojednání na přidružená témata se jim budu věnovat.

Jak jistě víte, švédská premié=rka nedávno s pláčem v očích promluvila o tom, že její země již nebude moci přijímat uprchlíky, v takové míře, v jaké přijímala,. Podívejme se nejprve na to, kolik uprchlíklů Švédsko přijalo. Statuistika ukazuje, že švédsko v uplynulých letech na jednoho každého obyvatele přijalo zdaleka nejvíce uprchlíků z celé Evropy. Přijímání zastavilo na počtu 1 imigrant na 50 obyvatel. Ale jak vznikly USA - imigrací - čili, až se tyto příčrůstky v střebají,  bude zem ě opět otevřená imigraci, s novými zkušenostmi a dov ednostmi, protože "vstřžebávání" je jen to, co jsme se naučili provádět hladce. 

Nyní se podívejme, na druhou zemi, která v uplynulých letech přijala nejvíce imigrantů na obyvatele za rok - v roce 2014 to bylo Maďarsko, které nezvykle přija.lo 40 000 uprchlíků, takže na rozdíl od nás má proč si stěžovat a důvod se bránit, protože to jim "sežralo" pětinu nových ekonomických alokací z 200 000 nově vytvořených (psala jsem v blogu Maďarský zázrak)./zdrojem obou údajů je eurostat 2014/

V případě Německa se to má následovně: Jan Vaňo Aby zvládli demografický problém, a nedošlo k poklesu obyvatelstva, což by přineslo katastrofální problémy v sociálním systému, potřebují v nejbližší době každý rok politicky ustát přesně takový počet migrantů, jaký byl v letošním roce. U nás si ale nikdo takové starosti nedělá. (Poznámka - hrozil jim tam skokový úbytek obyvatel cca 14% v podstatě z roku na rok!/ (zdroj Last Week Tonight - s Johnem oliverem/ Ale je s tím pravda více práce než čekali, zvláště,m když migrantů přišlo o čtvrtinu více, než si předem odhadli.Také připomínám, že - proti v šemu ořčekávání - nelze porodit dvacetileté "děti" - tam je právě ten mezigenerační "zub" /výpadek populace/, pokud by to bylo jako u nás. .. 

Je v celku snadné se rozčilovat, že imigranty nechceme, ale je to jen rasismus. Ve skutečnosti libnovolně velkou vlnu imigrantů jsme schopni vstřebat dokonce se ziskem toho, že nastane zázrak, a konečně naši vysokoškoláci budou pracovat na skutečně vysokoščkolských místech (dosud nebylo automatické ani pro absolventy polytechnik!!!, vzácnost), a naši středoškoláci také budou pracovat na místech, která vyžadují v zemi nejvyšší kvalifikaci, totéž lidé z učňovaských oborů, kde jedinou překážkou nyní je, že je školy málo učí mistrovství zvoleného oboru!!!, ba dokonce, že se nám podaří znovuvytvořit národní průmysl z nových personálních zdrojů - protože stát by je stejně v mnějaké podobě zadotoval, a také posléze prodáíme neprodejné nemovitosti (/jichž je více, než bezdomovců, čili odsouzzené ke zchátrání), ba i nábytkářský průmysl se poměje, a s ním spousta z primární sféry obchodu a služeb, a také by nás čekal nový postrk pro rozvoj zemědělství a s tím dostatek pracovních míst - bude jen logické, když česko se zemědělstvím v pútlumu začne produkovat potraviny pro nárůst počtu obyvatel i v jiných zemích (blog - hledej "win-win strategii") - již nyní by mohlo ministerstvo přijít s iniciativou produkty českých prvovýrobců do utečeneckých táborů - a pokud by se naučilo i vařit (rozumějte : sestavovat a nabízet vhodné recepty ze surovin k dispozici) rozjet dodávky ve velkém..  Jen jedno tomu chybí - jak víme, rozhodnutí neutrácet peníze na Babišovy dotace a koncerny, nýbrž za lidi, resp. v optimálním případě monetární suverenita, nebo alespoň zavedení druhé alternativní měny s právem platit v ní i daně + moderní humánní bankovnictví - nejlépe islámského typu.  

Poznámka na okraj: je zřejmé, že vzhledem k tomu, že v Sýrii již několikátým rokem patrně vůbec nefunguje vzdělávání, bude nutné dospívajícím či čerstvě dospělým ročníkům dopřát minimálně zrychleného učňovského vzdělávání. Jde to! /Totéž by totiž uvítali i naši dlouodobě nezaměstnaní, jen kdyby dokázali utáhníout studium finančně! Nemohl by jim stát při delší nezaměstnanosti v tomto "píchnout"? Když je někdo nezaměstnaný rok dva, tak o patrně nějaká běžná rekvalifikace nespasí) Úzkýám místem vzdělávání a integrace ciziánců jeví se pak výuka jazyka, neboť vysvětlit sedm pádů příslušníku národa, jež je nemá, jeví se sisyfovským dílem. Tecnicky nejschůdnější by patrně byla alespoň měsíční  - lépe dvou až tří   jazykov áí připravka v Teplicích - Krupce, kde jsou mraky prázdných zakonzervovaných paneláků (a v Teplicích pak ohromné prostory pro kutluru v podobě  ned několika kinosálů v jejich úžasném kulturním domě), systémem osm vyučovacích hodin denně, základy čtení, psaní, gramatiky, první 2-3 000 slov, konverzace, a poté průběžné dovzdělávání pomocí učebnic, mp3 do mobilu a případně rdadiovysílání na nějaké frekvenci. Sluší se podotknout, že vzdělávací možnosti dětí jsou jiné, než vzdělávací ožnosti dospělých, ěly by pro ně vziknout také n ějaké herní po ůcky. sluší se podotknout, že pro téměř 200 000  syrských dětí Ně+mci angažovali téměř 10 0000 učitelů němčiny. 

Samozřejmě, jak Jiří Dienstbier upozorňoval, za současné situace některé uprchlíky odmítáme, ale nejsme je schopni vrátit dco jejich vlasti, je to nákladné, nebo se to nepodaří, protože ti se ponoří do nedohledatelnosti. Inu pak je možné dělat jednu ze dvou věcí, nebo obě. Jednak v  případě hladce probíhajících integrací postupně jako USA udělovat pobytové amnestie, tj. odpustit nevycestování a dát znovu šanci v podobě zelené karty, nebo opět udělovat amnestie s nabídkou zaplacení dopravy k návratu do vlasti. Jsou lidé, kterým se skutečně i při nejv ětší vůli nepodaří se integrovat, zejmíéna v zemi rasistické, jak o tom svědčí případ vystudovaného farmaceuta s Konga hovořícího bezvadnou češtinou, jenž skončil jako bezdomovec bez papírů, přičemž jeho jediným handikapem byla velmi tmavá pleť, pdoivná neforemná velká hlava a krátké nohy a žluté zuby.  Jinak rtotiž byla jeho kvalifikace jednou z nejvíéce ceněných. 

Jak vidno, sktuečnou překážkopu integrace a jdoucí proti zájmům národa, protože zaviňující v důsledku toho zvýšen ou kriminalitu, je rasismus. Amnestie na porušení zákazu pobytu či vyhoštění je také nutností, mají-li se lidé vynořit z podzemí a přijmout nabídku v podobě své repatriace do původní vlasti. Jistě by dobrovolný návrat měl vyšší procento úspěnosti, než pokusy odmítat a vyvážet cizince, protože každý si potřebuzje nabít hubu právě tolik, kolik poétřebuje a je to jen hrozba vězení plus trvalého vyhoštění (můžeme být na dně, ale proč se připravovat o nabyté obchodní kontakty a styky?)  a uvalení dluhu za repatriaci při návratu do vlasti, co cizincům brání se z podzemí vynořit a naznat, že tkudy se dotyčný vydal, pšenka nepokvete. 

Především bych však chtěla zdůraznit několik věcí na vrub hypotézy o šedestái milionech čekajících imigrantů - on oprav du neimigruje každý, kdo se necítí dobnře usazen, kde je. Prostě to neudělá. A také není pravda, že se všichni pohrnou do Evropy. Z historie moderní italské emigrace kupříkladu vím, že lidé z Itálie se nyní velmi rádi usazují v Čechách, na Slovensku, v Mexiku i Kamerunu (i moderní česká emigrace je "avantgarda": znám případy usazení se v Kolumbii, Argentině, Senegalu, Gambii, Číně, Tunisu, Egyptě, Thajsku, Ba i Nepálu) a vůbec v libovolných světových koutech, odkud mají pozitivní zprávy. A ty velmi rychle přestanou z Evropy chodit. Soudobé vzepětí imigrační vlny tento rok je způsobeno loňským americkým bombardováním Sýrie, zákazem práce pro Syřany v Turecku a nedostatkem jídla pro uprchlíky v Jordánsku a Libanonu. A trvající neklid v Lybii, Iráku a Afgánistánu. To první lze nějak ztlumit, to druhé si musíme ještě promyslet (zatím nejsme schopni si ani vyhledat dostatek relevantních informací, abychom nabyli vhledu). Připomeňme také, že na ty nejbídnější, kteří zůstávají sedět v táborech díky migraci zbývá alespoň o něco více zdrojů. P.S.: Ta ekologická havárie v Somálsku je vina západních korporací a potřebovala by odstraňovat! (psala jsem - blog somálský hladomor a...)

Duel Dientbier - Keller byl natáčen a jistě se v průběhu několika hodin či dnů ocitne na netu, až seženu link, umístí ho do tohoto blogu. (zatím jen: http://denikreferendum.cz/clanek/21886-keller-dienstbier-a-levice-v-klestich) Je více než symbolické, že Kellerem zmiňované rozvracní státu se nejvíce podpisuje na uprchílcích k nám právě proudících a my bychom měli aktuálně především napnout všechny své organizační schopnosti, aby tato migrační vlna měla co nejnekonfliktnější průběh. Jde skutečně víceméně jen o organizaci. Sebeorganizaci. Podotýkám, že jedním z nejdůelžitějších úkonů je vyvinout a podniknout celou řadu protispekulativních opatření - netýká se to jen realit, ale v realitách by to vypadalo kupříkladu takto -  setvery "reality pod odhad", "nájem pod cenou" a "průhledný přeporadej hypotéky" + kupříkladu něco, jakio služby firmy Hypotex (bohužel osobně neodzkioušeno). 

Co mi je líto, že české dumpingové vepřové muslimové nejedí - nicméně, není třeba zoufat, nepřijeli jen muslimové, strava  halal není jedním z pilířů islámu. nároky na muslimy na cestách nejsou tak velké a třeba by bylo možno se dohodnout s islámskými učenci na méně obvyklé fetwě (uznávaný výrok v otázce víry).http://www.velky-zpevnik.cz/jiri-dedecek/v-masne masna k poslechu: http://www.indies.eu/alba/167/eknete-to-mymu-psovi/

"Open or die" di nrptozítsbš nspdsli ns transdparent uprchlíci na kterési zadrátované hranici, nevědouce, že burani již nechápou slov zemřít jako kryptadium, resp. jako jazykový prostředek skupiny tropy a figury  (v té posteli jsme  umřeli, J.Žáček i J. Topol, v tomto případě šlo o něco tak závažného asi jako SK8 or die). Jak taková by taková smrt vypadala představil mezitím v Politickém spektru Vandas - "Totální odsun, zaájit totální deportaci všeho, co přišlo za posledních pět let. logisticky to vyřešit  Jsem přesvědčen, že to jde. "/http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/215411058200037// Ano. Měli bychom jiné problémy, tuhnoucí struktury, nebyli bychom hypnopedicky masírováni k tomu, abychom je vyřešili, střetem s proměněnou skutečností. Zůstali bychom sami se sebou, neschopni vyřešit jediný vážný problém, jak tomu bylo v posledních 26 letech.   

*****

Umírání a smrt hrozí uprchlíkům: do Evropy je nepustí, zpátky domů je nepřijmou. Řecko je odmítá. Co s nimi? Ti lidé žijí v otřesných podmínkách a nemají nejmenší vyhlídky na jakoukoli budoucnost.

Označili je za „ekonomické“, protože neprchají před válkou. Utíkají jen před bídou a beznadějí. Z Bangladéše, Pákistánu, Íránu, Somálska, Konga, Maroka, Nepálu, Eritreje… V Idomeni jich tou dobou byly asi dva tisíce… Dva tisíce „zbytečných“ a nechtěných duší.http://svobodneforum.cz/reportaz-peklo-jmenem-idomeni/ 

 

 u nás však probíhá Deumanizace: http://cemper.blog.idnes.cz/c/487864/celime-vlne-dehumanizace.html

 

 ČT 24 16.12 okolo 20: 35 

Více než polovina českých obyvatel je přesvědčeno o nadřazenosti určitých kultur a etnik, o nižší inteligenci kupříkladu Rómů a 75%é je přesvědčeno o mimořádné násilnosti muslimů.http://zpravy.aktualne.cz/domaci/romove-jsou-pro-cechy-lini-a-nemoralni-muslimy-povazuji-za-n/r~8410d474a41e11e5b745002590604f2e/

*****

Řeč, která minimálně od 911 nezazněla. Kancléřka se nedala. Na svých tezích k uprchlíkům trvá. A za svoji řeč včera sklízela ovace ve stoje!http://svobodneforum.cz/evropa-to-zvladne-pronesla-merkelova-ve-sve-zivotni-reci/ úryvek řeči v originále:http://www.welt.de/politik/deutschland/article149938409/Delegierte-stellen-sich-hinter-Merkels-Fluechtlingspolitik.html celá bude zřejmě zde: https://www.youtube.com/watch?v=q3AN-Tq70sk

doporučuji též něco na téma mýty o muslimech od expertky: http://hlidacipes.org/islamolozka-zora-hesova-muslimove-a-myty-o-jejich-integraci-do-evropske-spolecnosti/?utm_content=buffer408c9&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 doporučuji též: http://www.rozhlas.cz/radiowave/prolomitvlny/_zprava/prolomit-vlny-skutecne-omyly-slunickaru--1564658

28.9.2016:Imigranti ve vlnách moří umírají dále, balkánská cesta jeuzavřená,proudz Turecka zaškrcen vracenímzpět ALE: https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=415832&sId&mId  , z hlediska  integrace příchozích se zdá být největším problémemto, očem píše tento autor: http://archiv.ihned.cz/c1-65430480-cherubini-na-odstrel-je-jim-okolo-dvaceti-a-zatim-poznali-jen-valku-a-nudu

19.10.2016: http://www.migracnimanifest.cz/cz/index.html 

Podstatně lepší text než já, ale možná z mého vycházející, je tento, v každém případě téma rozvíjí a navazuje, kde já jsem přestala, vřele doporučuji: http://www.kldialog.cz/2016/02/29/soucasna-imigrace-a-jeji-dusledky-pro-evropu-cr-a-komunisticke-hnuti/

úterý 17.1.2017 Jan Ostřížek: Migrantů se naopak v neděli opět zastal levicový papež František, když vyzval k co největší snaze chránit mladé migranty, kteří často utíkají ze svých domovů samotní a čelí mnoha nebezpečím. »Musíme přijmout všechna možná opatření, abychom mladým migrantům zajistili ochranu a integraci,« prohlásil papež.

Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) loni do Itálie po Středozemním moři doplulo dvakrát více nezletilých migrantů bez doprovodu rodičů než v roce 2015. Celkem podle ČTK dětí a mladistvých bez doprovodu ze severní Afriky do jižní Evropy dorazilo zhruba 25 800…
(rj)

10.11.2017 - z řeckých ostrovů jsou koncentráky: https://blisty.cz/art/88788-koncentracni-tabory-na-reckych-ostrovech.html

29.4.2018 v pořadu Historie bylo odvyprávěno, jak po válce bylo integrováno do české společnosti cca 13 000 Řeků, dětí a dospělých, většinou negramotných pastevců. Byli odvšiveni, nakrmeni  a vzděláni, v každém případě  si přišli na kvalifikace vyšší, než bylo u nich doma obvyklé,  a počet vysokoškoláků v této komunitě byl posléze nadprůměrný.A pokud se někdo třeba  v 75 letech  už česky  naučit  nedokázal,  tak  to nikomu nevadilo. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/318281381940003/

22.10.2018 : http://a2larm.cz/2018/10/muze-levice-prestat-byt-tak-naivni-jen-se-ptam

Honza Macháček komentuje: Szczerek se zbláznil. Anebo je to troll alternativní pravice, jak by nepovídal způsob, jakým nazval svůj článek.

Evropu neohrožuje konzervativní islám, ale konzervativní křesťanství. Je zvláštní, že to přehlíží zrovna Polák — copak je Kaczynski islamista? Nebo přistěhovalec?

Částečně má Szczerek pravdu, že liberální demokracie se konzervativní kontrarevoluci, jak to dnes kolem sebe pozorujeme, a to zvlášť právě v Polsku, spolu s Maďarskem, brání dosti těžkopádně. Proč si ale myslí, že plán obrany liberání demokracie je povinna vymyslet jenom levice? Mohli bychom, pravda, argumentovat, že pravice je ze zásady nepřítelem demokracie, protože základem veškeré pravicové politiky je obrana a rozšiřování výsad mocných, že lásku k demokracii pravice jen předstírala za Studené války, když se jí hodila jako zbraň proti sovětskému bloku, že stejně vždycky proti demokracii konspirovala, když oklešťovala státy, privatizovala jednu jejich část za druhou, převáděla čím dál větší část společnosti z moci demokraticky řízeného státu pod moc naprosto nedemokratické kapitalistické ekonomiky, ba dokonce že tu současnou konzervativní kontrarevoluci dlouhodobě systematicky připravovala, mimo jiné propagandou, že komunismus je horší než nacismus — takže nakonec ten nacismus vlastně nebude zas tak zlý —, a co je levicové, hrozí návratem komunismu — což by byla naprostá katastrofa, takže ať se raději vrátí nacismus. Nakonec i ten islám by byla pravice ochotna nastolit, kdyby neměla snáze poruce křesťanství a islám se jí nehodil spíše jako figura nepřítele lidu, před kterým slíbí svým voličům ochranu, pokud se dobrovolně vzdají jendoho práva po druhém. Tak nějak to asi bude a levice bude nejspíš muse svést zápas o liberální demokracii ne s nějakou ubohou hrstkou skutečných národoveckých fanatiků, ale s celou mocenskou a propagandistickou mašinerií velkého kapitálu — jenže tak to Szczerek neříká. Místo aby volal do boje proti extrémním boháčům, jejichž firmy obchodují v částkách řádově převyšujících celý český státní rozpočet — a přitom se dovedou velmi účinně vyhýbat placení daní —, připojuje se k propagandě velkého kapitálu a straší nás tu islámem a uprchlíky, kteří by mohli, kdybychom je přijali, volit konzervativní islámské strany (kdybychom tu nějaké měli).

Především takoví přijatí uprchlíci, ani jiní přistěhovalci, nevolí. Nevím, zda a jak se liší právní úpravy v Polsku nebo Německu, ale v Česku může přistěhovalec získat občanství, a s ním i volební právo, nejdříve po deseti letech trvalého pobytu v zemi. Navíc po těch deseti nebo více letech musí zájemce o občanství složit zkoušky ze znalosti jazyka, kultury a politického systému, u kterých by nejeden domorodý obča propadl. Těch deset let je spousta času na integraci — a pro tu levice, aspoň ta radikální, navzdory představám Ziemowita Szczerka plán má. Ten plán má dvě části: jednak přijetí přistěhovalců a solidaritu s nimi, a za druhé solidaritu se všemi chudými ve společnosti, bez rozdílu národnosti, občanství nebo původu, a boj za práva všech těch chudých proti zvůli bohatých. Ghetta, ve kterých by se mohli po deseti a více letech stát z přistěhovalců nebo jejich potomků konzervativní islamisté, vznikají tam, kde bohatí bohatnou na zbídačování chudých a na jejich vysávání jako levné pracovní síly — přičemž přistěhovalci bez občanství, zvlášť pokud ani neovládají dobře jazyk, mají ještě méně možností k obraně než chudí domorodci, představují pro kapitál obzvlášť lákavou kořist. Tady právě se liší liberální levice od liberální pravice, protože liberální levice přijímá přistěhovalce jako spoluobčany, kdežto liberální pravice jako potravu pro kapitál, levnou pracovní sílu. A to je ten levicový plán — rovnost a solidarita. Nevolí snad v Polsku Právo a spravedlnost lidé, kterým liberální pravice vždycky odpírala sebemenší solidaritu a dávala jim okázale najevo, že nejsou rovni úspěšným?

Ostatně nevím, kdo byli ti muslimové, které Ziemowit Szczerek viděl na Západě vodit si za sebou ženy v burkách, ale pokud se někdo takový objeví v Praze, je to zpravidla turista anebo podnikatel na obchodní cestě. To je jeden z paradoxů evropské migrační politiky: zuřivě se bráníme proti lidem, kteří prchají před konzervativním islámem a snaží se dostat do Evropy, protože obdivují její kulturu a přejí si žít v jejím společenském zřízení, a zatím přijímáme s otevřenou náručí bohaté příslušníky vládnoucích vrstev muslimských zemí, špičky tamních nepříliš demokratických režimů, které vládnou s pomocí konzervativního islámu. Největší islámskou hrozbou pro Evropu, největším zdrojem konzervativního islámu v Evropě jsou peníze, které Saudská Arábie posílá mešitám výměnou za to, že jí umožní dosadit jako imámy absolventy konzervativních wahhábistických škol. To se, mimochodem, týká i mešity v Praze — ale kdo by bránil Saudské Arábii financovat u nás kázání své verze islámu, když od nás tak výhodně nakupuje zbraně, že? I v tomto bodě má radikální levice plán — začíná embargem na Saudskou Arábii.

 

 

24.11.2019 Po Evropě se volně potulují vrazi z ISIS: 

https://indignatie.nl/2019/11/22/uncovered-is-moordenaars-in-de-europese-unie-inclusief-uitpuilende-betaalpas/?fbclid=IwAR1ppflcdgC2lKyLe7tWEERdfLoW_-zDP0-XFs0C8bcSSaoVlyOpXlvQ7Y0

 5.2.2020 V Rakousku to bylo doposud tak, že žadatelé o azyl a neúspěšní žadatelé o azyl dostávali jídlo a ubytování a 40 eur na měsíc kapesné plus lékařskou péči, Nyní přikročilo Rakousko k deportování: https://www.lajkit.cz/item/1118-zadne-jidlo-zdarma-zadne-ubytovani-deportace-rakousko-zprisnuje-imigracni-zakony?

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Boužel se ani až dosuud neobjevila nafilmovaná debata Keller dienstbier vůbec nikde, doufejme, že se objeví po novém roce.

klokan

   Vánoce sice přicházejí, ale naštěstí jako i jiné roky také odejdou. Z původní oslavy zimního slunovratu, se díky křesťanským legendám a nyní již několik let panujícího konzumního šílenství v rámci neoliberálního imperialismu, stalo cosi vyloženě pokryteckého. Nedovedu si přesně představit analogii s největším svátkem i muslimských věřících což by měl být zřejmě ramadán, ale mám za to, že jestli tam panuje ohledně náboženských svátků podobné šílenství jako u nás před vánocemi, musí se podobné orgie konzumu zajídat i některým obyvatelům v arabských zemích. Dá se však zřejmě usuzovat, že tamní obyvatelé teprve začínají fenomenu konzumerismu teprve prodat a situace se i tam stane takhle tristní jako zde. Autorkou pojednávaný článek o diskusi pánů Dienstbiera a Kellera, v němž sdělila své stanovisko k problematice arabských utečenců zapadne brzy do archivu. Z historické paměti lidstva však by neměla být vyzmizíkována hlavní příčina tohoto exodu, imperiální rozpínavost zemí, které se nazývají jako jediné demokratické, tedy jak USA tak dalších bývalých zemí, které vykořisťovaly své kolonie, veskrze sdružených ve vojenském paktu NATO. Nyní sklízejí a budou sklízet i nadále svou dračí setbu imperiální rozpínavosti. Na svých bedrech důsledky této rozpínavosti, neponese vládnoucí třída buržoazie, ale jí taktéž vykořisťovaní zdejší občané. Kdo ČR zavlekl do imperialistického vojenského paktu NATO víme, byla to vládnoucí třída zdejší zlodějské lumpenburžoazie, aby si mohla udržet své nakradené majetky, žádné referendum v této otázce nepřipustila. Zmanipulování ovčané však svou zlost prostřednictvím až  šovinismu a rasismu, vybíjejí na náhradních vinících. Hůlka mrazilka mainstreamových medií působí i zde. Lid usnul a zdá se, že již neprocitne. 

klokan

Byl odstrněn zdvojený text.

klokan

Raději jsem tuto nesprávnost opravil.

amiourful

JJ.

Pan Rudolf Kullík se rozčiluje a vzkazuje, že  prý je jen jedna osoba: Zápotocký-. Budečsklý. 

klokan

 Nestoudný a nekritický nabob z řad zpanštělé ČSSD si i po jednání KZ olomouckého kraje, korýtko udržel. Nepostradatelný a nezbytný si může dál budovat své pomníky, zatímco pomníky levicových klasiků bude bořit. Soudruh zakladatel Budečský,  Zápotocký se musí obracet hanbou v hrobě.

amiourful

joojo, básníci a filozofové u nás končí - ti dnešní na stará koilena nepožívají plodů své práce, nýbrž žebrají o práci v mon tovnách. Jasně, kdo by je potřeboval, když našinec stejně neví, co s tím, bať, tolik je tu prosťáků. Je mi lítop  too Bezručova domku, to asi aby v ymziela veškerá živá paměť. Ohavné. A od engelse boužel doma nic nemám, škoda, zkusím si poshánět. A také od Proudhona, tento socialista bývá zatrafogán snad ještě více, to asi za tu svou myšlenku mutualismu.A Lenina smetli se Stalinem. 

klokan

 ,, Vždyť Bedřich Engels byl toliko bezvýznamný filosof."

Tak se měl vyjádřit na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století jistý V. Havel.

,, Nám se nákladnost opravy zdá vzhledem k významu tohoto básníka celkem velká."

Asi včera měl prohlásit pro Novinky cz. jistý hejtman Rozbořil, když zdůvodňoval návrh na vyjmutí ,, červeného" domku v Kostelci na Hané, v němž dožíval Petr Bezruč slezský bard, jeden z našich největších básníků, ze seznamu kulturních památek. 

 Co vlastně ještě více může ilustrovat všestranný úpadek vzdělanosti a kulturnosti v ČR, probíhající od převratu kdy se.. Zlaté tele" v zemích českých opět stalo modlou ? Toliko na okraj. Člověk se hned po ránu musí rozčilit.

 

Tak se v diskusi dospělo od otázky běženců, přes problematiky náboženské víry, téměř k zamyšlení se nad základní filosofickou otázkou. Děkuji Vám za podnětné odkazy, které zřejmě začnu studovat metodou od jednodušíího ke složitějšímu, tedy od těch pekelníků.

amiourful

noo, ona nebude neodůvodněná, soudě podle toho, co objevila před staletími  Saturnská společnost o egregoru, jejž chtěla využívat k manipulaci s davvem, a co nyní rozvinuli rusové do poznatků o noosféře Země, čehožý naopak doporučují využívat ke koncepci sociální bezpečnosti /rozuměj - egregopr od agregovat...dle algoritmů emocí v noosféře:

https://www.youtube.com/watch?v=rAv-Er02qtY a http://leva-net.webnode.cz/products/matrice-egregory-costa-concordia-a-titanic/

  http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#VODA a http://leva-net.webnode.cz/products/koncepcia-spolocnej-bezpecnosti-svazek-ii-kapitola-2-aktualny-stav-vychodoeuropskej-spolocnosti/#sdfootnote8sym

a teď si k  tomu přidejte toto: http://www.kzamysleni.cz/luciferuv-efekt-proc-se-z-dobrych-lidi-stavaji-lide-zli/ a ned je také jasné, proč (se) lidé naučili modlit - a že bez víry to nešlo. 

klokan

 Nejrůznějším papalášům lidstva, včetně zdejšího odrůdy Kocourkova, se vždy daří rozeštvávat prosté občany, aby s nimi nohli efektivně manipulovat. Stále vzrůstající tsunami islamo - filie i fobie o tom svědčí více než očividně. Lidé pozapomenou na to co mají společné a soutředí se na mnohdy marginální rozdílnosti. Opět nastává doba, že nejsou rozhodující charakterové vlastnosti člověka, ale jeho původ. Například i v těch náboženstvích. Z hlediska vnějšího projevuju existují mezi těmi kterými určité odlišnosti, ale podstata, víra v nadřirozené božstvo(a) ,zůstává všem náboženstvím stejná.

ALE ,, je to marný, je to marný, je to marný." 

amiourful

Kdepak, blog zůstane přehlédnut včetně těch ostatních, jež by souvisely, pokud se sama nevypravím někam na úřad, aby mneodbyli. tsunami nebude. Jen spousta neobratností, které budou stát uprchlíky životy. 

Obráízek je parafráýí na píseň  konkurenčního Ortgelu Zústaň mým domovem bez bojů a válek, zůstaň mým domovem, vlasti matko má, Sám obrýázek se jmenuje pozitivní vibrace, pozitivní pocit. Ale nevím, zda tam sedí zrovna dívka, zda to není chlapec. 

klokan

 K přemýšlení nutí již úvodní obrázek k tomuto debatnímu článku. Kdo vlastně je a kam vyhlíží přes hory a doly ona půvabná copatá dívka ? Lze typovat, že může jít  taktéž o princeznu Xenu, která pátrá po plánovaném průlivu mezi Kanadskou a Mexickou republikou. V obou případech lze očekávat tsunami.

amiourful

Pane, mně už oči slzí zánětem, nemohu smít a nemohu brečet, jsou už rudé až dost. Jedno Vám musím přiznat - nepíšu pro lidi, co se nenauščili číst a rozumět textu, natož cložir di věci vlastní píli - něco nezaujatého byť aktivního přemýšlení. 

Vy máte pane delirium nenávisti k mé osobě a muslimům a já se patrně obrátím o pomoc před stalkingem. 

Ne, nejste povinnen mé texty číst, portál poctivě u každého blogu uvádí jméno autora, takže si každý může vybrat koho texty hodlá či nehodlá číst. 

No a já zase nejsem povinna se zabývat ve svém volnu duševně línými jedinci - navíc když na mne nenávistně útočí a dorážejí -  a smolit pro ně obšírné výklady encyklopedického charakteru  

Až se příště budete potřebovat poradit, nevybírejte si prosím osobu, kterou nesnášíte, zvolte třeba Wikipedii, uvidítUe, že v řadě úřéúadů je schopna Vám docela dobře pomoci.

K Vašemu dilematu, jak rozumět zodpovězenému - Evropanů je nepoměrně více, než přicházejících, přicházející jsou technologicky za Evropany pozadu, za možné agresory lze rovnou měrou nurtno brát Čechy a odnikud nebylo dokázáno, že by jakákoliv migrace smetla jakoukoliv v místě převažující  a dominantní kulturu,

O zkáze celých civilizací psal v moderní době nejen Edward Gibbon, nýbrž  - a lépe a případněji - Albert Schweitzer. Když kupříkladu budete preferovt nákupy u Číňanů nebo v německém řetězci, budou prosperovat Číňani a mnohonásobně v íce německé řetězce více, než Češi, ale asi jim to patří, možná byli ti Češi sprostší. Nebo že by to bylo tak, že našinci jsou vlastenci a milujícími jen proklamařtivně na demonstracích ? 

gustav-svoboda

Jak se postavit k „odpovědi“ K. Amiourové na můj komentář? Ptám se: Požívá nadměrně alkohol? Drogy? Je duševně nemocná?  Nebo jen zakomplexovaná? Nevím.  Její úvahy jsou ale děsné. Původního obyvatelstva v Americe bylo málo, tedy bylo možné ho vyvraždit?   Možná jsou takové úvahy v Koránu a odtud  bere své „moudro“.  Navíc byli někde v době kamenné a tak měl nadčlověk právo je vyhladit? To jsou názory hodné nacistů. Nebyli náhodou islamisté jejich obdivovateli? Svoji „nadřazenost“ Amiourová prokazuje i věčnými výpady vůči Čechům. Máme svobodný svět, proč tady tedy žije?  Proč zapleveluje veřejný prostor svými chorými a taky formálně nesmyslnými texty? 

amiourful

Pane Štingle, reaguji jen na tučné z Vašeho komentáře. To vše jsem již řešila v jiných blozích. Než budete příště nemlčet, tak se alespoň zahloubejte do těchto již napsaných blogů, také nejsem makaak, abych stále dělala CTRL+C a CTRL+V.

A propos, jestli chcete riozehrávat strunu genetického IQ evropského obyvatelstva, tak to neochabuje, ale u českého ano, a to již 26 let let či díle, kladu si neoprávněně otázku, že je to příkrovem izolacionismu na našem národě a kultuře, tedy nedostatek podnětů v podob ě multikutlura,.ismu? Mně to vychází tak, že ano, protože jak dlouho chcwte zkoušet aplijkovat na měnící se realitu Němcovou, Erbena, Svolinského, Alše, Gotta, Vondráčkovou, Bílou, Kabáty? Bittov á vám utekla, jestli se nep=letu. 

Měl byste se zamyslet nad kulturou a to i tou svojí, když říkám, že priohlášení Kellera působilo odpoudivě, tak to také tak bylo, ale na rozdíl od vás tomu nevěnuji padesát vět ani zaříkání se. 

Ano, kdy, kde, s kým, co , jak - jsem doposud řešila jen pro zemědělství, vyřešené to má konceptuálně již pět let. cvhtěla jysem to prezentovat na ustanovující schůzi NS.- LEv, nebylo mi dopřáno. P.s.: Budete to totiž muset spoluvytvořit, není to otázka jednoho člověka a jeho omezených hodin. Je to otázžka mnoha člověkohodin. Ale čtenáři Vaší Věci především nejevíé zájem se na něčem takovém podílet, protože podoíbných podnětů již ode mne přišlo mnoho - a oni stále nic, ani Vy, pane Štingle. . 

Vážený pane štingle, za rtu dobu, co sem píšu, jsem vytvořila 340 blogů, ale ještě mne nenapadlo, že bych se měla  opéakovat. Naučte se číst aktivně. Když zmáčknete dole u mého jména další blogy, máte tam celou tu plejádu a můžete listovat. 

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, Vy okamžitě upalujte k nejbližšímu psychiatrovi, pokud víte co to je. Tolik nehorázné demagogie, lží, zkreslování a manipulace jsem hodně dlouho nečetl. Nemá smysl se vzrušovat nad bláboly dementů, kteří jsou zachránci světa a přitom dávají podnět, naštěstí "pouze" v naprosto stupidních srovnáních, příměrech a rádoby "intelektuálních návodech".... k neřešitelným konfliktům, za které neponesou minimální odpovědnost.

Takže konkrétně k těm Vašim lžím a fabulacím: J. Kellerovi nesaháte ani po vznikající kuří oko, jeho názor má logiku a oporu i v historii, když osmani, Džingischán a podobná etnika útočila na evropské prostory a národy. To jen naprosto v hrubých rysech. Vaše slinty o tom, že někdo "lká", že neutíkají ti nejbídnější jsou neuvěřitelné, odporné. To, že americká pakáž a spol. rozmlátila od Libye po Afghanistán obrovská území, zničila životy desítkám milionů lidí tak to "omlouváte" přirovnáním migrace Evropanů do Severní Ameriky a vyvražďováním původního obyvatelstva...... Prostě Evropanů bylo více, tak proč by nevyvraždili původní obyvatelstvo, a nejen v Severní Americe. Byla to prostě genocida, bohužel, poplatná době a tehdejším mravům a morálce - silnější vyhrává....

Jste odporná s Vaší demagogií a "klady, prospěchem", který nám "přinese" ta Vaše růžovoučká, mírumilovná, nekonfliktní migrace z Afriky, Blízkého východu, Asie atd. Není jediný pozitivní přínos té Vaší a dienstbierovské proamerické migrace. Pokud by byla tak "katastrofická" situace s "vymíráním" původních obyvatel Evropy - větší stupiditu pohledat - tak bych doporučil, abyste se zamyslela, proč je např. v Evropě přes 50.000.000 nezaměstnaných Evropanů (s doklady příslušnosti k tomu kterému národu, resp. státu), z toho minimálně 30% mladých lidí a dtto občanů nad 50 let..... Pokud by merkloidní šamanka "potřebovala" nějaké mladé a nové "koníky" pro "zušlechtění" německé rasy (a to se netýká pouze Němců, ale i nás z pohledu dienstbieroidněschwarzhajnovské žumpy.... Maďarů, Poláků, Slováků....) tak PROČ V RÁMCI "SOLIDARITY" UVNITŘ EU NEZABĚHNE K NÁM, DO ŠPANĚLSKA, PORTUGALSKA, ITÁLIE, ŘECKA, IRSKA, na Island.....??? PROČ????   Protože jde skutečně o likvidaci zbytků sociálních států, naprostou degradaci ceny pracovní síly (to ale Vy nevíte co je.....), umocnění nehorázných zisků kasty troglodytních mutantů, zničení intelektuálního potenciálů Evropanů obecně a především maximální "genetickou" likvidaci IQ evropského obyvatelstva.... On to nakonec nepokrytě "vyblil" jakýsi americký magor - veřejně. Nevím, zda nejste předzvěstí a jedním ze vzorků onoho "nového multikulturního" tvora s IQ do 75, který umožní, jak jste sama uvedla....".....konečně naši vysokoškoláci budou pracovat na skutečně vysokoškolských místech.....a "naši" středoškoláci  také budou pracovat....". V synergiích a i těch nejjednodušších vazbách, které si dá dohromady i tvor ducha mdlého - neskutečná zhovadilost. K tomu, vážená paní Kateřino, je třeba říci KDE, NA ČEM, S ČÍM  a i s KÝM..... Zjevně v montovnách, výrobnách papundeklového nábytku, rýžových košťat, lopat apod. s maximální "potřebou" špičkových vysokoškolsky vzdělaných specialistů......, kteří budou řídit a organizovat "práci" makaků na automatizovaných a robotizovaných pracovištích....(často již bez potřeby námezdné pracovní síly....).

Bakalík Vám určitě pomůže - má 44.000 bytů, tak tam se "pár" migrantů vejde a původní nájemníky pošlete pod mosty....to je Vaše představa?

Nechutné, ale "také názor". Ve Vašem případě naprostá ztráta času, ale mlčet k takovým jako Vy - NIKDY.

Zdravím Vás.

amiourful

No Indiánů bylo n ěkolikanásobně méně než přicházejících. A oproti přicházejícím byli výbavou v době kamenné. Připomínám, že migrační vlna do USA stále trvá.  A sluší se podotknourt, že ty Indiány patrně střílely i české "holubiččí povahy".

gustav-svoboda

Kateřina Amiourová ve svém textu připomíná vznik USA na základě imigrace. Opomíjí ale zcela jinou souvislost. Genocidu původního obyvatelstva. Podcenění migrační vlny Indiány by pro nás mělo být poučením. Pokud nemáme úpal z příliš mnoho sluníčka.