Plány se státní správou Jeronýma Tejce, aneb čemu by se levice měla vyhnout

obrazek
15.8.2013 18:54
Pro odpich k článku vycházím z krátkého tiskového prohlášení populárního sociálního demokrata, ale hlavní text bude spočívat v poznatcích, které jsem udělala jak já, tak jiní. A především se pokusím postihnout, co v této zemi už dlouho žádná státní správa nereflektuje. Ono - kdyby státní správa, často jsou reflexe vzdáleni i samotní občané.

 

http://www.youtube.com/watch?v=KTTvLK8GzSo&feature=youtu.be  zmiázelo video "Jeroným Tejc: ČSSD prosazuje levnou a efektivní státní správu"!  nebo o rok později zde: https://www.youtube.com/watch?v=UNgyCoHQk_g Tejc v Událostech, komentářích  12.6.2013: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/213411000370612?x=32&y=11&index%5B%5D=266015 události 26.5.2013: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100526?x=74&y=14&index%5B%5D=263539 původní video se nalézt nepodařilo, snad 15.8.2013 někde v programu CŤ. 

video Tejc

Tak především: Co mi a priori připadá HRŮZNE u Jeronýma Tejce - je to rovnítko mezi "nesprávné rozhodnutíí" a "nevýhodné pro stát". Proč vůbec to říkám: přečtěte si poutqavý článek Věry Říhové "Moje přítelkyně Helenka a vzkaz pro čtenáře BL" a pochopíte.  http://www.blisty.cz/art/69991.html


Jeroným Tejc: ČSSD prosazuje levnou a efektivní státní správu
Jeroným Tejc, stínový ministr vnitra ČSSD - priority sociální demokracie pro hospodářský růst ČR - - nutnost přijetí zákona o úřednících 15.08.2013

A zde zákon o úřednících ze stránek sněmovny: Sněmovní tisk 1127/0, část č. 1/4
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. zák. o státních úřednících : http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1127&CT1=0  jde o vládní návrh zákona myšleno Rusnokovy lády a stav projednávání je "Organizační výbor" - části 2,3,4 dosud na stránkách psp nepublikovány. 

Opakuji, návrh připravila vláda, pan Tejc a ČSSD požádalo předsedu vlády, ministra vnitra, aby zhodnotili jejich iniciativu - doufejme v co nejlepším úmyslu. Na profile a v blozích Jeroným Tejc o sociálně demokratické verzi navrhovného zákona nemá  zatím nic: http://www.cssd.cz/nasi-lide/jeronym-tejc/ a n stránkách snemovny byl pro mne laika nedohledatelný, nyní mi jej hledá asístentka pana Tejce, paní Kapounová, protože se jmenuje nevyzpytatelně: "Služební zákon":  jde o sněmovní tisk 1117/0 a je zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1117&CT1=0.  (Jinak stránky ČSSD prozrazují, že jejich protagonisté se alespoň více snaží oproti situaci před rokem či dvěma.) Ale toto je jen tisková konference a a já už dávno vím, jak moc je celá problematika ošemetná.

Už teď mi některé návrhy znějí falešně. Tak především: věčnou otázkou bývá, co je to efektivní - víme dobře, co si pod tím představují neoliberálové, požadavek n štíhlý aparát přesně neoliberální slovník prozrazuje, co si o tom myslí ČSSD je na pováženou, když nevnímá, jak moc šikanózní dokáže být ministersko-úřednické prostředí odpolitizované neodpolitizované, ať už k občanům nebo k vlastním úředníkům. /Zde kupříkladu blízký spolupraconík odnesl machinace svého ministra: http://www.vasevec.cz/blogy/siska-je-nevinen-aneb-neni-siska-jako-siska /k případu viz Prlmntní listy o tom, že SW firma pro systém dávek patří tatínku slečny Kočí a článek Pirátských novin "Ministr Drábek si buduje čtvrtý důchodoý pilíř"/ - pokud se to ovšem pan Šiška nerozhodl vzít na sebe dobrovolně proti finanční kompenzaci! / V každém případě však lze souhlasit s tím, že v dobrých rukou je státní aparát dobrý služebník, který může dokázat správně alokovat prostředky, které jsme odvedli Evropské Unii, aby nám je vrátila v podobě dotací. :)

Ale druhá věčná otázka je, zda zájmy státu jsou to pravé ořechové, co to je stát, a zda tu není náhodou ještě národ, který by mohl mít představy od státu značně odlišné, a zda indiiduálity případů jednotlivých občanů lze nastrkat do unifikovných krabiček. 

No  teď si půjdu číst ten tisk a pokračovat budu až později, v nejhorším zítra. Omluva. Návrh zákona je k neučtení, ale koneckonců je to jen výchozí bod,hlavní dojem, který mám, že soubor je vlastně prázdný, byť plný paragrafů, to proto, že organizační výbor teprve začíáná pracovat, je však také na občanech, aby konečně řekli, co je nejvíce až dosud bolelo. 

Pan Rusnok si na sebe poštval honící psy svými drobnými čistkami ve vrholových manažmentech ministerstev, ale je nutno si promluvit s lidmi, kteří na ministerstech pracovali - že totiž velké čistky probíhaly na ministerstvech celou  dobu pravicoé vlády a bylo problematické projevit názor, ale zdá se, že již před tím, nejméně 10-15 let to probíhalo tak, že vrchní ministerská patra vždy obsadili političtí oblíbenci vládnoucí strany, jenže poslední roky zasahovaly čistky i lidi úplně dole.  Takže bych se poptávala po kvalitních úřednících e vyšším věku, kteří někdy na ministerstvu pracovali a nerozdávala tzv. definitivu - tj. doživotní jistoty - ihned, nikdo neví, co se na ministertvech vlastně kdy odehrávalo. Když aktivista Matěj Hollan požádal ve veřejném zájmu MŠMT o soupis smluv a dokumentů, jež podepsal za svého působení úředník Ladislav Bátora, byl mu díky vylepšení zákona o veřejných informqacích páně škromacha vyčíslen úkon na několiík desítek tisíc, možná, mám slabou paměť, to děllo dokonce přes 200 000 - musel se své investigatiní činnosti vzdát, čili možnosti dopídit se nějakých poznatků op dění na našich ministerstev  jsou pro naši občanskjou společnost velmi malé - a já pochybuji, že by ji děll alespoň politický dorost, protože nikde nejsou vidět žádné články tohoto typu. A bez toho nelze stanovit ani potenciál, ani zaručit, že týmy nebudou sabotovat pokyny. Jenže to je zase v rozporu s kalupem, s jakým spěcháýme na eropské dotace, že - ale inu, zákon je možné připrait a platit bude až za čas.  A mezi tím je třeba zkoumat, jak kalitně ministerstva obsazená jsou, nižší ministerští  úředníáci často plakávají, že je nutí dělat nesmyslné a zcela pochybené úkoly! Pokud si pamatuýji učebnice z 90.let pro adepty na práci ve státní správě, ždy ycházely z ideálů - a le bohužel úřžednická praxe byla elmi často prasečina, kdy vám upíérali nos mezi očima. Usilujme se, aby tomu tak nebylo! 

Budu rozvíjet teoretické otázky efektivnosti a státu dále, ale nyní si ukažme, jakou představu budoucí politiky mají  "ti hloupí" -  budete se chytat za hlavu, i když jde o seskupení ultrapraicové, protože závady tohoto návrhu nejsou pro každého patrné na první pohled a protože je to často o 50% chytřejší, než to, co předkládají strany etablované a protože je schopno pochytat množství hlasů levice - ostatně Dělnická strana  měla minule také program o 50'% kvalitnější než ODS a TOP09, pozor na to, protože hlas z lidu říká:"Strany už teď nastínily své volební oblbováky a není tam nic o lidech a jejich životě. Není to o ničem konkrétním. Připomíná mi to rozdíl když poslouchám ministra dopravy Žáka a když jsem poslouchala kteréhokoliv z ministrů minulé vlády. Zatímco Žák mluví pro každého srozumitelně o své konkrétní práci, co a jak dělá, proč to dělá a jaký to bude přesně mít dopad, ti ostatní jmenovaní ministři vždycky házeli frázemi, kterým nikdo nerozuměl a jejich !práce" taky podle toho vypadala.
Takže mě nezajímá, jestli se příští sněmovna bude nazývat proparlamentní nebo proautokrativní. Nezajímají mě ani hesla typu "snížíme nezaměstnanost" či "pozor na komunisty, rok 48, na fašisty..." Zajímají mě konkrétní věci ve prospěch lidí, jak je chtějí realizovat, kdy s kým a kým.
 A jestli strany nasadí zase stejné obličeje, pak to jsou stejně všechno zase jen prázdné tlachy.": 

PLÁN OBNOVY PROSPERITY ČESKÉ REPUBLIKY
Jednotná národně demokratická strana je tradiční československou stranou, která navazuje na pravicově konzervativní strany období první republiky a osobnosti s nimi spojené, jako byli Karel Kramář nebo Alois Rašín.
Jednotná národně demokratická strana se skládá z běžných občanů, kteří s velkými obavami dlouhodobě sledují stav a směřování naší země, která v současnosti nedává národu a mladé generaci jistotu, že jednou převezme vedení prosperující svobodné a samostatné země. Naopak se obáváme téměř neodvratné a zničující katastrofy, která bude mít za důsledek likvidaci střední třídy obyvatel, sociální a morální rozvrat, nesmírnou chudobu a utrpení všeho obyvatelstva pod zahraniční ekonomickou a i vojenskou nadvládou. Velice citlivě vnímáme hrozbu národnostního konfliktu či případné občanské války, která je v současnosti téměř na spadnutí, vzhledem k nekontrolovatelnému přistěhovatelství, které Česko zahlcuje nejvíce ze zemi Evropy. Je však ještě stále v našich silách tuto tragédii odvrátit. Jedinou možností je vydat se cestou neutrality, svobody bez zahraničních vlivů. Abychom společně vytvořili z České republiky místo klidu, šťastného dětství dětí a místo prosperity.

1. Prosadíme neutralitu a svobodu naší země bez diktátu Evropské Unie a bez členství v EU.
2. Zvýhodníme české podnikatele, zejména česká výrobní družstva a zemědělce.
3. Podpoříme české výrobce a vývoz českého zboží a výrobků do zahraničí.
4. Ze zisku ČEZ zvýšíme mateřskou dovolenou cca o 3000 Kč a to pouze těm matkám, které prokazatelně minimálně 5 let ve svém životě pracovaly v hlavním pracovním poměru, případně studovaly či momentálně studují střední školu nebo vysokou školu (aby nedocházelo ke zneužívání těchto dávek různými etniky, která nepředstavují přínos pro kvalitní vývoj české populace a nejsou pro naši zemi žádných plusem)
5. Zásadně odmítáme placení školného na všech státních školách.
6. Za zisku ČEZu dále zvýšíme důchody zhruba o 2000 až 2500 kč všem osobám důchodového věku v České republice.
7. Pro efektivní správu České republiky snížíme počet ministerstev ze současných 14 na 7. (Tím ušetří občané České republiky stovky miliard ročně).
8. Prosazujeme zrušení Horní komory PSPČR – Senátu z důvodu úspor finančních prostředků (Tím opět ušetří občané ČR miliardy korun ročně a tyto prostředky použijeme pro projekt JNDS s názvem: Zdravotnictví bez poplatků a doplatků na léky). Jsme toho názoru, že finančních prostředků je v České republice více než dost, pouze se s nimi plýtvá na nesprávných místech (byrokracie, nadmíra počtu úředníků, nadstandardní odměny státním činitelům a vysokým úředníkům, a to i za špatné výsledky).
9. Navrhujeme snížení platů ústavním činitelům, poslancům, senátorům a ministrům. Poslanci v současné době pobírají plat 70 000Kč + výhody a senátoři obdobně. V rámci úspor navrhujeme upravit platové ohodnocení poslance a senátora na plat 20 000 Kč, a to bez dalších výhod. Ministr 30 000 Kč bez dalších výhod. Další platy vysokých státních úředníků nesmí přesáhnout 30 000 Kč měsíčně.
10. JNDS (Jednotná národně demokratická strana) se dohodnou s VZP a dalšími pojišťovnami a prosadí plné hrazení léků a lékařských zákroků. Vzhledem k miliardovým příjmům pojišťovento nebude po výměně vedení pojišťoven problém.
11. JNDS kvůli stále se zvyšující nezaměstnanosti navrhuje zrušení pracovních povolení pro osoby, které nemají české státní občanství, nemluví česky nebo se nenarodili na území ČR nebo SR.
12. Z důvodu, že v současné době je ČR pod nadvládou států EU a v dále v rámci podpory českých zaměstnanců prosadíme stejné finanční ohodnocení a stejné platy u zahraničních firem jako v zemích EU. Tj.: Průměrný plat v EU je 1500 EUR. (45 000 Kč) Z tohoto jasně vyplývá, že v rámci rovnosti, kterou se EU ohání neustále, budou zahraniční firmy platit v Česku české zaměstnance ve stejném platovém tarifu jako v zemích EU, pokud tedy zde budou chtít podnikat a fungovat dál. (JNDS bude zvláště dohlížet na prosazení tohoto zákona !!)
13. Prosadíme zvýšení minimální mzdy o 1000Kč.
14. Ihned po zrušení pracovních povolení k pobytu v ČR, zejména nekvalifikovaným osobám ze zemích bývalého Sovětského svazu snížíme počty úřadů práce nejen v rámci úspor, ale také pro nadbytečnost. Zároveň přezkoumáme sporná udělená státní občanství od roku 1990 pro různé cizí osoby.
15. Důrazně se zasadíme o obnovu rozhovorů ve věci úhrady miliardových dluhů, které nám dluží bývalé státy SSSR a ostatní bývalé socialistcké státy. Z těchto získaných prostředků převážnou část použijeme pro české matky na mateřské dovolené, rozvoj a propagaci českého zemědělství a výrobních družstev.
16. Obnovíme státní bytovou výstavbu pro mladé manželské páry a bezúročné novomanželské půjčky se splatností do 30 let.
17. Vždy budeme dodržovat vyrovnaný státní rozpočet (budeme usilovat o zákon o vyrovnaném státním rozpočtu) a tím skončí neúnosné zadlužování ČR a obnoví se prosperita naší země.
18. Prosadíme zvýšení platů policistům o 15 %, a to z úspor, které JNDS provede v nesmyslné administrativě v policejních prezidiu (zejména snižování počtu úředníků a zrušení nemístných odměn vysokých funkcionářů). Takto ušetřené prostředky budou rozděleny řadovým policistům. Případné dorovnání do uvedených 15 % (zvýšení) se pokryje ze zvýšení daní zahraničním firmám na území ČR.
19. JNDS se zasadí o snížení cen potravin především tím, že podpoříme soukromé zemědělce a výrobce českých potravin zajména dotací pro podporu podnikání v sociálně slabých oblastech ČR. JNDS je toho názoru, že zahraniční potraviny jsou nekvalitní oproti těm, které se prodávají v zemích EU. Jsme přesvědčeni, že jsme schopni vytvářet vlastní českou produkci bez nesmyslných norem EU tak, jako tomu bylo v minulosti.
20. Nepodpoříme vysílání českých vojáků do zahraničních konfliktů. Odmítáme pohyb zahraničních vojáků a tajných zpravodajských služeb na území České republiky.
21. Prioritou JNDS je vyhlášení neutrality ČR a svobodné směřování a samostatnost bez závislosti na zahraničních státech.
22. JNDS stejně tak jako drtivá většina občanů ČR podporuje důslednou kontrolu státních hranic ČR, je třeba bojovat proti přistěhovalectví do České republiky a zásadně omezit pohyb po území ČR různým rizikovým osobám, například muslimským extremistům a také zamezit např.vystavbě mešit a muslimských modliteben (pořádáme petiční akce proti celkovému problému přistěhovalectví).
23.Jednotná národně demokratická strana, si je vědoma složité finančí situace všech rodin v ČR. Pokud JNDS dostane dostatečný počet volebních hlasu a sestaví vládu, ihned druhý den vyhlásíme všeobecnou exekuční amnestitii pro všechny osoby, které byly i takto tímto režimem poškozeny.

A jednu otázku, kterou čteme na vaši tváři. Kde na to vzít?

- zamezením státnímu plýtvání ve formě podpory bankrotářských OSN, UNESCO, Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Mezinárodního měnového fondu apod.
-omezením státní byrokracie (zrušit 12 ministerstev)
-snížením platů poslanců a státních úředníků od úrovně ředitele odborů výše
-omezením výdajů na armádu
-uvolněním části devizových rezerv
-vydáním státních dluhopisů na obnovu vybraných oblasí, např. infrastruktury

___________________________

Tak tedy k té státnosti - jistě, máme Ústavu - ale Ústava nevnímá měnící se vnitrostátní a vněstátní prostředí a vždy znamená předeším elkou námahu a vůli její naplňoání, protože je to nesnadné. Je to koneckonců také jediné odůvodnění nezbytnoti tolik ostouzeného multikutluralismu, které znám - a které extrémisté nevnímají -nezáleží totíž  to, jak dopadneme, jen na našem vnitrostátním dění, nýbržř i na tom, kolik vnějších spojenců máme, (a to nejen na opradovém Západě, v euroatlantském prosoru, ale i u našich nejbliážších sousedů (jaký má vůbec kdo v 'Čechách přehled o tom, co se děje v Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, v rámci bývalého socialitického bloku,  napříč kontiínenty, neměli bychom především odhazovat naše zahraniční studenty, jako jednorázoě použitelný, vyždímatelný materiál!) vždy se musí odehrávat kontinuální diskuze a diplomacie mezi našimi intelektuály (ale nejen jimi, obyčejnými občany - včetně těch, které elitáři označují za debiloy, , diplomaty, ekonomicky aktivními subjekty) a intelektuály zahraničními, včetně udržování a vztahů také s našimi emigranty, čím nezávislejší tímlépe, pak bývají závěry, k nimž docházejí univerzálnější - ale bohužel, čím nezávislejší, tím menší váha jejich hlasu v o oficiálníé politice, proto platí vždy - pro soudy našeho národa platí, že výkon státnický musí podporovat mezikulturní mnohostrannost".  Jenže to také znamená, že naši intelektuálové musí být dobře vychovaní a ne jen oportunisté, préotože takoví by byli dost možná schopni národní i státní zájmy zrazovat. Státní uspořádání a váha jeho struktur  je však alespoň zaím stále existující a právně účinné -  i když jej Lisabonská smlouva značně zerodoéala, a  výnosy EU jsou stále častěji takové, že naši občané si začínají vzpomínat, že byl kdysi na konci napolenských válek Vídeňský kongres, kde bylo poistuloáno Právo národů na sebeurčení. 

Což  znamená asi toto - pokud po nás chce EU prodej jen certifikoaných bylin (rozuměj klinické a toxikologické zkoušky, co léčí a čím mohou škodit) a certifiíkovaných semen (tohoto smysl mi není znám, snad rostlinné viry a jiné choroby, kdy certifikyace osiva se dělá, aby se nemuselo v pěstitelství používat tolik chemie), pak si nejlépe certifikaci pořídíme za své, na našem území a ze zdrojů státní správy a nejlépe našeho rozpočtu, protože platit i jen malé sumy (jenže ony malé nejsou!!!) by pro specializované firmy, živící se jen tímto,bylo likvidační, můžeme se samozřejmě s institucemi EU poradit, zda nejsou v EU chytřejší, ale z analýzu návrhů bychom měli převzít zodpovědnost sami, ať už na tom dělalo nebo nedělalo jakkoliv mnoho evropských týmů,  ale ne že si necháme zlikvidovat několik průmyslových odvětví, jak tomu jsou bohužel schopni naši zastupitelé pasivně přitakat, jako tomu bylo v  případě převzetí chybných koncepcí řepkoé ropy, fotoooltaiky a větrníků. . 

A tím se také dostáváme k otázce efektivnosti státní správy, je zřejmé - že naši politici budou mít především problém naplnit státní správu smyslem, je ale také zřejmé, že tomu, kdo si smysl státní správy umí představit, je jasné, že velikost a struktura státní správy nemůže být stále stejná, že se bude podle řešených úkolů vzdouvat a zase zeštíáhlovat, že nikdy nebudou moci být všichni úředníci pod definitivou ani všichni pod stejnými platy - prostě proto, protože se pro některé úkoly dosud vůbec nikde v republice neškolí.  Je prostě pochybením našich politiků, že dávno nenabídli naše vědecká pracoviště evropským strukturám, jako místo, kde je možno pořídit intelektuálně náročné výkony v cenově dostupnějších relacích. Kladu si zoufale a provokativně otázku: Je tomu tak proto, že nestojí za nic a proto by nabídka nebyla přijata? :( /Příklad z praxe - máme tu Státní ústav kontroly léčiv, pracují tam většinou pražští chemici, přírodovědci, občas farmaceuti, ale obor příslušný pro schvaloání léčiv je přeci jen něco trochu jiného a farmakolog někdo jiný, než farmaceut - vyučuje se zde již farmakologie???!!! věda o fyziometabolickýchmechnismech a metabolisování léčiv?/

Tento článek stále není hotov, hodlám se ještě věnovat metodám podchycování aktuálních úkolů pro státní správu. Zatím se pobavte nad výrobky tzv. Občanského institutu vedeného smutně proslulým Romanem Jochem - ať víte, proč máme mít Ústavu a Listinu, mohlo by to totiž dopadnout zvěrsky, kdyby společnost kočíroali takovíto lidé osobující si to, co náleží jen Bohu: http://www.obcinst.cz/gradgrindove-prav-proc-je-nase-mravni-predstavivost-tak-omezenabulletin-c-258/ (úryvek z textu: Kdykoli například řeknu, že si nemyslím, že by někdo měl právo na lékařskou péči, dívají se lidé na mne, lékaře, s údivem. „Jak to můžete říci?“, ptají se. „Myslíte, že by se mělo dovolit, aby lidé umírali na ulici na léčitelné choroby?“Na to odpovídám vlastní otázkou: „To vás nenapadá žádný jiný důvod, proč by se lidem nemělo dovolit zemřít na ulici na léčitelnou chorobu, než právo na lékařskou péči?“) 

Nu a nyní se začněme věnovat mechanismům úkolování stání spráy, protože jen to je obrana proti negatiním jeům, o nichž hooří e výše linkovaném článku o Gradgrindech práv Theodore Dalrymple.  

*** momentík! 

inteligence

 To, co gradgrindům práa e skutečnosti vadí je to, čmu mohli zabráínbit jink, než dělají - totiž tomu, aby k  újmámdocházelo - a proto se také občané naministerstva obracejí, aby se újmám yhli, žel, mašinérie ministerstev není taková, aby jim od problémů odpomohla, a u soudu již je pozdě, a velmi často nejde zjednat nápravu opravdovou, protože ta by bývala  musela přijít včas.

Jenže právníci nerozumí už ani jednomu oboru problematiky řízení státu a to říkám ědoímě počítaje v tom pravedlnost a její nalézání. A nerozumí jim ani tisková PR oddělení ministerstev, jež dotazy a žádfostií občanů vtšinou odbavují, povětšinou tak, že vám dokáží, ž neumíte správně položit dotaz či předložiot problém. Takže koespondence se táhne a je stále více k ničemu. Aoborní úředníci státních insitucí museli všichni podepsat v pracovní smlouvě, že o dění na pracovišti, ať už by bylo nebo nebylo morální, se od nich na veřejnost nedostane vůbec nic, co by neschváílilo oddělení PR. A tak PR SUKlu na podnět o přezkouýmání bezpečnosti vakcín  protiá rakovině děložního čípku PR oddělení odpovídá, že oni mají svoje protokoíly a že křivka benefitů leží ýše, než křivka škod na lidském zdraví.  Ani to bohužel není ani zdaleka pravda. (o zprávě VAERS a Judicial Watch jsempsala na Zvědavci - a toto je zcela aktuální: http://www.naturalnews.com/041644_Gardasil_vaccination_scam_HPV_vaccine.html ) a u nás až donedávna na stejném principu vytořenou akcínu konkurenční firmy Cervarix částečně proplácely pojišťon a vedla se masívní kampaň. Pozn.: Gardasil se u nás distribuuje jako Silgard, jde o totéž.  

Když vstoupil v platnost zákon o právu občanů na přístup k informacím, občané se nejprve několik let dlouho osmělovali, počty dotazů čítaly ročně několik desítek. Pak kupříkladu na ministerstvu zdravotn ití propukl boom podání  počet proseb k odbavení přesáhl cca 1600 - ale úředníkům by přžeci jen ulehčilo práci nikoliv obstrukce zákona, jež se stala zpoplatněním,nýbrž zveřejňováním všech moéžných zveřejnitelných dotazů a odpovědí na ně a ktualiázování této databáze. A z toho vyplývá úkolování státní spráy, není možmé tajit takové ntroministerské předpisy, jakože léčby rakoviny schvaluje ministerstvo - a schvaluje klidně léčby nefunkční - a zároveň se nevěnovat laciným alternativním léčbám rakoviny, které  vyštrachali po celém  světě aktivisti nejrůznějšího druhu (včetně té konopím z lastní zahrádky), za současného pokřikování o nezbytnosti úspor.   Není možné nakupovat za stamiliony virostatika a očkovací látky na prasečí chřipku, aniž by byla čtena zaslání, jež byla určena zdravotnické sekci BI!S, jež ovšem nemá stránky, ač je má mít na stránkách Ministerstva zdravotnictví, a pak nouzová zaslání klíčopých informací hlavníému hygienikovi mazat ze serveru ministerstva. A vůbec, položila si vláda, jaký bude  příštím volebním období spoleh  na cloudové systémy pořízené řekla bych kmotry naší pravice? 

Žijeme v absurdní době, kteá sice nazývá lidi  lidskými zdroji,m  ale nechová se k nim ani jaiko k lidem, ani jako ke zdrojům. Chová se k nim jako k věcem, kterým je obré krátiti jim práva, proto jsme také v mnoha ohledech jako civilizace ve stejné situaci jako před sto  lety. Jediným východiskem je směr obrátit a chovat se k lidem jako ki bytostem nadanými jak právy, tak kompetencemi a inspirací. Jen tak se přes státní wprávu může stát vyvíjet v životaschopné těleso.

Na počátku 21. století se řešila otázka toho, že dluhy jsou velmi mizerně vymahatelné - a tehdy zasáhly do koncepce tři vlivy - množstí právnbíků, kteří chtěli peníze takřk za nic, množství bývalých policistů, jež se plánovali stát vymahači - a nulová reflexe zatížení subjektů lichvou a ohrožováýní ekonomickou anarchií. Koncepce, která vznikla, je absurdní, úchylná, upírající práva a dostupnoust práva dlužníům, zájmy zmíněných subjektů se zakonzervovaly, a přestože je situace dávno za hranicí únosnosti, je těžké ji zuměit a dosud se doposud nenalezl nikdo, kdo by ji unormálnil, umoudřil nějakým zásadním způsobem. Až se toto stane, poznáme, že jsme vedeni těmi správnými politiky. 

Jsem přesvědřčena o tom, že navrhované zněonné znění o úředních musí reflektovat, že úkoly státní správy nebudou vždy stejné, a také to, že stát si má svou srpávu vychovávat, myslím si, že zákon by vždy ěl obsahovat etický kodex budoucích pracovních smluv, které by napravily nedostatky stávajícího Zákoníku práce i to, že úředníci se musí pro dobrý výkon připravovat reltiuvně dlouýhou dobu. A nezlobte se, škrtnout osm platů a nechránit úředníka funkční strukturou spolupraovních  a říících uzlů s rozloženou zodpovědností, mi také nepřipadá košer. (pardon - halal).  

Pokračování později. 

***

Jeden další aktiv - Koordinační centum odporu - si vytkl čtyři cíle:

1. Svoboda občana
2. Občanská a lidská práva
3. Vyspělá demokracie
4. Bohatý stát. 

Lidka Pachtová Doplnila bych ho pátým, reforma školství tak, že právo bude pouze nástavbouvým studiem k vysokoškolskému studie technických oborů a oborů zabývajících se zdravím a oborů zabývajících se výrobou a pěstováním potravin a ochranou živých tvorů. Nepřipuštění k rozhodování o právu a do parlamentu nikoho, kdo má za sebou akorát teoretické školy (politologie, filosofie atp., kdo nikdy nikomu život nezachránil, na žádné stavbě domečku se nepodílel, obilí, cukr a další potraviny nevyráběl, ani jiné tvůrčí, pro život lidí u nás potřebné hodnoty (vyjma slov) nespolutvořil. Heslo zákon o veřejné službě bych vypustila, protože už máme zákon o státní službě (který je strašný a který naštěstí z větší části ještě nenabyl platnosti), občanský zákoník, který částečně také zohledňuje přísnější podmínky pro zaměstnance ve státní správě, bezpečnostních složkách atp., některé kompetence jsou v zákoně o zřízení ministetsrstev - v aktuálním znění, některé jsou přímo v příslušných zákonech - např. zákono o BIS, zákon o soudech a soudcích (což je také veřejná služba), zákon o stáních zastupitelstvech, zákon o vyšších soudních úřednících atd. Chtělo by to revizi, a reformu- jejich změnu (nenazývat to zákon o veřejné službě), nezaměřovat se tolik na vertikální roztřídění do škatulek, a nesmislné horizontální sjednocování úředníků kteří mají vykonávat úplně odborně něco odlišného, nýbrž na posílení kontrolních orgánů - tak aby byly více kontrolované a kontrolovatelné střední a hrní vrstvy managementu, aby možnost kontroly mohli vykonávat i jiní lidé než "ekonomové a právníci" = političtí odchovanci, a aby židle managementu nebyly přilepeny k tělo doživotně, nýbrž na dobu určitou (třeba na rok), aby se mohl stát podřízený nadřízeným svému bývalému nadřízenému, v rámci demokracie a rovnějšího přístupu k vedoucí funkci, aniž by to bylo chápáno jako potupa. 

______________________

leden 2014 - Ale to jsou mi novinky! :

Jestliže byl zákon o státní službě schválen už v roce 2003 a každý ví, že ten nový je paskvil, tak navrhněte uvedení v účinnost ten původní a není co řešit.

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/Klan-KSCM-Arogance-moci-Vic-nez-si-myslime-299269?fb_action_ids=494346997342435&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B469774543133363%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map 

9.1.2014: komedie - Lidovci, kteří jsou ve vládě, kde její místopředseda a zároveň ministr financí nemá negativní lustrační vysvědčení, požadují toto: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/lidovci-sluzebni-zakon-musi-znemoznit-vladu-estebakum_294216.html#.Us6chCFUAps  a: http://www.novinky.cz/domaci/323964-sluzebni-zakon-je-nepouzitelny-rekl-rusnok-k-norme-ktera-ma-pustit-babise-do-vlady.html - ale vláda v demisi několik měsíců připravovala alternativní návrh, naštěstí.

Dne 9.1.2014 odvysílal ČT24 Hydepark věnující se služebnímu zákonu, z řečeného v podstatě - nepřímo vyplývá, že svou verzi služebního ákona ČR již má od dob Špidlovy vlády, pouze byla opakovaně odosuvána jeho  platnost až došlo definitivně ke změně konsensu o výslužném po ukončení služby - od budeme vyplácet - po nedáme nikomu nic.  A také, že vzniká tak jalová norma, že s trochou více morálky v politice a s etičtějším zákoníkem práce a profesionálně solidními personalisty na úřadech  bychom vystačili lépe a lépe by nám také posloužili - ale že politici přišli na to, jak by mohli vládnout zcela nekompetentní lidé - když si do čela každého ministerstva - pod ministra - najmenují státního tajemníka.  http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/9.1.2014/

22.1.2014? Ela Nakamura

Řekněte mi, k čemu je tolik zákonů, když z nich nevyplývá odpovědnost lidí, kteří by měli být jejich garanty? Ministerstvo udělá "chybu" předraženou státní zakázkou, my přijdeme o miliardy a potrestán není nikdo dokonce ani vyhazoven z práce. K čemu bude služební zákon, když zase úředník ponese odpovědnost jen do třínásobku svého platu? To se mu stokrát vyplatí, když za to dostane bokem miliardu! Takhle to přece dál nejde! 
Podívejte se na všechny zákony od roku 1989. Všude na konci máte co všechno se stane občanovi, když ho nedodrží. Ale nikde ani slovo, co se stane druhé straně, když ho nedodrží! Copak tohle je možné? Tisíce paragrafů, které vypadají jako bič na občany. A ne jejich ochrana. A ani jeden, který by řekl i takovou samozřejmost, že úředník, který udělal chybu musí být vyhozen a nesmí už nikdy do státní správy, ani figurovat ve firmách u státních zakázek? A co zodpovědnost jeho nadřízených? Nula? U miliardových ztrát? 
Kdo zodpovídá za majetek milardového rozsahu, měl by být také adekvátně trestán! A ne, že se mu musí dokázat úmysl. Ztráta velkého rozsahu musí být přece jinak postihována, než když je v samošce manko, proboha! 

Ne. Nevěřím, že se tu něco změní. Takhle ne! 

Ivan  David si myslí toto: http://www.novarepublika.cz/2014/02/depolitizace-politiky-konec-demokracie.html

****

Jena Mikuláš Jak se výměna řidičských průkazů řeší v sousedním Rakousku:
při svém mnohaletém pracovním působení v této zemi jsem byl nucen si opatřit v roce 1991 řidičský průkaz této země, neboť podle nějakých předpisů byl nutný k možnosti používat tamní firemní auto při mých služebních cestách, píše Petr Dvořák.
Jeho vydání trvalo asi týden na základě předložení českého průkazu, místopřísežného prohlášení o praxi v řízení a kolku v hodnotě cca 500,- Kč. Průkaz je podobný našemu tehdejšímu, růžovému.
S koncem minulého roku, kdy vrcholila u nás hysterie s nucenou výměnou ŘP, jsem se zastavil na okresním úřadě v jednom městečku Rakouska v blízkosti našich hranic, abych se poptal, jak provést onu výměnu, jelikož mi to prý podle našich úředníků EU nařizuje.
Přijal mě velmi ochotný a zdvořilý úředník (mimochodem jeden úředník vyřizuje pod hlavičkou „Občanský servis“ vše, co běžně potřebujete, tedy např. i stavební povolení, pas, žádost o sociální dávky atd.).
Po mém dotazu, co s ŘP se na mě udiveně podíval a odvětil:
„Co byste s ním dělal, jezděte dál, platí vám až do r. 2035“.
Když jsem mu odpověděl, že za tu dobu, co vlastním rakouský, jsem u nás nuceně vyměnil už čtyři, se jenom usmál a pravil: “My jsme právní stát, a u nás jednou vydaný dokument má trvalou platnost.“
Pro jistotu jsem se ještě úředníka otázal, jestli musím jako senior absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku po uplynutí 2 let.
Bylo mi vysvětleno, že by se to u nich považovalo za šikanu a jelikož v Rakousku každý ve svém zájmu chodí na preventivní prohlídky, má ošetřující lékař ze zákona za povinnost nahlásit na příslušný úřad, pakliže je pacient k řízení nezpůsobilý.

Odcházel jsem z tamního úřadu se studem v duši, že žiji v zemi, kde je zvůle politiků a úředníků nade vše, a současně s lítostí, že jsem kdysi, po mnohaletém působení v Rakousku, odmítl jejich občanství, které mi bylo nabízeno. 

3.6.2014 o služebním zákonu hovoří Hana Marvanová,  bývalá náměstkyně na ministerstvu spravedlnosti: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/214411058040603 

 1.7.2014: Zdeněk Škromach: Zákon o státní službě směřuje do poslední fáze. Tanečky kolem nejvyššího úředníka a jeho nezávislosti jsou úsměvné. Přitom by stačilo do zákona dát, že ho navrhuje vláda z navržených kandidátů volí Senát P ČR. Proč Senát? Nerozhoduje o rozpočtu ani nevyjadřuje důvěru vládě. Takže je asi daleko objektivnější než vládní exekutiva. Hezký den.  

15.7.2014 - návrh služebního zákona uvnitř: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/280261-poslanci-zahajili-mimoradnou-schuzi-hadkou-o-sluzebni-zakon/ (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=71)

 

16.7.2014: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kalousek-chce-blokovat-sluzebni-zakon-klidne-cele-ctyri-roky-Paskvil-ohrozujici-demokracii-za-to-pry-stoji-327142 

10-8.2014 Jan Rovenský: Sobotka: Nežijeme v ideálním světě bez TOP 09 a ODS. Snad to Dienstbier chápe

* Pane premiére, na začátku týdne jste tvrdil, že generální ředitelství státní služby je nezbytné, a najednou se bez něj služební zákon obejde. Jak to?

Většinu jeho pravomocí z hlediska koordinace výkonu státní správy jsme převedli na ministerstvo vnitra a v systemizaci bude spolupracovat s resortem financí. 

16.8.2014_ http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zeman-kvuli-politickym-namestkum-zrejme-vetuje-sluzebni-zakon-1110304#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news

ovaný (ne)systém smíšeného výkonu veřejné správy, v čemž je skryta i státní správa , respektive její výkon na úrovni menších celků vzniklých na území okresů a následně nově zřízených krajů.Ten přepolitizovaný paskvil se nedá a zlepšit žádným zákonem a ni sebelepším zákonem o státní službě, je to systémově špatně. Jestliže věc koriguje M.Kalousek , tak je nasnadě, že to bude ještě horší, než zatím bylo předkládáno i s ohledem, že to už má 12 let, ta předloha zákona.. 

 

Prezident Zeman  na sebe přivolal bouřkové mraky prohlášením, že se mu nelíbí, že si TOP prosadila politické náměsrky, a že bude návrah zákona vetovat a podá ústavní stížnost i ohledně jiných sporných bodů zákona. 

Praha 4. prosince (ČTK) - Stát by měl do budoucna obcím plně kompenzovat náklady spojené s výkonem přenesené působnosti státní správy. Na konferenci pořádané Svazem měst a obcí ČR to dnes řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Současně by měly obě strany najít mechanismus, aby obce státní správu vykonávaly co nejefektivněji. Samospráva v přenesené působnosti vykonává mnoho činností státní správy, na které od státu dostává příspěvek. Je to například vydávání občanských průkazů, vedení evidence řidičů, vydávání stavebních povolení a organizování voleb. Příspěvek státu ale nekompenzuje náklady obcí spojené s výkonem státní správy plně, a ty na něj proto musí doplácet ze svých rozpočtů. "Já jsem přesvědčen o tom, že pokud tady v zásadě nebude plná kompenzace, tak to donekonečna bude vnímáno jako nespravedlivé přenášení funkcí státu na obce na úkor jejich rozpočtu," uvedl Sobotka v diskusi na zahájení dvoudenní konference. Vyslovil se pro nastavení harmonogramu postupného nárůstu příspěvku, tak aby byl stát schopen obcím náklady nahradit. Zároveň by se podle ministerského předsedy měl najít mechanismus, aby obce měly motivaci vykonávat přenesenou státní správu s co nejmenšími náklady. "Když půjdeme cestou maximálně spravedlivé náhrady přenesené státní správy, tak současně bychom se měli společně domluvit a udržet tam nějaký mechanismus tlaku na efektivitu," poznamenal také Sobotka. Pokud jde o rozsah přenesené státní správy, kterou nyní obce vykonávají, nevidí Sobotka naléhavou potřebu pro změnu.

*****

22.4.2015: Vladimir Dosoudil Nejvíce personálních změn se po příchodu nové vlády uskutečnilo na ministerstvu financí a ministerstvu pro místní rozvoj. V těchto resortech spravovaných ministry hnutí ANO došlo k obměně 85 procent veškerých ředitelů odborů. Vláda jako celek pak ve stejném období vyměnila prakticky všechny náměstky a provedla změny u skoro 60 procent pozic ředitelů odborů a sekcí. Vyplývá to ze zjištění nezávislého projektu České souvislosti, jehož vedoucí Antonín Berdych na rádiu ZET řekl, že jde o změny, které mohou ovlivnit chod jednotlivých státních rezortů. Personální změny na nejvyšších úřednických postech podle Berdycha nastaly jednak kvůli samotnému nástupu nové vlády, roli ale sehrál i nový služební zákon.

+++++

Miroslav Partyš: Ideální přivýdělek pro přítele, ženu či sestru člena vlády? Práce u jiného ministra. ČSSD v opozici vládu peskovala za rozdávání trafik, pro kamarády sociálních demokratů se však místo vždy najde.

Partnerka ministra Jiřího Dienstbiera (ČSSD) Jaroslava Tomášová a jeho nevlastní sestra Tereza Melenová dostaly práci na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV) řízeném Michaelou Marksovou, Dienstbierovou stranickou a vládní kolegyní, oba navíc pocházejí z ČSSD v Praze 2. Na tomtéž ministerstvu se v pozicích poradců usadili aktivisté z platformy Idealisté.cz, kteří po takzvaném lánském puči z povolebního podzimu 2013 podporovali Bohuslava Sobotku. Personálního šéfa úřadu zase vykonává jistý Robin Povšík, který nemá vysokou školu.

V programovém prohlášení přitom vláda v kapitole o služebním zákonu slibuje "plné odpolitizování státní správy". Tam sice nespadají poradci, zaměstnávání nevzdělaných náměstků nebo příbuzných ale s tímto slibem v rozporu je. A zcela jistě to koliduje s protikorupční strategií, v níž se kabinet zavazuje k "omezení klientelismu a korupce ve správních úřadech a zvýšení výkonnosti a nezávislosti státní správy"

18.1.2016Ivan Pilný (poslanec za ANO) .v ČT 24 okolo17: 41: "Přijali jsme opravdu zpackaný služební zákon....narážíme na to při každém jednání  hospodářského výboru"   Prezident chtěl zákon v roce 2015 zrušit, ale v půlce roku jej v platnosti potvrdil Ústavní soud. 

3.12.2016: Vynikající komentář Martina Zvěřiny dnes v LN:

"O tom, jak má fungovat proud čerstvé ministerské krve ČSSD, nás přesvědčil Miloslav Ludvík. Novopečený ministr zdravotnictví ještě ani nebyl ve funkci a už vyhazoval dvě náměstkyně. To samozřejmě odporuje služebnímu zákonu (BC: podle něhož mají být úředníci nezávislí na politicích, aby jim mohli vzdorovat - to je základní smysl služebního zákona, který byl obsažen ve verzi služebního zákona Jiřího Dienstbiera, ale právě Dienstbierova verze byla smetena koalicí ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODSa TOP09) a pan ministr to maskoval dětinskou výmluvou, že se s oběma náměstkyněmi bavil jen mezi čtyřma očima jako soukromá osoba, protože v té chvíli ještě nebyl jmenován. Řečeno na rovinu, obě dámy budou "odejity" přesně podle litery zákona, se souhlasem vlády (Boris Cvek: jen aby... až se to zmedializuje, mohou být problémy), státního tajemníka a pomocí všech potřebných kulatých razítek.
Dobrá, ale co nám touto cestou chce ČSSD vzkázat? Že ten vzývaný zákon o státní službě je vlastně jen zástěrka, taková vějička, a kdyžje třeba někoho vykopnout, jde to hladce, zvláště jste-li ministr?"

 

29.1.2017 - tak nad státními  sekretáři, jež má každé ministerstvo , je ještě jeden superúředník, jímž je v tomto období Josef Postráncecký. 

4.4.2017: PetrDimun: "Další kapitola z dějin služebního zákona, který měl odpolitizovat státní správu: nový ministr průmyslu a obchodu, člen ČSSD, bývalý ústřední tajemník a místostarosta Čáslavi za tuto stranu, se ujal funkce ministra za podmínky, že se poté, co skončí jako ministr, vrátí do funkce nepolitického, "odborného náměstka". Nic proti J. Havlíčkovi, je to zkušený rutinér, ale je to hodně výmluvný vzkaz o kvalitě služebního zákona a míře nezávislosti šéfúředníka, alias "Superpepy" Josefa Postráneckého, který to posvěti"

Vojtěch Filip (KSČM) Partie (iPrima) ze dne 1.10.2017: "Vláda, kdyby chtěla, tak měla k dispotzici návrh zákona z roku 2002, jenž byl podstatně lepší, než ten z roku 2014!" /http://prima.iprima.cz/partie/01102017/

2017 : doporučuji jako pokračování blog "Budeme žít v dravěku? 2"

2.10.2017 - Radim Fiala (SPD) v předvolební debatě od 20:00 na ČT24: "Jen za této vlády vzniklo deset nových úřadů!"

6.3.2018: 

 

Miroslav Kalousek

1 hod · 

Andrej Babiš chce novelizovat služební zákon. Souhlasím. Pokládám za nezbytné obohatit ho o paragraf, že člen vlády musí mít negativní lustrační osvědčení. Před čtyřmi lety lidovci a sociální demokraté tento princip odmítli. Možná se v názoru posunuli.

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

To není pravda Roberte. výjimkou jsou jen náklady na provoz EP a EK, ale i ty lze snížit. Samozřejě tu mohou být takové podmínky, jako třeba nezbytnost přijímat více imigrantů, potože ty, o které jsme schopni se postarat až doposud - to je zcela a naprosto směšné číslo.

rku

Náš státní aparát může dobře alokovat prostředky které z EU dostaneme, těžko ty, které tam odvádíme.