Platy starostů, místostarostů a zastupitelů v roce 2018

zastupiteleodmeny
26.4.2018 19:24
Podle Nejvyššího správního úřadu má tedy každý právo znát, jaké odměny mají starostové, místostarostové či zastupitelé jednotlivých obcí. Jejich měsíční odměny jsou upraveny podle nařízení vlády z Ministerstva vnitra.

Podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., Nařízení vlády o výši odměn zastupitelstev územních samosprávných celků jsou proto pevně stanoveny měsíční odměny jak pro uvolněné, tak i neuvolněné představitele starosty, místostarosty, krajské či obecní zastupitele. 

Starostové (či primátoři) podle velikostí obcí, měst a městských částí, budou odměňováni podle toho, zda jsou uvolnění od 36.499 korun do 85.773 korun nebo neuvolnění od 21.899 korun do 62.413 korun. Místostarostové ( či náměstci primátora) podle toho, zda jsou uvolnění do 32.119 korun do 75.480 korun nebo neuvolnění od 19.709 korun do 56.172 korun.  

Hejtmani podle velikostí krajů, budou odměňováni podle toho, zda jsou uvolnění od 109.497 korun do 120.447 korun nebo neuvolnění od 65.698 korun do 72.268 korun. Náměstci hejtmana podle toho, zda jsou uvolnění do 96.357 korun do 105.993 korun nebo neuvolnění od 59.128 korun do 65.041 korun.  

Zastupitelé podle velikostí obcí, měst a městských částí, budou odměňováni podle toho, zda jsou uvolnění od 24.819 korun do 70.735 korun nebo neuvolnění od 1.095 korun do 3.121 korun. Krajští zastupitelé podle toho, zda jsou uvolnění do 74.458 korun do 81.904 korun nebo neuvolnění od 5.475 korun do 6.022 korun. 

Závěrem 

Ministerstvo vnitra výše uvedené nařízení vlády připravilo kvůli novele zákona o obcích. Jejím úkolem je sjednotit měsíční odměny členů zastupitelstev a odstraňovat nerovnováhu v odměňování. Nařízení stanovilo rovněž i základ měsíční odměny pro starosty obcí s počtem obyvatel do 300 obyvatel jako 1,3násobek průměrné měsíční mzdy.

Odkaz: Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., Nařízení vlády o výši odměn zastupitelstev územních samosprávných celků (včetně tabulkové přílohy) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-318

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.