Po nás potopa

biden kostel
17.9.2020 09:25
Čím méně času zbývá do amerických prezidentských voleb, tím zřetelněji se rýsuje možnost, že po 3. listopadu budou Spojené státy jako loď bez kapitána. Rozpolcení země a chaos už dospěly tak daleko, že volby krizi nevyřeší a naopak ji zhorší.

Klíčovou otázkou za této situace je co se stane po volbě. Jsou dvě možnosti:  v nejlepším případě rozpolcení a chaos budou hlubší a útočnější; v nejhorším krize vstoupí do nového stádia –zneuznání výsledku voleb poraženou stranou. Amerika se octne bez autoritativního prezidenta.

Abychom pochopili, jak k tomu může dojít, je třeba si připomenout, že  volby prezidenta USA jsou nepřímé, tzn. že president není volen občany, ale kolegiem volitelů, které tvoří zástupci jednotlivých států Unie. Nevyhrává ten, kdo dostane nejvíce hlasů, ale ten, komu se podaří zvítězit ve státech,  které mu zajistí prostou většinu zástupců ve sboru volitelů. Těch je celkem 538 a jsou přiděleni státům zhruba podle počtu obyvatel. Kdyby všichni voliči v Kalifornii a v New Yorku volili proti Trumpovi, jak se očekává, nebylo by to rozhodující, ačkoli jde o státy s velkým počtem zástupců. Ale kdyby 51 procent voličů v tak zvaných „kolísavých“ státech, kterých je asi tucet, dalo svoji důvěru Trumpovi, bude mít potřebnou většinu ve sboru volitelů a získá druhý mandát. To se stalo v roce 2016 a je veliká možnost, že dojde k repríze, protože právě v těchto státech postižených vývozem práce do Číny  je Trumpova voličská základna.

Demokraté si uvědomují toto nebezpečí, které je umocněné třemi skutečnostmi. Na Joe Bindenovi  je čím dál víc znát rychlý pokles jeho intelektuálních schopností. Kamala Harris, případná viceprezidentka, vypadla z volební kampaně již v prosinci loňského roku, kdy její oblíbenost mezi demokraty klesla na 3,4%. Jelikož demokraté tvoří zhruba polovinu obyvatelstva to znamená, že méně než 2% Američanů by ji chtělo za prezidentku až by se Binden ze zdravotních důvodů vzdal úřadu. Ti prozíravější z demokratické elity očekávají, že podpora, kterou strana dává totalitárnímu Black Lives  Matter a fašistické Antifa, zákonitě vyvolá bumerangový účinek ve prospěch Donalda Trumpa.

Není proto divu, že se vedení strany připravuje na odmítnutí a zneuznání volebního výsledku, k čemuž Hilary Clintonová veřejně vyzvala stranu. Strategický plán demokratů zahrnuje čtyři fáze.

V první, která se právě odehrává, pomiňme co vidíme na otevřené scéně, je to obvyklé šou; vše důležité se nyní děje v zákulisí. Tam demokraté pod záminkou pandemie koronaviru usilují o to, aby možnost volit poštou se stala když ne jediným, tak hlavním volebním způsobem; musíme dbát na lidské zdraví, nesmíme připustit žádné riziko, hlásají v novinách a na obrazovkách. Cílem je udělat průlom do Trumpovy bašty a vyfouknout mu jeden či dva státy. Volba poštou totiž  dává větší možnost podvádět při falšování seznamů voličů a při sčítání hlasů. Pravidla a předpisy se liší stát od státu a jsou děravé. Například ve Virginii při podání žádosti o volební kartu k předčasné volbě nemusíte předložit žádné osobní dokumenty ani udat datum a místo narození,  a do rubriky bydliště můžete napsat, že jste bezdomovec. Nakonec postačí uvést jenom číslo sociálního pojištění, které může být falešné nebo nepravé. Některé státy rozesílají volební lístky na všechna jména na seznamu obyvatel, čímž umožňují tisícům zemřelých volit z hrobu.

(Na okraj: Chicago je proslulé místo, kde mrtví  pomohli v roce 196O J. F. Kennedymu porazit Richarda Nixona. Mafie placená otcem JFK  obešla hřbitovy v celém státě Ilionois a zapsala jména 50.000 nebožtíků do seznamu voličů. K urnám pak šli najatí náhradníci. Ale to je maličkost ve srovnání s činností organizace nazvané Demokratická mašina, kterou před druhou světovou válkou spustil chicagský starosta českého původu Anton Cermak. Mašina tvoří jednolitou politickou organizaci, jejíž členové pocházejí ze všech vrstev a rasových skupin v městě. Po celá desetiletí zajištovali, a dodnes zajišťují, aby demokratičtí kandidáti ve volbách uspěli. Během jedněch primárek použili střelné zbraně a granáty, aby zastrašili a vyřadili politické protivníky.) 

Druhá fáze začne před sčítáním hlasů, bude vystupňována při ohlášení výsledku a když bude třeba, potrvá až do inaugurace.

Tenorem bude obvinění, že v „kolísavých“ státech byly volební listiny zfalšovány a hlasy špatně spočítány.  Demokraté se budou snažit obvinit Trumpa z čachrů, jichž se sami dopustili. Sdělovací prostředky, které jsou většinou v jejich rukou, budou psát o republikánských volebních švindlech a požadovat, aby Trump a jeho banda byli potrestáni.  V ulicích se objeví miliony rozhořčených občanů a demonstrace se zvrhnou přičiněním úderek Antifa a Black Lives Matter v rabování a střety s policií. Předobrazem budiž nedávné nepokoje v Seattlu, Baltimoru a řadě dalších amerických měst.

Třetí fáze nastane po nástupní ceremonii v lednu příštího roku. Občanská neposlušnost nabere vyšší obrátky a rozšíří se  do všech států, kterým vládnou demokraté, počínaje Kalifornií a New Yorkem. Správy v demokratických městech a státech prohlásí, že neuznávají výsledky voleb a legitimitu Trumpova vítězství. Dojde ke vzniku dvojvládí a rozštěpení Spojených státům které může zapříčinit jejich rozpad a, in fine, konec Ameriky, jak jsme ji znali.

Vše nasvědčuje tomu, že demokratičtí vůdcové jsou  odhodláni jít až do tohoto hořkého konce. Když kobyla dodělává, nejvíce kope. Generál Michael Flyn, bývalý poradce prezidenta Trumpa pro národní bezpečnost řekl:

„Existuje malá skupina pološílených lidí, tvrdě pracujících na úkolu zničit americký způsob života. Jejich faleš a zrady jsou nekontrolovatelné a proto nepostižitelné, zatímco těm, kteří ctí zákon, hrozí smrt kulkou víc než kdy jindy v naší historii. Jsem přesvědčen, že útoky, kterým dnes vzdorujeme, jsou součástí dobře zorganizovaného a bohatě financovaného úsilí, využívajícího rasismu jako meče, který má oslabit naše obranné síly. Jde o zbraň, která má posílit a legitimizovat násilí a zločin a nikoli tedy hledat pravdu. Tyto temné síly se proti nám zformovaly s jediným cílem: násilím prosadit společenskou změnu.“

Jestliže Trump dostane druhý mandát, bude muset použít dramatických opatření proti podněcování ke vzpouře podporovanému demokraty a jejich hlásnými troubami. Bude nucen jít proti republikánské elitě, která se pelešila s demokratickou elitou ve snaze  zabránit mu splnit své tři stále platné hlavní volební sliby: skončit věčnou válku, urovnat vztahy s Ruskem a vysušit washingtonskou politickou bažinu. Jinak jeho druhý mandát bude předělávka  filmu se špatným koncem, který jsme už viděli.

Scénář pro čtvrtou fázi není ještě dokončen, ale známe její název: PO NÁS POTOPA.

Známý americký komentátor Dr. Paul Craig Roberts napsal: „Demokratické vedení, media, bílé liberální elity a rasové protesty zradikalizovaly listopadové presidentské volby. Tato radikalizace z nich dělá společenský přelom.“

Co učiní republikáni, kdyby vyhrál Binden? Myslíte, že přijmou porážku a se svěšenými hlavami odejdou? No way!  Letošní zima bude v Americe tropická.

Americký politický systém mi připomíná sovětský režim v tom, že je již neživotaschopný a nereformovatelný. Co jej nahradí? Jak dlouho potrvá přerod a jak bolestný bude pro americký lid? 

Tento přerod se týká také nás, protože povede k pádu amerického impéria, a  my se musíme ptát, jak se zhroutí —implozí jako sovětské, nebo explozí?

Jan Vítek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan-vitek
Jan Vítek je komentátor a spisovatel. Jeho poslední román PAST je k dostání na Amazonu.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

zbynek-fiala

Volba je anonymní, ale volič musí být oprávněný. Digitální sledování usnadňuje potvrdit reálnou identitu. Za plentu by neměl nikdo nahlížet či obálky rozlepovat nebo kontrolovat voličská nastavení na volebních strojích a podobně, ale je důležité, aby je tam vhazovala (vkládala, nastavovala) jen osoba s volebním právem. Jde o to, toto právo ověřit, to je celé. Myslím, že to je díky digitálním technologiím stále více možné. Současný spor v USA se točí kolem snahy vládnoucích Republikánů možnost tohoto ověření co nejvíce popřít, aby se omezilo volební právo lidí s nižšími příjmy a vzděláním nebo bez stálého pobytu (jezdí za prací nebo za příbuznými, kteří je drží nad vodou) podezřelých z inklinace k Demokratické straně. 

jan-vitek

Podrážděná reakce pana Fialy dokazuje, že nemáme na situaci v Americe stejný názor, nic víc. A co má být?

zbynek-fiala

Pan Vítek se rozhodl zapojit do amerických prezidentských voleb nádhernými piruetami na trumpolíně. Škoda, že Češi nehlasují, lepšího agitátora tu nenajdou. Na druhou stranu, kdyby se tak dělo, třeba by se zajímali, zda argumenty, přejímané z nejpokleslejší republikánské propagandy, nejsou nepínány jak šle, jejíž prasknutí ukáže něco nepěkného.

Pravda je, že čerpat dnes z amerických zdrojů je řehole, jsou stejně nestranné jako Rudé právo z 50. let. Asi je jedno, co kdo říká, ale je třeba důsledně sdělovat, kdo to říká.

Vedle toho je také dobré vyhnout se vytváření dojmu, že například všichni mrtví v Chicagu nastoupí jako jeden muž (chování mrtvých žen zatím nemám prozkoumáno) a zvrátí volby v neprospěch Trumpa. Nemělo by zapadnout, že během desítek let tam byly zaznamenány možná stovky případů hlasování za mrtvého, nikoliv statisíce, a že existují postupy, které se tomu snaží bránit.

To neznamená, že volební podvody nejsou možné, to bych se neodvážil tvrdit ani tady. Jen bych se divil, při současné vysoké míře digitalizace a jiných úvah, které se soutřeďují na to, že jsou špehováni všichni a všude, že by to nebylo v drtivé většině přesvědčivě odhaleno.Samozřejmě, až dojde na to odhalování, může si znovu každý plácat, co ho napadne, alespoň ve zdrojích, kde na faktech nezáleží. Proto je důležité uvádět i ty zdroje.

Psalo se 2016:

Mrtví hlasují: https://www.chicagotribune.com/opinion/editorials/ct-dead-vote-colorado-chicago-edit-0927-md-20160926-story.html

Jsou jich desítky až stovky: https://chicago.cbslocal.com/2016/10/27/2-investigators-chicago-voters-cast-ballots-from-beyond-the-grave/

https://www.nbcnews.com/storyline/2016-presidential-debates/why-dead-voters-won-t-tip-presidential-election-n668386

Může za to Čermák: https://www.dnainfo.com/chicago/20161019/downtown/vote-rigged-elections-history-fraud-stolen-trump/