Po stopách hoaxů o Číně

obrazek
4.3.2019 13:36
K aktivitě mne vybudilo barvité, ba hororové líčení - jak pro ženy a dívky na neděli z minulého století, které uvedl na svých stránkách Rozhlas o sociálním kreditu Číny. (Posléze se přidaly i Lidové noviny a ČT.) Rozhlas, Lidovky a ČT nejsou jedinými pachateli tohoto hoaxu, před ním si zavdali Le Figaro a Guardian, pokud jmenujeme jen ty renomované a pokud jde jen o tento článek. Jinak je na toto téma internet plný blábolů, na nichž je pozoruhodné, jak úpěnlivě se snaží ti, kterí ani necekli, když se náš veřejný prostor osazoval masivně kamerami kam se člověk podívá, aby nahnali hrůzu, strach a hnus ze sledovacího systému Číny (jímž bojuje proti pouliční kriminalitě). Smysl je jasný - odvést pozornost jinam, splést, zmást a rozptýlit, odvést pozornost od toho, co je pro člověka o sociálním kreditu skutečně podstatné vědět a především zatajit pravdu a i proto je líčení tak bujaré. Inu co Posílám jim všem mandarinskou kachničku.

článek rozhlasu: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cina-bodovy-system-komunisticky-rezim-cestovani-letenky-jizdenky-le-figaro_1903031240_gak? - dokonce i perex je nepřesný a první odstavec pod perexem (pod fotkou vlaku) je fabulace sice v intencích Figara, ne však tak jednoznačně sepsaná. 

článek Figara: http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/03/01/20002-20190301ARTFIG00319-la-chine-interdit-a-23-millions-de-citoyens-de-voyager-avec-son-systeme-de-credit-social.php a Figaro se ani nenamáhá odkázat na citovaný vládní dokument.  Příbuzná Joanna by mi ho přečetla, i kdyby byl jen čínsky. Jako zdroj uvádí Centre national d´information sur le credit. tedynárodní centrum informací o kreditu, nikoliv sociálním!

článek Guardianu https://www.theguardian.com/world/2019/mar/01/china-bans-23m-discredited-citizens-from-buying-travel-tickets-social-credit-system? jako zdroj uvádí National Public Credit Information Centre. 

lidovky: https://www.lidovky.cz/svet/miliony-lidi-s-nizkym-skore-nesmi-nasednout-do-vlaku-ci-letadla-cina-zablokovala-23-milionu-listk.A190302_104122_ln_zahranici_zdp? Jako zdroj uvádí Národní informační centrum pro veřejný kredit. Což je úplný nesmysl, ale doslova opsaný z Guardianu.

ČT dotáhla žumpu ad absurdum  klade neprodíní jízdenky do přímé souvislosti s venčením bez vodítka! https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2749190-dvacet-tri-milionu-cinanu-nesmi-cestovat-je-trest-treba-za-ze-neplati-dane-nebo-venci?fbclid=IwAR0iBvae0yVqTu9qjIeOpAGXO2lnnLZK0F2E36O408JRoRHNh0zE_Mjng1s

Potíž s článkem je v tom, že systém sociálního kreditu ještě nezačal, začne až v roce 2020 (od roku 2014 běží jen plánovací program výstavby systému a diskuze), a jde o něco diametrálně odlišného od toho, co se v plátcích podobného typu uvádí. "Čína se bude chtít závislosti na zahraničních bankách zbav it a neformálně se o tom už dlouho mluví. V podstatě se zahraničním bankách stále v Číně vyplatí podnikat, i kdyby měly zítra zavřít..."- tolik akademik František  Kratochvíl, (nyní na univerzitě v Olomouci) jenž až do předpředloňska v Číně žil se svou čínskou manželkou a dětmi. A o to právě jde - o zpřístupnění úvěru lidem (rozuměj:  fyzickým osobám) a firmám (rozuměj:  právnickým osobám) bez historie, ovšem s ohledem na to, zda dodržují pracovní, bezpečnostní, ekologické, hygienické, spotřebitelské,  daňové a jiné podobné zákony. A jakmile se sociální kredit rozvine, nebudou už zahraniční komerční banky zapotřebí, leda by půjčovaly jen zahraničním subjektům v Číně působícím, takže by si Západ krásně cucal krev z vlastního zadečku. Jak již víme z jiných mýc blogů,  Čína má naprostou monetární suverenitu a tvoří peníze aniž by tvořila při tom dluh. Jen je zavázána lidu své země používat tyto peníze podle potřeb země. A zde je také důvod oné tvořiosti, z níž vznikají takovéto hoax: on by to byl opravdu průšvih, kdyby si čínský monetární systém začaly přát i jiné národy. 

Proto také není žádné národní centrum pro informace o soiálním kreditu, je jen projekt sociální kredit, jenž se zabývá deml)okratickou diskuzí na připravovanými normami a provádějícími předpis, a pak obyčejné kreditní centrum národní banky Číny (http://www.pbccrc.org.cn/crc/zxgk/index_list_list.shtml a jmenuje se Credit Refernce Centre he People´ś Bank  of China). Nic jiného vám Google nenabídne. Takové kreditní centrum známe - jde o mezibankkovní  službu a máme i u nás. Jednou přešvihnete kontokorent (tedy přečerpáte povolený debet) a ono ohlásí všem svým partnerům, že nemáte tři roky dostat žádnou  hypotéku (a jak vidíme, v Číně by tohle bylo jen rok). Figaro také cituje z dokumentu, jenž ale nenabízí v odkazech. Zajímaý je údaj o milionech necestujících, jež potvrdil Nejvšší soud Číny (jen ve Figaru, ne v Rozhlase, uvádí se ale pozor rok 2017!)  Znamená to, že v Číně je rozvinutá demokracie, pokud se toto dostalo k soudu. Ale chápu, že totiž tento bohatý zdroj - totiž výsledky soudního řízení nebyly pro noviáře zajímavé -  protože by z nich vyplynulo, že si Číňani, kteří naveliko platí kartami a telefony, jak popsal Zbyněk Fiala, vždy a všude, si nepamatují, kde co přečerpali, resp. podmínky jejich kreditu. Je také možné, že možnosti lokálních poskytovatelů úvěru nesahají přes hranice některých územně správních celků - a i proto se brání, aby se jim  dlužníci neodstěhoval - a nebo má jejich kredit pro placení jen regionálně omezenou platnosti. Čína je samozřejmě ohromnáí.  I pro tento binec bude velmi vhodné, jestliže těmto úvěřovatelům přistřihne drápky sociální kredit, platný celonárodně za jednotných podmínek.  

Za bernou minci můžeme brát zmínku o tom, že asi stovce lidí bylo zabráněno vycestovat z Číny pro nedoplatek na daních, což vedlo dalších několik milionů firem k tomu, že své daňové dluhy urychleně splatily  Také věřím tomu, že čínské železnice evidují, kolik cestujících vhodili pro kouření ve vlaku, neplatný lístek či psa bez  náhubku.  Pořádek musí být. Ale nevěřím, že na základě těchto přestupků lze člověka vkázat z doprav i příště. To b neobstálo u žádného soudu. Nebylo by to ani nutné, protože v Číně, jak vidíme, je obyvatelstvo nadmíru poslušné a vychované, ba vycepované. Tento zbytek opravdu patří dco říše pohádek. Je to sice jen trochu přitažené za vlasy, jemnými opomenutími sdělení těch podstatných informací, jako že byt si nekoupíte, pkud máte špatnou kreditní histrorii (rozuměj - ne špatné chování, ale že jste v minulosti nesplatili  úvěr - jenž se v komerčních bankách emituje v podobě kreditů), ale v případě těchto článků došlo k překročení mezí a ryze fabulační tvorbě. Odkazování se na zlé komunisty patří pak zcela do činnosti agentury JPP (Jedma paní povídala). Také jim létají poněkud miliony, milion sem, miiion tam, kdo by to počítal, u Číny není třeba na nějaký ten milion hledět. Jenže: jak vidíme, v Číně naopak je velký pořádek a nikoliv chaos, který je třeba umravňovat. Je to přesně naopak, než se nám média snaží namluvit.   Moc bych přála České republice takové množství utříděných statistických dat, jako jsou ty o propadlých kreditech nebo vyloučených cestujících, dat sbíraných ještě než potřeby vyvstaly. Jinak také opravdu věřím, že pro čínský stát musí být užitečné rozlišit dluhy vůči státu, totiž oddělit pokuty a tresty závažné od těch méně závažných, nezaplacené daně od trestů za šíření poplašných zpáv, či pokut za venčení bez vodítka apod.

Je také zřejmé, že čínská národní banka nemůže najednou emitovat pepníze na půjčky pro všechny hned, je zapotřebí pomalý nájezd a postupovat opatrně, aby se finanční hospodářství nerozvrátilo, do hladkého průběhu bude trvat mnoho let, takže ačkoliv sociální kedit je od toho, aby sloužil všem, možná že stát skutečně bude udělovat rating obřanů a dávat alespoň  zpočátku těm s lepším ratingem přednost. Je zde však jeden drobný, ne nepodstatmý detail, zatímco  Rozhlas a spol. tvrdí, že Čína sociálním kreditem  hodlá trestat ty špatné,  skutečnost je taková, že sociální kredit slouží k odměňován, a k většímu odměňováníí lepších. 

O tom, jak se takovéto hoaxy vyrábí víc zde ve videu: https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201902169222076-valka-media-vojaci-praha-manipulatori-revoluce/?

Rozcestník o čínském sociálním kreditu, zde najdete i odkazy na teorii o sociálním kreditu obecně )2 blog) a také na onu čínskou momentku o placení všeho, všude a vždy kreditními produkty a telefony Zbyňka Fialy: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/zavadi-cina-v-roce-2020-system-socialnich-kreditu-chdouglase

snad docela dobrý čínský zdroj k incidentu a zaváděnému sociálnímu kreditu - Lidový deník:  http://www.xinhuanet.com/2018-06/04/c_1122931164.htm?fbclid=IwAR2wCZdr2GhbXbUQtuYBC_BkjEl5eU8BemnEftCJNj9RXHQilvB_Ogvq_FY . Datován 2018-06-04, ted ne 2016 ani 2017! Říkají, že jednotný kod sociálního kreditu byl plně implementován. V každém případě přiznávají potíže s kompatibilitou jednotlivých modulů systému a tvrdí, že začali stavět na normálním kreditním systému. Za problémy s dopravou budou mít: ""následné odpovědné osoby společností kótovaných na burze, které nesplnily veřejné závazky po lhůtě splatnosti"" a "Části, které u cenných papírů  a futures nesplnily v termínu správní pokuty a sankce" proti nimž zahájí státní instituce disciplinární řízení, jímž bude zákaz cestování business či vyšší třídou.  Čili turistickou nebo jakoukoliv jinou nižší jet mohou. /Nutno překládat Google Translaorem nejprve do angličtiny a  teprve pak do češtiny, kde to nejde, musíte zkusit přímo./ Tato akce probáhala pod taktovkou China Securities Regulatory Commission: http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/ další zainteresovanou institucí  je National Development and Reform Commission   http://en.ndrc.gov.cn ) což jsou obojí úřednická paka. NDRC  bohužel třikárt opravovala köd a rozšířila množství nedůvěryhodností k omezování cestování vlaky a letadly. Ale jak říká, "vvšichni jsou důvěryhodní a nedůvěryhodné je obtížné všude, Struktura úvěrů se  postupně vytváří. " Takže přátelé, všichni jste vedle, toto vůbec není o pžímých platbách  ale o sankcích při nákupech na úvěr!  Pokrčováníá zcela dole. 

Jestlipak jste přišli na to, co ještě  ociální kredit umí Číňanům zařídit? Ano, je to vymanění se z otročení zahraničních  firem a zaídění si pracovní budoucnosti podle jjeich vlastních intencí. 

Rozhlas a dalí česká média jsou o hoaxů o číně plné, několik dalších jsem stopovala: 

V  souvislosti s Čínou se hovořilo o koncentračních táborech, takže i podle zprávy  z roku 2011 se v prcovních táborech platí plat vězňům: http://factsanddetails.com/china/cat8/sub50/item1646.html

No a v roce 2019 už mají i řadu lukrativních míst: https://www.theguardian.com/world/2011/may/25/china-prisoners-internet-gaming-scam?fbclid=IwAR3nZnUDg99vwNYWbqyH-kqRoHvYguRiMjrbhXEr-r-vifemc36vxGgMt_o

Jediným důakzem o odebírání orgánů vězňům má být v roce 2019 samolepka z letiště, že kurýříi se zdravotnickým materiálem mají jít jiným, rychlejším koridorem: http://eng.the-liberty.com/2018/7286/ a zbytek jsou pomluvy příslušníků sekty Falun Gung, jež je opravdu v Číně pronásledováno a sice proto, že je to opravdu nebezpečná sekta, ačkoliv ji z Čech známe jen jako provozovatele cvičení. To je ale kouřová clona. Věřím, že ti, co jen cvičí, pronásledováni nejsou. 

takže počet vězňů v populaci za rok 2017 je 118 ze 100 000, můžete si to srovnat s jinými zeměmi zde: u nás máme 204 ze 100 000:   http://www.prisonstudies.org/country/chinai 

Demonstrace tam probíhají normálně - obrázek Google k heslu"protests in China 2018"   https://www.google.cz/search?hl=cs&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=632&ei=zfY8XO3TFYnfwQKg7YHoDg&q=protest+in+China+2018&oq=protest+in+China+2018&gs_l=img.12...1846.14289..19968...0.0..0.129.1372.22j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i30j0i19j0i5i30i19.2-vM2bmCDyA

Očerňování Číny v ČR jede ve velkém:https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tak-se-nechovali-ani-nacisti-znamy-novinar-popsal-chovani-cinske-vlady-vuci-minoritam-65434?dop-ab-variant=8&seq-no=3&source=hp

čínské kocentrační převýchovné tábory Ujgurů označila Čína za lež: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100211/video/674882 omlouvám se, jasně to bylo řečeno v odpoledním vysílání, ne pak ve večerním. 

Pozoruhodný byl také ten ujgurský disident, co si onehdá v Senátu stěžoval, že na dohled od jeho věznice stojí krematorium Byla to tak třaskavá zpráva, s ohledem na to, že jej samotného z onoho vězení propustili a nechali emigrovat, že mi málem zaskočilo sousto. Však to také poté v Senátu náležitě vyšperkoval, předpokládám. Ale nemyslím si, že takto lze prospět Ujgurům.  /// pro jemnocitné na vysvětlenou:  I kdyby pracovní zařazení Ujgurských vězňů bylo na uranu, není to důvod k tomu, aby nějak masivně umírali, můj strejda byl na uranu několik desítek let, žije dodnes. Nechci zlehčovat osud PTP v 50. letech, ale není žádná opora pro tvrzení, že čínští vězni, ať už političtí či jiní, sdílejí osud jejich českých protějšků z 50. let. To by jim to v Senátu ten Ujgur už dávno vyslepičil a následovalo by celonárodní haló.. 

A komu vadí v Číně vláda jedné strany, ať se pokusí pochopit, že my máme jen vládu, ale Čína, Čína má správu. Opoziční soutěžení zde probáhá jen na úrovni demonstrací a uvnitř strany správ, jež si chrání svá tajemství, jak o tajemství svých peněz, protože inu i ëkonomie je k ničemu, pokud se od ní odmazalo slovo politická! Jenže s ekonomií se to má tak, že ani ona není demokratická - buď je ekonomie - jen pravicová, nebo je politická ekonomie, přiznaná. A bývá často alespoň nějak levicová.  Je toho ale širší spektrum. 

*****

Ještě před deseti lety inormovali čeští "experti na Čínu" české publikum ve stylu, že v Číně není žádné důchodové zabazpečení. Skutečnost je taková, že se tam nenosí domovy důchodců,. ale důchody zde byly i tehdy: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ceska-fikce-socialniho-statu-cinska-duchodova-realita

A ještě jeden čínský blog: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/cinske-angazma-0

*****

Dopis ombudsmana Českého rozhlasu, na kterého jsem se obrátila, aby v zálěžitosti sjednal nápravubyll zcela formální,prav il, že to je publicitika a že na tu nejsou kladeny takové nároky na přenost informací, jako na zpravodajství. Inu, postavili nám tu ale přeci jen pěknou mentáílní ohrádku z našeho strachu, abychoém se raději ani neptali, o co jde a kupříkladu, jakto, že Číňmani mají pořešené důchody dobře, přestože tam dlouho panovala politka jednoho dítěte,což jsou ti,co nyní vydělávají na ty mraky starých - a také otázku, že Č9ňané přestali vítat zhraniční banky a kapitál!  

Tady je dost fabulací,článek by byl pozoruhodný, kdyby ale kurátorka projektu Flora Sapio netrvala na tom, že jednotlivé typové černéo listiny se budou schvalovat demokraticky, sociální kredit navíc ještě nezačl. Nejspíše je možné, že pojem ociální kreit se stal natolik  modní, že jej začaly používat jednotliví  mobilní poskytovatelé kreditů, a zahrnuli si pod to, co chtěli oni. Nesmrdí mi  to špatbným základním projektem, le obyčejnou počítačovou kriminalitou.  : https://www.lupa.cz/clanky/nekoupite-jizdenku-neporidite-byt-kamery-jsou-vsude-cina-testuje-dystopicke-socialni-skore/ Je zjevné, že systém sociálníách kreditů může být citlivý na kriminalitu různých regionálních buněk, když  budou mít chuť někoho likvidovat, ale Liwei má možnost nav štívit originální tránky projektu, nastuzdovat všechny provádějcí detaily a vydat se na policii a k soudu. V Číně se popravuje, sice zřídka, ale popravuje. čili pár exemplárních poprav může celostátně problém vyřešit. je také ještě možné, že si kreit a sociální kreit pletl ten pán. V roce 2018 běželo centrální kreditní cventrum, ovšem s ním spolupracovala organizace, jež měla implementaci sociálních krditů na staroti.  To může člověka mást. A nebo má daňové nedoplatky a chce jezdit busines  třídou. V každém případě si to natudovat bude muet každý Číňa sám. 'Všechny matteriály jsou přístupné a sociálních kreditů se týkají jen správní delikty, o nichž dotyčný musí vědět, musí  vědět, že s ním správní řízení bylo veeno.  ALE: 

HNED DALŠÍ HYPOTÉZOU JE SEIGNIORAGE MOBILNĆICH KREDITNÍCH SPOLEČNOSTÍ. Jistě jste si všimly, že i v jejich případě jde jednoznarčně o seigniorage (ve smyslu "panské)", protože používají psychologický podvod - oni nazývají jako kreedit (úvěr) to,co vyjszte u nich vykonal jako přímou platbu! Ve skutečnoti totiž vy poskytujete krředit jim, ne oni vám!  A samozřejmě, jakmile začne centrální banka POSKYTOVAT sociálnío kredity,  může skončit i jjich kšeft, konec s jejich úroky z kreditu. Čili - jakou asi vyrobili bránu pro své platební aplikace na vlaky a letadla? Takovou, která vyrobí potíže a očerní sociální kredit. Ale i toto je jen hypotéza,musela bych znát podrobnosti o placeí vČíně, které neznám. Ptát se., co vyplývá z toho, že jste poskytovatelem kreditu, resp. spíše přímé platby vy, a není poskytovatelem kreditu váš telefonní operátor? Inu to, že jste si  nesjednal rozhodně službu zabavení nevyčerpaných kreditů ne bo posílání sázkařských her do do mobilu vašeho dítěte,řpčípadě zpřístupnění vašho mobilu pro žluté, oranžové a červené linky atd. Nemůžete s tím k soud, protože kdo má telefon "s kreditem", ten nedobíjí tak, aby přišel o 5000 či 10 000, jež by byly nutné kpodání ksoudu.Je nutné se obrátit na Telekomunikační úřad. 

O tom, že tyto zprávy jsou hoax a fake by vás mělo přesvědčit, že se objevovaly ještě před implementací sociálního kreditu. Kdo ttotiž sledoval diskuzi a postup prací, věděl, že ke znepokojení  důvod není. 

Uf, to je smetí, ještě jsem našla dva, Zero Hedge je vnořený: http://zvedavec.org/komentare/2019/03/7845-cina-zakazuje-milionum-lidi-cestovat-letadlem-ci-vlakem-v-ramci-tvrdeho-systemu-socialnich-kreditu.htm ještě se nedemokratičnosti Cˇíny věnujíá Medium Futurism a  Wired. 

15.10.2019 Číňané masově neplatí daně (až dosud je platily  jen 2% populace, takový je blahobyt při monetární suverenitě!!), stát je začal chtít: https://www.euro.cz/byznys/cina-dan-z-prijmu-1431900?fbclid=IwAR17ok8jLZFLQzDcfmrnoKQL4OOW80CUklAZTtFeWjMEQT4e3HJglaI79qQ  A tím je myslím vysvětlena otázka lidí, kteří se ocitli bez lístku na vlak, uspokojivě. 

 20.11.2019 Aktuálně ČT lže o Číně u dění v Hongkongu: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Proboha-Samalova-a-CT-lzou-Realita-Hongkongu-ocima-ctenare-FOTO-a-VIDEO-ktere-TV-neodvysila-Rabovani-kokain-zapaleni-auta-s-ridicem-a-rozkazy-v-anglictine-604067?fbclid=IwAR0mQW8fV21_NwlQ4LMc89PEFVpLZsPthYRG6EkgDXmYXCfn_ljZyNBs380

Peter Koenig: Hongkong: čiré západní šílenství: http://zvedavec.org/komentare/2019/12/8129-hongkong-cire-zapadni-silenstvi.htm

4.12.2019 A zde je o čínském sociálním kreditu od erudovaného sinologa: https://www.greanvillepost.com/2018/01/11/chinas-public-social-credit-system-versus-the-wests-secret-panopticon/

Eric X. Li - Příáběh o dvou politických systémech, doporučuji, české titulky: https://www.youtube.com/watch?v=s0YjL9rZyR0&

anglicky- čínský systém sociálního kreditu versus západní panoptikon tajných služeb: https://www.greanvillepost.com/2018/01/11/chinas-public-social-credit-system-versus-the-wests-secret-panopticon/

Alarm si dal práci a vyvrátil pomluvu, že čínská zahraniční politika postupuje tak, aby dostávala státy do dluhových pastí. https://a2larm.cz/2020/01/stavi-cina-po-svete-skutecne-dluhove-pasti/

Husbička: https://www.youtube.com/watch?v=i4Ccv5uF69c&feature=share

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.