Podaří se milionchvilkařům rozbít na Letné demokracii?

masaryk place
10.11.2019 08:08
Zcela demokraticky jistěže ne. Protože byť by se jim, destrukčníkům demokracie, podařilo vyburcovat a přitáhnout na tu Letnou i ten jejich vysněný milion nespokojených občanů, což se jim s pravděpodobností, hraničící s jistotou, nepodaří, byl by to pořád jenom zlomek občanů, voličů v této zemi.

Mimochodem, není bez zajímavosti, že se někteří politici, úspěch kterých strmě padá do propadliště neprebendových míst, pokouší všemi možnými i nemožnými prostředky nějaké ty hlasy navíc získat vskutku stupidními návrhy na změny volebního zákona, volebních pravidel.

Od návrhu na zavedení jednodenních voleb, až po umožnění volit i neobčanům České republiky. Už i možnost volit občanům (?), kteří trvale nežijí na našem území, nemají zde trvalý pobyt, je jedno z nefér, nespravedlivých pravidel, které se podařilo určitým politickým silám protlačit do zákona. Nespravedlivých proto, že tito lidé (nejedná se jen o ty, kteří žijí středně a dlouhodobě v zahraničí ze studijních a pracovních důvodů) svými volebními hlasy také zlomkově rozhodují o tom, kteří, jací politici, ale hlavně jak, určují a provádějí každodenní politiku a naplňují systém žití nás, těch, kteří tady žijí a s výsledky práce politiků se potýkají neustále. Ti voliči zvenku, kteří, mnozí dlouhé roky třeba ani nenavštíví svoji bývalou vlast, mají volit, rozhodovat, co a jak se tady (skrzevá jimi zvolené politiky) bude dít. Proč? Dění v zemi má ovlivňovat volič, občan, kterého se to bytostně, každodenně dotýká.

Argument, že mají i tito lidé naše občanství, je hořce slabý, s pachutí toho, že v divokých devadesátých letech se občanství dávalo a navracelo mnoha lidem, kteří této krásné zemi už nikdy nemůžou přijít na slušné jméno a otevřeně jí přejí všechno nejhorší. Z pocitu zahořklosti, namnoze až nenávisti, které nevymazala ani změna režimu. Ta občanství se rozdávala vskutku divoce a za mnohdy prapodivných podmínek, v podstatě nerespektujících žádná pravidla.

Umožní-li se ještě k tomu volit i cizincům, zde žijícím, bez občanství ČR (dokonce se zvráceně navrhuje pro ně i možnost kandidovat a být tím zvolen politikem), bude tím popřena veškerá logika suverénní státnosti a v tom nejhorším, byť zatím (!) málo pravděpodobném případě, nám zde budou vládnout cizinci. Příšerná představa.

Jednodenní volby, zcela novodobá a protitradiční záležitost, by způsobily hluboký propad voličské účasti, bez diskuzí a jednoznačně. Komu to prospěje, kdo má na takovém stavu zájem, je také víc jak jasné. Stačí se podívat na výsledky voleb, kde je účast malá až minimální, třeba volby do Senátu nebo eurovolby.

Volby rozhodují, kdo vládne v zemi, to je ta pravá, skutečná demokracie.

Před třiceti lety se na Letné „bojovalo“ za nastolení této demokracie a dnes se tamtéž bude vyřvávat z tribun nespokojenost s touto demokracií. Provokativně v čele s vůdcem v nahnědlé košili nechvalně známého střihu, za účasti sudeťáckého duchovního, s provoláváním a vyzýváním k dělání „bordelu“ od někoho, komu ten „bordel“ je tak nějak životně vlastní, ale i s jinými, kteří parazitují na společnosti, nikdy nic nevytvořili a nevytvářejí. Bude se zase zasévat nenávist k těm, kteří ve svobodných, demokratických volbách vyhráli a úspěšně řídí tento stát. Bude se podněcovat k nepokojům, i zastánci a obdivovatelé krvavého Majdanu, nalezlí v destrukčních politických, v podstatě protistátních neziskovkách, budou mít prostor k vyjádření své touhy vidět tu krev i v našich ulicích.

Praha ale není Kyjev a Česká republika není Ukrajina, tady se Sorosovi nezadaří, dokonce ani nebude mít možnost, určitě, zásadním způsobem ovlivňovat výsledky voleb, jako na Slovensku ty prezidentské.

Ať si sejí svoji nenávist, vzešlou z prohry ve volbách, všichni ti opozičníci, nespokojenci a popírači demokracie, naše většinová společnost není pro ně úrodnou půdou. Nepovede se jim totálně zdestabilizovat a rozvrátit systém, je jich málo, jsou čitelní, byť své cíle špatně schovávají za „občanskou nespokojenost“.

Nepodaří se jim to ani navrhovanými, účelovými změnami ve volebním zákoně, které připravují jim naklonění politici, kteří jsou si vědomi, že v řádných, osvědčeně tradičních volbách, neuspějí zase. Ani za pomocí lží, manipulací, vulgárních výzev , dehonestací prezidenta a premiéra, na které pořádají doslova nechutné štvanice.

Tak ať si jdou zařvat na tu Letnou, mají na to své demokratické právo, ať protestují proti rozhodnutí nezávislých státních zástupců slovy, že zde ta demokracie a ta nezávislost justice není.

Ještě je a věřme, že bude, že se jim nepodaří jí demontovat a nastolit tady diktaturu nedostudovaných teologů, nýmandů v nahnědlých košilích. 

 

Ilustrace: street art Olomouc

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

,, Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali."

                                                                      Kurt Tucholsky, Klára Zetkinová, snad i jiní.

   Prý svobodné a demokratické volby rozhodují. ! ?. Stejně však rozhoduje i ta nepřehlédnutelná okolnost, že tyto volby zpravidla vyhraje ten, kdo má možnost do nich do nich  investovat  více peněz. Taková úvaha se samozřejmě netýká pomyslné demokratické společnosti, jejichž občané nevolí své představené právě pod diktátem peněz. Podstatné tedy není jestli volby budou trvat den či dva. Čistě rozumovou úvahou lze dospět k názoru, že současné volby, tedy ty po posledním společenském a majetkovém převratu, jsou stejně demokratické jak ty, jež se uskutečnily před tou údajně zlomovou změnou, tedy za období tak zvaného reálného socialismu. Tedy prostě a srozumitelně napsáno, tyto rituální obřady vyhraje ten, kdo aktuálně drží moc a tedy disponuje větším množství peněz. Podobně snad jako ve sportu, kdy povětšině vyhraje ten kdo má k upotřebení více oněch chechtáku, idejí současné naprosto zvrhlé společnosti, která povýšila na piedestal své existence symbol zlatého telete. Takovéto zvrhlé volby lze považovat pouho pouze za takovou obezličku zdání, že v této diktauře peněz panuje lidovláda. Z takového úhlu pohledu lze hodnoit i současné úsilí oněch ,, chvilkářů" kteří tvrdí, že demonstrují za zachování demokracie. Podstatu takového údajného uvědomění lidu lze spatřovat v tom náhledu, že ty kapitalistické kreatury.kteřé si myslí, že do průběhu volen investovaly stejné ba i větší množství peněz, se cítí zneuctění tím, že momentálně při rituálu neuspěly a musí lízat toliko drobečky ze stolu těch údajných demokratů co volby vyhráli. Užiteční idioté, kteří volí či demonstrují, vlastně stále za zájmy těch či oněch bezohledných vykořisťovatelů, kteří momentálně volby vyhráli či prohráli. V předvečer oslav VLSR nelze nekonstatovat, že nyní zde panující režim, byl vlastně založen na podvodu, tedy špatně začal. Po třicetiletí jeho působení jest zřejmě, že nevratně nastoupil cestu ke špatnému konci.

Jiří Volný st.

Čím více cizinců bude k volbám připuštěno, tím menší bude síla hlasu každého z nás.  Ministr vnitra Hamáček bojuje do roztrhání těla za zájmy TOP-09, která má jednoznoznačně nejsilnější podporu mezi západními voliči s českým občanstvím. Až bude z dálky pozorovat dění v Poslanecké sněmovně, tak si jistě na své "moudré" rozhodnutí vzpomene.

videnak

Tentokrát musím hluboce nesouhlasit.

V Rakousku jsou všechny volby v neděli od 7 do 17 hodin a volební účast je vyšší než v ČR !

Takže asi v době jak dlouho volby TRVAJÍ to nebude.