Podkopáváním autority a úcty k prezidentovi ztratili svoji vlastní autoritu a úctu

obrazek
13.2.2019 09:09
Poslední mediální výstupy bývalého nejvyššího soudce Správního soudu Baxy a rektora Karlovy univerzity Zimy, prodchnuté a motivované otevřeným nepřátelstvím vůči prezidentu republiky Miloši Zemanovi jsou nejenom známkou toho, že tito pánové ztratili přirozenou autoritu a úctu veřejnosti, ale i toho, že flagrantním způsobem porušují Ústavu naší země.

Předně je třeba pořipomenbout, že instituce, které zastupují navenek, musí být, dle naší stále platné Ústavy, zcela apolitické a jejich představitelé nsmí zasahovat do běžného politického života. Oni ale, jak je zřetelné, tito pánové, mají naší Ústavu tzv na háku a politizují, jen se hory zelenají. Zasahují tak do politikaření, které už je za hranou, které jim nepřísluší z titulů výkonů jejich odborných funkcí.

V případě soudce Baxy to ostatně není první případ, kdy si z naší Ústavy dělá trhací kalendář a zcela ji porušuje. Jeho činnost soudce v nedávné minulosti, která byla souběžná s jeho působením jako náměstka ministra spravedlnosti, byla v přímém rozporu s Ústavou ČR, která striktně odděluje moc soudní od moci výkonné. Pan Baxa ale toto ustanovení nejvyššího právního předpisu v naší zemi naprosto ignoroval a obě funkce vesele a hionorovaně vykonával. Ti, kteří na toto nehorázné porušování platné Ústavy upozorňovali a i konali formou odborného protestu, byli záhy zrušeni jak žádost a tak nějak si už neškrtli. Jenom takové dílčí zákulisní hrátky těch, kteří tenkrát tahali za větší konce provázků.

Ve světle této, záměrně upozaďované, kauzy soudce Baxy, kde došlo k jednoznačně, konkrétně a doložitelně, relevantně k porušení Ústavy ČR, je každá snaha všech těch pomlouvačů a nespokojenců s výsledkem prezidentské volby, směšná až podlá. Protože všechna ta napadání prezidenta, který údajně porušuje "ducha" Ústavy, natož že jedná na hraně a i za hranou Ústavy, jsou pouhým žvaněním, dřístáním a trapným pokusem o dehonestaci prezidenta. Ten "duch", na kterého, s prominutím, kálí Bílý tesák, je jenom jejich výmyslem, konkrétní, uchopitelné, relevantní důkazy o porušení Ústavy prezidentem nemá nikdo. Tyhle žvásty jsou jenom nástrojem, určeným k negativnímu ovlivňování laické veřejnosti proti úřadujícímu, řádně, přímo a podruhé, svobodně a demokraticky zvolenému prezidentovi naší země. Odborná veřejnost to dobře ví, protože pokud by prezident jakkoliv Ústavu porušil, prezidentem už není.  

Autority a ctihodní soudci, ale i rektoři věhlasné univerzity by nikdy nedopustili, aby se stali nástroji špinavých politických hrátek až bojů, aby otevřeně hlásali svoji nenávist vůči prezidentovi republiky. Už jenom proto, že soudnictví a školství musí být apolitické. Otevřené hlásání nenávisti, dokonce lhaní a vymýšlení si není známkou ctihodnosti, ale jenom toho, že lidé, kteří navzdory svým odborným, vysokým funkcím takto konají, si ani ty funkce, ani tu ctihodnost a autoritu nezaslouží.

Je tristní, že toto se v naší zemi děje. Že soudce, byť bývalý nejvyšší, Správního soudu je člověk, který účelově, záměrně a vskutku nečestně interpretuje, po čase, plánovitě načasovaně, rozhovor s prezidentem republiky mezi čtyřma očima, kde se nerozpakuje vydávat za pravdu svoji tendenčně upravenou verzi obsahu, poškozující prezidenta. Už jenom to, že slušný, vychovaný a vzdělaný člověk by nikdy veřejnosti nesděloval, co si s někým beze svědků vyprávěl, svědčí o tom, že u pana soudce je ta ctihodnost nulová. A autoritu rovněž nemůže mít někdo, kdo se nestydí veřejnosti podsouvat své hňápotiny o tom, co nikdo a nikdy nemůže relevantně doložit. Prostě slušný člověk to nedělá.

A pan rektor Univerzity Karlovy, který se v posledbní době tak rád vykecává před kamerami televize (jistěže jenom té co má jednu jedinou námi placenou pravdu) a tak rád si kopne do pana prezidenta, má sám silný potěr másla na hlavě s těmi jeho rozhodnutími, posudky, plagiátorstvím svých podřízených, navíc přímým zasahováním do politiky, zase v rozporu s Ústavou, tak tento člověk už jenom z uvedených důvodů autoritu a ctihodnost mít u široké veřejnosti nemůže.    

Takový hodně velký, česky specifický, ale funkční bumerang. To je to vaše špinění prezidenta, pánové Baxo a Zimo.

Prezident republiky není nekritizovatelný, není neomylný, což ostatně ukazuje jeho počin s souvislosti s posledními událostmi ve Venezuele, ale rozhodně si plně zaslouží autoritu a ctihodnost. Na rozdíl od výše jmenovaných.

Chrastekova Růžena
Důchodkyně, přesídlená dobrovolně z Prahy na venkov do chaloupky, dva psiska raubíři a kocour Karel mi zpříjemňují seniorský život.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Supman

Dobrý den, někde jsem v poslední době četl tezi, že "Pokud přestane být cokoliv hanba, je to jasný znak úpadku civilizace." Pokud není hanbou porušování mezinárodního práva a zneužívání a zároveň nedodržování lidských práv, přestává být hanbou porušování jakýchkoliv společenských norem. Dnes a denně jsou otevírána "overtonovská" okna k rozbourání nosných pilířů nejen "západní" civilizace, což jistě není náhodou. Bohužel se zdá, že iniciátorům těchto sociálních pokusů se situace vymyká z rukou, neboť podíl blbců na moci nebezpečně roste.

klokan

   Ještě jednou se Vám omlouvám a děkuji za odpověď.

Chrastekova Růžena

Děkuji za hlubokomyslný koment mého článku, který je takovým hodně rozkročeným obkroužením toho, co je jeho obsahem. Snad kdybyste se, pane Moskalíku, trošku více věnoval ve svém jistě krasoduchém komentáři meritu věci, než posměšnému komentáři kmenu mého rodného příjmení, bylo by to přínosnější. Ale i tak děkuji za komentář i přečtení.

klokan

,, Co pak tu tady chrastí, stavebnice Rasti."

                                                                 Reklamní slogan.

  Tak nějak asi zněl reklamní slogan v době konce reálného socialismu a nástupu mafiánského kapitalismu v naší kdysi vlasti. Předem se omlouvám autorce tohoto pěkného a nenejvýš výstižného článku, za tyto asociace ve smyslu rčení ,, Nomen omen".

  Ovšem vyvstává mnoho dalších otázek k zodpovězení. Jedna z hlavních pak zní zda na nás není hrána ze strany našich nynějších mocných prachsprostá habaďura ve smyslu citátu pana J. Brdečky... ať padouch nebo hrdina, všichni jsme jedna rodina viz. Limonádový Joe.  Naoko na sebe házejí veškerou špínu světa, ovšem nacházejí se spolu na jedné protilidové lodi. Obyčejný lid tak zahleděný v půtky mezi nynějšími mocnými, protagonisty budování pro amerického mafiánského imperialismu, nepostřehne jak mu pod záminkou předkládání líbivých hesel o demokracii, lidských právech atd., berou od s prominutím od huby, nejen materiální statky, ale i oklešťují svobodu. V roce 1989 se za využití lží a podvodu dostali k mocenským korytům a teď nás mají tak kde chtěli ... NA HÁKU.