Podle Ústavy Zemanova nevolená vláda ovládaná z Ruska?

obrazek
6.8.2013 23:51
Sledujeme snahu o schválení vlády, která je v rozporu s Ústavou, ale zapomíná se, že nejde jenom o jednotlivé osoby vlády, ale i o to, kdo a co za jednotlivci vlády stojí. Případně kdo je platí více, než jsme my, normální daňoví poplatníci. Jde o Zemanovy kamarády nebo jsou i se Zemanem kamarády někoho daleko na východě?

Polemika k Ústavnosti stávající vlády byla široká. Jen k připomenutí. Prezident jmenuje premiéra. Není  napsáno přímo v textu o jeho jmenování žádné omezení. Ale Ústava platí celá, ne jen po kouscích. Proto platí i úvod Ústavy, kde je napsáno v článcích: Čl.5 „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy..“ a pak i následný Čl.6 „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním…“ V obou případech nebylo prezidentem Zemanem dodrženo. Vybral premiéra bez respektování volné soutěže politických stran, a také nerespektováním vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním – ve volbách.

 

Je tvrzeno, že jde o Zemanovy kamarády. Úplně to tak nemusí být pravda. Nemusí být Zemanovými kamarády. Stačí, když třeba mohou být kamarády i se Zemanem někoho, hodně daleko na východě. Stačí si pravidelně procházet různé rejstříky a veřejné zdroje na internetu. Někdy třeba nemusí takové kamarádství být spojováno přes ministry přímo, ale zprostředkovaně nepřímo přes jejich kamarády různě „vhodně“ umístěné.

 

Například stávající ministr vnitra Martin Pecina si v době Fischerovy vlády po pádu té Topolánkovy vybral kamaráda. Byl jím RNDr. Richard Nouza. Tento člověk ve funkci náměstka ministra vnitra měl na starost osobní data nás všech, kompletní státní správu, průběh všech voleb, ale také kompletně všechny archívy s minulostí všech osob v naší zemi. Ano, někdo musel vykonávat tuto oblast na vnitru. Jenže kvalifikace pana Nouzy je silně vzdálená této činnosti. Roky vedl jako ředitel surovinovou a energetickou politiku na Ministerstvu hospodářství ČR a následně na Ministerstvu průmyslu ČR. Jinými slovy také třeba vývoz našeho uranu do Ruska nebo opačně dovoz ropy a zemního plynu. Inu velice strategické suroviny. Není možnost zjistit, zda pro jeho vysokou důležitou funkci v aktivitách kolem uranu či plynu nemá svou složku založenou u KGB (následník FSB). Lze ale mít jistotu, že tam o jeho činnosti velice dobře věděli. Je ale zvláštní, že zrovna tohoto člověka si Martin Pecina vybral. Pomineme skutečnost, že kancelář Nouzy vedl hasič František Vavera, který dříve vedl právníky a legislativce na Ministerstvu obrany, když byly nakupovány letouny CASA pravničkou, dříve hájící nakládání se spermatem býků. Mnohamilionovou trestnou činnost Vavery záhadně Policie ČR dodnes nějak nemůže došetřit. Policie také patří pod Pecinu.

 

Jednou z dalších strategických komodit je zemní plyn a jeho doprava. V obchodním rejstříku lze najít, že Martin Pecina byl do 17. dubna 2013 členem dozorčí rady akciové společnosti GSCeP. Ta se mimo jiné, vedle hornictví, zabývá i výbušninami. Tato akciová společnost dozorovaná Pecinou, je i 100% majitelem jiné akciové společnosti – České plynovody a.s. Lze si domyslet, jaká strategická surovina a odkud proudí v našich plynovodech. Tento plyn užívá ke svým obchodům firma Česká plynárenská a.s..

 

Vezmou-li se všechny 3 tyto společnosti dohromady ( GSCeP a.s. + České ropovody a.s. + České plynovody a.s.), ve všech je jedním z hlavních osob v řídících orgánech i nějaký Mgr. Ladislav Dráb. Člověk tohoto jména zaplatil obrovskou část dluhu dočasně bývalému komunistovi Fischerovi, který nyní vede Ministerstvo financí. Částka na zaplacení dluhu je skoro dvojnásobná, kolik dokáže legálně vydělat Fischer za celou dobu ministrování. Jistě pan Mgr. Dráb Ladislav za tuto charitu nic nechce.

 

Ovšem nesmíme zapomenout za jakou činnost pro 13. oddělení ÚV KSČ byl Fischer vytažen do svých funkcí u statistiků, odkud šly dokonalé ekonomické informace i pro pozdější velkou privatizaci. Třeba i pro oligarchy z východu.

 

Pochopitelně je na místě, že velká částka na volební kampaň Zemana byla delší dobu na účtech firmy ruského původu – Lukoil.

 

Nějak se také opomenulo, že pověstný Kremelský poklad nikdy neopustil Moskvu a prý poprvé byl vystavován nedávno v Praze. Na vernisáž z českých minulých politiků byl pozvaný jediný – důchodce z Vysočiny Zeman. Jistě soudruh Medveděv věděl, proč na tuto akci zve zrovna toho to důchodce. Třeba se o něco zasloužil.

 

Zeman chce Vládu Sněmovně představit osobně. Od premiéra by se to očekávalo, ale náležitý zájem je zřejmě někde jinde. To možná nebudou jen Hradčany.

 

Kdy si konečně poslanci a senátoři všimnou, že jednou ze skutkových podstat naplnění činu velezrady je také narušení demokratického řádu České republiky?

karel-svetnicka
Student doktorandského studia na PF UK a politologie na FSV UK. Jsem zvyklý nenadávat - to umí každý, ale publikováním pomoci věci napravovat.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Františku, dobré jitro i když je noc. Pan Walter vystihuje a komentuje naprosto precizně. Dle Tebe se vláda jmenuje, nikoliv - nejmenuje, prezident jmenuje premiéra a ten si vybere spolupracovníky alias ministry a následují další nepodstatné formality..... V Parlamentu se vláda NEVOLÍ, protože se jí vyslovuje důvěra nebo nedůvěra. Demokratický "NEŘÁD" této země v žádném případě narušen nebyl a odsuzovat kroky prezidenta může pouze nedemokratický trilobit.... Jde o politiku a "politické hrátky", které nakonec znamenají, že banda gaunerů jde od válu. A TO JE PODSTATNÉ!!! Otázkou zůstává, zda tam nepřijdou další, sofistikovanější grázlové..... Rusnok je provařený jako málokdo a myslím, že byl, mimo "slušnou a hodnou" Anežku Hodinovou Němcovou, JEDINÝ, kdo se bez skrupulí odhodlal nastoupit na "trůn" premiéra....

Františku, poslední dobou, od volby M. Zemana jsi poněkud zaslepený a neuvěřitelně demogogický a tendenční. Zahoď, prosím, svoji osobní, nebo "někým" podněcovanou zášť a ber menší zlo, než bylo pokračování vlády bandy gaunerů - prasat v žitě. Tvé blogy jsou stále o jediném - naprostá zášť vůči M. Zemanovi a nepochopení jednoduchosti v tom, že TA PRASATA jsou "vyháněna ze žita" (možná je vyhánějí ještě větší - ale to se teprve uvidí).

Neztrácej soudost a smysl pro realitu každodenních problémů. Tvoje slohové prostocviky jsou, bohužel, stále více na jedno "bago"...

Zdravím Tě.

stvan

Pane Waltere, vláda se nejdříve jmenuje, ale pak se v Parlamentu volí. Vyslovení či nevyslovení důvěry není obsahově nic jiného než volba jedné ze tří možností. ANO- NE- ODEJÍT ZE SÁLU

Demokratický řád narušen byl, byť de iure ne. To vám zřejmě stačí, ale mě ne. Byly doby, kdy zákony dovolovaly porušovat lidská práva a mezi ně lze počítat právo na demokratický režim, a právě proto neposkytnutí tohoto práva občanům  nebylo trestné - "pouze" odsouzeníhodné. A já a i jiní si myslíme, že lze Zemanovy kroky v duchu významu slova demokracie, alespoň odsoudit. Vám se to nelíbí. Proč? To musíte vědět vy...

rku

Zeman chce Vládu Sněmovně představit osobně. Od premiéra by se to očekávalo.........

 Světničko, aspoň si po sobě přečtěte co vypotíte a opravte si chyby.

heriot

Pane Světničko, že zde fabulujete, překrucujete skutečnost apod., na to jsou čtenáři od pravicových politologů vcelku zvyklí a je to už takový folklór, který nikdo soudný nemůže brát vážně.

Vaše konstrukce o tom, jak Zenman porušuje ústavu je vskutku úsměvná, pominu už samotný nadpis, když nevíte, že vláda se u nás nevolí, ale jmenuje.

Zeman jednal a jedná zcela v rámci svých pravomocí a dodržuje veškeré postupy, které mu ústava ukládá. A volná soutěž politických stran? Nu, právě také probíhá - hlasuje se o důvěře vládě. Takže o jakém narušoení demokratického řádu se tu pokoušíte mluvit?