Podporožrouti

klavesnice stroje
2.8.2017 13:44
Nejsou-li statisíce příslušníků jakéhokoli etnika schopny, nebo dokonce ochotny, živit se poctivou prací a prostřednictvím neoprávněného inkasa sociálních dávek desítky let okrádají daňové poplatníky o stovky miliard ročně, je nutné jim toto tunelování státního rozpočtu zamezit.

A protože se proti zásadnímu omezení výše různých typů sociálních podpor jistě budou bránit,  a to i fyzicky, bude nezbytné dlouholeté neoprávněné "čerpače" dávek mužského pohlaví internovat v jakkoli nazvaných pracovních táborech a donutit je k práci výměnou za výplatu sociálních dávek jejich rodinám. 

Vzhledem k tomu, že většina z nich nemá žádnou, prakticky využitelnou kvalifikaci, zbývá už jen práce manuální. A tak by se mohli lopatami a krumpáči například podílet na znovuvy­tváření terénních prvků snižujících vyplavování orné půdy, obnově remízků v krajině, pří­padně na jakékoli smysluplné aktivitě nekompromisně naznačující, že bez práce nejsou ne­jen koláče, ale ani sociální dávky. Budou-li ochotni se ně­čemu vyučit a získají trvalé za­městnání, mohou být uvolněni a jako ostatní řádní občané svo­bodně žít.

Žádný organismus, a tím lidské společenství vlastně je, nemůže dlouhodobě prosperovat, je-li sou­stavně "vysáván" jakýmkoli škůdcem. A tím lidé programově žijící na úkor ostatních beze­sporu jsou.

Bohužel se ukazuje, že většina poctivě pracujících lidí, kteří vytvářejí prvotní hodnoty, z nichž celý stát žije, jsou hlupáci. Ano, vím, co píšu. HLUPÁCI, protože si to jak ovce ne­chají líbit. Každé ráno časně vstávají, aby se do práce dostavili včas, někteří kvůli ní i do­jíždějí, zatímco početná skupina „podporožroutů“ ještě vyspává po noční zábavě.

Jak jsem se dověděl z hodnověrných zdrojů, jsou tito většinou školně nevzdělaní lidé ve skutečnosti nesmírně CHYTŘÍ. Dokáží totiž využít každou sebemenší příležitost, jak mohou „dosáhnout“ na co nejvyšší počet dávek. A že se jim to náramně daří!

 A bude ještě mnohem hůř, protože hrozí oprávněné nebezpečí, že z Velké Británie se bude chtít odstěhovat nazpět do České republiky dalších asi 10.000 „podporožroutů“, kteří se do Británie přestěhovali kvůli vyšším sociálním dávkám, o které nyní v rámci britských úsporných opatření přišli. Že by u nás tito lidé chtěli pracovat není pravděpodobné.

V této souvislosti mne napadla poněkud zvláštní úvaha, která by snad konečně vyvolala masovou reakci občanů na toto tunelování státního rozpočtu. Představte si následující situaci:

 Každého pracujícího člověka by například vždy desátého dne v měsíci osobně navštívil nejméně jeden „podporožrout“ a se zvoláním „Dej sem prachy gádžo!“ by od něj zinkasoval několik set korun na svůj doslova snový život v české sociální Havaji.

Domnívám se, že by se brzo se zlou potázal. Jenomže náš systém občanům „neviditelných sociálních dávek“ tuto situaci umně skrývá. Když k tomu přidáte ještě naprosto zrůdný názor našeho ústavního soudu, že vyžadovat po dlouhodobých „podporožroutech“ alespoň pár hodin obecně prospěšných prací měsíčně je pro ně lidsky nedůstojné, vychází z toho logický poznatek, že ten, kdo pracuje, je vůl.

Zde se možná bude hodit obrazné přirovnání:

„Každý z nás kolem krku krajtu, která stále roste a pomalu utahuje smyčky. A my jí ještě láskyplně krmíme !!!“

Václav Husák 

Vaclav Husak
PhDr.Václav Husák - novinář (ČTK, Svět v obrazech).

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Jak to vlastně tehdy zpívali ti Blue Effecti ? ,, Sobectví je nemoc zlá, je klíště krvavý..."

amiourful

 

Jaroslav Fiala - Nepřátelská společnost
---------------------------------------------------------
>... nejdřív pomozte chudým Čechům, až pak uprchlíkům. Na jedné straně to zní hezky. Jenže má to háček. Nedělejme si totiž iluze, že většina těch, kteří tak náhle projevují soucit s českou chudinou, myslí svá slova vážně... <
-------
>Bylo by jistě pěkné, kdyby politici lidem řekli: dříve než pomůžeme uprchlíkům, zvedneme vám minimální mzdy a důchody o polovinu. Něco takového však zůstává v říši fantazie. Ostatně nevzniklo tu žádné silné hnutí, které by se jmenovalo Nedůstojnou práci v ČR nechceme nebo Zbídačené důchodce v ČR nechceme. Ti, co nenávidí uprchlíky, obvykle druhým dechem posílají sociálně potřebné „do práce“, a pokud jste náhodou filosof nebo pracujete v neziskovce, nejste nic víc než "parazit". Český predátorský kapitalismus totiž v lidech podobné hodnoty pěstuje už roky<
-------
>Současná česká společnost je totiž – v souladu s kultem ostrých loktů a tvrdého individualismu – mimořádně sobecká. Naše hodnoty jsou utvářeny sociálním prostředím, ve kterém žijeme, a české prostředí je čím dál bezohlednější<
-------
>Sociálně poražená česká většina je místo řešení jejích potíží denně ohlupována. Je přesvědčována, že hlavní problém tvoří „přebujelý sociální systém“ (který u nás vzhledem k poměru sociálních výdajů k HDP v podstatě neexistuje). Politické elity se zase vezou na vlně xenofobie a chtějí s její pomocí vyhrávat volby<
-------
>Je těžké uvěřit, že všichni ti, kteří mají privilegium ovlivňovat veřejné mínění, nechápou souvislost mezi asociálním kapitalismem a fašizací. Opravdu nerozumí tomu, že pomocí hodnot, které hlásají, šíří bezohlednost? 
Anebo tak činí záměrně?<
-------
>Život kolem nás se tak smrskl do snůšky banalit. Řekové jsou „líní“ a „žili si nad poměry“. Uprchlíci a muslimové jsou „podlidi“. Humanisti jsou paraziti. Sluníčkáři jsou zrádci. A všichni chtějí zneužívat sociální dávky. A nebyli by to Češi, aby na tom ještě nevydělali. Nedávno přišel kolega z redakce s novinkou, že v jednom řeznictví za Prahou začali prodávat novou pochoutku. Je to klobása s názvem „muslim“. Vtip spočívá v tom, že je prý bez vepřového masa. Prodává se dobře a požádat o „dva teroristy“ je v daném podniku celkem běžná záležitost. Rasismus a xenofobie jsou dnes u nás všudypřítomné a pevně prorostly do naší každodenní kultury. 
Tahle společnost není přátelská ani náhodou<

klokan

  Pane  PhDr. Husáku ! Přečetl jste si pořádně a zamyslil  se vůbec nad tím, co jste zde napsal za snůšku rasistických zrůdností !? Nelze se tedy divit na tyto otázky citlivé paní autorky blogů paní Amiourové, že vyjadřuje pocity své spravedlivé roztrpčenosti. Tímto článkem sloužíté vlastně jako užitečný idiot, stále nenasytnějším, nám vládnoucím mafiánsko tunelářským kořistníkům, těm pravým upírům pracujícího lidu, které vlastně takový článek potěší v rámci jimi uplatňovaných strategií ve smyslu rozděl a panuj.