Podporožrouti

klavesnice stroje
2.8.2017 13:44
Nejsou-li statisíce příslušníků jakéhokoli etnika schopny, nebo dokonce ochotny, živit se poctivou prací a prostřednictvím neoprávněného inkasa sociálních dávek desítky let okrádají daňové poplatníky o stovky miliard ročně, je nutné jim toto tunelování státního rozpočtu zamezit.

A protože se proti zásadnímu omezení výše různých typů sociálních podpor jistě budou bránit,  a to i fyzicky, bude nezbytné dlouholeté neoprávněné "čerpače" dávek mužského pohlaví internovat v jakkoli nazvaných pracovních táborech a donutit je k práci výměnou za výplatu sociálních dávek jejich rodinám. 

Vzhledem k tomu, že většina z nich nemá žádnou, prakticky využitelnou kvalifikaci, zbývá už jen práce manuální. A tak by se mohli lopatami a krumpáči například podílet na znovuvy­tváření terénních prvků snižujících vyplavování orné půdy, obnově remízků v krajině, pří­padně na jakékoli smysluplné aktivitě nekompromisně naznačující, že bez práce nejsou ne­jen koláče, ale ani sociální dávky. Budou-li ochotni se ně­čemu vyučit a získají trvalé za­městnání, mohou být uvolněni a jako ostatní řádní občané svo­bodně žít.

Žádný organismus, a tím lidské společenství vlastně je, nemůže dlouhodobě prosperovat, je-li sou­stavně "vysáván" jakýmkoli škůdcem. A tím lidé programově žijící na úkor ostatních beze­sporu jsou.

Bohužel se ukazuje, že většina poctivě pracujících lidí, kteří vytvářejí prvotní hodnoty, z nichž celý stát žije, jsou hlupáci. Ano, vím, co píšu. HLUPÁCI, protože si to jak ovce ne­chají líbit. Každé ráno časně vstávají, aby se do práce dostavili včas, někteří kvůli ní i do­jíždějí, zatímco početná skupina „podporožroutů“ ještě vyspává po noční zábavě.

Jak jsem se dověděl z hodnověrných zdrojů, jsou tito většinou školně nevzdělaní lidé ve skutečnosti nesmírně CHYTŘÍ. Dokáží totiž využít každou sebemenší příležitost, jak mohou „dosáhnout“ na co nejvyšší počet dávek. A že se jim to náramně daří!

 A bude ještě mnohem hůř, protože hrozí oprávněné nebezpečí, že z Velké Británie se bude chtít odstěhovat nazpět do České republiky dalších asi 10.000 „podporožroutů“, kteří se do Británie přestěhovali kvůli vyšším sociálním dávkám, o které nyní v rámci britských úsporných opatření přišli. Že by u nás tito lidé chtěli pracovat není pravděpodobné.

V této souvislosti mne napadla poněkud zvláštní úvaha, která by snad konečně vyvolala masovou reakci občanů na toto tunelování státního rozpočtu. Představte si následující situaci:

 Každého pracujícího člověka by například vždy desátého dne v měsíci osobně navštívil nejméně jeden „podporožrout“ a se zvoláním „Dej sem prachy gádžo!“ by od něj zinkasoval několik set korun na svůj doslova snový život v české sociální Havaji.

Domnívám se, že by se brzo se zlou potázal. Jenomže náš systém občanům „neviditelných sociálních dávek“ tuto situaci umně skrývá. Když k tomu přidáte ještě naprosto zrůdný názor našeho ústavního soudu, že vyžadovat po dlouhodobých „podporožroutech“ alespoň pár hodin obecně prospěšných prací měsíčně je pro ně lidsky nedůstojné, vychází z toho logický poznatek, že ten, kdo pracuje, je vůl.

Zde se možná bude hodit obrazné přirovnání:

„Každý z nás kolem krku krajtu, která stále roste a pomalu utahuje smyčky. A my jí ještě láskyplně krmíme !!!“

Václav Husák 

Vaclav Husak
PhDr.Václav Husák - novinář (ČTK, Svět v obrazech).

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Jak to vlastně tehdy zpívali ti Blue Effecti ? ,, Sobectví je nemoc zlá, je klíště krvavý..."

klokan

  Pane  PhDr. Husáku ! Přečetl jste si pořádně a zamyslil  se vůbec nad tím, co jste zde napsal za snůšku rasistických zrůdností !? Nelze se tedy divit na tyto otázky citlivé paní autorky blogů paní Amiourové, že vyjadřuje pocity své spravedlivé roztrpčenosti. Tímto článkem sloužíté vlastně jako užitečný idiot, stále nenasytnějším, nám vládnoucím mafiánsko tunelářským kořistníkům, těm pravým upírům pracujícího lidu, které vlastně takový článek potěší v rámci jimi uplatňovaných strategií ve smyslu rozděl a panuj.