Pohled do propasti bezdomovectví

obrazek
13.11.2017 20:33
U příležitosti slavného 17.11. a také vstoupení v platnost zákonodárného kutilství, jež bude mít nutně za následek další raketový nárůst počtu bezdomovců u nás, jsem si dovolila ilustrovat tento blog hrobem - nikoliv neznámého bezdomovce, protože nikdo ani nenafotil, kam jsou ukládány ostatky těchto zesnulých, nýbrž známého, dosud žijícího, Bratislava Stojanoviče v Niši, v Srbsku. Žije tam již 15 let. A pořád se nic nezměnilo! Petr Přívora:"To je ta pravda a láska, která se skrývala za branami, jež otevřely cinkající klíče v 89. roce."

Na počátku roku 2016 jsme měli podle zjištění MPSV 68,5 tisíce bezdomovců čistokrevných a 120 000 skrytých, tj. těch, kteří dosud ještě občas někde přespávají  (buď kolují po ubytov nách, nebo azylových domech, nebo po známých). https://www.novinky.cz/domaci/clanek/bezdomovcu-je-v-cesku-dvakrat-vic-nez-se-dosud-uvadelo-344543 (Zjišťování patrně probíhalo podle klasifikace ETHOS.)  Protože zákonodárné kutilství bylo takové, jaké bylo, dohaduji se, že ke konci této zimy se můžeme v souhrném čísle vyšplhat ke 300 000. . ///AKtualizace 25.11.2018 Václav Černý: Cca 200 tis a dalších 300 tis ohrožených ztrátou domova. Z relevantních zdrojů z terénu je mezi nimi cca 1 tis alkoholiků a 1 tis narkomanů.///11.2.2020 data z roku 2018 nebo 2019 Platforma pro sociální bydlení podle svého průzkumu uvádí, že číslo je 83.000 lidí bez skutečného domova.https://www.mall.tv/kdo-to-plati/cesi-bez-domova-problem-ktery-ma-levnejsi-reseni? Ani oni však nezapočítali ty, kteří nebydlí nikde. 

Proč: 

I. Jednak stále nekončí maovost socální havárie zvaná nelidské exekuce, kdy máme 4,5 milionů exekucí a  přes milion exekuovaných, a jednak se ani doposud lidem nepodařilo přijít na to, jak a) odblokvat účet, nebo resp. naučit exekutora, aby jim z účtu nechal každý měsíc nezabavitelnou částku - 6155 Kč  a 1539 na každé dítě - zatím uvolňuje pouze jednou dvojnásobek životního minima, tedy 6820 -  a b) naučt zaměstnavatele posílat exekuovaným peníze (u výdělku se zabavuje vše, co přesahuje 9232 Kč) složenkou. Exekuovaní se shodují, že pro zaměstnavatele je to práce navíc, envítaná a chovají se k exekuovaným jako k postiženým leprou. Raději je ani nezaměstnávají. K tomu přistpuje fakt, že z nezabavitelné částky musíte nejen uživit všechny své děti, ale i příspěvky na bydlení a vůbec  jakákoliv dávka se odvozuje od čistého příjmu a kolik vám exekutor sraziul sociální odbor nezajímá, tedy z 6155 + 1539 resp. 9232 si doplatíte všechno, na co dávky měly stačit, ale nestačily. Exekuovaní vesměs nedokáží dosáhnout toho, aby jim z příjmů na účet byla  nezabavitelná částka vydána více než jednou.. Marian Velas Mi: "A jsme zase u toho: exekuce  při současné praxi a zákonech nefunguje jako prostředek k vymožení pohledávky, ale jako trest a nátlak na povinného, kdy porušuje ústavou zaručená práva nejen jemu, ale všem osobám, které s ním žijí, popřípadě dalším osobám, která mají k povinnému nějaký vztah!"  Exekuce jsou také důvodem, proč  exekuovaní neradi nastupují do  zprostředkovaných stálých zaměstnání - protože jim prostě na živobytí nezbude, když se exekutor dozví kolik berou (zaměstnavatel je povinen pod pokutou tyto informace poskytnout) a nemohou výši svého příjmu alespoň  na pár měsíců utajit. To už  samo o sobě je situace velmi hazardní! (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Fleischer-SPR-RSC-Cesky-nesmysl-o-nezabavitelnem-zivotnim-minimu-v-exekuci-a-sede-ekonomice-592547?)

Co by bylo ulehčení v tomto případě: 1) generální pardon na exekuce na elektřinu, plyn, vodu, popelnice, a telefon a dopravní pokuty. 2) zavedení alespoň toho mizerného Pelikánova návhru insolvencí. 3) možnost strhávání z účtu, ne zablokování účtu. Větší rozvolnění splátkové povinnosti co do pravidelnosti a výše splátek a to nejen v exekučním řízení normálním, ale i při insolvenci.  Ochrana dlužníkových bližích a chudinské dávky na děti exeikuovaných. Odvozování doplatku na bydlení od nezabavitelného minima. Vhodné by bylo také zakročení proti vršení penálí a pokut a exekutorskému lichvaření u vyšších  pohledávek (jakož i obnovit ustanovení o nepířpustnosti lichvy a povolit zpětné přezkoumání pohledávek, zda nejsou lichvářského charakteru), jakož i  zákaz prodeje  nemovitosti-bydliště i u podstatně vyšších pohledávek, než je jen 50 tisíc. Pak bych se také přimlouvala za zvýšení nezabavitelného minima na -  dejme tomu - 9000 Kč.  

II. Zhoršení sociálních zákonů týkajících se nezaměstnaných a sociálně slabých - dopsud bylo možné si při registraci na úřadu práce přivydělávat  brigádou na Dohodu o provedení práce - to nyní není možné, a zdá se, že i druhá varianta  - totiž Dohoda o pracovní činnosti je ztížena tím, že je nutné si doplácwet zdravotní pojištění. NAvíc  zde již máme zákony, kdy podpora prudce klesá - na 3410 po půl roce nezaměstnanosti  v evidenci úřadu práce  a bez 20  hodin v eřejných prací v e skutečnosti na 2200 Kč! K tomu zde máme již výše zmíněné snížení  doplatku na bydlení na 80% skutečných nákladů! . Takže si spočítejte, kolik vám zbyde, pokud jste někde v horní dolní, kde není doprava a vy nemáte auto.  Ostatně nemusím opakvoat, že není práíce pro všechny nezaměstnané, ne že není v kvalifikaci, kterou máte, není ani obecně!  Nad ztraceným právem na práci můžeme jen plakat, nic se nepohne, pokud s tím sami a kolektivně něco neudělám - a to se  budeme muset ještě poradit o tom, co a jak! Dále se ukazuje, že absolventi praktických a speciálních škol mají tzv. sub-základní vzdělýání, jež nestačí ani na rekvalifikační kurz, na učňovské vzdělání kategorie E, jež bylo k tomuto typu škol vyvinuto, pro změnu nemají rodiče na internát pro tyto děti. 

Co by velmi pomohlo: Nenutit lidi do povolání, kdy ztrácí svou kvalifikaci - tj, nehnat je hned po dvou měsících hned do práce zcela nekvalifikované, a pak také pomoci lidem bez základního vzdělání toto nabýt dodatečně (v Ústeckém kraji jich bylo loni 9%!) a také  neomezovat rekvalifikace jen na dosažené základní vzdělání - vysokozdvižný vozík, svařování nebo kojminictví jsi jistě lze osvojit i bez základního vzdělání. Dalšími nástroj jsou moje pomůcky pro posílení soběstačnosti (blog chytrá daň) nebo základní příjem (tři blogy) Stejně tak by velmi pomohlo mít možnost schůdně a dálkově a bez úplaty dostudovat více věcí než jen něco složitějšího, než jen to, co se nabízí v rekvalifikačních kurzech. Pomohlo by také obnovení původních funkcí ´řadu práce - čili hlášení všech míst, elektronické kartotéky s curriculy několika typů curricul pro jeden profil, automatizované doporučování , a především statistika, místa jakého typu a kolik se objevují kde pravidelně! A pak by bylo slušné opět obnovit úlevyy zaměstnavatelům za zaměstnávaní zdravotně znevýhodněných  osob! A také je nabídka míst vysloveně nepestrá!  V Čechách by také byla lepší nabídka práce, pokud by více lidí mělo dobrý přístup k penězům, zkuste v bance říci, že jste začínající podnikatel, nedostanete nic nebo jen šušně. Vhodné by  také bylo zmírnit příjmový sešup s prodlužující se dobou nezaměstannosti a konečně navýšit exitenční a životní minima.Pomohlo by též subvencovat internáty pro chudé děti i umožnění rekvalifikace a dohnání základního vzdělání pro nedostudované, či osoby s neukončeným základním vzděláním.

 III. Zvýšila se  xenofobnie a ostrakizace sociálně slabých. Aneb lidem dodržujícícm striktní dress code přeci nemůžete vysvětlovat, proč chodíte v hadrech! V 80. letech byla spoleečnost o moc civilnější, střízlivější a  mnohem méně nabubřelá!  Rozdmýchávání rasistických nálad naším prezidentem je věcí,  kterou by člověk neměl tolerovat, to, co je trestné pro kmána, by mělo být trestné i pro pána,   Jeho funkce od něj nevyžaduje, aby se choval jako dobytek! (Naposledy  se vyjádřil, že 90% nepřizpůsobiv ých jsou Rómové a že napadení afrického studenta v pražské tramvaji  jistě nebylo motivováno rasově. ANi se mi nechce komenotvat nacistický výraz "nepřizpůsobivý" - doufám, že hodně lidí bude  v  ostře šikanozním a nenávistném českém prostředí  nepřizpůsopbivých a zůstane lidmi.   Tento rasismus má  konrkétní dopady na postižené jak při hledání práce, tak při hledání obydlí. V současné době jsme byli vyhodnoceni několika studiemi jako nejxenofobnější národ v Evropě. Rasismus se zvrhl dokonce v trestání osob ve vyloučených lokalitách - nově uzavírající nájemní smlouvy nemají nárok na doplatek na bydlení vůbec. Jsou to pohříchu často jediné ubytovací kapacity, jež jsou ochotné dát nájem či podnájem Rómům. 

Co by pomohlo: Protože je tato vlna nenávisti velmi silně živena hoaxy, bylo by vhodné, kdyby tyto záměrné hoaxy policie konečně postihovala stejně jako záměrné šíření nenávisti, jež se děje dnes již běžně, ovšem police je sama náckoidní a tak arugmentaci trestních oznámení nechce rozumět. Dále by pomohla konečně kvalitní žurnalistika, většíé tlak čtenářů na to, aby nečetli jen pytlíky od mouky a bulvár!  Nelze činit jinak, než šířit to, co se Vám líbí na úkor toho méně uspokojivého. Stejně tak by pomohly častější akce podněcující soužití Rómů s Čechy. Na celou nejméně 240 tisícopvou  rómskou menšinu je vyčleněno na podporu integrace jen 60 milionů (a nemá se týkat vyloučených lokalit!!! ) (zatímci na výloha hradní kanceláře (Hrad má také samostatné  a velké příjmy  z turismu) jsme v rozpočtu 2016 vyščlenili půl miliardy -- a na onen nic neregulující Energetický regulační úřad jen 270 milionů)m ba i pomník Baťovi stál více (70 milionů) - nemluvě o fotbale (629 milionů) a sportu zvláště ( přes 6 mld.) a tak Rómové ve vyloučených lokalitáích nemají nijak finančně kryté ani nejrůznější havýárie typu potrubí, stoupačky, ale i výměna zámové vložky, zasklení atd. když si kupř. majitel vymíní, že tyto položky si musí hradit sami. Velmi by pomohlo také  zrušení onoho ustanovení o právu obcí likvidovat své vyloučené lokality likvidací lidí v nich! 

IV  I nadále je zeslabená ochrana nájemníků při současném  zvýšení prahu pro dosažení nájemdního bydlení  jazcá ve vžšui až šesti nájmů. 

Co by pomohlo: možnost, kauci složit postupně v průběhu prvních měsíců, levné ubytovny v majetku města, kontrola činnosti soudů, jež nezřídka fungovaly tak, že byly podezřelé z nadržování bohatší straně. 

Zdrrojem bezdomovecttví je také ztráta zázemí při pobytu ve vězení, Probační a mediačn služba tu totiž není od toho, aby odcházejícím z vězení nějak zvlášť pomáhala. Dostanou třeba na cestu 500 a starej se. 

Častou příčinou bezdomovectví bývá psychiatrické onemocnění, jež se někdy rozvine až na ulici, ale čato se rozvíjí souběžně s propadem. Jeden český deník před lety publikoval výsledky studie, jež pravila, že mezi bezdomovci je 2/3-3/4 pssychiaricky nemocných.  A další příinou je návrat z vězení, protože tgakřka bez pomoci a bez peněz., nebo invqlidita či dlouhé čekání na schválení a vyměření invalidního důchodu, zejména protzo, že zhoršování zdrvotního stavu  obvykle doporvázží přijití o práci, a stav se někdy vleče latentně i několik lert, třeba právě v případě těch psychiagtricky nemocných, ktgeří obvykle dorazí k lékaři v průměry 1,5 roku po objevení se prvních vážných příznaků- Nebo ještě později.  

Co generovalo bezdomovectví v letech 2016-20189 a oo jej buzde generovat v roce 2019 v závěru následujícího článku: (Také plánovaná revize dávek na bydleí bude dalším zdrojem bezdomovecví po roce 2019:) http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/institut-pro-socialni-inkluzi-k-revizi-davek-na-bydleni-malacove+ další mechanismy popsané taméž! 

***

Situaci bezdomovců je třeba řešit, nejen po stránce vylepšení jejich financí - kde by tuto vysloveně genocidní situaci mohl vyřešit už jen základní nepodmíněný příjem v dostatečné výši, (tedy s monetgární suverenitou)  - ne tak nezbytně sociální bydlení, pokud by byl základní příjem v dostatečné výši,  /sociální bydlení je nutné, ale je nutné především pro držení spekulantů na uzdě/) , ale i po stránce kapacitní.  O sociálním bydlení jsem již jeden blog napsala, připravuji další. Budeme-li čekat dlouho, až se najde moc, která by za monetární suverenitu bojovala, bylo by vhodné alespoň přifukovat sociální zabezpečení chudých a a nejchudších, a zksuti alespoň zavést jako modu vyčleňování pozemků zdarma pro alternativní bydlení zbudovaného  kupříkladu z válkového zdiva či slaměných balíků na eternitu, s okny, dveřmi a sanitou ze skládky a topením taktéž jednou v roce zabezpečeném náklaďákem vyřazeného stavebního dřeva ze skládek. 

Stejně tak bude třeba pamatovat na to, že v bezvýchodné situaci již mnoho lidí strávilo neuvěřitelně dlouhíé roky, které jim budou chybět do výpočtu důchodu. Stejně tak velmi tristní situace je v případě dlouhodobé nemoci. I proto bych se přimlouvala - zkuste alespoň amatérsky plédovat a lobovat pro základní nepodmíněný příjem. (více vysvětleno v těch několika blozích, doplňovaných postupně.) 

Připravují se bohužel zákony zhoršující situaci chudých - konkrétně dětí - ne, nebude žádný speciální chudinský příspěvek na v yživované dět, naopak, dojde nejspíše na to, že přídavky na děti budou vázány na pevný pracovní poměr jejich rodičů.

A je třeba zmínit, že situaci  bezdomovectví u nás zhorší EET - vysvětlovala jsem výše důvody (v kapitolách o dávkách, bydlení, exekucích) , proč je pro chudé důležité pohybovat se v šedé ekonomice a mít nějaký ten přivýděleček nepodchycený. EET vše (situaci chudých) velmi zhorší. Nebude to možné, na oněch 20% do doplatku na bydlení a pokytí inflace v sektoru potravin nezbude. Kromě něj jsou viníky také příliš levná práce, nízké důhody a příliš velká inlface - a v neposlední řadě novinka - proplácení části dávek v poukázkách.  Během několika málo let jsme se u potravin dostali i na 200%=eny, což mohlo mnohým uniknout, protože ČNB často do indexu inflace potraviny nezapočítáv. Úřad a vládní úředníci pak při výpočtu jednotlivých minim, důchodů a dávek nepočítají s tím, že člověk je potřebuje především přežít! Ačkoliv jiínak je zapotřebí EET přiznat, že  zlepšil zakonzervoavanou špatnou stiuaci číšníků a kuchařů, kteří ve valné většině pracovali všichni na nízký přiznaný základ dorovnaný do normálního výdělku penězmi bokem. 

Pokud by kdokoliv dokázal  situaci napravit, ušetřilo by to náklady na dětské domovy i vězně, ba i mnoho prostředků ve zdravotnictví a na invalidní důchody. 

Až půjdete kolem chudého či bezdomovce, pamatujte:  být takový ubožáák je nejtěžší povolání na světě! 

A: proboha, vzpamatujte se, za tuto katastrofu, za tyto davy bezdomovců nemůžou žádní ilumináti, ale Češi! 

(Ovšem když jste se v největším volebním úsilí zkusil zeptat u politických stran, co udělají pro bezdomovce, a proti masovému bezdomovectví neuměli odpovědět.)

19.10.2019 MPSV se zaleklo a předložila parfumikovaná data o 24000 bezdomovcích  https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/mpsv-v-cr-je-temer-24-000-bezdomovcu-z-toho-2600-deti.shtml?fbclid=IwAR3YOCK5VDl4K_Eo9dAjLnduDGRE9TXGD44aHy3qWS3LpMhx2l47DX60qfo

10.11.2019 MPSV vydalo nová data o sčítání bezdomovců - vyšlo jim to na cca 24000 osob v celé ČR. Z diskuze na Wikipedia Commons vyšlo najevo, že byly pouze rozdány dotazníčky návštěvníkům azylových domů a nízkoprahových center a pod. Čili - mlčící většina je nikde neregistrovaná. Vždyť jen v roce 2015 bylo trvalým bydlištěm na radnici přihlášeno 300 000 lidí a od té doby se staly zákony ještě krutějšími. MPSV rok od roku snižuje vyplácené dávky na bydlení a hmotné nouze. V malém městě Chebu mají cca 200 bezdomovců. V roce 2014 nestačilo v azylových domech místo: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jak-skoncite-na-ulici-je-z-vas-vzduch-i-pro-nektere-neziskovky-Miliony-lidi-po-Evrope-bloumaji-a-prebiraji-popelnice-344456?fbclid=IwAR2ZRRJTf6gUCs08ECaZvYWkoxKPe5dYU1wd9f9aezZuXZOb2w4xI-mi_vk průzkumníci nesčítali ANI třeba osoby v krátkodobých komerčních ubytovnách – takových jsou další desítky tisíc.(https://www.idnes.cz/brno/zpravy/deti-bez-domova-jizni-morava-brno-pruzkum.A191118_514910_brno-zpravy_vh?utm_source=facebook&utm_medium=sharecm)

Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/deti-bez-domova-jizni-morava-brno-pruzkum.A191118_514910_brno-zpravy_vh?utm_source=facebook&utm_medium=sharecm

JUDr. Varvařovský upozornil 10.11.2019 v bnoci na ČT, že i velmi vzdělaní lidé netuší, že je u nás i správní soudnictví a že na rozhodnutí úřadů s přípisem "Proti tomuto rozhodnutí není odvolání" - se podává žaloba právě ke správnímu soudu. Jde ale o to, kdo bude vykonávat funkci takovéhoto sběrného místa pro osoby ohrožené bezdomovectvím, kupíkladu pro nepřiznané příspěvky na péči, aby těmto ,idem se žalobou pomohl a vyrobit alespoň několik pádných judikátů, kterých je pomálu, resp. žádné. Ministryně Maláčová se rozhodla v listopadu 2019 valorizovat existenční a životní minima, ale pouze o procenta vzdáleně připomínající inflaci bez započítání cen potravin a nájmů, ale samozřejmě se stále jedná o spotřební koš z roku 1991, který již neexistuje a není aktuální, dosažitelný. 

 Roste počet naprosto chudých starých hbezdomovců, kteří kupř. nezískali díky dlouhodobé nezaměstnanosti nárok na důchod a  kteří ztrácejí soběstačnost a nemají kde dožít, stát jim na to nedá, ani jim to nijak neumožní. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cesti-bezdomovci-zestarli-nemaji-kde-dozit-40305340 Bylo by třeba nasadit na tento problém dobré právníky. Ale neziskovky nechtějí jít proti systému, který je dobře živí, čili od nich dobour právní pomoc nelze čekat. 

Karel Panuška

DÍK NĚŽNÉMU SAMETU,
HLAD I BÍDU ZNÁME TU
Živen zbytky z pizzerie,
v popelnici klackem ryje.
Starší pán tu denně stojí,
odhodil stud, zbytky dojí.
Svoboda tu mává křídly,
z popelnic je živen jídly.
Zná jen nouzi, mizérii,
denně chvátá k pizzerii.
Občan státu, jídla lovec,
tak stoluje bezdomovec.
Dobré chuti, ať jí zdravě,
přeje vláda jeho stravě.
Že se lidé zbytky hostí,
ostatním už lhostejností.
Ve městech či na vesnici,
chodí z hladu k popelnici,
ze zoufalství hledat jídlo,
na lavičce v parku sídlo.
Jestli bude tuhá zima,
zatančí smrt mezi nima.
Ty, co se už sotva plouží,
k tanci vyzvat zase touží.
Naši lidé můžou chcípat,
dotace však budou lítat.
Může tebe jednou i tu,
exekutor vyhnat z bytu.
K popelnici na odpadky,
žhavá čára za podpatky,
do žaludku ať je denně,
popelášíš neprodleně.
ŽIVOTA SI NEPŘEJ KONEC,
COBY TAKÉ BEZDOMOVEC

5.6.2018 Nějak přibývá bezdomovců  Plzni, nové a novéstanové osady: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140605-udalosti-v-regionech/video/624786 skutečný počet bezdomovců 2016:https://www.novinky.cz/domaci/397330-bezdomovcu-je-v-cesku-dvakrat-vic-nez-se-dosud-uvadelo.html?source=FBS&fbclid=IwAR0cA6UrYzIUgUFEoB843mPclkAHj_95I7800z2MRB9NRAuhlagL9hA5hxM

A zde několk soudobých ilustrací bezdomovectví: https://jihlava.idnes.cz/pribehy-bezdomovcu-na-autobusovem-nadrazi-v-jihlave-f97-/jihlava-zpravy.aspx?c=A151216_1618ty ilustrativnější 26_jihlava-zpravy_mv a https://refresher.cz/39917-Takhle-prezivaji-zimu-prazsti-bezdomovci-Pribehy-lidi-kteri-nemaji-kam-jit  a https://www.flowee.cz/esprit/osobni-rust/1222-bez-domova-pomahat-bez-predsudku-a-srdcem?highlight=WyJzYW1hcmEiXQ%3D%3D  a jednda otřesná  zpráva z roku 2013 o třídenním umírání za přítomnosti lhostejných chodců: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Jen-pro-silne-zaludky-Umiral-v-centru-Prahy-bez-pomoci-Zbylo-jen-toto-video-293461 až pětině bezdomovců ještě není 30 let: https://zpravy.idnes.cz/bezdomovci-mladi-lide-socialni-znevyhodneni-f3f-/domaci.aspx?c=A180222_150302_domaci_mav&utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

a teoretičtější  https://a2larm.cz/2017/11/cilem-je-vycistit-mesto-od-bezdomovcu/ a http://svobodnenoviny.eu/je-obrovskou-ostudou-ceske-republiky-pokud-jeden-jediny-obcan-zemre-opusten-pod-mostem/

Bezdomovec v uměleckém, hudebním dokumentu - Sedm pytlů Ivo Brčinoviče - uvnitř:   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/stastny-nnovy-rok-2013-s-hudoky-andreje-kostice-napravou-veci-obecnych-komens 

Míra netolerance: https://www.lidovky.cz/vadi-nam-romove-muslimove-i-buddhiste-cesi-propadli-v-pruzkumu-rasismu-1nm-/zpravy-domov.aspx?c=A151012_150021_ln_domov_jzl a Zeman: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-utoci-na-romy-podle-nej-patri-90-procent-neprizpusobivych-obcanu-k-romske-mensine a Tomio Okamura, podle nějž již čtyři generace za sebou má každá rómská žena osm dětí (!): https://www.youtube.com/watch?v=YrNHyFajBMw a školní segregace romských dětí: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/temer-2-tisice-romu-se-seslo-na-shromazdeni-v-ostrave-a-pozadovalo-pro-sve-deti-rovny-pristup-ke-kvalitnimu-vzdelani#disqus_thread

A že Rómové ve vyloučerných lokalitách potřebují pomoci: nemají popelnice, vodu ani toalety: http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/1769695

Doklad diskrimizace Rómů jiné ubytovací kapacity než ve vyloučených lokalitách pro ně prostě nejsou: Romská rodina s dostatkem peněz nesehnala bydlení - během čtyř měsíců osloveno 550 pronajímatelů: https://www.youtube.com/watch?v=5lK4U-Vwc8A

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=7GVGONSIobI 

přídavek z 19.11.2017

Eduarda Heczková
Drazí přátelé, v obchodních domech sice ještě koledy nehrají, ale já už chci s vámi mluvit o vánocích. A to o jedné konkrétní vánoční akci. Vy, kteří moji stránku už nějak ten rok sledujete, víte, že každoročně pořádá můj sbor (pražský sbor Luterské evangelické církve a. v.) na 25. 12. vánoční bohoslužbu pro bezdomovce s občerstvením a dárky. Chodí tam tak něco kolem 80 bezdomovců a kromě pokrmu duchovního dostanou i guláš, chlebíčky, cukroví a oblečení. Je to požehnaná akce. Ovšem příprava té akce něco stojí. Kolem tří tisíc stojí pronájem kulturního sálu na Smíchovském nádraží, kde se akce koná, další tisícovku stojí občerstvení. Oblečení většinou darují lidé obnošené, ale vždy ještě alespoň nějaké čepice, rukavice a teplé ponožky dokupujeme. Takže suma sumárum ta akce přijde na nějakých 4 500 Kč. Doposud jsme to s manželem většinou dávali ze svého, ale v současné době jsme na tom finančně tak, že už není z čeho dávat. Proto chci vyzvat a poprosit Vás, milí přátelé, abyste, kdo chcete, aby se tato akce mohla i letos konat, na ni finančně přispěli. Číslo konta našeho sboru je 193909295, kód banky 0300. Všem Vám za nás i za "naše" bezdomovce předem moc děkuji! Eda

3.12.2017: Jiřina Musilová "zatím" jen šest umrzlých, a to ještě nepřišla arktická zima, jen nás škádlí mrazíci.

Dotazem na MVČR a České policii bylo zjištěno, že neexistuje evidence lidí, kteří zemřeli nenásilnou smrtí na ulici, nebo kdekoliv jinde v outdooru. 

 Jediná další aktuální pomoc, jež opět nebude přicházet, protože o projekt se zajímá jen Plzeň: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/sos-bezdomovcke-vesnicky-0

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Děkuju,  kamarád navrhuje slavit raději Saturnálie, než Vánoce! Vyjde to dnes totiž nastejno! 

Hodně mne trápí ztracené právo na práci! Ale neméně to mrskačství, kdy se počítá každá kůrka ujedeného chlebíčku a  přitom biliony jen letí. 

klokan

    Již jsou tady zase, přičemž by je stačilo slavit tak jednou za pět let. O několik týdnů dříve než loni započíná předvánočně nákupní šílenství. Z tradičních oslav zimního slunovratu, do nichž bylo časem umně zakomponováno narození více méně bájného Ježíška, se staly vyloženě pokrytecky protivné svátky bezuzdného konzumu a komerce, v nichž již tradiční vymývání mozků předčilo všechny meze slušnosti. Falešnost takových svátků spočívá i v rozdávání rybích a jiných polévek na náměstích bezdomovcům, té odvrácené straně výsledků budování mafiánského kapitalismu v Čr. Lze jen uvítat, že autorka se rozhodla ve svitu všeobecně falešné předvánoční iluminace, zamířit osvěcující paprsek i na dno propasti bezdomovectví. Perfektně popsala všesvasvazující pavučinu  současných společensko ekonomických vztahů, v nichž několik pavoučích kapitalistických predátorů, bezuzdně vysává mušky uvízlé v předivu jejich lepkavých pavučin. Při pročítání tohoto článku, jsem si vzpomenul i na článek v jiném levicovém periodiku, pojednávající v rámci vzpomenutí kulatého výročí VŘSR i první porevoluční ministryni sociálního zabezpečení ,revolucionářky Alexandry Kollontajovové, která musela v tehdejším neutuchajícím revolučním zápalu, řešit i dílčí sociální reformy. V souvislosti s tímto výročím si mnozí pamětníci vzpomenuli též na tu okolnost, kdy se do české kotliny opět návratili lichvářství, nezaměstnanost, bezdomovectví a vzrůstající rasismus, jak ostatně autorka naznačila již v úvodu svého dalšího podnětného článku.