Politické ovlivňování státních zástupců a soudu v živé kauze

delnici 1950 proces
26.5.2019 06:50
Prohlášení MO TOP 09 k návrhu obžalovat Andreje Babiše a k následným politickým krokům premiéra a prezidenta ČR je neuvěřitelným krokem, který jakoby nás vracel do 50. let minulého století

Že by se nám vracela 50. léta minulého století? Chybí jen dopisy, tentokrát sice logicky už ne kolektivů př...adlen a hutníků (neboť tací už skoro ani u nás nejsou, jak byl demokraticky a "nezištně" zlikvidován našimi přáteli ze západu náš průmysl), ale partami v partajích, jinak řečeno politiky v politických stranách některých.

Není ale třeba dnes dopisů, teď tomu říkají "prohlášení", někteří také "petice", "vyjádření podpory". Tady se podporují v prohlášení TOPkařů státní zástupci, aby konali přísně, aby konali tak, jak si to tvůrci celé kauzy přejí. Tenkrát v dopisech kolektivy žádaly trest smrti pro Miladu Horákovou.

Podporovatelé nemohou vědět (ANEBO MOHOU?) jak se státní zástupci rozhodnou, ale už předem jim drží palce a vyjadřují podporu. Že jsou to divnosti? Inu, jsou ...

Podporovatelé nesouhlasí s ustanovením nové ministryně spravedlnosti paní Marie Benešové. Nepíší ve svém prohlášení, proč. Že by se té spravedlnosti, toho stoprocentního smyslu pro skutečnou spravedlnost, který vyznává a uznává nová paní ministryně, báli? Že by se báli, že jejich snažení vyjde nazmar?

Podporovatelé vyzývají k nesouhlasu s "kroky, kterými jsou umlčováni a dehonestováni zástupci státu, kterými je napadána podstata fungování naší společnosti" Až tak.

Také se tomu říká šíření poplašné zprávy, jinak manipulace, sprostá lež a dezinformace, nově fake news.

Jsou umlčováni a dehonestováni státní zástupci? Kteří? Kdo je umlčuje a dehonestuje?

Politici z TOP 09 se otevřeně snaží ovlivňovat práci státních zástupců v živé kauze, zasahují svými "podporami" a "výzvami" do jejich rozhodování až tak, že jim v podstatě diktují, jak se mají rozhodnout.

Nezbývá, než vyčkat, zda státní zástupci tento diktát budou akceptovat a podřídí se přání politiků ze strany, která bezesporu tuto kauzu "vyrobila".

Není také nezajímavé, jak velkou fabulační schopností disponují "podporovatelé" a "vyzyvatelé", když předem znají nějaké iluzórní "následné politické kroky premiéra a prezidenta ČR" a už k nim vydávají "prohlášení".

Vědí politici TOP 09 víc, než samotní nejvyšší ústavní činitelé našeho státu?

Vědí politici TOP 09, jak se rozhodnou v této kauze stání zástupci a soud, že už předem jejich rozhodnutí podporují?

Co se to tady hraje za špinavou, podlou hru na boj o nezávislost státních zástupců a soudů, podporu jejich rozhodnutí, když ještě oficiálně žádné rozhodnutí od nich nepadlo?

Výsměchem a falší největší je nakonec volání TOPkařů po spravedlivém fungování naší společnosti, ve světle toho, že oni sami takto veřejně zasahují, ovlivňují a diktují, jaké má být rozhodnutí státních zástupců a i soudu. 

Ne, toto není už Kocourkov. Toto je snaha o nastolení diktátu, totality jednoho názorového proudu, byť menšinového, ale o to agresívnějšího, vskutku nedemokratického, neuznávajícího a nerespektujícího výsledky svobodných voleb.

Chceme to? Politické óbrprocesy a tresty nejvyšší za účelem likvidace politických protivníků?

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Zneužívání justituce k vnitropolitickému boji se vlastně poznenáhlu, stalo nepsanou normou, na níž si zvykáme,  stejně jako na další vymoženosti našeho prý demokratického a právního státu. Spojovacím klínem oněch pomyslných na sobě nezávislých tří mocných to pilířů údajně demokratického systému se samozřejmě, stala touha po nezřízené moci  některých jedinců jištěná  nemalým množstvím peněz. Dobře víme, že kauza ,, Čapí hnízdo" nepředstavuje první takovou účelovku, vylétnuvší z otevřených dvířek Pandořiny skříňky na penězích závislé naší justice. Nomen omen kupříkladu -  Buštěhrad, solární baroni, za svobodna Nagyová, Vidkun. Kdo s čím zachází tím také schází. 

Jiří Volný st.

Ve škole jsme se my, někteří žáci a později studenti, dívali s nadhledem a nedůvěrou na socialistická tvrzení a poučky. Jedna z pouček hovořila o tom, že aparát státu slouží vládnoucí buržoazii. Zdá se mi, že nějaký neviditelný režisér absurdního divadla nám chce dokázat oprávněnost těchto zdánlivě zastaralých mouder. Za tykadla dostal pan řidič Smetana nucené práce, ale jiné portály nebo periodika uveřejňují hanlivé karikatury svých oponentů o stošest. Chudáka odsoudí za banalitu, v deseti procentech případů i neoprávněně, ale procesy s mocnými se táhnou nekonečně dlouho.

Roland Olbert

Milá autorko,

s Vašimi převážně emotivními komentáři, mohu jen souhlasit. 

Na rozdíl od Vás, mě ovšem současný stav politiky v ČR  ani trochu nevzrušuje. Neboť nemusím chodit tak daleko do historie tohoto  státu a OPĚT se setkávám s něčím, co už tady kdysi bylo, byť v trochu jiné podobě. Můj tehdejší šéf, ročník 1916, mně  co by  učedníkovi vyprávěl, jak to tady fungovalo za  Protektorátu. Kolaborace s německými okupanty, udavačství. Z mnohých udavačů se po válce stali horliví  RG, Rudé gardy, lidově  přejmenované na Rabovací gardy.. V románu Siromacha od  A. Koenixmarka naleznete bravurní popis těchto událostí...

Po roce 48 se potomci kolaborantů  napasovali na nové poměry, stručně řečeno: milovat tehdejší SSSR na věčné časy a nikdy jinak, tak znělo heslo té doby.

A  pak  bylo nutno zase vyměnit  kabát, neboť kam vítr, tam plášť... To přišel rok 89 a pohrobci tehdejších kolaborantů s nacisty a  SSSR se rychle přeorientovali na přátelství  s USA a  imperialistickým Západem. Takže se z našich přátel a osvoboditelů stali nepřátelé a hrozba větší, než  údajná islamizace  Evropy, prý...

Doporučuji sledovat i dění mimo ČR, prioritně  současné Německo a pokud Vám to jazyková gramotnost umožní,

budete šokována, jak současná Merkeljunta se svou propagandou řídí německé občany.

DNA neoblafneš, nic z učení J.Goebbelse nezapomněli, ale nic nového se nenaučili.