Politické porno

obrazek
4.5.2019 19:56
V zácpě aut, samozřejmě v Praze, kde všechny politické strany v posledních třech desítkách let slibovaly, jak perfektně dopravu zde a v okolí vyřeší, jsem viděl zajímavé obrazové sdělení (viz foto).

 Chápu, že si někdo do auta dá vlaječku svého sportovního klubu; ale když tam bude mít vlajku kupř. Slávie, nedá si tam přece nápis „Sparta fuj!“ (za uvedené kluby si dosaďte jakékoliv dle své libosti). Své fandovství totiž vyjadřuje pozitivně.

 Jak však vyfotografované sdělení interpretovat, tlumočit? Nebo tlu-močit? Sub voce čůrání jsem na netu fulltextem našel asi tisíc stránek. Většinou porna. Hard. Že by k nám přicházela pornokracie? No, signály o ní už tu byly – to když Jana Nagyová (tehdy) souložnice (tehdy) předsedy vlády Petra Nečase, nyní jeho manželka Nečasová, velela Vojenskému zpravodajství. Mezi těmi tisíci odkazy se najdou i odkazy praktické, např. na dámskou pomůcku na čůrání ve stoje. Existuje i kniha o historii a přítomnosti čůrání, o rozličných technikách v různých dobách a pohlavích.

 Samozřejmě, my v Čechách známe označení špatného piva to pivo je jak chcanky (viz Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. Academia, Praha 1983, s. 197). Je to věcný, hodnotící odsudek.

 Obrázek na zadním skle vozidla je politický odsudek. Je to mobilní plakát, afiš vyjadřující a nabízející politický názor majitele auta. O čem sdělení autora vypovídá? O jeho politickém názoru? Je to politika, močit někomu na hlavu? Kdyby to alespoň bylo vtipné. Močit někomu na hlavu, i když jen na obrázku, je poněkud primitivní. A je to názor? No, kontemplativní příliš není. Je bez pozitivního obsahu. Spíše politické porno.

 Myslím, že obrázek přesně charakterizuje současnou nedemokratickou část politického spektra, označované jako lepšolidi: Jsou to ti, kteří usilují o státní převrat pomocí nátlakových akcí několika tisíc organizovaných demonstrantů, signatářů jakýchkoli výzev, dopisů atp. proti čemukoli, co řekne, udělá, vymyslí, pomyslí a ani nevyřkne a tak podobně Andrej Babiš (a, dodávám, a prezident Miloš Zeman). Jsou to protidemokratická individua; neuznávají výsledek voleb, protože je jiný, než by podle nich být měl.

 Dovolím si doporučení: Nemalujte primitivní obrázky. Neorganizuje prapodivné, prý spontánní demonstrace, na nichž mají demonstrující stejné plakáty se stejnými hesly stejně vytištěné a i stejné deštníky, takže je zřejmé, že skutečně, ale opravdu skutečně jde o spontaneitu demonstrujících.

 Doporučuji: Běžte, blbečci, k volbám, a Andreje Babiše v nich porazte. Dělejte politiku. Pozitivně. Čůrejte si doma.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Narazme však stejný soudek z opačné strany. Ulevovat si organismu od nezpracované jím části potravy v pevném i kapalném stavu, lze zajisté i doma. Ovšem problém vyvstává když se nutkavá ulevující se potřeba, přihlásí uprostřed prý zvelebených k potěše naší veřejnosti středů našich měst. Dříve byl k mání i  v centrech v malých měst bezplatný veřejný záchodek, provozovaný místní samosprávou. Naše nynější samosprávy jak naprosto jasně vidíme, ovšem dotují zbytečný luxus především pro bohatší část veřejnosti, jako různá zážitková a adrenalinová centra pro zlatou mládež, jakož i jiné světské marnosti, nemají však již samozřejmě peněz na zbudování potřebné malé soukromé komůrky. O četných tankodromových chodnících, čekajících marně na svou opravu ani nemluvě. Stanoví se však nemalé pokuty za ulevování si na veřejnosti, když bude samozřejmě následovat i stanovení nemalého poplatku za ošlapné prý chodníků.  V poslední zahnívající fázi tohto  nespravedlivého režimu se bude jednat zajisé i o zpoplatnění za dýchání zplodinami aut znečištěného vzduchu. Tedy  časové se zde stává nejen připodobnění městečk Kocourkova, ale i pověstných chevallierovských Zvonokosů.