Populismus z naivity

pelc vladimír
11.10.2019 18:10
Po vzoru spisovatele Zdeňka Jirotky a jeho humoristického románu Saturnin jsem si zavedl kancelář na uvádění románových příběhů na pravou míru; současnými slovy řečeno na odhalování fake news a populistických tvrzení, a jejich uvádění na pravou míru.

Interpretací názorů paní Brigity Janovské se pokusím ukázat na další podstatnou stránku tvorby populismu – tvoření populismu z naivity; (jako volné pokračování článků Bolševická tvorba populismu, 18. 8. 2019, zde , a Rudimentární tvorba populismu, 6. 8. 2019, zde ).

Paní B. Janovská, držitelka putovního ocenění „Zlatá holubice míru“, kterou dříve získal i prezident Václav Havel či dalajláma, v nedávném rozhovoru ( viz , 6. 8. 2019) mj. uvedla: Německo by nám mělo být vzorem. Dáma, usilující o smíření, předkládá svou myšlenku: Měli bychom se vrátit ke křesťanským hodnotám, které nás spojují. To je ovšem omyl; křesťanské hodnoty nás naopak rozdělují, přesně jejich dodržování a nedodržování. Rozdělují nás hodnoty vyjádřené zejména maximou „nezabiješ“ – předci sudetů vraždili naše občany, vypalovali obce. Nikdy jsme od sudetů neslyšeli jediné slovo křesťanské lítosti, omluvy. První charakteristikou populismu tvořeného z naivity je nepravdivé tvrzení o společných kulturních kořenech.

Na dotaz „Je podle vás stejně důležité si připomenout, že loni uběhlo 80 let od vyhnání Čechů ze Sudet, stejně jako to, že příští rok uplyne 75 let od vyhnání Němců z Československa?“ odpověděla: Mám za to, že je, s odstupem času, spíše než o vině důležité přemýšlet o cestě vpřed. Avšak cesta vpřed musí být založena na přiznání viny, přiznání viny tehdejších německých občanů Československa na okupaci a vraždách ve třicátých letech do konce 2. světové války. Druhou charakteristikou populismu tvořeného z naivity je ahistoričnost, úmyslné zapomínání na příčiny událostí, pokud se to hodí, a ze stejného důvodu zvýrazňování pouze části příčin minulých událostí. Jde o ztrátu paměti; ztrácejí se však vždy jen vybrané historické události, příčiny, souvislosti.

Přitom nositelka zlaté holubice míru opakuje hlavní lež sudetů: Kolektivní vina byla nespravedlivá, vyhnat obyčejné lidi s dětmi z jejich domovů a vlasti za dramatických okolností, bez ničeho do neznáma, to si dnes neumíme vůbec představit; a zapomenout se něco takového určitě nedá. Je ta paní skutečně tak naivní? Neznalá historie? O odsunu německých osob, kolaborujících s nacismem, z pohraničí Československa, rozhodly vítězné mocnosti, odsun s kolektivní vinou neměl nic společného, a to i když více než devadesát procent z tehdejších sudetů podporovalo nacismus; kdo nebyl nacista a chtěl zůstat, zůstal. A jak se provinily desetitisíce našich spoluobčanů, které byly naci-sudety vyhnány z pohraničí po jeho záboru nacistickou soldateskou? Třetí charakteristikou populismu tvořeného z naivity je ideologický, zpolitizovaný jednostranný pohled na minulost i současnost.

Tragicky naivní je povrchní až primitivní hodnocení sudetských sjezdů: Sudetoněmecké dny jsou každoročně krásnou a velkolepou oslavou tradice, sounáležitosti a touhy po míru a přátelství v srdci Evropy, které umí připravovat a plně vnímat v Bavorsku. Ano, jsou to setkání pompézní; a že to je oslava tradice? Jaké tradice? Tradice útoků na náš národ, který chtěli sudeti spolu s Henleinem a Hitlerem vyhladit a zotročit, tradice okupování a likvidace? Proč do krásné a velkolepé oslavy nepatří tradice pokory, místo arogance herrenvolku, tradice omluvy za nacistickou minulost jejich bývalých soukmenovců, místo majetkových nároků vůči naší zemi, tradice odsouzení zločinů naci-sudetů, předků těch sudetů nynějších? Čtvrtou charakteristikou populismu tvořeného z naivity je klouzání po vnějších, povrchních obrazech, po tom, co se naparuje, leskne jako katzengold, i když uvnitř jde o katzendrek.

Populismus z naivity je snad to nejhorší, co se může přihodit.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   V souvislosti s plně aktuálním poukázáním autora článku, který poukazuje na naprosto tirstní stav vnitropolitické scény ČR o němž svědčí pokračující nehoráznosti sudetoněmeckého landsmanšaftu, jímž naši vládnouci nejsou schopni, popřípadě ani nemíní rázně zatnout tipec. Myslím, že v Praze stále funguje pobočka SL. Levici se podařilo v ČR téměř vyzmizíkovat takže jaká síla se zde může proti tomuto hanebnému úsilí postavit. Vedení obou kdysi levicových stran ČSSD vlastně i KSČM ve své své opurtunistické zaslepenosti, účasí ve vládě oligarchy a jejím tolerováním přes mnohé znepokojivé sigály stále pokračuje v této devastiční činnosti. Vlastně jejich faktický šéf Babiš vyžene z jednání o katastrofálním stavu našeho zdravotnictví zástupce příslušné odborové organizace a tati naprostá nehoráznost je mu tolerována. Šéf KSČM Filip se pak angažuje v úsilí o dozbrojení našich žoldáků v NATO italskými vrtulníky na místo jinou klikou zdejšího establishmentu prosazovanými vrtulníky USA. Vskutku levicová politika.

klokan

Odstranění duplicity přispěvku.