Pořad o českém trhu práce, který se povedl

obrazekparanoidní chování ukázka
8.9.2012 22:13
Jde o pořad Máte slovo, a již postaršího data, jak se mi nelíbil jiný pořad Michaely Jílkové - totiž Kotel - tentokrát si dala více práce s výběrem a sezváním zástupců občanské společnosti, kteří brilantně a podnětně kontrují ministru Drábkovi, zástupkyni Úřadu práce i zástupci pracovní agentury. Dnes je situace mnohem horší, jak všichni známe, přes množství civilizačních podnětů, které ministr dostal a mohl vyhodnotit správně, on se rozhodl vést válku nikoliv proti utrpení, nýbrž proti trpícím. Jo pardon, já zapomněla, dnes už se jim všem paušálně říká nepřizpůsobiví. (Zkuste se některého z nich zeptat, čemu není schopen se přizpůsobit!)

"Vysílání se odehrálo 18.11.2010, čili od 1.1.2011 neplatí ústně uzavřená dohoda o provedení práce a můžete být sankcionováni.  S radostí Vám oznamujeme, že nejprůbojnější ze zástupců občanské společnosti, pan Miloš Cach, s hojnými zkušenostmi se stavebními tendry a zaměstnáváním ve stavebnictví, dosud žije. Prosím, nepřikládejte mu k tíži neblahý vývoj na poli politiky zaměstnannosti, protože z pořadu je patrné, že minitr Drábek již do vysílání přišel s ustálenými názory, připravenými projekty a především rozhodnut nic na nich neměnit, tito aktivité by ho ke změně chování nepřiměli ani párem koní. Zda mohli udělat něco jiného, než dělali, je těžké říci, protože i pro ně to bylo první setkání s ministrem face-to-face. Věřím, že kdyby dostali druhou příležitost kontaktu, řekli by mu toho ještě mnohem více a jiného a jinak. Co se nepodařilo, je jen "taková drobnost" - upozornění, že když bude 80% národa na štíru s financemi a bude nuceno živořit, bude pro normální české podnikatele (ty,kteří neintrikaří, nekomplotují se,  neprodávají zlato, diamanty a pod.) bude trh o 80% menší. (A tím jsme zpátky u Klause, který si ze školy zřejmě nezapamtoval ani to, že peníze jsou oběživo.) A také, že v zásadě nevadí to, že někdo pracuje na černo - sice se za sebe ocitá ohledně uplatnění svých nároků v prekérní a těžko udržiteloné situaci, ale dává vydělat jinému, může více utrácet (nebo pomůže více vydělat a udržet si podnikání svému donátorovi práce, což vyjde nastejno také) - a ten druhý to za něj odvede na daních (nevydobujei pro něj stát jako pro vyšší kastu - jež je inženýrována jako stabilní pravicové voličstvo, jež má ve společnosti úplně jinou váhu hlasu, než to chudé a levé - spoustu excesívnícjh mimořádných úlev - jako je možnost odečíst ročně 300 000 na hypotéční úroky - a odpočtů - na životní pojištění a pod.), na sociálním a zdravotním pojištrění (není-li dán strop)  - čímž se vše v celku a suma sumáruým má šanci vyrovnát a narovnat - a  že větším problémem je odplývání dividend do zahraničí a daňových nároků do daňových rájů , že jde tedy jen o to, společnost kormidlovat k nápravě, a ne trestat nevinné, nebo respektive ty, co jsou v podstatně slabší vyjednávací pozici.

Link do archivu videí na 23 min sekvenci, jež opravdu stojí za to, je zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo/210572230800035/diskuse/ a upozorňuji že stojí za to si přečíst i  komentář po videem.

Celá problematika stojí za dlouhý komentář, ale ten dodám později. Možná do jiného článku, v tomto je podnětů k zpracovávání až dost.  Především to zatím shrnu krátce - s rozpadem fyzické ekonomiky a monetární suverenity (ale i s ohnutím účetnictví směrem od reálu a statistiky směrem od reálu a smysluplnosti)  se rozpadly také racionální organizační struktury a převládly spekulativní mechanismy chování, nyní se celá společnost vzájemně drží ve svíravém objetí vzájemného vydírání. (Dnes se to má v Praze tak, že 2 kominíci za půlhodiny práce a vyvložkování komínu si řekne o 24 000 a revizní technik za půl hodinové hlédnutí a vyčištění kotle vysavačem 2 500. No a co, tolik práce za ty peníze byli třeba takoví právníci ochotní odevzdávat leda tak před 15 lety.) O tom, že s touto racionální organizační strukturou padly i takové civilizační výdobytky v podobě ohledu ke stáří, jež se projevovalo mechanismem "přeřazeníá na vhodnější práci v rámci podniku (tj. docenění faktoru loajality a zkušeností, odpovědnosti a psychické zralosti)" ani nemluvě. Poněkud více o samotném ekonomickém otroctví a jak z něj ven pojednává tento můj starší blog: http://www.vasevec.cz/blogy/proc-musela-ilona-svihlikova-skolit-redaktory-ct-ze-zakladu-ekonomie . Bohužel s pádem kultury poskytování podmínek k práci padly i perspektivy našich potomků, kteří, jestlže něco vůbec mohou dnes dělat, pak jen jako zajetá kolečkia, byť i si říkají manažeři, jen služebníčci, kteří nikdx nepochopí ani zbla , co je zapotřeí k tomu, nějaký podnik rozjet na zelené louce, pakliže jim nebyla dána kuráž a vůle dělat něco samostatně - ale takoví nebývají perspektivními zaměstnanci. Tzv. senioraská mentalita bývá z důvodu neohrožování (už tak nicotných) know-how firem vyřazována už v agentuře. Také proto, že kam je výběr oboru a  honění se za aktuálním ryze a povrchně technologickým upgrade jejich školy naše mládí zařadí tam už také navěky zůstanou (neodejdou-li do zahraničí), zůstává 60% lidí do 35 let bezdětných A to je opravdová katastrofa. (nemslím tím kvůli důchodům, ale kvůli perspektivám této země)

Uvědomme si, že během privatizace padlo 1700 strategických podniků, jež nebyly nahrazeny ničím adekvátnějším než mottem o potřebnosti flexibility, všechny nejnovější studie dokazují, že toto motto se ukázalo být příliš sociálně drahé, nejvíc ze sociálně evastujících faktorů. Dnes je třeba pozdě říkat, že ekonomie je o něčem jiném, protože můžete mít i tu nejvzácnější vysokou kvalifikaci a práci stejně neseženete,nebo nakrásně můžete být objektem vhodným k vykořisťování, protože jste cizinec - ale  jste-li muslim a Arab uprostřed rasitického národa, tak ji také nedostanete, je ale na čas, aby se toto už říkat začalo. http://www.vasevec.cz/blogy/prudce-narusta-podil-prekarizovane-prace  to ale bylo ještě před zavedením práce úplně zdarma! (obrana zde: http://www.vasevec.cz/blogy/jiri-voda-vzor-zadosti-o-zprostredkovaniprideleni-prace-ve-smyslu-charty-socialnich-prav )

Co nás ještě čeká kromě rostoucí tuposti a krutosti? Přeci s nárůstem krminálnosti celého státu a jeho legislativy i kriminalita našich spoluobčanů. Pardon, ještě tomu bude předcházet nárůst krutosti institucí (vyhledejte si zde třeba heslo robosigning, ať si uděláte obrázek - a myslete na to,  až vám někdo za službu nabídne "zaplatít" podpisem smlouvy o více leté věrnosti a automatickém souhlasu k právě aktuálním podmínkám. Třeba by to pro vás mohlo znamenat,  že se nezměnte bydliště, aniž byste zaplatili ušlý, manažery poniku vydiktovaný ziskl!!! - pro ten případ nutnosti spotřebitelské sebeobrany si zadejte do vyhledávače "nová právní entita seigniorage")

.Už jste přišli na to, čemu nebo komu se nepřizpůsobiví nejsou schopni nebo odmítají se přizpůsobit? (Jak praví Bobo na volebním letáku své strany: "Nenecháme si od nepřizpůsobivých diktzovat!") Přeci tomu bordelu a chaosu, který způsobil bordel a chaos v hlavách vlád, parlamentů a senátů této země.

V každém případě přiměřeného dnes není nic, když si člověk uvědomí, jak ukázněně nám tu předchozí generace znechaly hustou síť silnic a my za extrémní pálky a zároveň stylem "tad máš pade a dej si bacha, protože na tu tvou lopatu jich čeká dalších sto" jsme vyhodili majlant do pár kilometrů dálnic, majlant, který se nám už nevrátí vzhledem ke kvapem blížící se ropné krizi, a ve kterémžto konání hodláme - resp. naše vláda hodlá - pokračovat (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Poslanec-VV-popsal-Necasovi-co-se-deje-ve-vladnim-organu-A-rezignoval-247766), zatímco nám podstatně více chybí sociální byty, tak se člověk ptá, zda šlo jen o dětinské rozbíjení toho, co zanechali jiní, ovšem rozbíjení bez schopnosti vytvořit něco podobně solidního, nebo jen o srážku s cizí doktrínou, která byla pro doktrínu úspěšná (méně pro nás), protože cokoliv nás nutí volit mezi  čelením našim stinným stránkácm a možností si stinné stránky podepřít nějakým racionálně znějícím zdůvodněním vyhraje, když na naše stinné stránky vsadí. Ale jde jen o doktrínu, a to, jak zároveň probíhají extrémní inflace i extrémní deflace, je strašné, a bude třeba, aby se sešlo více lidí, kteří si řeknou: my jsme jen zapomněli, že pro tuto zemi a společnost jsme vždy chtěli jen a jen smysluplný program, nikdo se nám už nepokoušejte namluvit, že jsme kdy měli v plánu takovýto blázinec, rozvoj systémové asociálnosti takto olbřímích rozměrů.  začněme.... změnou podmínek politické soutěže, zvedněme laťku, na rohu se chlubí kandidátka na senátorku, že se zasadila (patrně nechala nuceně pracující vysázet podle návrhu zahradního architekta) o zahrádku v kousku veřejného parku. .

Jsem si vědoma toho, že tento článek ani zdaleka nevyčerpává problematiku politiky zaměstnanosti a sociálního inženýrství  celou. Jsem rozhodnuta to v budoucnu napravit.  Alespoň trochu. 

____________________________

Ela Nakamura 27.10.2012 "Zrovna se v pořadu u Jílkové se ukázalo, že českým podnikatelům by mnohem méně vadila progresivní daň, uplatněná dostatečně s citem jako na západě, než DPH vyhnané do takové výše, že zničí spotřebu.Úplně ukázkově se tady ukazuje, jak to vypadá, když se všechno nasměruje jenom jedním směrem a padne rovnováha.Co měli naši podnikatelé, když začínali a nic si privatizacemi nenakradli? Jen svůj um a plnou prdel půjček. Náš stát je "ochránil" tak, že jim sem do těch půjček nastrkal nadnárodní koncerny, které nejen, že žádné půjčky už dávno nepotřebují (mají vlastní banky), ale mají už jen svou nadnárodní působností navrch ve všem! Ti podnikatelé, kteří tuhle hrůzu přežili, byli nejdříve rádi, že jsou u nás celkově nízké mzdy a mohou se alespoň o něco opřít. Jenomže dneska už na to doplácejíNízké mzdy měla být jenom startovací devíza, ale ne trvalý stav. Jenomže jak může český podnikatel zvednout mzdy, když je tu 70% průmyslu v cizích rukou a jen jim jde vláda na ruku? Nízké mzdy měla být jenom startovací devíza, ale ne trvalý stav. Jenomže jak může český podnikatel zvednout mzdy, když je tu 70% průmyslu v cizích rukou a jen jim jde vláda na ruku?Co vlády vlastně vlády celou dobu dělají? Mzdy tlačí neustále dolů, ale zvyšují daně. Proč? Protože se mzdy dostaly už tak dolů, že aby lidi vůbec přežili, musí se jim dorovnávat mzda do životního minima!Jak je na tom nadnárodní koncern u nás? Daně buď vůbec neplatí, protože má matku v daňovém ráji a nebo mu jsou daně odpuštěny. K tomu ještě dostává dotace na zaměstnance a na kdeco a když kašle i na pojištění, Kalousek mu to odpustí. Pak ještě dostávají volnou ruku v tom, aby i naši výrobci a pěstitělé museli platit ještě za to, že u jejich řetězce vůbec mohou své zboží vystavit a k tomu si diktují kolik přístupových cest má stát k jejich fabrice zadarmo postavit a kolik ubytoven.No a jak jinak - nadnárodní koncern ještě tlačí na to, aby mu stát servisoval hotové odborníky s praxí! Takováhle politika je samozřejmě pro stát velmi drahá! A kdo to má zplatit?No přece ten blbec - český podnikatel! Co má na krku půjčky, co prodává u nás, co do ráje neunikne! Na jeho bedrech zbylo i to, že se na něj svádí, že nechce zaměstnancům dát větší mzdu! A z čeho?Až těch 70% cizích vlastníků u nás bude muset platit větší platy zaměstnancům, až budou muset tady taky danit a až jejich podnikatelské podmínky budou skutečně rovné těm našim podnikatelům, pak se můžeme bavit o trhu, co všechno vyřeší. Protože teprve potom bude v oběhu dost peněz na to, aby i ti naši taky mohli zvednout mzdy, protože budou více prodávat a budou si to moci dovolit."  /Poznámka:  s posledním tvrzením nelze souhlasit./
19.7.2013: S unikátní perverzností nejen vůči Rómům, ale koho se kou zlíbí, přihází úp Sentorech Doubravovi a Okamurovi též poslanec Otto Chaloupka z Věcí veřejných: http://www.krajskelisty.cz/jihomoravsky-kraj/1970-chaloupka-rizikova-osoba-bude-denne-osm-hodin-pod-kontrolou-jinak-prijde-o-davky.htm..
Ela Nakamura
"Pro mě uklizečka nemá hodnotu ani 5000 měsíčně," pravil mi jeden podnikatel. Ptala jsem se, jestli by si teda uklízel sám. Tak to ne. Není Češka, je Ukrajinka. Není problém. 
Pak jsem poznala holku, co dělala pomocnou sílu v nemocnici. Tu nejhorší práci s nejtěžšími pacienty. Mytí, přebalování, posluha před smrtí. Je to neuvěřitelné, ale ona svou práci milovala. Milovala ty lidi. Brala minimální mzdu a ze všech stran šikana. Takoví jsme. Minimální mzda se ale 7 let nezvedla, ale náklady na život ano.Nestačilo jí to už ani na jídlo. Zeptala se, zda by jí nemohli přidat. Nemohli. Dostala výpověď. na její místo už se hlásily Ukrajinky. ještě teď chodí na návštěvy ke "svým pacientům". Pláčí a ona s nimi.

________________________

Navazuje článek: http://www.vasevec.cz/blogy/eu-dotace-ceska-zumpa-financnicko-politickeho-kartelu a: http://www.vasevec.cz/blogy/prudce-narusta-podil-prekarizovane-prace a http://www.vasevec.cz/blogy/jiri-voda-vzor-zadosti-o-zprostredkovaniprideleni-prace-ve-smyslu-charty-socialnich-prav

Vynikající článek Věry Říhové "Produktivita nebo pasáctví" : http://blisty.cz/art/51269.html

Předafón Kocour Výchova workholiků
Zase mi tu jeden člověk připomněl, co všechno obnáší alegorie krysích závodníků. Ve firmě, kde pracuji, se ani nejdéle zaměstnaní kolegové nebaví o ničem jiném, než o práci, ani na pár desítek vteřin, když ráno přijdou a večer odchází – ahoj, čau – to je veškerý obsah sociální, zdvořilostní a jiné komunikace. Když spolu jdou na oběd, předmětem hovoru jsou nejproblémovější záležitosti práce jak po cestě tam i zpět, ale i mezi jednotlivými sousty.

Prostě přijdou do práce, hrcnou si do židlí a jedou jako fretky, celý poprdění se zavděčit a posunovat si neustále svoji laťku dopředu. A tak zde není nikdo, kdo by už neměl z přepracování a přílišného stresu různé zdravotní obtíže. Ale což? co včera bylo na potlesk, dnes už je norma a zítra zase přijde požadavek – víc jen víc.
 
František Blažek:
To je jen drobná kapička v moři.Ať se podívá berňák a sociálka na pány podnikatele v pohostinství,gastronomii a pod.,za jakých podmínek nutí pracovat personál,který jinou možnost v podstatě nemá. Nikdo se neptá, na jakou odměnu mají ti lidé smlouvu, kolik jim dá putykář mimo na ruku a kolik za ně odvádí. Nějaký megablb řekne no tak ať takovou práci neberou, ale co mají ti lidé v mnoha lokalitách dělat, když tento stát za 23 roků prošustroval co se dalo a ti lidé jsou otroci bandy lumpů, která si dělá co chce.

http://www.novinky.cz/finance/309536-zivotem-ve-stari-si-zivnostnici-prilis-hlavu-nelamou.html

17.11.2013: http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/ceske-prodavacky-promluvily-o-sikane-neuverite-co-vsechno-si-musi-nechat-libit.html

10.12.2013: švarcsystém  v praxi: spadl z ešení, zůstane bez peněz: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=729265&from=fbLike 

29.12.2013: Švarcsystém neznamená ztrátu nároku na odstupné


PŘEKVAPIVÝ BYL VERDIKT V PŘÍPADĚ BÝVALÉ ZÁSTUPKYNĚ VYDAVATELE JEDNOHO Z NEJVĚTŠÍCH EVROPSKÝCH TÝDENÍKŮ, NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI SPIEGEL VERLAG.
Německá firma prohrála spor, když po devatenácti letech ukončila pracovní vztah se sekretářkou. Žena pro firmu pracovala v pražské pobočce od roku 1990 na živnostenský list. Seděla v kanceláři firmy a dostávala pravidelný měsíční plat, neměla ale smluvně upravenou pracovní dobu, nečerpala dovolenou a platby na sociální a zdravotní pojištění si odváděla sama. Podle verdiktu Nejvyššího soudu však dlouhodobá práce na živnostenský list pro jednoho zaměstnavatele může být jednáním skrývajícím klasický pracovní poměr, takže lidé, kteří o takovou práci přijdou, se mohou domáhat postavení zaměstnance a neplatnosti ukončení pracovního vztahu. Žena má i šanci získat odstupné. 
Odborům vadí okrádání sociálního a zdravotního systému
Principiální věc je, že v České republice je švarcsystém zakázán, upozornil odborářský boss. „To není výjimka, že někdo pracuje tak dlouho ve švarcsystému. Jde o naprosto typický pracovní poměr, tam žádný podnikatelský vztah nebyl, takže bych dal tomuto zaměstnavateli, případně majiteli firmy takový flastr, že by si to příště rozmyslel,“ prohlásil nesmlouvavě Josef Středula. A přistoupil by až k nejtvrdším opatřením, například dovýměru zdravotního a sociálního pojištění za dobu, kdy ho zaměstnavatel za sekretářku neodváděl. Považuje za nebezpečné, že tento typ zaměstnávání okrádá sociální a zdravotní systém. „Tím nemám nic proti skutečným OSVČ, ale toto jsou kvazi zaměstnanci, kteří platí minimální částky do zdravotního systému, přitom z něj čerpají stejně jako ti, kteří tam platí plné sazby. A zaměstnavatel neplatí nic,“ kritizuje odborář.
Zaměstnavatelé podle Středuly dobře vědí, proč jim švarcsystém vyhovuje a jaké jim přináší výhody. „Může se to posuzovat i jako nekalá konkurenční výhoda proti jiným zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají zaměstnance v trvalém pracovním poměru. Těží z toho, proto bych očekával v této věci ještě další rozhodnutí,“ uvedl šéf odborů Kovo. Státní zástupce by podle něj měl po této firmě „jít“, protože porušila zákon, když zaměstnává někoho prostřednictvím švarcsystému. „Měla by dostat ještě další pokutu, a v tomto případě poměrně značnou,“ říká nekompromisně Josef Středula. http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Svarcsystem-Nekdy-ho-vyuzivaji-zamestnavatele-roky-Zaslouzili-by-flastr-pali-do-nich-odborar-298296

 

5.3.2014: Lenka Anežka Staňková 

"Prosim zrušte ty pitomý fondy na zaměstnost a podobný hlouposti. Když jsem žádala o místo úřad práce mě akorát poslal na fiktivní výběrko organizované podobným fondem, na kterým mi řekli, že nám nemůžou dát víc jak osm tisíc a zajistit práci víc jak dva měsíce. Jo mimo to paní na úřadě neumí s počítačem takže mi nepomohli ani vytisknutím aktuálních nabídek z jobs. (To jsem tam nemusela chodit mám net a umím ho narozdíl od nich použít)." 

Zkušenosti paní Staňkové s pracovními agenturami:
"Agentury práce jako takové ve většině případů stejně fungují jen jako otrokář, viz např. agentury kolem Plzeňského Panasonicu, kam se sváží Ukrajinci, Rumuni, Maďaři, Slováci za fiktivní vyhlídku mzdy, část se jich pustí do Plzeňských ulic kde kradou a žebrají, část se zaměstná na nekonečnou pracovní dobou s nereálnými kvótami a když se hodně dřou, tak si za tři měsíce odnesou domu 8 tisíc a můžou začít šetřit na jízdenku domu, tedy pokud se nebojí že by je tam za tenhle kousek zabili nebo že tam umřou hlady. Tam jsem byla takže vim a nejen tam, v Čechách běžná praxe, podíváte se s titulem všude, je vám totiž na dvě věci."  

7.3.2014 Jaroslav Fišer

vláda připravuje opatření, že bude podporovat zaměstnanost lidí nad padesát
proto podniky už dnes vyhazují lidi nad čtyřicet, aby dosáhli na dotace pro ty nad padesát
další koncepční zmetek této vlády - skoro bych řekl, že se dostáváte do horší pozice než lump Nečas a jeho fašistická zločinecká vládní chunta.

související článek: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/dve-hypotezy-mohla-tot-byt-cesta-k-vyssim-mzdam 

Hypermarket, jeho pán a otrok (2011) (CZ dabing)
Dokument analyzuje pracovní podmínky zaměstnanců v českých hypermarketech, kde ochota vůči zákazníkům vysoce kontrastuje s otřesným přístupem k zaměstnancům....

 "Německo: od 2015 je uzákoněna minimální hodinová mzda 8,50 EU,  

Lucembursko 8,69 EU,  

Francie 8,03 EU,  

Nizozemsko 7,96 EU,  

Irsko 7,65 EU,  

Belgie 7,48 EU,  

Británie 7,36 EU,  

Řecko 3,86 EU,  

Španělsko 3,78 EU,  

Malta 3,35 EU,  

Slovinsko 3,03 EU,  

Portugalsko 2,62 EU,  

Česko 1,58 EU ...
Pohledem této optiky - reálné skutečné minimální hodinové mzdy je v této zemi 80% žebráků, což je zřejmě světové unikum ( a je třeba dodat, že ceny výrobků a služeb jsou stejné a mnohdy u nás vyšší než v těchto zemích ) !!!! 
TAK KDO TADY Z NÁS DĚLÁ BLBCE ? 

 

3.7.2014 http://ekonomika.idnes.cz/plan-vlady-jak-dostat-lidi-do-prace-d5q-/ekonomika.aspx?c=A140702_212113_ekonomika_ert#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

23.4.2015: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-uz-dal-tak-nejde-pojdme-na-Vaclavak-kricelo-se-u-Jilkove-Prectete-si-jak-se-pry-u-nas-zachazi-s-pracovniky-najatymi-agenturami-372165 

13.6.2015: http://relax.lidovky.cz/nizozemske-urady-zaplati-preskoleni-nezamestnanych-na-jasnovidce-1f0-/zajimavosti.aspx?c=A150613_073906_ln-zajimavosti_ELE

 

14.3.2017 v Pořadu 90¨nad kauzou firmy rohlík, jejíž zahraniční dělníci byli vyhoštěni pro práci bez pracovního povolení, se ukázalo, že české firmy obcházejí zákon, zaměstnávají zahraniční pracovníky přes polské agentury práce na základě tzv. smlouvy o dílo, kdy dílem je pouze výkon práce: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/217411058130314?x=35&y=18&index%5B%5D=530336&index%5B%5D=530337&index%5B%5D=530338&index%5B%5D=530340&index%5B%5D=530341&index%5B%5D=530342&index%5B%5D=530343&index%5B%5D=530345 Neouhlasím s konzultanty pořadu, že 4% nezaměstnaných jsou ti, tkeří nechtějí být zaměstnáni, že čtyř, kteří hledají zaměstnání, které znám,  čtyři mají problém si zaměstnání najít. O kauze Rohlík více zde: http://a2larm.cz/2017/03/nelegalne-upeceny-rohlicek/

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Díky, myslím, že byste se také měl do njakého blogu pustit.  Konkrétně těch drábkovin je plný hrnec.

klokan

     Zkrátka a jednoduše. Nebude daleko od pravdy konstatování, že ze všech póru současného krajně pravicového vládnutí, se valí antisociální a nelidský hnus. Posedlí pravicoví maniaci, jako na pásu produkují jeden legislativní zmetek za druhým přičemž většinu občanů tím zbídačují  a vlastně též zabíjejí. Výše uvedený článek paní Kateřiny Amiourové poodhalil, vyvstávající problémy z nepodařeného vládnutí na úseku zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Mnozí občané zcela právem poukazují například i na neustavnost kalouskovsko drábkovských, nevolnických, vynucovaných veřejně propěšných prací, dělání idiotů z občanů, zaváděním pofiderních systémů, DONEZ a s karet.       V důsledku této směsice neschopnosti a nehoráznosti zbídačování občané, pak konzumují i životu nebezpečné potraviny. Vysloveně otřesně pak působí sebechvalné triády vrcholných pravicových politiků. Odloučeni ve své sebestřednosti od problémů málo movitých občanů nevidí a neslyší, vlastně ani vidět a slyšet nechtějí, stále se častěji vyskytující případy sebevražd ze sociálních důvodů,  nejen stařenek  a stařečků, nemajících prostředků na zakoupení potřebných léků, natož na zaplacení protiústavních poplatků ve zdravotnictví. Téměř vše se již podařilo zesoukromničit a nyní se začíná se znevolňováním. Z jakých důvodů vlastně jsou činěny toliko předvolební průzkumy toliko mezi studenty. Vlastně i výsledky těchto průzkumů se musí cenzurovat. Výsledky předvolebních průzkumů mezi zbídačelými důchodci, by na ČTV musely býti přímo vyzmizíkovány. Dost již bylo nečasu. Nadchází babí léto.

amiourful

¨:D ano, myslím, že si přichystám článek "O ústavodárnosti zločinu" On je tomu tak v zásadě od doby, kdy se rozjel peněžní oběh. .Takříkaje v křestním listě, jestliže v žilách společnosti nic jiného než peníze nekoluje.

Krajtl

Je to mafánský systém který systémově umožňuje legalizovat podvody, krytý možností represe. Represe je ve skutečnnosti určena pro udržení systému, pro případ, kdyby se náhodou vyskytla mafiánům konkurence kteru by bylo potřeba zničit.