Poslední projev Stávajícího aneb Díky za jeho odchod

obrazek
2.1.2013 13:40
Když jsem četl názor J. Paroubka na Klausův poslední projev v parlamentních listech, tak jsem si řekl, musím si počkat na jeho vyjádření na www.vasevec.cz. Měl jsem zato, že takovou jednoduchou apoteózu by J. P. V. Klausovi nedal. Podívejme se proto na labutí projev odcházejícího prezidenta poněkud blížeji.

Prezidentsví od r. 1918 bylo bráno v Česku jako cosi téměř nadpozemského.

Od TGM až po hrdinu od Buzuluku. Řada dalších prezidentů po r. 1948 byli vnímáni spíše jako vedoucí straničtí Tajemníci a oni sami se tak často stylizovali.

Ale lid obecný posílal od časů 1. republiky na Hrad žádosti a stížnosti nejrůznějšího druhu, které mnohdy pak chodili zpět na patřičný Orgán, s oním panovnicky blahovolným: ...žádáme o bedlivé (nebo nějaké podobné) posouzení věci žadatele...

Současný projev který uzavírá éru V. Klause, který sice proslulosti K. Gotta nedosáhl, ale i tak toho napáchal,
víc než dost na to, aby tam neměl přežít víc než jedno, a kdyby to nějak šlo, tak pokud možno necelé prezidentské období. tak ten projev rozhodně nebyl tím, jak píše J. P.: ...byl zřejmě nejlidštějším a nejstřízlivějším z jeho deseti novoročních projevů. Snad poprvé za dobu svého prezidentství V. Klaus vystoupil s poselstvím majícím parametry státníka. ...

Není třeba hluboce polemizovat postačí citáty z Klausova projevu. Ledaže by J. Paroubek měl na mysli uraženého ješitného a zkostňatelého a zlostně zapšklého Bismarcka, kterého sám konzervativní císař musel vyštípávat z üřadu. Ovšem V. Klaus na rozdíl od Bismarcka nic nespojil, nic nesjednotil, ale pokračoval v Havlově politice, byť jinými prostředky. Ne tedy filosofujícími úvahami, nad něčím, čemu ani V. Havel nerozuměl, ale arogantními, nic neříkajícími úšteky: ...tak nevím, nevím, opravdu, ale nevím...

Nebo:

Materiálně žijeme ve stavu, jaký žádná z generací našich předků nepoznala. Již několik let však přešlapujeme na místě, což lidé cítí a různí našeptávači špatných nálad a namyšlení samozvaní spasitelé se toho snaží využít pro své cíle.

Jak krásně se v tom musí najít ona mladá generace Mádla a Issové, které, považme to, ten bývalý režim nedopřál tehdy ani ty mobily, bez ohledu na to, že tehdy neexistovaly. Ta samá generace, která (neprávem!) si leckdy mohla povyskočit na učitele, ale při příchodu do pracovního procesu se ani nedostane k nějakému podvedoucímu, aby mu mohla vyjádřit (PRÁVEM!) svou kritiku. Před dvojitými dveřmi na kartu ji vystrčí na ulici nějaký nepříliš oduševnělý Černokošiláč a domú pak přijde výpověď podepsaná nějakým panem Klikyhákem.
Ale proč by si tehdejší prezident ukrajoval ze svého drahocenného času a nechal si o tom vyprávět od své devadesátileté matky, jak to bylo za oné Prvé republiky, když měl být uvítán v ČSA nějakou letuškou?

Jako kdysi za TGM si různí Švehlové, Preissové a podobní říkali,nebudeme s tím přece zatěžovat Starého pána,
uděláme si to sami a  po svém, jako si různí byvší Pětkaři a pozdější členové NF, říkali, pokud se nám něco nepovede, tak ať Eda na Hradě to nějak za nás zaonačí, tak ve stejnému duchu, si V. Klaus myslel, že z Hradu vede nejen ODS, ale i stát. Ano mohl podepisovat své knihy, či místo meditování s dalajlámou špiritizovat o globálním oteplování. Stát vedli, ty kteří (na krajích!) původní opoziční smlouvu M. Zemana s V.Klausem dovedli k dokonalosti na (nezřídka) koaličně smluvních základech. Což J. Paroubek, řekl, byť dost diplomaticky.
V. Klaus to, na rozdíl od V. Havla věděl, ostatně oba, byť tolik rozdílní, byli jen rubem a lícem jedné a téže, řekněme, nepříliš pravé, mince.

Ale stejně jako V. Havel, se bál pozvat si na Hrad, ony tzv. samozvaní spasitele, bál se jim řící do očí, třeba ono:
Jako houby po dešti rostou navýsost populistické, řešení nepřinášející iniciativy, které si vystačí s lacinou a většinou jen povrchní kritikou. 
Jen to sledoval odkuďsi ze svého Stolce,chráněn nějakým papundeklem své tzv. "pouťové" autority. Bál se debaty, protiargumentů, už jenom jak třeba mával rukama nad nějakými "číslíčky" jak rád říkával.

Bohužel je restem, byť poněkud nelehkým, různých iniciativ, že jak V. Havlovi, tak V. Klausovi nedokázali dát dostatečně pádnou odpověď a protlačovat ji do mainstreamu. A též považuji za, dejme tomu, neúplné od
prezidentského kandidáta M. Zemana, že V. Klaus, držel vždy slovo, jenom jaksi "podržel", to slovo, o kterém si myslel, že ho dal.

Co dál? No to by mělo být právě jednoduché, přijít k prezidentským volbám, a NEVOLIT všechny ty pokračovatele pravdoláskařství, klausiánství, onoho dřevního pickwickovského kapitalismu v novodobém kmotrovskomafiánském kabátě. Volit ty, kteří jasně prohlásí: Budu vyžadovat po současné vládě její demisi a termín předčasných voleb! Neboť k právě tomu jsem svou volbou dostal mandát.

Dá se diskutovat o ledacčemž, třeba o amnestii, o které si někteří myslí, že má být vygumována z práva. Není to tak. Naše současné právo, zvláště při silovém uplatňování (vyšetřování, soudy, výkon trestu) je vysoce složitá soustava, mnohdy navíc tzv. přenovelizovaná.  Nelze čekat, až se toto soukolí zdkonalí, prostě občas, je třeba tento stroj zastavit a (zčásti) očistit od směsi, kterou umlel.

Ano velké množství občanů, spustí povyk, že jde o vypouštění vrahů. 

Ale na věc je třeba se podívat očima, těch kteří tzv. z lochu dosáhli své rehabilitace, museli přitom vyvinout neskutečné úsilí, navíc mít ještě štestí, a pokud možno mimo kriminál své blízké s velkými penězi, kteří pro pro obíhali vše potřebné a mnohdy i nepotřebné a hyperbyrokratické! 

Amnestie by neměly být připravovány v hlubokém utajení, kde je možné použít nejrůznější machinace kombinované s technikami tzv. dlouhých prstů, ale měly by být podrobeny veřejné diskuzi a jejich zaměření by měly spoluvytvářet advokátské a další organizace.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

cernik

Názory se v podstatě soustřeďují na kritiku institutu amnestie.
Vygumování amnestie by si přáli soudci, spíše motivovaní tím, že někdo může (a vůbec smí) zasahovat do jejich práce. Složitost procesu a omylnost soudců(!) zakládá nutnost toho, aby do něj někdo zasáhl.
Trošku jsem naznačil, jak by se amnestie měly připravovat.
Rovněž se objevují úvahy, že třeba nemoc by neměla stavět soudní řízení, to je antihumánní nesmysl!
Rovněž jsou mimo realitu úvahy o tom, že bez amnestie by se někteří poškození po těch letech něcěho dočkali jako odškodnění.

I v záp. světě jsou případy, kdy se řízení táhne.

antoninsebek

Autor článku mě upozornil na (cituji) "názor J. Paroubka na Klausův poslední projev v parlamentních listech,..."

Tak jsem si ten názor našel na webu Parlamentni.listy.cz a z jeho závěru cituji: " ... Pozitivní je určitě oznámení prezidenta Klause o částečné amnestii, čímž vlastně uzavřel toto téma pro populistické licitace prezidentských kandidátů v závěru prezidentské volební kampaně. Prezidentova výzva k návratu ke starým dobrým hodnotám a tradicím je povzdychnutím nad tím, co už dnes není a možná ani nebude.    Jiří Paroubek, předseda nár. soc." Konec citátu.

Trochu mi unikl smysl toho Vašeho úvodu k článku.

Netuším, proč se ta soudní řízení tak vlečou. H-systém a podobné. To už někoho nenapadlo uzákonit systém, který by to urychlil? A to snad není záležitost prezidenta, od toho je tady 281 členů PS PČR a Senilátu, včetně mohutného štábu poradců a haldy odborníků z min. spravedlnosti atd. atd. To se někdo nemohl při té hromadě zahraničních cest naučit alespoň pár slov anglicky a požádat o jejich zákonné normy? Tedy v těch zemích, kde jim to "odsejpá"? A pak to nechat přeložit a ten princip tady uzákonit? Ale v zemi, kde se utratí 50 tisíc Kč za expertizu na "prostý aritmetický průměr", už mě to přestává překvapovat.

Nejsem na světě od toho, abych se zastával V.Klause staršího. A nevím, kdo to tu brzdí a proč. Vím pouze jedno: že poškození např. v H-systému a podobných "akcí" NEDOSTANOU NIC, NIC, NIC. Amnestie neamnestie.  A jedině proto, že se s tím tady instituce tak D-erou.

stvan

Vláďo, rozumím Ti.