Pošťak, anděl smrti a Hynek Vlas vždycky zvoní dvakrát, aneb jak spolehlivě zapomenout na plukovníka Lessyho

Hynek Vlach
2.10.2012 10:53
Podle prohlášení advokáta pana Lessyho informaci o tom, že byl Lessy obviněn, se ministr dozvěděl, jak dříve uvedl, ráno. Ten samý den v 10.15 už bylo předáváno jeho rozhodnutí (o propuštění) ve Frýdku-Místku panu Lessymu. Pan ministr během tří hodin a patnácti minut nastudoval veškeré informace, provedl si údajné šetření, vyhotovil rozhodnutí a doručil jej z Prahy do Frýdku-Místku prostřednictvím nějakého poštáka. Den před tímto dnem 28. srpna jedna firma legálně nakoupila metanol od české chemičky, která látku vyrábí pro průmyslové použití. Nějaký anděl smrti vnukl dvěma mužům, kteří pracovali pro společnost vyrábějící autokosmetiku, aby právě v tento den úmyslně namíchali patnáct tisíc tun směsi metylalkoholu a alkoholu. Nebo jim pošťak v podobě anděla smrti pošeptal do ouška: Přišel čas splatit dluhy.

Úvod

30. srpna večer 2012 stále ještě bylo událostí číslo 1 odvolání plukovníka Lessyho z funkce policejního presidenta pro zahájení trestního stíhání Generální inspekcí bezpečnostních sborů  Jan Kubice v Událostech, komentářích musel slíbit, že odstoupí, pokud se prokáže politický motiv. Za Lessyho se postavili také odboráři z Unie bezpečnostních sborů (UBS), kteří se za něj postavili již dříve v kauze CASA. Spolek na podporu církevních restitucí se musel začít modlit, ať přijde nějaký zázrak, který například stínovému ministru Zdeňkovi Maršíčkovi (KSČM) znemožní hloubat nad skutečností, že ty důvody k odvolání Lessyho nebyly průkazné, a požadovat, aby Kubice dal fakta na stůl, aby bylo jasně vidět, čeho se Lessy skutečně dopustil (Haló noviny 31. 8.2012).  

Cestování anděla smrti po vlastech českých

Na chvíli mediální nebe tedy opět ozářily problematika církevních restitucí, projev Ratha ve Sněmovně, vzpoura šesti poslanců ODS. Po odložení projednání zákona o církevních restitucích, které 6. 9. vešlo ve veřejnou známost, vybuchla zbraň hromadného ničení, přinejmenším 20 000 litrů vražedné směsi metanolu s etanolem v cévním systému distribuce tvrdého alkoholu od výrobců ke spotřebitelům, která plně zaměstnala jak ty nespokojené odboráře, tak i média. Právě včas. Za prvé tu jde o zločin samotný, za druhé jeho oběti a za třetí o jeho státně bezpečnostní, respektive policejní stíhání. Zde lze vyzdvihnout několik zajímavých momentů. Jde o rychlost šíření vražedného koktejlu, o cesty jeho šíření i policejní honičku.

Jak policie zjistila, tak všechen použitý metanol měl být připraven v Opavě, přepraven do Zlína, kde měl být přelit do lahví s falšovanými etiketami a kolky a pak pouze odtamtud expedován do celé republiky za účasti osob, o nichž již dříve bylo celním orgánům známo, že se tak či onak podíleli na prodeji nezdaněného, nikoliv však otráveného špiritusu, aby se pak téměř ve stejný den prodán zákazníkům v Budišově nad Budišovkou na Opavsku, následně pak v Havířově. První případy otravy metylalkoholem byly registrovány od počátku září, i když ten metanol se měl a mohl dostat k těm travičům nejdříve 28. srpna 2012. Dva muži, kteří pracovali pro společnost vyrábějícící autokosmetiku, pak patnáct tisíc litrů úmyslně namíchanou vražedné směsi metylalkoholu a alkoholu (jednající jako v horečce) vzápětí předali svému známému na Zlínsku, který se zabýval distribucí lihu, který touto výbušnou směsí naplnil (sám ???) lahve s etiketami likérek AB Style z Frýdku-Mistku, Drak z Frýdku-Místku a Likérky Pod Skalkou z Kunčic pod Ondřejníkem (vodka Lunar), podle kontroly šlo o padělky. Podle Naděždy Slavíkové, ředitelky Odboru spotřebních daní Generálního ředitelství cel se v prvních osmi měsících tohoto roku začalo ztrácet, případně se opakovaně použilo výrazně více kolků. V minulosti se však nevyskytly případy lahví se zdravotně závadným obsahem, pouze případy nezdaněného lihu. V nynější kauze největší problém s metylalkoholem byl však u lahví bez kolků. Podle prohlášení AB Style už 3.8.2012 byly policejní orgány upozorněny na jejich výskyt. Na základě rozboru 68 324 kontrol provedených během 3 let hygienickou službou i na základě zpráv BIS, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu i celní správy lze vskutku označit současnou situaci za bezprecedentní anomálii. Podle zlínského státního zástupce Romana Kafky na počátku řetězce otrav stojí osoby, které úmyslně kontaminovaly alkoholické nápoje metanolem, uvedly tuto látku do oběhu, a které si tedy byly vědomy toho, že tímto způsobem může dojít k ohrožení života a zdraví většího počtu lidí. Podle zprávy z 13. září v Ostravě bylo nalezeno 21 litrů neokolkovaného alkoholu, z 65 vzorků z 32 byl nalezen metanol. 18. září oznámil ministr Heger nález 260 litrů alkoholu v 30 a 50litrových sudech až s 30% obsahem metanolu. Podle Petra Pavlíka, generálního ředitelky likérky Stock Plzeň a prezidenta Unie výrobců a dovozců lihovin případ ukazuje na existenci rozsáhlého černého trhu s velkými distribučními možnostmi, zasahující poměrně početnou síť tržišť a hospod.

Co ale učinil a možná sledoval ten, kdo zaměnil ty kanystry, či barely, původně plněné etanolem, za metanol. Vlil do distribuce nelegálně vyráběného tvrdého alkoholu kontrastní látku, která napomohla rozkrýt celý systém, jimiž se dostával k obyčejným lidem produkt, nezdaněný Kalouskem. 80% ceny legálně prodaného alkoholu tvoří spotřební daň. Pan Paroubek se těžce mýlí, když ve své interpelaci tvrdí, že Kubiceho kancelář nepodnikla žádné kroky, aby státní orgány proti nelegální činnosti výrobců a distributorů zasáhly. Velmi tvrdě zasáhla jak výrobce, tak distributory, tak i zákazníky. Státní správa se naučila využívat organizovaný zločin ve svůj prospěch. Samé dobré zprávy pro Česko v metylalkoholové kocovině.

Jak se to všechno rýmuje

Pan ministr vnitra Jan Kubice jako správný karbaník kromě anděla smrti a pošťáka v boji proti spiknutí plukovníků měl však k dispozici ještě dvě esa v rukávě. Jedním z nich byl jeho bývalý podřízený z Útvaru pro boj s organizovaným zločinem, později jeho kolega v poradenské firmě všeho druhu SUB S.A., především v oblasti bezpečnosti, původně se sídlem v Kladně, pak v Praze.) Hynka Vlase a jeho zprávu o distribuci nezdaněného alkoholu v Česku. Jeho detektivní kancelář v roce 2010 pro klienta – velkého výrobce lihovin – vedla šetření o těchto praktikách a vypracovala detailní zprávu. Pan ministr Kubice ovšem portálu idnes odpověděl, že osobně se s nelegální výrobou alkoholu setkával pouze okrajově, většinou při řešení dalších případů a zmíněnou zprávu připravoval jeho kolega Hynek Vlas. Za zmínku stojí,že 27.10.2009 přednášeli Jan Kubice, Jaroslav Hruška (nynější náměstek na ministerstvu vnitra), Blanka Kosinová (nynější policejní ombudsman na ministerstva vnitra) a Hynek Vlas na FF ZČU na téma Organizovaný zločin a možnosti jeho analýzy.

Je zbytečné počítat, kolikrát vlastně zvonili pošťák a anděl smrti a u kterých domů na Moravě a Česku, stačí poznamenat, že pan Hynek Vlas zazvonil u těch správných dveří minimálně dvakrát, když za prvé sestavil pracně tu svou zprávu o cestách nezdaněného tvrdého alkoholu v Česku a za druhé když jsme se od něj dozvěděli, že nějaká paní Kubicová jako jeho kolegyně ve firmě dobře znala jeho literární výplody a že by byla schopná napsat scénář pro pana Kotta: Ona je právník a hodně dobrý "spisovatel", umí psát a vyhodnotit leckteré dokumenty. ( http://zpravy.idnes.cz/kubiceho-spolecnik-vlas-od-statu-a-mest-jsme-dostali-jen-tri-zakazky-1gk-/domaci.aspx?c=A110421_131532_domaci_hv, odtud je převzat i obrázek )

Pan ministr jako další eso v rukávě tedy měl schovanou svou vysoce vzdělanou a ambiciozní manželku s ochranářskými, literárními, divadelními a edukačními sklony, s níž se nikdy neradil o tom, zda to má vzít na rozdíl od pana Rychetského. Alespoň ne veřejně. Alespoň to není známo. Ale při pohledu na strukturovaný životopis pana ministra na webových stránkách ministerstva vnitra, tohoto bývalého nočního hlídače v elektrárně a skoro u disidentů, si čtenář musí povzdechnout: Nikdy nezapřeš manželky své.

Přitom JUDr. PaedDr. Miluše Kubicová, narozená DD.MM.RRRR, uměla uspořádat představení jak v Národním. Jako fyzická osoba měla do 30. 6. 2008 podle seznamu živnostníků na finančním úřadě v Říčanech volnou živnost v oblasti kultury (agenturní činnost, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě [pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí, provozování kulečníkových heren a obdobných zařízení, sloužících zábavě, rekreačních zábavních parků, činnosti konferenciéra, diskžokeje, provozování pouťových atrakcí, pořádání tanečních zábav a diskoték, činnost zvukařů, osvětlovačů, kameramanů, produkčních, garderobiérů, provozování cirkusových představení a variet], IČ 70373451, místo podnikání Vidovice, ev.č.213, obec Kunice 25163 Strančice [okres Praha-východ, kraj Středočeský], kterou jsou současně jejím bydlištěm. Před 10. lednem 2002 bylo jako místo podnikání uvedeno Stárkova 1745/4, 110 00 Praha – Nové město. Jako plátci DPH jí bylo přiděleno DIČ CZ535928103 s účinností od 1.6. 2006 (registrace dosud nebyla zrušena). Při této volné živnosti si lze zcela jistě udělat zajímavé známosti a seznámit se s tím, jak to chodí třeba při prodeji výrobků některých likérek. A jestli tato literárně a kulturně plodná dáma bude slavit své příští narozeniny stejným způsobem, jako slavila své letošní narozeniny, tak se máme na co těšit. Ještě 17. září největší deník v ČR METRO oznamoval, že Bez tvrdého alkoholu můžeme být měsíce, aby pak ministr Heger slavnostně oznámil konec prohibice před dnem DD.MM.2012. A slavnostní rachejtle mohly začít lítat jako granáty.

Zcela jistě začala pani Miluše s aktivní přípravou oslav svých narozenin na přelomu srpna a září, mám-li použít formulace zlínského státního zástupce Romana Kafky, který po seznámení s touto skutečností by zcela jistě velmi znervózněl, a to ne proto, jakou kytici jí přinést. Černé tulipány by se rozhodně hodily. Asi by vypadal přesně tak, jak vypadal v neděli 31. Října 2012 v Otázkách Václava Moravce. A také ale chápu konečně, proč se pan David Ráth doporučil všem, ať se jedou podívat na ten Kubiceho poklad do Vidovic (viz třeba zde http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/62265/ministr-vnitra-jan-kubice-prestavel-si-chalupu.html). Podle slov pana ministra žijeme nenáročně jako obyčejní lidé. Ano, každý obyčejný člověk je živnostníkem, který je plátcem DPH.

V Kunicích je paní ministrová vytížena jako odpovědná redaktorka místního zpravodaje, jehož čtvrté letošní číslo má vyjít 7. Listopadu 2012, na výročí VŘSR, takže se máme na co těšit. Od 22.5.2007 je paní Miluše registrována na ministerstvu kultury jako vydavatelka časopisu THE CHURCH OF ST. SALVATOR. A od jaké zkratky byl odvozen název téměř zbožné firmy SUB S.A., fungující tedy na ekumenickém základě, si dokáže každý zjistit sám. Zcela určitě se tato firma hlásí ke vznešenému etickému krédu Policejního spolku na podporu církevních restitucí: Dej odhodlání a vytrvalost, jež umí odradit a zastrašit protivníka. Zcela určitě arcibiskup Duka odpustí paní Miluši její hříchy. Za dobré skutky by se trestat nemělo.

Příště bych ale paní ministrové doporučoval, až bude zase realizovat scénáře oslav svých příštích narozenin ku poctě již realizovaných církevních restitucí, tak aby ty své granáty házela tak nějak kamuflovaněji, aby nebylo poznat, odkud jsou hozeny a v jakém pořadí. Nestačí je hodit co nejdále, aby granadierka neutrpěla šrám na obličeji. Podobně jako při lokalizaci ilegální špionážní vysílačky lze zkrátka natažením přímek od cíle dopadu poznat, že všechny byly hozeny směrem od Vidovic. A navíc ta granadierka je musí hodit v určitém pořadí, i když dopadnou do různých míst, takže se projeví současně jako zdánlivě na sobě nezávislé současné události na dvou či více sousedních lokalitách, např. takto: 6. září 2012 v 12:28 podle idnes odvolaný policejní ředitel Petr Lessy podal stížnost proti zahájení trestního stíhání, v němž doložil, že žádný trestní čin nemohl v Praze spáchat, protože byl na druhé straně republiky. Tentýž den v 19: 36 týž portál informoval o záhadném případu těžké otravy šesti lidí v Havířově, kde po konzumaci čepovaného alkoholu obsahujícího jedovatý metylalkohol zemřeli dva lidé, údajně manželé. Další tři jsou ve velmi vážném stavu.

Závěr

Cílem publikování výše uvedené vykonstruované fantasmagorie je zabránit politickému vydírání pana ministra a paní ministrové v situaci, kdy nejprve záměrně idnes rozehrává, rozpitvává a rozmazává kauzu Rath, pak její televizní štáb jede natočit skromné rodinné sídlo jedné evangelicko-katolické rodinky do Vidovic a pak rovněž tak na první stránce MF DNES vyzvoní, kdo byl oním detektivem, který vypracoval zprávu o stavu distribuce nezdaněného alkoholu v Česku, aby pak v MF DNES v pondělí 11. října 2012 mohl její hlavní editor Bohumil Špaček s odkazem na pitomost Čechů odmítnout možnost pravdivosti konspiračních teorií. Naopak není inteligentnějšího a vnímavějšího národa nad národ český. Alespoň co se divadla týče. Jsme v Česku, možná nejenom tam, kde pravda se musí tvářit jako lež a naopak, aby byla publikovatelná. A to je ono. V Česku to totiž docela dobře možné je. Podle chování vyhledávače Google záhadná osobnost paní ministrové vzbudila pozornost již dříve. Ale z čistě úsporných důvodů, z takových těch kalouskovských, bych doporučoval, aby pošťačka, andílka smrti a Hynečka hrál v nějakém příštím politickém thrilleru jeden a tentýž herec. Z toho všeho ale vyplývá, že zřejmě všechen špiritus, vyrobený a prodaný do přelomu srpna a zaří 2012, je zdravotně nezávadný. Samé dobré zprávy po atentátu na pana prezidenta, další kapitole v dezinoformačních vlnách, které zmítají Českem.

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.