Cílem kontrol orgánů inspekce je zamezit obcházení zákoníku práce, a toho bohužel bylo podle oficiálního stanoviska Státního úřadu inspekce práce dosaženo pouze částečně. Z toho nám vyplývá, že tyto subjekty „vesele“ porušují pracovní zákoník všemožně nadále. Agentury dávají totiž přednost zisku a nikoliv kvalitě a dobrému jménu, jak by to mělo být. Na druhé straně, pracovníci se kvůli strachu o práci bojí jakkoliv bránit. 

Ke svízelné situaci dochází především, pokud zaměstnanec onemocní, pak uživatel přestane dávat zaměstnanci práci a jeho pracovní poměr je agenturou předčasně ukončen, neboť často nejsou podmínky předčasného ukončení sjednány ve smlouvě. Osobně považuji agenturní zaměstnávání za velmi neférové vůči zaměstnancům a jsem zastáncem tvrdé regulace těchto subjektů, protože pracovníkům vnášejí do života nejistotu, stres a prakticky žádnou perspektivní vizi do budoucna.

Ing. Pavel Janeček, kandidát do Zastupitelstva města Náchoda za KSČM