Pravda a lži o rozpadu Jugoslávie

obrazek
24.11.2019 17:43
16.3.2006 publikoval Michel Collon na své stránce a v roce 2010 na portále Global Research následující článek: Milosevic: Test Your Media - aneb "nebyl to Miloševič, byla to od počátku americká operace" - a také německá, jak vyplývá z článku. Dovoluji si publikovat překlad, protože jde do detailů. Nápis na obrázku: "Ti, kdo milují mír, se musí naučit organizovat se lépe, než ti, co milují válku."

zdroj: https://www.globalresearch.ca/milosevic-test-your-media/2110

"Je o něco méně obtížné určit, zda jsme byli o Jugoslávii správně informováni. Měli právo představit válku NATO jako „humanitární“? Mají Velké mocnosti tajné strategie? Existovaly mediální lži a šířila se válečná propaganda?

Doporučujeme vám absolvovat tento krátký test médií, abyste získali jasný přehled a vyzkoušeli, jak vás vaše média v nadcházejících hodinách informují.

MEDIÁLNÍ KVÍZ

Jak dobré jsou naše informace

o zničení Jugoslávie?

1 Začala válka v roce 1991 s odtržením Slovinska a Chorvatska?

O Ano O Ne O Nevím

 2 Vyvolávalo Německo úmyslně občanskou válku?

O Ano O Ne O Nevím

 3 Opravdu USA zůstaly během této války „pasivní a nezaujaté“?

O Ano O Ne O Nevím

 4 Pomohla Světová banka a MMF zničit tuto zemi?

O Ano O Ne O Nevím

 5 Poskytla média falešný obraz „našich přátel“ Tudjmana a Izetbegoviče?

O Ano O Ne O Nevím

 6 Skryla média základní historii a geografii Bosny?

O Ano O Ne O Nevím

 7 Bylo téma „Srbští agresoři, chorvatští a muslimští oběti“ správné?

O Ano O Ne O Nevím

 8 Zahájilo Srbsko program etnických čistek?

O Ano O Ne O Nevím

 9 Podaly média správně zprávu o Srebrenici?

O Ano O Ne O Nevím

 10 Byli Srbové zabiti první oběti války?

O Ano O Ne O Nevím

 11 Byl slavný obraz „koncentračních táborů“ nepravdivý?

O Ano O Ne O Nevím

 12 Podali jsme skutečné příběhy o třech velkých masakrech v Sarajevu?

O Ano O Ne O Nevím

 13 Dopustila se největščí etnické čistky během války chorvatská armáda?

O Ano O Ne O Nevím

 14 Použily USA zbraně s ochuzeným uranem také v Bosně?

O Ano O Ne O Nevím

 15 Byla válka proti Jugoslávii „jedinou dobrou válkou“ USA?

O Ano O Ne O Nevím

 

ODPOVĚDI:

 1 1991 NEBO DŘÍVE?

Začala válka v roce 1991 odtržením Slovinska a Chorvatska?

NE. V roce 1979 vyslala BND (německá CIA) do Záhřebu tým tajných agentů. Poslání: podporovat Franjo Tudjmana, rasisty, který aktivně propagoval etnickou nenávist a udělal vše, co mohl, k rozpadu Jugoslávie. Německo podpořilo a financovalo tento chorvatský Le Pen a poslalo mu zbraně ještě před válkou.

Za jakým účelem? Berlín nikdy neuznal existenci sjednoceného jugoslávského státu, který odvážně odolával německé agresi ve dvou světových válkách. Dalším rozdělením Jugoslávie na snadno ovládané mini-státy se Německo snažilo ovládnout Balkán. Hospodářská zóna, kterou mohlo připojit, aby ji odstranilo z místní správy, vyvážela do ní německé výrobky a ovládla ji jako trh. A strategická cesta k ropě a plynu na Středním východě a na Kavkaze. V roce 1992 bavorský ministr vnitra prohlásil: „Helmut Kohl uspěl tam, kde nemohl ani císař Guillaume ani Hitler.“ (Viz paralelní mapy „Jugoslávie v roce 1941 - v roce 1991“, Liars´s Poker, str. 68–69)

2 NĚMECKÉ ZAVINÉNÍ? 

Vvolalo Německo občanskou válku záměrně?

ANO. Na začátku maastrichtského summitu v roce 1991 měl německý kancléř Kohl sám v úmyslu rozejít Jugoslávii a okázale uznat „nezávislost“ Slovinska a Chorvatska, v rozporu s mezinárodním právem a jugoslávskou ústavou. Ale vzestup německé moci by toto šílenství uvalil na všechny jeho partnery. Paříž a Londýn šly v řadě za ním. 

Podle londýnského pozorovatele: „Předseda vlády Major zaplatil draze za podporu německé politiky vůči Jugoslávii, o níž všichni pozorovatelé tvrdili, že válku urychlila.“ Ve skutečnosti všichni odborníci varovali, že toto „uznání“ vyvolá občanskou válku. Proč? 1. Téměř každá Jugoslávská republika byla směsicí různých národností. Rozdělení území bylo stejně absurdní jako rozdělení Paříže nebo Londýna na etnicky čisté městské části. 2. Upřednostňováním neofašistického Tudjmana a muslimského nacionalisty Izetbegoviče (kteří ve své mládí spolupracovali s Hitlerem) bylo jisté, že se mezi významnými srbskými menšinami, kteří žili po staletí v Chorvatsku a Bosně, šířila panika. Každá srbská rodina ztratila alespoň jednoho člena v příšerné genocidě spáchané fašistickými Chorvaty a muslimy, agenty nacistického Německa v letech 1941-45.

Pouze Titova Jugoslávie dokázala dosáhnout míru, rovnosti a soužití. Berlín, tehdy Washington, však chtěl jednou provždy zlomit tuto zemi, kterou považovali za „příliš daleko nalevo“ (viz otázka 4).

3 PASIVNÍ USA?

Zůstaly USA během této války „pasivní a nezaujaté“?

NE. Lord Owen, zvláštní vyslanec Evropské unie v Bosně a později dobře umístěný pozorovatel, napsal ve svých pamětech: „Velmi si vážím Spojených států. Ale v posledních letech (92-95) se diplomacie tohoto národa provinila zbytečným prodlužováním války v Bosně. “

Jaký byl jeho cíl? Zatímco Němci byli zaneprázdněni převzetím kontroly nad Slovinskem, Chorvatskem a nakonec i Bosnou, Washington vyvíjel tlak na Izetbegoviče, muslimského nacionalistického vůdce v Sarajevu: „Nepodepisujte žádné mírové dohody navržené Evropany. Vyhrajeme válku za vás na zemi. “Washington pak prodloužil o dva roky strašlivé utrpení způsobené všem lidem v Bosně.

Jakými prostředky? 1. Zbavením se všech výhod, které Berlín získal v tomto strategickém regionu Balkánu. 2. Rozdělením a oslabením Evropské unie. 3. Instalací NATO jako kontinentálního evropského policisty. 4. Omezením veškerého přístupu Ruska do Středozemního moře. 5. Uplatněním svého vojenského a politického vedení na všechny připravované války.

Protože válka proti Jugoslávii byla zároveň nevyhlášenou válkou proti Evropě. Po pádu berlínské zdi byly americké strategie zaměřeny na zastavení vzniku evropské supervelmoci za každou cenu. Bylo tedy učiněno vše pro vojenské a politické oslabení Evropy.

4 SVĚTOVÁ BANKA A MMF

Pomohla Světová banka a MMF zničit tuto zemi?

ANO. V prosinci 1989 MMF uvalil na Jugoslávii drakonické podmínky, které donutily liberálního premiéra Markoviče, aby prosil o pomoc od George Bushe. Tato „pomoc“ byla zaměřena na destabilizaci a zbankrotování všech velkých státních podniků. Světová banka rozebrala bankovní systém, propustila 525 000 pracovníků v jednom roce a poté nařídila okamžité odstranění dvou ze všech tří pracovních míst. Kvalita života dramaticky poklesla.

Tato politika a rostoucí počet pracovních stávek v solidaritě s vysídlenými pracovníky ve všech republikách zvýšily rozpory mezi vůdci různých republik, kterým Bělehrad nemohl nadále poskytovat financování. Aby se z tohoto nepořádku dostali, museli se vůdci uchýlit k rozdělovací taktice a velmi investovali do nacionalistické nenávisti. Tato válka byla rozdmýchána ze zahraničí. Jako mnoho jiných.

Válka proti Jugoslávii byla válkou globalizace. Všechny velké západní mocnosti se snažily zlikvidovat jugoslávský ekonomický systém, který také shledaly levicovými: se silným veřejným sektorem, důležitými sociálními právy, odporem vůči nadnárodním společnostem ... Skutečný důvod těchto různých válek proti Jugoslávii lze vyčíst v tomto výtku (tento hrozba?) z Washington Post: „Miloševič nebyl schopen pochopit politické poselství pádu berlínské zdi. Ostatní komunističtí politici přijali západní model, ale Miloševič šel opačně. “(4. srpna 1996).

5 „NAŠI PŘÁTELÉ“

Poskytla média falešný obraz „našich přátel“ Tudjmana a Izetbegoviče?

ANO. Hypnacionalističtí chorvatští a muslimští vůdci byli představeni jako čisté oběti, velcí antirasističtí demokraté. Ale jejich minulost, stejně jako jejich přítomnost, nás měla upozornit:

Když převzal moc, Franjo Tudjman prohlásil: „Jsem šťastný, že moje žena není Židovka ani Srbka.“ Spěšně přejmenoval ulice, které nesly jména antifašistických partyzánů, vrátil peníze a vlajku starého genocidního fašistický režim a změnil ústavu, aby utekl Srbům.

Během své volební kampaně v roce 1990 Izetbegovic znovu vydal svoji „islámskou deklaraci“: „Mezi islámským náboženstvím a těmi sociálními a politickými institucemi, které nejsou islámské, nemůže existovat mír ani koexistence.“ Zřídil zkorumpovaný režim založený na mafii především na lukrativním černém trhu a únosu finančních prostředků z mezinárodní pomoci. S požehnáním Washingtonu vyzval k pomoci od islámských žoldáků, zejména od al-Káidy.

Jakmile válka začala, všechny tři tábory spáchaly vážné zločiny, ale skrytím těchto dějin byla situace nepochopitelná.

6 HISTORIE A GEOGRAFIE

Skryla média základní historii a geografii Bosny?

ANO. Byli jsme přesvědčeni, že Srbové byli agresory, že napadli Bosnu mimo její hranice. Ve skutečnosti v Bosně dlouhodobě žily tři národní skupiny: muslimové (43%), Srbové (31%), Chorvati (17%). A nesmíme zapomenout, že 7% „Jugoslávců“ se narodilo ze smíšených manželství nebo se raději vyhýbalo úzkým národním identitám.

Rozdělení Bosny podle národností, stejně jako EU, bylo absurdní a nebezpečné. Protože tato různorodá populace byla kompletně promísena: muslimové žili primárně ve městech, zatímco Srbové a Chorvati tvořili rolnictvo a byli rozptýleni v podoblastech. Bosnu nelze rozdělit bez občanské války.

Bosenští Srbové se ve skutečnosti nebojovali s cílem napadnout území „ostatních“, ale zachránili vlastní země a vytvořili mezi nimi komunikační koridory. Byla to absurdní a krvavá situace se všemi pustošení občanské války, ale tato občanská válka byla vyprovokována velkými mocnostmi.

7 „DOBŘI“ A „ŠPATNÍ“

Byla domněnka o „srbských agresorech a chorvatských a muslimských obětech“ správná?

NE. Na velení sil OSN v Bosně od července 1993 do ledna 1994 byl belgický generál Briquemont dobře připraven prohlásit: „Dezinformace je úplná (…) Televize potřebuje obětního beránka. Prozatím existuje úplná jednomyslnost při odsouzení Srbů, což v žádném případě neusnadňuje hledání řešení. Nemyslím si, že člověk může na problém bývalé Jugoslávie a Bosny a Hercegoviny pohlížet pouze z úhlu proti Srbům. Je to mnohem složitější. Jednoho dne uprostřed chorvatsko-muslimské války jsme poskytli nějaké informace o masakrech spáchaných chorvatskou armádou. Jeden americký novinář mi řekl: „Pokud poskytnete takové informace, americká veřejnost nebude ničemu rozumět.“ “

Není to otázka popírání zločinů spáchaných srbskými silami. Ideologie, která se objevuje ve spisech vůdce bosnianských Srbů Karadzic, je extrémně pravicová. Ve skutečnosti však po rozpadu Jugoslávie na všech stranách určité zločinecké a politické síly použily válečné metody k zabavení území a bohatství. Ve třech táborech - chorvatských, muslimských a srbských - se milice dopustily závažných zločinů. Na úkor všech lidí. V srpnu 1994 tedy muslimský nacionalistický vůdce v Sarajevu Izetbegovic napadl muslimskou oblast Bihac, ovládanou Fikretem Abdicem, který se distancoval od Izetbegoviče a chtěl žít v harmonii se svými srbskými a chorvatskými sousedy. V této ofenzivě pomáhal Izetbegovic šesti americkým generálům.

KlasickOU válečnOU propagandOU zůstává ticho o zločinech „našich přátel“, ale démonizování toho, kdo nám v nich brání. Četné mediální lži byly zcela vyrobeny americkou public relations firmou Ruder Finn. Kolegové slavného Hill & Knowlton, kteří vytvořili mediální lži o kuvajtských inkubátorech ukradených Iráčany.

8 „ETHNICKÉ ČIŠTĚNÍ“?

Zahájilo Srbsko program etnických čistek?

NE. Pokud někdo věří, že etnické čistky byly vlastně programem „diktátora Miloševiče“, musíme uznat, že tento program byl bohužel neúčinný. Protože v průběhu válečných let a dodnes je každý z pěti obyvatel Srbska nesrbským. V Bělehradě žije a stále žije mnoho menšin bez jakýchkoli potíží: muslimové, Cikáni, Albánci, Makedonci, Turci, Maďaři, Gorané. . .

Ve skutečnosti je Srbsko na rozdíl od obrazu, který se objevil v tisku, dnes jediným státem bývalé Jugoslávie spolu s Makedonií, který zůstává „nadnárodním“. Na druhou stranu všichni protektoráti NATO - Chorvatsko, Bosna a Kosovo - praktikovali téměř úplné etnické očištění.

Miloševič namítal proti excesům spáchaným srbskými milicemi v Bosně. Jeho manželka proti nim učinila několik prohlášení. Embargo bylo dokonce uplatněno Srbskem proti Karadžičovi. Určitě byla část srbského veřejného mínění ovlivněna rasistickým nacionalismem. Bylo to však právě kvůli Německu a velkým mocnostem, které zemi uvrhly do občanské války, a tedy do nenávisti.

9 SREBRENICA

Podaly média správně zprávu o Srebrenici?

NE. První prvek. I když jde o odsouzení ohavných zločinů, historická pravda - nezbytná pro usmíření - neslouží propagandistickým procesům, které nereflexivně používají pojem „genocida“, zatemněním skutečnosti, že některé oběti zemřely v boji nebo systematické zveličování čísel. Vyšetřování zjistilo, že mnoho „obětí“ bylo nalezeno o několik měsíců později v dalších volbách nebo se dokonce účastnilo dalších bitev s Izetbegovičovou armádou. Tato informace byla a zůstává skrytá. Tady se nebudeme zabývat argumentem o číslech, která budou moci definitivně vyřešit pouze vážní historici.

Druhý prvek. Proč média skrývala události nezbytné pro pochopení tohoto dramatu? Na začátku byl tento region obýván muslimy a Srby. Posledně jmenovaní v roce 1993 utekly etnické čistce spáchané muslimskými nacionalistickými jednotkami Izetbegovic. Francouzský generál Morillon, který tam velel silám OSN, vznesl obinění: „V noci pravoslavných Vánoc, svaté noci v lednu 1993, Nasser Oric vedl nálety na srbské vesnice. . . . Ve všech sousedních vesnicích byly odříznuty hlavy, odporné masakry spáchané silami Nasser Oric. “(Dokumenty o informacích z Francouzského národního shromáždění, Srebrenica, t 2, s. 140-154) Touha po pomstě neomlouvá. zločiny spáchané později. Ale proč systematicky skrývat zločiny „našich přátel“?

Třetí prvek. Stejně jako jiné takzvané demilitarizované „bezpečné útočiště“ byla Srebrenica ve skutečnosti oblastí, kterou síly Izetbegovic využívaly k přeskupení, OSN je chránila před totální porážkou. Je úžasné, že Oricovy jednotky ustoupily ze Srebrenice jen týden před masakrem. Francouzský generál Germanos: „Oric široce prohlásil, že opustili Srebrenicu, protože chtěli, aby Srebrenica padla. „Byli to Izetbegovic.“

A proč? Je zajímavé vrátit se ke zvědavé zprávě OSN, kterou napsal o rok a půl dříve Kofi Annan: „Izetbegovic se dozvěděl, že je možný zásah NATO do Bosny. Stalo by se to však pouze v případě, že by Srby přinutili proniknout do Srebrenice a zmasakrovat alespoň 5 000 lidí. “Masakr předpovídal rok a půl, než se to stalo! (Zpráva OSN ze dne 28. - 29. listopadu)

Generál Morillon nás také informoval, že „Je to Izetbegovičův lid, který se postavil proti evakuaci všech těch, kteří o to požádali, a bylo jich mnoho.“ Jeho závěr: „Mladic padl do pasti ve Srebrenici.“

10 PRVNÍ OBĚTI

Byli zabití Srbové první oběti války?

NE. 28. června 1991 slovinská policie popravila (přinejmenším) dva neozbrojené vojáky jugoslávské národní armády, kteří se vzdali v Holmecu, pošta na rakouských hranicích. Potvrdily to noviny "Slovinské noviniky". Bylo také „od samého začátku“ prokázáno, že tři vojáci téže jugoslávské armády byli po postoupení na italské hranici popraveni poté, co se vzdali. (Fakta a svědectví hlášená ICY v Haagu, srov. Zapomenuté zločiny, Igor Mekina, AIM Lublaň, 11. 2. 1999).

11 KONCENTRAČNÍ TÁBORY? 

Byl slavný obraz „koncentračních táborů“ nepravdivý?

ANO. Tento snímek, který vytvořili Bernard Kouchner a Médecins du Monde, ukázal, že někteří „vězni“ jsou drženi zdánlivě za ostnatým drátem. Jeden z nich měl strašně vyčnívající žebra. Kouchner vložil vedle fotografie strážní věž z Osvětimi a obvinění z „hromadného vyhlazování“. A takto vykurtoval zprávu domů „Srbové = nacisté“. Zúčastnil se tedy démonické kampaně, kterou zahájila americká společnost pro public relations Ruder Finn.

Celá věc však byla falešná a převzata ze zprávy britské televizní stanice ITN. Podvod se stal zřejmým, když jeden viděl záběry pořízené současně místní televizní zpravodajskou posádkou. Ve skutečnosti byla britská kamera úmyslně umístěna za dva osamělé prameny ostnatého drátu, které tvořily plot obklopující starý výběh pro zemědělské stroje. „Vězni“ byli na „vnější straně“ ostnatého drátu. Zdarma, protože byli uprchlíky v tomto táboře, aby unikli válce a milicím, kteří by je donutili bojovat. V celém filmu jediný vězeň, který mluví anglicky, prohlašuje novináře ITN třikrát, že se s nimi zachází dobře a jsou v bezpečí. Muž s vystupujícími žebry (těžce nemocnými) byl povolán do popředí, když všichni jeho kamarádi vypadali, že jsou v příliš dobrém stavu. Kouchnerova sestřih byla hrubá klam. (Cfr Liars 'Poker, s. 34)

V Bosně určitě byly tábory. Ne pro vyhlazení, ale spíše pro přípravu výměn vězňů. Došlo k porušení lidských práv. Ale proč byly zprávy OSN o tomto tématu před námi skryty? Představovali šest chorvatských táborů, dva srbské tábory a jeden muslimský tábor.

12 SARAJEVO

Podali jsme pravdivé příběhy o třech velkých masakrech v Sarajevu?

NE. Trojnásobné západní veřejné mínění bylo šokováno těmito hroznými obrazy: desítky obětí foukané na kousky před pekárnou nebo na tržišti Sarajevo. Ihned byli Srbové obviněni z toho, že zabili civilisty bombardováním města. To navzdory četným rozporům v oficiálních sděleních.

Veřejnost však nikdy nebyla informována o výsledcích šetření provedených mimo OSN. Ani zprávy, které obvinily síly prezidenta Izetbegoviče. Kromě toho o nich západní úředníci věděli, ale pečlivě je drželi pod zámkem. Až mnohem později přiznal šéfredaktor Nouvel Observateur Jean Daniel: „Dnes to musím říct. Slyšel jsem postupně Edouarda Balladura (tehdejšího francouzského předsedy vlády), Françoise Léotarda (ministra armády), Alaina Juppého (ministra zahraničí) a dvou „vysoce postavených“ generálů, jejichž důvěru nezradím jejich jmenováním , řekni mi (...), že střepina vypálená na trh byla sama o sobě také od muslimů! Přinesli by krveprolití svým vlastním lidem! Bál jsem se tohoto pozorování? Ano, předseda vlády mi odpověděl bez váhání… “(Nouvel Observateur, 21. srpna 1995)

Proč tyto manipulace? Jako by náhodou došlo k masakru těsně před důležitým zasedáním, které ospravedlnilo některá západní opatření: embargo proti Srbům (92), bombardování NATO (94), konečná ofenzíva (95). NATO a Izetbegovic použily základní princip válečné propagandy: ospravedlněte ofenzívu mediální lží, „masakr“, který šokuje veřejné mínění.

Oficiální verze obléhání Sarajeva skrývá několik bodů: 1. Srbské síly se určitě dopustily závažných zločinů. Ale civilisté, kteří chtěli prchnout tunelem, který jim umožnil opustit město, byli zastaveni izetbegovickým režimem. Chtěl maximalizovat klientelu pro svůj černý trh a získat peníze od mezinárodní pomoci. 2. Obzvláště důležité bylo představit černobílý obraz oběti a jejích agresorů. Ve skutečnosti dokonce i v Sarajevu ostřelovači Izetbegoviče pravidelně zabíjeli obyvatele srbských částí města, aniž by o tom někdo kdy mluvil. 3. Několik stejně závažných zvěrstev kleslo, například, v Mostaru. Ale tady byli způsobeny boji mezi chorvatskými a muslimskými silami, kteří už dávno předtím vyhnali všechny Srby.

13 NEJVĚTŠÍ „ETNICKÁ ČISTKA“

Byla největší etnická čistka války spáchaná chorvatskou armádou?

ANO. 4. srpna 1995 zaútočilo na srbskou populaci Krajina sto tisíc chorvatských vojáků, sto padesát tanků, dvě stě jednotek, více než tři sta kusů dělostřelectva a čtyřicet raketometů. Více než 150 000 Srbů bylo nuceno opustit oblast, kterou po staletí obývali. Byly spáchány nejhorší zvěrstva: chorvatské síly zabily starší lidi, kteří nemohli uprchnout, a spálili 85% opuštěných domů.

Clinton označil ofenzívu za „užitečnou“. Jeho ministr řekl: „Obnovení Krajiny by mohlo vést k nové strategické situaci, která by pro nás mohla být příznivá.“ Ještě horší: Spojené státy podle doporučení chorvatského ministra zahraničí radí Chorvatsku při provádění jeho útoku . Dále byl to „demokratický“ výcvik této armády ve Washingtonu. (Liars 'Poker, s. 193-194)

14 URANIOVÉ BOMBY

Použily USA zbraně s ochuzeným uranem také v Bosně?

ANO. Na mezinárodní konferenci „Uran, oběti hovoří“, která se konala v Bruselu v březnu 2001, představil bosnianský lékař lesnického strážce bosenské Serbie, oběti jako mnoho jiných atypických a rychle se rozvíjejících rakovin. poté, co byly vystaveny ochuzenému uranu v oblastech bombardování USA.

Bosenský úředník v oblasti zdraví stanovil některé statistiky: populace srbské čtvrti Sarajevo bombardovaná letadly USA v roce 1995 (populace později vyloučená z tohoto města) vykázala pětinásobný nárůst různých typů rakoviny.

Zbraně používající ochuzený uran umožnily USA - ale také Francii a Velké Británii - zbavit se odpadních materiálů z jejich jaderných elektráren. Tyto vedlejší produkty vážně znečišťují zemi i podzemní vodní hladinu a způsobují rakovinu, leukémii a monstrózní vrozené vady (včetně dětí narozených na kontaminovaném území). Stručně řečeno, použití těchto ochuzených uranových zbraní přeměnilo několik zemí na skládky jaderného odpadu na věčnost. (video a brožura „Uran, mluví oběti“).

15 POUZE „DOBRÁ VÁLKA“

Byla válka proti Jugoslávii jedinou dobrou válkou USA?

NE. Spojené státy se pokusily přesvědčit, že vedly humanitární válku. A jednou provždy se představit jako ochránce muslimů. Ale ve skutečnosti Washington a Berlín tuto válku vyprovokovaly. Záměrně. V sobeckém zájmu o dobytí určitých strategických cílů: ekonomická kolonizace Balkánu, získání kontroly nad trasami pro přepravu ropy a boj o nadvládu nad světem.

USA nikdy nebojovaly v humanitární válce. A nebyly hasičem v této válce proti Jugoslávii, byli žháři. Byli nejvíce vinni tím, že způsobili utrpení všem lidem. USA nemohou být na jedné straně přítelem muslimů na Balkáně a na druhé straně jejich nejhorším nepřítelem v Palestině a Iráku. USA jsou všude nepřítelem muslimů.

A nejnebezpečnějším nepřítelem všech lidí na světě. Hrozí Sýrii, Íránu, Severní Koreji, Kubě a někdy i Číně. Protože jejich válečná strategie nemá žádný jiný cíl, než udržovat nespravedlivý ekonomický řád, ovládnout a využívat každou zemi na Zemi až do konce dalšího obohacení malé hrstky super miliardářů.

Proto je tak důležité odhalit všechny mediální lži a odhalit pravdu o válce proti Jugoslávii: Byla to válka agrese.

Závěrem apel: 

Nebudeme vám dávat „skóre“ k vyhodnocení míry, do jaké jste byli vystaveni manipulaci médií. To by bylo neslušné. Během tohoto desetiletí příliš mnoho nevinných trpělo a trpělo kvůli dezinformacím organizovaným velkými mocnostmi, aby pokročilo v jejich imperialistické nadvládě.

A další lidé, blíže k vám, nebo možná vy sami, utrpěli další zranění: věděli, co vás traumatizovalo na těchto organizovaných lžich, ale nemohli s tím nic dělat. Tak byla silná indoktrinace veřejného povědomí a mínění.

Odpovědi, které jsme zde uvedli, jsou výsledky dlouhého výzkumu, který vyžadoval hodně času a vyžadoval podrobné vyšetřování, aby se vymanila pravda. Chtěli bychom vám jen ukázat, že je možné, aby každý z vás unikl hypnotickému kouzlu médií, které nás přimělo přijmout nepřijatelné.

Co dělat? Nestačí po lži každého konfliktu říci: „Už nikdy!“ Musíme hledat, aniž bychom přestali rozumět tomu, co je v každé válce ekonomicky a strategicky v sázce. Strhnout závěs z loutkářů, kteří tahají za nitky na pódiu. Organizovat se kolektivně, vyšetřovat rychleji. A rozšířit výsledky těchto „mediálních kvízů“.

Kontaktováním nás můžete posílit účinky mediálního kvízu. Protože si nikdy nemůžeme zyknout na tuto hrůzu a cynismus.

****

Agent CIA přiznává vinu: za rozpad Jugislávie nám dali miliony: http://www.nwoo.org/2016/01/03/agent-cia-priznal-vinu-na-rozdeleni-jugoslavie-nam-dali-miliony/

komentář z FB:  Pokud by někdo měl přístup do knihovny Václava Havla, moc by mě zajímal tento proslov, měly by ho tam mít..."Havel však již v roce 1993 u příležitosti otevření Muzea holocaustu ve Washingtonu vyjádřil svou podporu myšlence bombardovat pomocí letadel NATO vybrané pozice bosenských Srbů."  https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1415885-cesi-meli-problem-plne-podporit-letecke-utoky-na-jugoslavii?

Karel Klinovský: V Jugoslávii jsme se podíleli na etnických čistkách: https://www.youtube.com/watch?v=y1B0vGeIe9Q&feature=share&fbclid=IwAR064QJbJmOMpu2n4k1ZVPH_2y0AuGYaY4Dm8Y_MrGrHgjaZTgMTln7YOyA - mně zde nešly titulky, ale pod videem je odkaz na druhé úložiště. 

15.1.2020: Právě před 21 lety se v kosovské vesnici Račak odehrávaly události, které přímo vedly k bombardování dnešního Srbska americkými bombardéry. Údajný incident byl zinscenován tehdejší Kosovskou osvobozeneckou armádou (UÇK). https://www.narodninoviny.cz/historie-21-let-od-velke-dezinformace-nato-ktera-vedla-k-bombardovani-jugoslavie/

21.1.2020 Kdo se v roce 1999 usilovavl o humanitární bombardování: https://ceskoaktualne.cz/2019/03/zpravy-k-zamysleni/v-roce-1999-se-vselijaci-pragovaci-v-cele-s-principalem-havlem-predhaneli-ve-schvalovani-utoku-nato-na-jugoslavii-nekteri-tak-splaceli-svuj-dluh-novemu-protektorovi-a-zajistovali-si-pohodlnou-budoucn/

Balkánská řeznice Madelaine Albrtghtová na Balkáně také vydělala, (má prty v telekomunikačních firmách snad  po celém,Balkánu) a nebyla samotná, do všeho však dosud nevidíme: http://www.czechfreepress.cz/evropa/jak-se-americti-duchodci-rozhodli-privydelat-si-u-hashima-thaciho.html a  https://www.casopis-sifra.cz/prolog-povalecny-byznys/

K výročí bombardování Srbska: "shodili na nás víc bomb než na Vietnam, Afgánistán a Libyi dohromady, dodnes tu lidi umríají na rakovinu": https://davdva.sk/vyrocie-bombardovania-juhoslavie-koniec-havlovho-mytu-vitazstve-pravdy-lasky/

Pro ty, co blouzní o žaláři národů Ústava Socialistické federativní republiky Jugoslávie: https://www.google.com/search?q=ustava%20socialisticke%20republiky%20jugoslavie&oq=ustava%20socialisticke%20republiky%20jugoslavie&aqs=chrome..69i57j33.22544j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&fbclid=IwAR1746zoM2VrqIq9xExr1uysQyorMPCxG5s_utxsZQS9NelRJlZsZYXSWKI

Jména slovenských poslanců, kteří hlasovali pro bombardování Jugoslávie: http://panobcan.sk/mena-slovenskych-politikov-s-pospinenym-svedomim-ktori-podporili-zabijanie-obcanov-juhoslavie-bombardovanim/

hodně informací o Kosovu a vůbec jak to dnes vypadá na Balkáně

https://www.youtube.com/watch?v=NLVWz96w2bI
amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.