Pražské květnové povstání

obrazek
24.9.2019 20:29
V článku stručně popisuji jak se odehrálo Pražské květnové povstání a kdo mu pomohl

Pokud jde o Pražské povstání v květnu r. 1945, tak svou roli tu sehráli jednak Pražané, kteří s odvahou povstali, pak jednotky generála Vlasova, poté zejména postupující Rudá armáda, bez níž by ani povstalci ani Vlasovci nezmohli vůbec nic, a také Američané v Plzni, ke kterým byly upírány velké naděje, ale kteří nakonec neučinili ani tzv. ň, pouze z povzdálí přihlíželi a čekali, jak vše dopadne.

Povstání vypuklo 5.5, český rozhlas začal vysílat pouze česky, k večeru byl po 4 hodinách boje obsazen povstalci, byly strhávány německé nápisy a stavěny barikády, jež měly znemožnit pohyb Němců. Vše vypadalo nadějně, ale situace se velmi záhy dramaticky změnila, když časně ráno 6.6. ku Praze směřují od 4 měst německé jednotky s tanky a dělostřelectvem, a je zřejmé, že bez rychlé pomoci se povstání brzy zhroutí. Pražský povstalecký vysílač volá o pomoc Američany u Plzně, kteří však nepomohou, ač by snadno mohli, protože jsou velmi blízko, volá o pomoc Rudou armádu, která je však v danou chvíli velmi daleko a nemůže tudíž nijak zasáhnout, a také se tedy obrací o pomoc k vojákům generála Vlasova, kteří se nacházejí v těsné blízkosti a ihned účinně zasáhnou. Jednak jihozápadně od Prahy odzbrojují 10 000 německých vojáků a v samotné Praze zasáhne se svými vojsky generál Buňačenko, který zastavuje postup příslušníků SS a podaří se mu do večera zajmout 4 000 příslušníků německé armády.

O působení generála Buňačenka se však vede v České národní radě ostrý spor. Namísto dopisu děkovného obdrží Buňačenko 7.5. dopis urážlivý, cítí nejisté postavení a proto vydá hodinu před půlnocí na úterý 8.5. rozkaz ke stažení svých jednotek směrem na západ, ovšem přitom dojde k dalším střetům s bojovými útvary SS. Několik menších skupin těchto vlasovců zde pak bojuje až do 9.5. Jen některým se podaří probít k Američanům, když všichni ostatní jsou pochytáni sovětskými vojáky zajati a deportováni do Sovětského svazu.

Nebýt aktivity Buňačenkových jednotek, tak by příslušníci SS zcela jistě povstání potlačili. Po stažení Vlasovců nesli povstalci tíhu povstání sami a zaznamenávali značné územní ztráty. Měli nadále vůli a odhodlání bojovat, avšak bylo potřeba nové rychlé a účinné pomoci. Ke slovu se dostává 1. ukrajinský front generála Koněva, který zahájí z oblasti okresu Budyšín až po Guttau postup na pomoc Praze. V cestě jim stojí vojska polního maršála Schörnera, které se snaží ze všech sil je zadržet, ovšem rudoarmějcům se daří prolomit jejich obranu a pokračovat dál, aby přijeli 9.5. do Prahy, kde ještě zasáhli do bojů a završili definitivní porážku německých vojsk.

Kdo tvrdí, že se Praha osvobodila sama, s tím, že notně přispěli Vlasovci, tak se mýlí, protože bez pomoci Vlasovců by sama Praha nic nedokázala, ale povstání by padlo. Je však třeba si uvědomit, že ti kdo Praze tolik pomohli, totiž ti až legendární Vlasovci, byli v podstatě zrádci Sovětského svazu a Ruska, neboť se přidali na stranu Němců a naivně si mysleli, že budou osvobozovat Rusko od komunismu, což bylo krajně bláhové, hloupé a také tragické, neboť se proti sovětskému komunismu spojili s největším nepřítelem všech Rusů, Ukrajinců, Bělorusů a dalších tamních národů, tj. s německými fašisty, kteří jim nechtěli přinést svobodu ale totální zkázu, porobu a otroctví.

Vlasov toto neodhadl, což nesvědčí o jeho rozumném úsudku, a dal se do služeb Hitlera. Nakonec pomohl Praze, ale to už ho nezachránilo a skončil i s dalšími svými generály na šibenici. A Praha, ta se nemá čím chlubit, neboť ji velkou měrou zachránil zrádce Vlasov, který ke konci otočil, což určitě není důvod k jásotu. Jediný, kdo má čistý štít je maršál Koněv, bez jehož působení v příslušném prostoru by žádné Pražské povstání nemohlo nikdy začít. Nic na tom nemění ani fakt, že jeho tanky přijely do Prahy v době, kdy už bylo téměř vše hotovo. Pravda je taková, že teprve díky němu se vše odehrálo jak se odehrálo a za to zasluhuje naše uznání, vděk a trvalou uctivou vzpomínku.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.