Před 75 lety bylo obsazeno Česko - Slovensko

14.3.2014 13:15
Před 75 lety, 15. března 1939, začala nacistická okupace Česko - Slovenska, když vojska německého Wehrmachtu napochodovala ze všech směrů do českých zemí. Poroba hitlerovců, kteří si už 14. 3. 1939 zajistili Slovensko jako svůj budoucí satelit, zcela závislý na Německu, trvala celkem 6 let a vyžádala si nezměrné hospodářské a lidské ztráty.

Už 12. března 1939 sondoval státní prezident E. Hácha spolu s proněmeckým ministrem zahraničí Chvalkovským u německých nejvyšších kruhů, co Hitler dále zamýšlí s Česko - Slovenskem, útvarem, který vznikl po Mnichovském diktátu v rámci tzv. druhé republiky. Na audienci u Hitlera, která se konala 14. března 1939 v Berlíně, postavil Hitler Háchu před hotovou věc. Příští den začne okupace a vojska našeho státu nesmí v žádném případě klást odpor, nebo Göring dá příkaz k bombardování Prahy se všemi dalšími důsledky.

V Berlíně tak Hácha na pokraji nervového zhroucení svěřil osud českého státu do rukou Třetí říše a slíbil, že vojsko nebude klást odpor. Háchovi pak nacisté úmyslně zpožďovali vlak, aby se již vrátil na okupované území.

Hitler okupací českých zemí v podstatě popřel Mnichovský diktát, jehož byl jedním ze spolutvůrců. Anglickým diplomatům ,,závazně" potvrdil po 29. září 1939, že ,,ořezaný" český stát (Hitlerem posměšně nazývaný ,,Rest - Tschechei") bez pohraničí bude jeho posledním požadavkem, a nebude si klást další územní pretenze.

Již v říjnu, resp. v prosinci 1938 však vydal Hitler konečnou směrnici k likvidaci Česko - Slovenska a faktické okupaci českých zemí. Dne 16. března 1939 byl vydán výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, který byl formálně autonomním útvarem, ve skutečnosti však řízen říšským protektorem, který dostával směrnice z Berlína. Prvním říšským protektorem se stal německý diplomat K. von Neurath.

Protektorát se stal nástrojem k hospodářské exploataci českých zemí a jeho průmyslový potenciál, drancovaný po šest let, nacisté využívali k další válce v rámci plánu ,,Drang nach Osten", tedy další expanzi na východ a světové válce vůbec. Po šesti letech byl Protektorát Čechy a Morava smeten květnovým povstáním po neúspěšné snaze K. H. Franka si zajistit na Západě nějaké koncese ,,využitím" českých prominentních politiků, které státní tajemník Frank držel v zajetí (např. národního socialistu V. Krajinu).

To už však protektorát prožíval agónii. Nacistické Německo válku prohrálo a cesta k obnově Československa tak byla otevřená.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.