Před 80 lety abdikoval T.G. Masaryk

obrazek
13.12.2015 22:43
Před 80 lety, 14. 12. 1935, oznámil první prezident československého státu T. G. Masaryk rezignaci na svou funkci, již zastával od roku 1918. Byl zvolen celkem čtyřikrát (jako např. americký prezident Franklin D. Roosevelt) - v roce 1918, 1920, 1927 a 1934, kvůli čemuž se musela upravovat i ústava. Masaryk byl od počátku samostatného státu ústředním spojovacím politickým článkem, bez něhož by zcela jistě republika vypadala jinak.

V roce 1934 byl T. G. M. zvolen do prezidentského úřadu naposledy. Jeho volbu provázel skandál, který ztropili komunističtí poslanci, když frapantně narušili svým nevybíravým chováním důstojnost volby, a na protest proti Masarykovi vyvěsili provokativní transparent ,,Ne Masaryk, ale Lenin". Na K. Gottwalda (kandidoval demonstrativně proti Masarykovi, získal 38 hlasů), V. Kopeckého a J. Štětku byly za protistátní jednání vydány zatykače podle zákona na ochranu republiky z roku 1920. Je zajímavé, že podle tohoto ,,buržoazního" zákona odsuzovali těsně po únoru 1948 komunisté své politické oponenty až do přijetí ,,svého" zákona na ochranu republiku v říjnu 1948.

O rok a půl později neměl pětaosmdesátiletý prezident již potřebné síly na další výkon náročné funkce, která pro něj byla značně vyčerpávající. Špatně hovořil, ochrnula mu polovina těla, psát mohl jen s pomocí svých spolupracovníků. Začalo se čím dál víc hovořit o jeho nástupci. Sám doporučil v říjnu 1935 svého nejbližšího spolupracovníka z let prvního odboje dr. E. Beneše, toho času ministra zahraničí a předního představitele národně socialistické strany, pro niž napsal v roce 1930 podstatnou část stranické programatiky (tzv. Benešův program). O svém záměru zpravil i předsedu vlády M. Hodžu.

Volba E. Beneše však byla velmi nervózní a Beneš neměl zdaleka zvolení jisté. Proti němu se postavila část agrárníků vedené R. Beranem. Začátkem prosince oznámila pravicová frakce agrárníků spolu s živnostenskou stranou společnou kandidaturu profesora botaniky B. Němce, za jehož kandidaturu se postavilo Národní sjednocení, jež vzniklo v roce 1934 sloučením národní demokracie, Národní ligy a Národní fronty, i Gajdovi fašisté. Národní sjednocení původně kandidovalo K. Kramáře, prvního předsedu vlády čs. státu, ten však později svou kandidaturu zejména kvůli vysokému věku stáhl.

Zatím ale žádný z kandidátů nedisponoval třípětinovou většinou a hrozil pat a následně krize, která nakonec vyvrcholila v 11. 12. 1935 v odstoupení Hodžovy vlády, která však nebyla Masarykem přijata. Po tomto intermezzu začala horečná jednání Beneše se svými dosavadními politickými soupeři. Nejprve s Hlinkovou HSĽS a poté s umírněnou frakcí Henleinovy SdP, kdy jednak dosáhl ,,pozitivní" neutrality, to znamená, že SdP nebude volit žádného kandidáta a hlinkovci dostanou své místo ve vládě, a proto Benešovu kandidaturu podpoří.

Paradoxem zůstává, že Beneše jakožto ,,jazýček na vahách" podpořili i komunisté, kteří o rok dříve ztropili při poslední volbě Masarykově skandál. Ti dostali směrnici z Moskvy, ať volbu Beneše podpoří. Pro volbu Beneše se rozhodli komunisté jednak proto, že ještě Masaryk amnestoval komunistické poslance z poslední prezidentské volby a za druhé, že byla v té době již podepsána čs. - sovětská spojenecká smlouva, jíž si Beneš komunisty a Moskvu příznivě naklonil.

Pravicové části agrárníků se tak záhy rozdrolila jejich snaha prosadit B. Němce, protože ten jednoduše neměl dostatek hlasů na to, aby mohl být zvolen prezidentem. Nehledě na následky, které by jeho případná úspěšná volba pro čs. stát měla.

Dosavadní ministr zahraničí dostal 18. 12. 1935 celkem 340 hlasů, více než kdy obdržel jeho předchůdce. Jen v osobě E. Beneše mohla být zaručena kontinuita čs. státu a odvrácena plíživá fašizace republiky. Nově zvolený prezident převzal Masarykovy demokratické a humanistické hodnoty a snažil se je rozvíjet dál. A to i v osvobozené republice po roce 1945, kdy se začalo nad tehdejší ,,omezenou" demokracií smrákat a k moci se dostávali komunisté.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.