Přeje si Moskva velkou válku?

ex šéf izraelské rozvědky NATIV
27.3.2018 05:30
YAAKOV KEDMI- Ex-šéf Izraelské rozvědky NATIV - Přepis pořadu na izraelské internetové televizi – ITON TV - zveřejněný na webu https://vk.com/jakedmi - dne 26.3.2018 v 11:32 hod ... Název pořadu: Přeje si Moskva velkou válku?

 

Moderátor – Dobrý večer vážení přátelé, díváte se na televizní stanici ITON TV, program „Tajná složka“, dnes ho řídím já, Alexandr Waldmann (AW), ve studiu je s námi kompetentní odborník Yaakov Kedmi (YK). Jašo, dobrý den.

YA: dobrý den

AW: Jašo, volby, prezidentské volby v Rusku – výsledek byl samozřejmě předpověditelný, nikdo, žádný normální člověk neměl pochyby o tom, kdo se stane prezidentem. Myslím si, že normální lidé ani nezpochybňovali legitimnost voleb. Chci s vámi ale pohovořit zejména o těch, kteří se vyjadřovali kriticky. Možná je to nenormální část, ale i tak. V Rusku je, jak se píše, známý opoziční bloger Ilja Varlamov (https://varlamov.ru/ - pp), který hovoří o tom, že národ podpořil militaristickou politiku Putina. Další známý ruský bloger Maxim Katz (https://vk.com/maximkatzpp) píše následující: „Ještě nebyly takové volby, kdy by šla celá Moskva jako stádo“ - celá Moskva skutečně hlasovala pro Putina. - „ najednou se v osmnáctém roce zvedla a šla, bez jakýchkoliv falzifikací, žádný bojkot, ani Sobčak (Xenia – pp) ani Javlinskij, nic nepomohlo, účast byla vysoká ve srovnání s rokem 2012, Putin získal více, demokraté propadli. Chce Moskva také velkou válku?“ píše pan Katz. Kde se vzalo takové hodnocení, takové – je to můj vlastní názor, možná po mě zase někdo hodí bačkoru, ale kde se vzalo takové mínění, takové opovržení volbou vlastního národa? Nehovořím o Židech, hovořím o ruském národu.

YK: Katz je ruský Žid.

AW: ano, ano

YK: jak to chápu, i když je Maxim

AW: velmi neobvyklé ruské jméno

YK: ano, velmi neobvyklé ruské jméno. Židovské jméno Maxim, ruské příjmení Katz, stává se to, nikdo nezpochybňuje jeho ruskou svébytnost, je to v tomto případě občan Ruska, není důležité, jaké má jméno. Zde se stalo pravděpodobně … říkalo se ve své době, ještě před revolucí ... jak vzdáleni jsou národu.

Je to typický problém ruské inteligence. Byl zde před sto i před sto padesáti lety. Ruský národ, lid Ruska je jedno a oni jsou něco jiného. Oni tíhnou více k Západu, k Evropě, v daném případě k Americe. Žijí spíše mimo reálný život, a dokonce, když se to vezme kolem a kolem, oni zvysoka kašlou na vlastní národ. Dokázali to v 90. letech, kdy se politika vyznačovala tak obrovským přezíráním vlastního národa, takovým přezíráním problémů, které nese život, pamatuji si, jak se vyjadřovali Čubajs i Žirinovskij – no tak zemřou no – neřekli, zdechnou, ale mysleli to tak, několik milionů lidí … ale dosáhneme TOHO! Je to takový vztah k vlastnímu národu, absolutní povýšenost, přezírání. Ostatní jsou pro ně chudáci, přece. Pokud se národ nechová tak, jak chtějí oni, pak je národ takový divný, je vinen. Nikdy je ani nenapadlo si položit otázku „možná že my něco nechápeme“? Možná, že vy vůbec nechápete, co se děje. Protože ... co ukázaly tyto volby … v tomto případě? Že tito lidé vůbec nechápou, ve které zemi vlastně žijí. Žijí si ve vlastním efemérním světě. Ale nyní přiznali, skutečně, reálně … i když jsou zde ty nebo jiné technické nedostatky o kterých může vykřikoval Navalnyj a vyvolávat tak hysterii v dalších dnech ... že ruský národ hlasoval pro stávajícího prezidenta!

A celá tato takzvaná, nemohu je nazývat liberály – protože liberalismus zavazuje všechny vyjadřovat úctu k různým názorům – ale oni neuznávají absolutně jiný názor, absolutně …

AW: přesně tak, souhlasím

YK: … nazývat je liberály, znamená diskreditovat idee liberalismu. Ukázalo se, že oni, všichni společně, nemají cenu ani 4 procent hlasů. Všichni společně. A jako vždy, požírají se navzájem mezi sebou.

AW: hmmm, Navalnyj to jasně ukázal

YK: Navalnyj ve vztahu k Sobčak, Javlinskij, ten je více kulturní, dokonce i Titov … no dobře, je to všechno nonsens, jsou jakousi kuriozitou na politické scéně … takové kuriozity jsou i v jiných zemích … nikdo si jich vůbec nevšímá … nikdo s nimi vážně nepočítá … takové kuriozity jsou v Anglii, v USA, ve Francii, prostě kdekoliv … počínaje trockisty, maoisty a čert ví kým ještě … a ti tady to jsou ti samí … ale snaží se rozehrát to, co nemohou zvládnout – odpor proti Putinovi – snaží se proto „nafouknout se“ do obrovských rozměrů, ale dnes ve volbách to všechno splasklo. Bylo toale zřejmé i dříve. Nejsou důležité nálepky, jestli militaristická nebo jaká politika. Podstatné je to, co museli přiznat – lid hlasoval za program, který představuje Putin. Ano, taková je situace.

AW: Existuje známý politolog, také jsme s ním na našem kanále dělali několik interview. Vždycky jsem si myslel, že je to vnímající člověk, nicméně výsledky voleb popsal takto … „výsledky voleb daly Putinovi mandát na globální hybridní válku, kterou vede Rusko“. Možná, že něčemu nerozumím.

YK: Ne, zde je vše jasné. Tito lidé … ta nemoc ruské inteligence tu byla vždycky … projektují na Rusko názory Západu. Vypadá to, že hybridní válku začal Putin. To znamená, kdykoliv Xenija Sobčak nebo ti takzvaní liberálové opakují tupě, hloupě, bezdůvodně všechny ty teze Západní protiruské propagandy, nic nového nepřidávají, neposilují své postavení, nic nového nepřináší. BBC předkládá své idee efektivněji, než oni.

To znamená, že jejich snahy jsou ubohé – opakovat teze, které lze najít v libovolných západních novinách, neznamená mít nějaký politický program. Vůbec nedokazují své myšlenky. Jejich důkazy se opírají o ty nebo jiné nepravdivé nebo vykonstruované články v těch nebo jiných novinách. Když se zjistí, že je něco jinak, nemají ani dostatek svědomí, aby řekli „zmýlil jsem se“ . Ne, pokračují dále ve stejném duchu … „já, já jsem měl pravdu“ … není vůbec důležité, že někdo řekl ne, Putin je stejně vinen ať tak nebo tak.

Mnohým z nich chybí elementární lidská úcta před sebou samým. Je jasné, že je jim to zcela jedno. Část voličů, kteří jim dali své hlasy volili ne pro ně, ale proti systému. Ano, vždy se někdo takový najde. V kterékoliv zemi. Vždy se najde někdo, koho situace neuspokojuje. Z toho nebo jiného důvodu.

AW: Jašo, ještě jedna maličkost. Když jsem se podíval na facebook, izraelský segment tam vyjadřuje negativní hodnocení výsledků voleb v Rusku, kdy převažující mínění je, že opět zvítězil diktátor. Píší to lidé, kteří se k nám vrátili z diktátorských zemí, skutečně diktátorských, mám na mysli bývalé republiky SSSR, kde jsou dnes zřejmě ty „nejdemokratičtější“ režimy, ze zemí, kde dnes, například z Ukrajiny, kde proběhl státní převrat … kde se u části Židů v Izraeli bere taková nenávist k Putinovi i Rusku?

YK: Ano, část Židů to tak cítí. Je to jednoduché. Je to velmi jednoduché. Jsou zakomplexovaní, snaží se dokázat vlastní status prostřednictvím nenávisti k někomu. Tady si sedí schovaní, všichni ti Židé a takové píší o Putinovi … ani jednoho jsem ještě veřejně neslyšel a neviděl. Cožpak v SSSR někdo z nich, byť i schovaný pod polštářem, proti něčemu protestoval? Tam všichni takoví seděli tiše a mlčeli jako ryba. A teď tady a dnes? Je snadné být hrdinou.

Jak si mohu vážit člověka, který obviňuje Rusko v nedemokratičnosti, když sám se sklání před pro nacistickým režimem na Ukrajině, kde lidi zaživa upalují, kde lidi zabíjejí na ulici, kde se bandité procházejí po městě, kde lidé se svastikou organizují pochody s loučemi po Lvovu, dokonce i v den výročí lvovského pogromu. Kdy pro nacisté, podporující nacisty a vrahové nežidů jsou jejich národními hrdiny. To mlčí. Když uctívají litevské a lotyšské nacisty, také mlčí. Když jsou ruští občané v Lotyšsku zbavováni elementárních občanských práv, dokonce i když se v Lotyšsku narodili již ve druhé generaci, považují to za demokratické. Já nemohu takové lidi nazývat čestnými. Pokud kritizujete nedemokratické jevy v Rusku, ale podporujete a zamlčujete nedemokratické jevy v jiných zemích, nelze vám věřit!

AW: Jašo, ještě jedna otázka, netýká se již našich rusky hovořících krajanů, ale řeč bude o americkém badateli Peterovi Dickensonovi (snad jsem to napsal správně -pp), který píše v Atlantic council, že Rusko vyhrává v hybridní válce nad Západem, z jednoho prostého důvodu, že Západ nechápe, že je součástí hry. Možná Západ skutečně nechápe, že je již dávno součástí hry? Že se svět ve skutečnosti mění? Že to již není ten svět, který tu byl před 25 – 27 lety?

YK: Za prvé, žádná hra neexistuje. Pokud si někdo myslí, že je to hra, není to hra, je to válka. Hybridní válku začal Západ. Nikdy s ní nepřestal. Studenou válku Západ neukončil. Postup na východ Západ neukončil. NATO neukončilo postup na východ. Vyzbrojování Západ neukončil. Závody ve zbrojení začal Západ. Ne Rusko. Rusko s odpovědí začalo příliš pozdě. Odpovědělo efektivně, ale pozdě. Problém je v tom, že oni nechápou Rusko. Základní chyba na Západě je ta, že se domnívali, že to, co se v Rusku odehrávalo v 90. letech, bylo výsledkem politiky Západu. Nechápou, že to byl výsledek vnitropolitických problémů v Rusku a zahnívání vládní elity té doby. Západ na to neměl vůbec žádný vliv.

Domnívali se, že pokračování těch tendencí vyústí do toho, oč jim vždy šlo – aby Rusko přestalo existovat v té podobě, v jaké ho znali. Aby bylo rozčleněno, snažili se o to. Veškeré snahy zahrávání si s Tatary nebo jinými obyvateli například. Mysleli si, že to tak půjde dál i když Putin převzal moc.

Západ však přecenil své síly. Evidentně zapomněli velmi významný fakt – Rusko nikdy není tak slabé, jak by si jeho nepřítel přál a tak silné, jak se jeví. Domnívali se, že … ti co dnes říkají … přede dvěma lety jsem to slyšel od amerických představitelů - ještě chvíli a Putin padne díky vlivu sankcí, ekonomických problémů … přeceňovali svoje síly … přeceňovali svůj vliv … nechápou Rusko a tu vnitřní sílu, která tam je … nyní jsou donuceni přiznat, že Rusko překonalo všechny nástrahy, že se jim nepodaří ho zlomit, nepodaří se jim změnit jeho politiku, že se jim nepodaří dosáhnout takové převahy nad ním, o které snili. Především vojenské převahy. Co nyní zbývá? Nezbývá, než se s Ruskem domlouvat

Pod vlivem domácí opozice se na Západě domnívali, že je možné dosáhnout změny režimu v Rusku, převahy ekonomické i v oblasti zbrojení. Nelze toho dosáhnout ve skutečnosti a to je ta základní prohra Západu. Není to o tom, že by Rusko vyhrávalo v hybridní válce. Hybridní válka se ukázala jako neefektivní proti Rusku. Rusko ji nezačalo. Rusko nemělo vůči Západu nikdy žádné požadavky. Veškeré požadavky jsou předkládány Západem.

 

AW: Jašo, děkuji za velmi zajímavou a emocionální analýzu. Věřím, že se našim divákům tento pořad bude líbit.

 

Překlad: Jiří Schlimbach

 

schlimbach
... Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno,co vzájemně souvisí,nikdy se nedostanete kupředu ... J.A.Komenský\r\n\r\nproto navrhuji celkovou změnu nastavení ekonomnickéhom systému, aby pracoval pro občany, ne občané svojí destrukcí pro udržení systému. WWW.EKONOMICKAREFORMA.CZ

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Konečne niekto vidí Rusko v pravdivom a spravodlivom svetle. Nesúhlasím iba z jedinou myšlienkou, resp. s názorom, citujem :

Základní chyba na Západě je ta, že se domnívali, že to, co se v Rusku odehrávalo v 90. letech, bylo výsledkem politiky Západu. Nechápou, že to byl výsledek vnitropolitických problémů v Rusku a zahnívání vládní elity té doby. Západ na to neměl vůbec žádný vliv.

To, čo sa odohrávalo v 90. rokoch v Rusku bolo na 80% pod vplyvom Západu : ekonomická reforma pod vedením Goldman - Sachs, privatizácia domácimi a zahraničnými figúrami, zakladanie nadácií zahraničím, vznik mimovládnych organizácii pod vedením zahraničia, predaj a vznik televíznych a rozhlasových staníc do rúk zahraničia, vznik nových typov časopisov a novín pod vedením zahraničia....prijímanie zákonov a zmien pod vplyvom zahraničia. Ruský éter bol presýtený " demokraciou a slobodou " ala Západ . Výsledok je, že v Rusku je väčší a silnejší, či bezohľadnejší liberálny kapitalizmus a vplyv globálnych hráčov, než v EÚ.

Vina obyvateľstva a politikov spočíva v tom, že zmeny sa udiali rýchlo a nepremyslene, čo spôsobilo devastáciu v myslení ľudí. Vtedajšia vládna elita sa buď bránila existujúcim  zmenám buď preto, že nechcela zmeny, alebo preto, že videla veľké riziko a nebezpečenstvo v tom, čo sa dialo v hospodárstve a v politike. Nakoniec, ktorá vládnuca elita sa dobrovoľne vzdá svojej moci ? Naviac, keď vidí, že do čela štátu prichádzajú outsideri.

Aj u nás, v Strednej Európe, sa ukazuje problém s inteligenciou a mladými ľuďmi - rovnako, ako v Rusku. Na univerzitách učia ľudia, ktorí nemajú svoj názor a samostatné myslenie, lebo totálne prevzali heslá a slogany  protiruskej západnej propagandy. Zrejme boli najatí do práce po 89 za účelom " zmeny myslenia mladých"  a navigovanie ich smerom na Západ s tým, že všetko krásne a múdre je tam, a všetko zlé bolo do roku 1989. Následok takejto výuky počuť  z úst mladých ľudí - tie isté heslá a slogany. Jedna totalita myslenia vystriedala inú.