Převzato: Edward Gibbon r. 1775 o příčinách pádu Říše římské

obrazek
8.7.2013 14:40
Nejen u nás se množí hlasy, ze současný stav může vyústit do civilizačního propadu rovnému pádu Říše římské. A tak Cossimo Massaro v Itálii napsal knihu Poslední říše, a my se podívejme mezitím, jak v roce 1775 popisoval jiný intelektuál znaky provázející pád Říše římské. Na dnešní dobu to v podstatě sedí jako ulité. Jsem samozřejmě daleka tvrzení, že toto by měly být příčiny všechny, nebo ty nejpodstatnější, omlouvám se. Edward Gibbon byl jeden z prvních moderních historiků, který se Říši římské věnoval a jeho hlavním dílem je Úpadek a pád Říše římské, v originále The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijíci matky bez otců

3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.

4. Literatura a umění se stávají bezduchým. vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.

6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldneři.

7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.

7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.

8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.

9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.

11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.

12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.

13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.

14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.

15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.

16. Šíří se cynismus.

17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.

18. Do země přichází velké množství cizinců.

19. Politikové nadbíhají lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)

20. Občané stále na všechno nadávají.

Tolik Edward Gibbon v roce 1775 o pádu Říše římské.

zde je wikipedická stzránka Edwarda Gibbona: http://cs.wikipedia.org/wiki/Edward_Gibbon

 

A čeští egyptologové tvrdí, že se blíž pád naší civilizae zase z jiných důvodů: http://wertyzreport.com/2014/01/28/pad-nasi-civilizace-se-blizi-cesti-egyptologove/ 

 

Sir Alex Fraser Tytler (1747- 1813) napsal:
"Demokracie nemůže existovat jako permanentní forma vlády - může trvat pouze tak dlouho, nežli voliči zjistí, že si mohu dovolit odhlasovat velkorysé výhody na účet státní pokladny. Od této chvíle hlasuje většina vždy pro ty kandidáty, kteří jí slibují nejvíce požitků z veřejných financí. Proto demokracie vždy zkolabuje kvůli nedostatku finanční odpovědnosti... průměrná doba trvání vrcholu velkých světových civilizací byla přibližně dvě století... všechny postupně procházely těmito stádii: od otroctví k víře, od víry k odvaze, od odvahy ke svobodě, od svobody k hojnosti, od hojnosti k sobectví, od sobectví k sebeuspokojení, od sebeuspokojení k apatii, od apatie k závislosti, od závislosti zpět k otroctví.“

****

Anglická Wikipedie je k heslu E. Gibbon výpravnější, přeložena automatizovaným překladačem google říká: (výhledově upravím)

Gibbon nabízí vysvětlení, proč římská Říše padala, úkol ztíženo nedostatkem komplexních písemných pramenů, ačkoli on nebyl jediný historik pro otázky. [8]

Podle Gibbon, římská Říše podlehla barbarských invazí z velké části v důsledku postupné ztráty občanských ctností mezi jejími občany. [9] Oni stali se slabý, outsourcing jejich povinnosti bránit svou říši barbarských žoldáků, kteří se pak stali tolik, a hluboce zakořeněný, že byli schopni převzít Říši. Římané, on věřil, se stal zženštilý, neochotný žít tvrdší, "mužný" vojenské životní styl. Kromě toho, Gibbon argumentoval, že křesťanství vytvořil názor, že lepší život existoval po smrti, který se staralo o lhostejnost k daru mezi římskými občany, a tak oslabovat jejich touhu obětovat se pro Říši. On také věřil, že srovnávací pacifismus inklinoval bránit tradiční římské bojových
duch. Nakonec, stejně jako ostatní Enlightenment myslitelů, Gibbon se konala v
pohrdání středověk jako kněz jel, pověrčivosti, doby temna. To nebylo až do jeho věku rozumu a racionálního myšlení, to bylo věřil, že lidská historie mohla pokračovat v jeho vývoji. [10]

Gibbon vidí Praetorian stráž jako primární katalyzátor
říše je počáteční rozklad a eventuální kolaps, semena zasadil
Augustus na zřízení říše. Cituje opakovat
příklady Praetorian stráž zneužívá svou moc s katastrofální výsledky, včetně četné případy císařské atentátu a neustálé požadavky na zvýšení platu.

Křesťanství jako přispěvatel do pádu a stability [upravit překlad] "Jako
štěstí budoucího života je velký předmět náboženství, můžeme slyšet bez překvapení nebo skandál, že zavedení nebo alespoň zneužívání křesťanství, měl nějaký vliv na poklesu a pádu římské říše. Kněží s úspěchem kázali učení o shovívavosti a nestatečnosti, aktivní ctnosti společnosti se omezovaly a poslední zbytky vojenského ducha byly pohřbeny v klášteře: velká část veřejného i soukromého bohatství se věnovala na klamné požadavky dobročinnosti a zbožnosti a vojenský žold byl nasypal na nespočetné množství osob obou pohlaví, kteří by mohli hájit jen přednosti zdrženlivosti a cudnosti. Víra, nadšení, zvědavost, a další pozemské vášně zloby a ctižádosti, vzplanul plamen teologické neshody, kostel, a dokonce i stát, byli rozptylováni náboženskými frakcemi, jejichž konflikty byly někdy krvavá a vždy nesmiřitelný, pozornost císařů byl odkloněn z táborů synody, římský svět byl utlačován nový
druh tyranie, a pronásledované sekty staly tajné nepřátele své země. Přesto party-spirit, ale zhoubné nebo absurdní, je princip jednoty stejně jako neshody. Biskupové, od 1800 kazatelen, hlásá povinnost pasivní poslušnosti zákonné a ortodoxní suverénní, jejich častými sestavy a trvalé korespondence udržuje společenství vzdálených kostelů a laskavá povaha evangelia byla posílena, když potvrdil tím, že duchovní spojenectví katolíků. Posvátný lenost mnichů byl vroucně objetí servilní a zženštilý věku, ale pokud pověra neměl dovolit slušné ustoupit, by stejné zlozvyky pokoušeli o nehodné Římany na poušti, od
Baser motivy, standard republiky. Náboženským zásadám, které jsou snadno poslechl dopřát a posvětil přirozené sklony svých ctitelů, ale čisté a ryzí vliv křesťanství je možné vysledovat v jeho skutečný, byť nedokonalé, účinky na proselyté barbarských severu. Pokud je pokles římského impéria byl urychlen konverzí Konstantina a jeho vítězný náboženství zlomil násilí na podzim, a uklidněn zuřivého náladu dobyvatelů. "(Kap. 39). [15]

Historici takový jako David S. Potter a Fergus Millar sporu tvrdí, že Říše klesala v důsledku jakési letargie vůči aktuálním dění přivedl na přijetí Konstantina křesťanství jako oficiální státní náboženství. Tvrdí, že takový názor je "vágní" a má malou skutečnou důkazů na její podporu. Jiní, jako JB Bury, který psal historii pozdnější Říši, který tvrdil, že je "žádný důkaz" na podporu Gibbon tvrzení křesťanské apatie vůči Říši:
>
"Často se tvrdí, že křesťanství v jeho politické dopady
byl rozpadající se sílu a tendenci oslabit sílu Říma odolat její nepřátele. Je těžké vidět, že má takovou tendenci, tak dlouho jako církev sama byla jednotná. Teologické hereze byli skutečně dokázat, rozpadající se sílu na východě v sedmém století, kdy rozdíly v učení, které odcizil křesťany v Egyptě a Sýrii od vlády Konstantinopole zjednodušený výdobytky Saracéni. Ale po porážce Arianism, tam byl žádná taková zásadní nebo hluboce rozsáhlá rozdělení na Západě, a vliv křesťanství bylo spojit, ne sever, zkontrolovat, než zdůraznit, národní nebo sekční pocit. V politických výpočtech Konstantina to bylo pravděpodobně tento ideál jednoty, jako protiváha k odstředivým tendencím, které byly jasně odhalila ve třetím století, to bylo skvělé doporučení náboženství, které vzkřísil k moci. Ani je tam nejméně důvod se domnívat, že křesťanské učení mělo praktický účinek, že muži mnohem méně loajální k Říši či méně připraveni ji bránit. Křesťané byli tak bojovný jako pohané. Někteří
může číst Augustina Božího města s povznesení, ale pravděpodobně jen velmi málo interpretovat jeho teorii s takovým přísným praktické logiky, aby byl lhostejný k bezpečnosti Říše. Sotva sám autor, ačkoli toto bylo sporné. "[16]

Dnes historici mají tendenci analyzovat ekonomické a vojenské faktory v úpadku Říma. [17]

Kromě toho se Gibbon byl kritizován za jeho zobrazení pohanství a křesťanství jako tolerantní netolerantní. V článku, který se objevil 1996 v časopise Past a současnost, HA Drake výzvy chápání náboženského pronásledování ve starověkém Římě, který on považuje za "konceptuální schéma", který byl používán historiky se vypořádat s tématem za posledních 200 let, a jehož nejvýznamnější zástupce Gibbon. Gibbon napsal:

"Různé způsoby uctívání, které převažovaly v římském světě byly všechny považovány za lidmi jako stejně pravdivé, o filozofy za stejně falešné, a soudce za stejně užitečné". Drake čítače:

"S takovými zručnými tahy, Gibbon vstupuje do spiknutí s jeho
čtenáři: na rozdíl od masy důvěřivým, on a my jsme Kosmopolitní, kteří znají použití náboženství jako nástroj sociální kontroly. Přitom Gibbon sukně vážný problém: tři století před Constantine, tolerantní pohané, kteří lidé Pokles a pád byli autoři několika velkých perzekucí, v nichž křesťané byli oběti. ... Gibbon vztahuje toto trapné díru v jeho argumentu s elegantním namítat. Spíše než popírat zjevné, že šikovně maskuje otázku tím, že změní jeho římské soudců do modelů
osvícení vládci - neochotní pronásledovateli příliš ophisticated být sám sebou náboženské fanatici ".

***

totéž ale přesně anglicky: 

Gibbon offers an explanation for why the Roman Empire fell, a task made difficult by a lack of comprehensive written sources, though he was not the only historian to tackle the subject.[8]

According to Gibbon, the Roman Empire succumbed to barbarian invasions in large part due to the gradual loss of civic virtue among its citizens.[9] They had become weak, outsourcing their duties to defend their Empire to barbarian mercenaries, who then became so numerous and ingrained that they were able to take over the Empire. Romans, he believed, had become effeminate, unwilling to live a tougher, "manly" military lifestyle. In addition, Gibbon argued that Christianity created a belief that a better life existed after death, which fostered an indifference to the present among Roman citizens, thus sapping their desire to sacrifice for the Empire. He also believed it comparative pacifism tended to hamper the traditional Roman martial
spirit. Finally, like other Enlightenment thinkers, Gibbon held in
contempt the Middle Ages as a priest-ridden, superstitious, dark age. It was not until his own age of reason and rational thought, it was believed, that human history could resume its progress.[10]

Gibbon sees the Praetorian Guard as the primary catalyst of the
empire's initial decay and eventual collapse, a seed planted by
Augustus at the establishment of the empire. He cites repeated
examples of the Praetorian Guard abusing their power with calamitous results, including numerous instances of imperial assassination and incessant demands for increased pay.

Christianity as a contributor to the fall and to stability[edit]"As
the happiness of a future life is the great object of religion, we may hear without surprise or scandal that the introduction, or at least the abuse of Christianity, had some influence on the decline and fall of the Roman empire. The clergy successfully preached the doctrines of patience and pusillanimity; the active virtues of society were discouraged; and the last remains of military spirit were buried in the cloister: a large portion of public and private wealth was consecrated to the specious demands of charity and devotion; and the soldiers' pay was lavished on the useless multitudes of both sexes who could only plead the merits of abstinence and chastity. Faith, zeal, curiosity, and more earthly passions of malice and ambition, kindled the flame of theological discord; the church, and even the state, were distracted by religious factions, whose conflicts were sometimes bloody and always implacable; the attention of the emperors was diverted from camps to synods; the Roman world was oppressed by a new
species of tyranny; and the persecuted sects became the secret enemies of their country. Yet party-spirit, however pernicious or absurd, is a principle of union as well as of dissension. The bishops, from eighteen hundred pulpits, inculcated the duty of passive obedience to a lawful and orthodox sovereign; their frequent assemblies and perpetual correspondence maintained the communion of distant churches; and the benevolent temper of the Gospel was strengthened, though confirmed, by the spiritual alliance of the Catholics. The sacred indolence of the monks was devoutly embraced by a servile and effeminate age; but if superstition had not afforded a decent retreat, the same vices would have tempted the unworthy Romans to desert, from
baser motives, the standard of the republic. Religious precepts are easily obeyed which indulge and sanctify the natural inclinations of their votaries; but the pure and genuine influence of Christianity may be traced in its beneficial, though imperfect, effects on the barbarian proselytes of the North. If the decline of the Roman empire was hastened by the conversion of Constantine, his victorious religion broke the violence of the fall, and mollified the ferocious temper of the conquerors." (chap. 39).[15]

Historians such as David S. Potter and Fergus Millar dispute claims that the Empire fell as a result of a kind of lethargy towards current affairs brought on by Constantine's adoption of Christianity as the official state religion. They claim that such a view is "vague" and has little real evidence to support it. Others such as J.B. Bury, who wrote a history of the later Empire, claimed there is "no evidence" to support Gibbon's claims of Christian apathy towards the Empire:
>
"It has often been alleged that Christianity in its political effects
was a disintegrating force and tended to weaken the power of Rome to resist her enemies. It is difficult to see that it had any such tendency, so long as the Church itself was united. Theological heresies were indeed to prove a disintegrating force in the East in the seventh century, when differences in doctrine which had alienated the Christians in Egypt and Syria from the government of Constantinople facilitated the conquests of the Saracens. But after the defeat of Arianism, there was no such vital or deep-reaching division in the West, and the effect of Christianity was to unite, not to sever, to check, rather than to emphasise, national or sectional feeling. In the political calculations of Constantine it was probably this ideal of unity, as a counterpoise to the centrifugal tendencies which had been clearly revealed in the third century, that was the great recommendation of the religion which he raised to power. Nor is there the least reason to suppose that Christian teaching had the practical effect of making men less loyal to the Empire or less ready to defend it. The Christians were as pugnacious as the pagans. Some
might read Augustine's City of God with edification, but probably very few interpreted its theory with such strict practical logic as to be indifferent to the safety of the Empire. Hardly the author himself, though this has been disputed."[16]

Today, historians tend to analyze economic and military factors in the decline of Rome.[17]

Furthermore, Gibbon has been criticized for his portrayal of Paganism as tolerant and Christianity as intolerant. In an article that appeared 1996 in the journal Past & Present, H.A. Drake challenges an understanding of religious persecution in ancient Rome, which he considers to be the "conceptual scheme" that was used by historians to deal with the topic for the last 200 years, and whose most eminent representative is Gibbon. Gibbon had written:

"The various modes of worship which prevailed in the Roman world were all considered by the people as equally true; by the philosophers as equally false; and by the magistrate as equally useful". Drake counters:

"With such deft strokes, Gibbon enters into a conspiracy with his
readers: unlike the credulous masses, he and we are cosmopolitans who know the uses of religion as an instrument of social control. So doing, Gibbon skirts a serious problem: for three centuries prior to Constantine, the tolerant pagans who people the Decline and Fall were the authors of several major persecutions, in which Christians were the victims. ...Gibbon covered this embarrassing hole in his argument with an elegant demur. Rather than deny the obvious, he adroitly masked the question by transforming his Roman magistrates into models
of Enlightenment rulers -- reluctant persecutors, too ophisticated to be themselves religious zealots."

Eurovizi 2014 vyhrála Conchita Wurst, transsexuál muž v ženském těle, vypadající jako žena,  ale nosíci bradku a kníry, vlastním jménem Thomas Neuwirth. 

Tolerance Edition

Conchita Buřt, pardon Wurst:

Conchita Wurst

 A hvězdný zpěv: http://www.youtube.com/watch?v=QRUIava4WRM

 Conchita diskutuje (anglicky): http://www.youtube.com/watch?v=pr_TEMCmKr8¨

Také toto jsou ty správné hodnoty: http://www.denik.cz/ze_sveta/umelkyne-namalovala-obraz-vlastni-vaginou-a-na-verejnosti-20140528.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=traffic-exchange nebo http://www.novinky.cz/kultura/341020-rozestlana-postel-od-eminove-se-vydrazila-za-86-milionu-korun.html 

WASHINGTON, USA - Úrad pre manažment personálu vydal nové smernice, ktoré povoľujú úradom financovaným federálnou vládou ponúkať pokrytie nákladov na operácie „zmeny pohlavia“ pre svojich zamestnancov a príslušníkov. 
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/gender---ideologia-rodu/americki-danovi-poplatnici-budu-financovat-operacie-zmeny-pohlavia-federalnych-zamestnancov.html

Svět byl paf, kdž si známá herečka  celebrita angelina Jolie nechal uříznout obě ňadra - prý, aby nedostala rakovinu prsu - zde je pozadí: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svet/obcan/osobnosti/251-jake-je-skutecne-pozadi-kauzy-uriznuta-nadra-angeliny-jolie-miliardovy-byznys-s-oklamanymi-zenami-a-s-genovymi-patenty.htm 

11.7.2014 Na Ukrajině kyjevská junta ořádá testní výpravy proti novoruským separatistickým oblastem Doněck a Lugans, viz moje další články - a jak EU připívá k nastolení míru, za situace páchání neskutečného násilí páchaného na civilistech? "Musíte uznat buzeranty a uspořádat Gay party! přikázal Brusel Ukrajině. http://www.stalo-se.cz/?p=18721  Karel Kralčeský EU je banda buzerantu,měli by podstoupit všeci buzici terapii cihlovou,to se roztahnou nohy a dvěma cihlama jim splasknout silou koule...,je to nebezpečne jen pro toho,co ma v ruce cihly,aby tam nenechal palce,pro buzeranty ne,protože jsou asi dva dny v bezvědomi..,je to zavedeno v Čině a maji tam pokoj s GAY PARTY...DDDDDDDDDDDDDD 

 
*****
Galina Petrova sdílela příspěvek (fotka) uživatele Александр Томин.: 

Bendery dočkali demokracii,pane Bože,muže byt nějaký národ ták primitivní????
To není národ,ale spodina..To je „demokracie“ kterou dostali,a podle všeho na více oni nemají..Za par měsíců mají hladomor,budou bez elektřiny a tepla v domovech,pracovat nechtějí,čekají jen na sládky život který dostanou diky podpoře EU,věří tomu,vážně věří,
a jediné na co u nich stačila „inteligence“,tak na podobné „vzděláni“,udělat ze soukromé,delikátní téma veřejnou frašku..Fakt jsou ubohý bio materiál../ Evropští experti začali u žaček ze Lvova s výukou orálního sexu. Evropský studijní model special.
Міжнародні експерти навчали львів’янок тонкощам та особливостям орального сексу. http://www.octpib.info/News.aspx?idNews=16311

Так вот чего так не хватало в Галиции. Браво, браво..здобулы ))))

****

Marek Vácha: Výstava mrtvýh těl je symbolem úpadku: http://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php?itemid=23524#utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=B&utm_term=position-17  

Norsko zavásí vulgární pornografii do učebnic základních škol: http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=25857 

 

Ono se Porno Oskaru teď říká Havlova cena?
http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/533-foto-pussy-riot-v-plne-nahote-a-kure-v-pochve-aneb-vzhuru-do-krestanske-evropy-18

 

http://www.hlavnespravy.sk/svedskym-detom-na-verejnopravnej-televizii-zaspievali-penisy-a-vaginy/500599 

16.4.2018 Conchita Wurst je HIV pozitivní:http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/536722/jsem-hiv-pozitivni-priznala-vousata-zpevacka-conchita-wurst.html

22.6.2018 Britské školy pracují s publikací, v níž je Putin označován za "nejnebezpečnějšího vůdce v Evropě po Hitlerovi": https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/12501-britske-skoly-putin-nebezpeci-vudce-hitler 

amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.